Dishonorable Intentions

Satisfactory Essays
Dishonorable intentions

|Dale | |Sean |
|Yes/no/? |Príklad | |Yes/no/? |príklad |
|N | |Machiavelismus |Y |Účel svätí prostriedky, ukradol |
| | | | |návrh |
|Interne |Keď sú se Seanom na káve a on hovrí že |Locus of control |Externe |Úspechy pripisoval sebe, za |
| |to bola jeho chyba s tým nepovedeným | | |neúspechy mohli iný |
| |projektom | | | |
|N | |Autoritárstvo |Y |Veta case study |
|Y |Schopen prizposobiť sa vonkajším |Sebamonitorovanie |N | |
| |vplyvom a zmenám | | | |
|Y | |Sebaúcta |Y | |
|N | |Dogmatismus |N | |
|? |Nedá sa určit, schopný vytvárať nové |Sklon riskovať |Y |Rychle vytváranie sofwareov, |
| |veci na druhej strane neurobil nič keď | | |ukradol nápad a zrealizoval ho |

You May Also Find These Documents Helpful