Economische Gevolgen 9/11

Pages: 20 (5797 words) Published: September 29, 2008
nhoudsopgave

1.Voorwoord
2.Inleiding
3.Gevolgen op korte termijn
3.1 Het vertrouwen van de consument en de beurs
3.1.1 Het vertrouwen vóór de aanslagen
3.1.2 Het vertrouwen ná de aanslagen
3.1.3 Conclusie
4.Gevolgen op middel lange termijn
4.1 Verzekeringen
4.1.1 De inkrimping van betaalbare verzekeringsdekking: moeten overheden zich ermee bemoeien? 4.1.2 Een ander gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot de verzekeringssector: De vermindering van dekking

4.1.3 conclusie
4.2 Verhoogde transportkosten
4.3 Het effect op de luchtvaartmaatschappijen
4.4 Defensie-uitgaven
4.4.1 Het effect van veiligheid en bestedingen aan het leger: is het vredesdividend omgekeerd?
4.4.2 Het effect van de veranderde defensie-uitgaven op de groei 5. Conclusie, economische gevolgen van de aanslagen minimaal door snelle reactie van de overheid
6. Nawoord

1. Voorwoord

Voor ons profielwerkstuk hebben we het onderwerp “de economische gevolgen van terrorisme” gekozen. We hebben dit gekozen omdat we wel een uitdaging wilden aangaan. En een uitdaging is het dan ook geworden… Nadat we ons eerst geconcentreerd hebben op de algemene gevolgen van terrorisme, hebben we besloten om ons toch te richten op de aanslagen van 11 september 2001. Dit onderwerp vonden we zeer interessant, vooral omdat niet helemaal zeker was wat de gevolgen van de aanslagen nou daadwerkelijk waren. We hebben ons met dit onderwerp wel in de vingers gesneden, het was namelijk niet gemakkelijk om uit te vogelen wat de gevolgen daadwerkelijk waren. Nadat we éindelijk wisten hoe we van start moesten gaan, ging het maken van dit werkstuk vlekkeloos.

2. Inleiding

Het was een normale dinsdagochtend, de ochtend van 11 september 2001. Iedereen ging gewoon naar zijn/haar werk. Deze dag bleek echter een zwarte dag in de geschiedenis van V.S.. Op deze dag werd de V.S. getroffen door een reeks ongekende terroristische aanvallen. Om 8:46 vloog een Boeing 767 van American Airlines Flight 11 in op de toren van het World Trade Center. Dit toestel, dat op weg was naar Los Angelos, had bijna 100 personen aan boord toen de piloot de noordelijke toren in vloog. Ruim een kwartier later werd duidelijk dat het om terroristische aanslagen ging; een tweede toestel, een Boeing 767 van United Airlines Flight 175, dat eveneens onderweg was naar LA botste op de andere helft van de Twin Towers. Dezelfde dag, om 9:37 lokale tijd, is ook het Pentagon in Arlington County, Virginia getroffen door een terroristische aanslag. Ook dit vliegtuig, American Airlines Flight 77, was onderweg naar LA… De laatste stortte neer in Pensylvania. Meer dan 3.000 mensen werden gedood, waaronder honderden reddingsmedewerkers. Het vertrouwen van het Amerikaanse volk liep flink wat schade op.

Dit was niet de eerste keer dat er aanslagen werden gepleegd op de V.S., maar de gevolgen waren dit keer wel het grootst. Wat de precieze intenties waren van de terroristen zullen we misschien nooit kunnen achterhalen. We weten echter wél dat een van hun belangrijkste doelen was om de economie van de V.S. in haar hart te raken. Voor de aanslagen hadden ze ook niet zomaar een moment uitgekozen, de economie van de V.S. stond al op een behoorlijk laag pitje. Na de aanslagen ging het nóg slechter met de economie. Het consumentenvertrouwen toonde gelukkig meer veerkracht dan aanvankelijk gevreesd werd. Dit was in het bijzonder te danken aan een krachtig optreden van beleidsvormers en de particuliere sector.

In dit werkstuk zult u in het eerste gedeelte lezen over de gevolgen van de aanslagen op korte termijn. In dit stuk hebben we het over het consumentenvertrouwen en de beurs. We bespreken daarna de gevolgen op middellange termijn. In dit stuk hebben we het over de veranderingen die plaatsvonden bij de verzekeringen, over de toename van transportkosten als...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • 9/11 Research Paper
  • 9 11 Essay
  • 9-11 Essay
  • The 9-11's Response To The 9/11, 2001 Essay
  • Essay about The Attacks of 9/11
  • History- 9/11 Essay
  • Effects of 9/11 Essay
  • Essay about Fahrenheit 9/11

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free