Dota

Pages: 2 (619 words) Published: January 7, 2011
Defense of the Ancients: DotA
Ang Defense of the Ancients (higit na kilala sa tawag na DotA) ay isang kakaibang sitwasyon sa larong Warcraft III, batay sa mapang "Aeon of Strife" ng StarCraft. Kailangang makamit ng bawat pangkat ang wasakin ang Ancient ng kalaban, isang istrakturang mahigpit na binabantayan sa magkabilang sulok ng mapa. Gumagamit ng mga makapangyarihang mga tauhan ang mga manlalaro (kilala bilang mga bayani), kasama ng mga kakamping bayan at creeps na kontrolado ng kompyuter. Gaya ng ibang role-playing games, pinalalakas ng mga manlalaro ang kani-kanilang mga bayani at gumagamit ng ginto sa pagbili ng mga kagamitan sa gitna ng pakikidigma. Nilikha ang sitwasyon gamit ang "World Editor" ng Warcraft III: Reign of Chaos, at binago sa paglabas ng Warcraft III: The Frozen Throne. Marami nang nabago mula sa naunang laro; pinakasikat sa mga iyon ang DotA Allstars, na patuloy na binabago ng mga may-akda habang ito'y pinapalawak. Mula ng ipinalabas iyon, naging sikat ang Allstars sa ilang mga pandaigdigang torneo, kabilang ang BlizzCon ng Blizzard Entertainment at ang World Cyber Games ng Asya, kaakibat ng mga ligang Cyberathlete Amateur at CyberEvolution; idineklara ng Gamasutra na maaring ang DotA ang pinakasikat na "libre, di-suportadong laro sa mundo". Na-impluwensyahan na ng mapa ang iba pang mga mapa at laro, kabilang na ang stratehikal na larong Demigod at ang DotA based game na Heroes of Newerth. Paglalaro

Nagtutuos sa Defense of the Ancients ang dalawang pangkat ng mga manlalaro laban sa isa't isa: ang Sentinel at ang Scourge. Ang mga manlalarong nasa pangkat Sentinel ay nasa timog-kanlurang sulok ng mapa, at ang mga nasa pangkat Scourge ay nasa hilagang-silangang sulok. Ang bawat kampo'y gwardyado ng mga tore at mga pangkat ng mga kawal na nagbabantay sa mga pangunahing daanang papunta sa kampo. Sa gitna ng bawat kampo'y ang "Ancient", isang gusaling dapat mawasak upang manalo sa laro. Ang bawat tao sa laro ay may kani-kaniyang Bayani, isang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Dota
  • Dota Essay
  • Dota Essay
  • Dota Essay
  • Dota Essay
  • Dota Essay
  • Dota Essay
  • dota dota Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free