Drustvena Odgovornost Finansijskih Institucija Kao Dio Marketing Miksa

Pages: 11 (3001 words) Published: March 23, 2011
Ekonomski fakultet u Sarajevu Master studij Marketing finansijskih usluga

DRUŠTVENA ODGOVORNOST FINANSIJSKIH INSTITUCIJA KAO DIO MARKETING MIKSA

Case study: Međunarodni primjeri saradnje finansijskih institucija sa UNICEF-om

Mentori Prof.dr. Nenad Brkić Doc.dr. Kemal Kozarić

Student

Nela Kačmarčik

Sadržaj

1. 2. 3. 4. 5.

Uvod .................................................................................................................................................... 3 Uloga marketinga u finansijskim institucijama ................................................................................... 4 Društvena odgovornost kao dio marketing miksa ............................................................................... 5 Odabir UNICEF-a kao strateškog partnera ......................................................................................... 6 Primjeri u meĎunarodnoj praksi .......................................................................................................... 6 a) Barcley's – Gradimo budućnost za mlade ........................................................................................ 6 b) FTSE – Indeks Londonske berze za dobrobit djece FTSE4Good ................................................ 8 Diners Club International – Kartica za dječiji osmijeh .............................................................. 10 c) ING – Šanse za djecu ....................................................................................................................... 9 d)

6. Zaključak............................................................................................................................................... 11 7. Izvori i literatura ................................................................................................................................... 12

1. Uvod
Ovaj rad predstavlja ilustraciju teze da je društvena odgovornost preduzeća jedan od komponenti marketing miksa u finansijskim institucijama. Kroz rad se vide ilustracije tvrdnje da je svjesnost o odgovornosti od presudnog značaja za izgradnju povjerenja meĎu klijentima, zaposlenicima i poslovnim partnerima.

Budući da je finansijski sistem zasnovan upravo na povjerenju, osjećaju sigurnosti, a da su zaposlenici osnovna prednost uspješnih kompanija, tako je i kroz navedene slučajeve iz meĎunarodne prakse vidljivo da dobrotvorne akcije predstavljaju odličan poslovni potez.

U prilog tezi govori i činjenica da je većina opisanih društveno odgovornih aktivnosti uveliko prevazišla dobrotvorne akcije i da motiv za angažman finansijskih institucija nije samo iskazivanje humanitarnog otklona, nego logičan poslovni potez koji za cilj ima gradnju buduće potrošačke baze, i jačanje povjerenja i sa budućim poslovnim partnerima.

Saradnja sa UNICEF-om odabrana je za ilustraciju ovih tvrdnji upravo zbog činjenice da se radi o meĎunarodnoj organizaciji čiji cilj je razvoj, unapreĎenje standarda ljudskih prava u poslovanju za dobrobit djece i njihovih porodica, u skladu sa mandatom koji je ovoj organizaciji dodijelila Skupština Ujedinjenih nacija.

2. Uloga marketinga u finansijskim institucijama
„Marketing je pitanje analiziranja potreba i želja potrošača i njihovo zadovoljavanje putem željenih proizvoda. To pruža satisfakciju, što je suštinski važan element koji su potrošači spremni da plate. Taj proces je pod očiglednim uticajem kupovne moće potrošača i fleksibilnosti i inovativnog razmišljanja snabdjevača... Marketing je način mišljenja. To je metodologija, koja je zbilja veoma korisna, ali ne samo u bankarstvu, ne samo u poslovnom životu, već i u našem svakodnevnom životu.“ 1 Prema Christine T. Ennew and Nigel Waite, razumijevanje važnosti uloge marketinga u voĎenju kontinuiranih odnosa sa potrošačima zahtijeva drugačiji pristup korištenju marketing miksa u odnosu na onaj koji podrazumijeva da je privlačenje potrošača osnovna svrha marketinga.2 Ovi autori primjećuju da je je...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • marketing Essay
  • Marketing Essay
  • Essay on marketing
  • Essay on Marketing
  • marketing Essay
  • Essay on Marketing
  • Marketing Essay
  • Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free