Disney Princess and Segment

Topics: Disney Princess, Queen, 2 Pages: 3 (701 words) Published: January 22, 2014
Opening music and OBB (1min)

BODY 1: Introduction (20 min)
Segment 1: Dance number by Hosts GANGNAM STYLE! with Introduction for Nicki Minaj (5 min) Segment 2: Song and Dance number by Guest no.1 - Nicki Minaj (4 min) Segment 3: Exaggerated Showbiz Spoof Intrigue with Disney Princesses in real life (9:20min)

(Blind Item; Gossip; the code name for the actors/ actresses are the names of the Disney Princess’ and Princes)

*Snow White - Tabs
*Sleeping Beauty - Ate Mikee
*Rapunzel - Anika
*Evil Queen - Pepsi

Gossip no. 1: Once upon a time, pagkatapos ng isang Ball, ng Star Magic Ball, nahuli ni Snow White na nakapulupot ang buhok ni Rapunzel sa katawan ni Sleeping Beauty. Dali daling tumakbo si Snow white kay evil queen at sinumbong ang kanyang nakita. (Explain while singing) Nang hiningan namin ng komento si Evil queen, eto lang ang kanyang masasabi: “(Evil laugh; will respond in Annabel Rama tone)

Gossip no. 2: Snow White, nag-ambisyong magpakasongstress kagabi sa Araneta Coliseum! (Sintunado singing) Marahil ay ginayuma siya ni Evil Queen dahil ang kapal ng mukhang kumanta! SINTUNADO NAMAN. (Snow white sample: ‘Friday’) (Sleeping Beauty wakes from her 100-year sleep) (Rapunzel hangs herself with her hair)

Gossip no.3: Ang anak na kambal ni evil queen na sina Snow White at Snow Pea, nag-pose sa isang Billboard na topless! Nagpahayag naman ng masasamang komento ang isang echoserang palaka! Nagfefeeling na mahaba ang hair! Malaswa daw at inappropriate ang mga litrato at mas okay pa daw kung siya nalang ang inilagay doon! (Evil Queen: *adlib masama lang loob ni palaka kasi hindi siya nakuhang magendorse)

Hosts comment. “Nako marami pa tayong makikilalang echoserang palaka mamaya. Dito lang kayo sa walang tigil na saya at tawanan dahil dapat, Happy Ever Laughter!” Segment 4: Sketch (pre - recorded; commercial spoof ‘Ramon Bautista Marriage Proposal; 40 sec.) *Ramon Bautista - “Angeline” comes out at the end of the skit (they...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Disney Princess Essay
  • Disney Princess Essay
  • Disney Princess Analyzation Essay
  • Essay on Why Is Nala A Disney Princess
  • The Disney Princess Essay
  • Princess' Essay
  • Disney Essay
  • Disney Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free