Diana

Pages: 21 (6685 words) Published: August 29, 2009
MỤC LỤC

MỤC LỤCa
LỜI CẢM ƠNb
TÓM TẮTc
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI1
1.1 Lý do hình thành1
1.2 Mục tiêu đề tài1
1.3 Ý nghĩa thực tiễn1
1.4 Phạm vi giới hạn đề tài1
1.5 Phương pháp thực hiện2
2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY2
2.1 Sơ lược về Công ty Cổ phần Diana2
2.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty2 2.2 Chức năng nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty3 2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần Diana3 2.2.2 Định hướng phát triển3

2.3 Sản phẩm và quy trình công nghệ4
2.3.1 Sản phẩm4
2.3.2 Quy trình công nghệ4
2.4 Cơ cấu tổ chức5
2.5 Kết quả hoạt động sản xuất trong ba năm gần đây6 2.6 Phân tích SWOT6
XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU7
3. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU7
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ25
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ25
4.1 Kết luận25
4.2 Kiến nghị25
4.3 Hướng phát triển của đề tài26
PHỤ LỤC28

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành cảm công ty Diana cung cấp thông tin giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đề tài này. Chúng tôi xin cảm ơn thầy cô đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đề tài này.

Xin chân thành cảm ơn.
TÓM TẮT

Công ty Diana đã hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực băng vệ sinh được 10 năm. Công ty đã tạo được thương hiệu và uy tín cao trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm băng vệ sinh của các đối thủ cạnh tranh, nhưng đối thủ cạnh tranh chính của nhãn hàng băng vệ sinh Diana là sản phẩm Kotex của công ty Kimberly Clark (chiếm 43.3% thị phần). Khách hàng mục tiêu sử dụng sản phẩm Diana là nữ trong độ tuổi từ 18 – 30 tuổi. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm băng vệ sinh là chất lượng (417 người) và giá cả (170 người), đây vẫn là hai yếu tố quan trọng trong tâm trí người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm. Trong các dòng sản phẩm Diana người tiêu dùng thường xuyên sử dụng dòng sản phẩm siêu thấm, diana4teen và daily; thời gian trung bình sử dụng mỗi miếng sản phẩm băng vệ sinh là từ 150 – 180 phút (chiếm 29.9%). Người tiêu dùng biết thông tin sản phẩm Diana chủ yếu qua tivi (chiếm 62.8%) và người thân bạn, bạn bè (chiếm 29.9%). Bình quân mỗi tháng người tiêu dùng thường bỏ ra 13,000 – 23,000 đồng (chiếm 37.1%) để mua sản phẩm băng vệ sinh. Theo đánh giá của người tiêu dùng thì giá của sản phẩm Diana hiện nay là chấp nhận được không quá mắc và cũng không quá rẻ. Địa điểm mà người tiêu dùng thường mua sản phẩm là siêu thị (chiếm 60.4%) và tiệm tạp hóa (chiếm 58 %), đây là hai kênh phân phối sản phẩm băng vệ sinh chủ yếu của công ty Diana đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, dựa vào kết quả đánh giá của người tiêu dùng thì sản phẩm Diana là phù hợp và đáp ứng được nhu cầu cả về chất lượng, giá cả và các yếu tố khác nhưng có một yết tố về độ dính của keo thì có đến 27.1% chưa hài lòng với sản phẩm Diana. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện nay đang quan tâm đến sản phẩm băng vệ sinh có thêm đặc tính diệt khuẩn (34.6%) và khử mùi (26.2%). Công ty Diana cần tập trung nghiên cứu để tung ra các sản phẩm băng vệ sinh có những đặc tính mới này ra thị trường để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và chiếm thị phần cao hơn trong tương lai.

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Lý do hình thành
Sản phẩm băng vệ sinh là sản phẩm nhạy cảm, khó lấy mẫu và có ít người nghiên cứu. Tuy nhiên, nhóm chúng tôi lại thấy đây là một đề tài nghiên cứu khá lý thú bởi vì nếu xét về quy mô dân số của nước ta hiện nay là hơn 85 triệu người, tốc độ tăng trưởng dân số bình quân là 01 triệu người/năm và có hơn phân nữa dân số nước ta là nữ, nếu như công ty nào chiếm được thị phần cao thì lợi nhuận thu được hàng năm quả là không nhỏ. Bên cạnh đó, nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, và các rào cản thương mại đối với các công ty nước ngoài sẽ được gỡ bỏ, nguy cơ các công ty nước ngoài nhập ngành trong lĩnh vực băng vệ sinh là không tránh khỏi. Công ty Diana đứng trước những thách thức và cơ hội bắt buộc...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Poetry Analysis: Diana and Actaeon Essay
  • Compare and Contrast Essay Between the Greek Goddess Artemis and the Roman Goddess Diana
  • Tribute to Princess Diana Speech Essay
  • Essay about Diana
  • Diana Diana Essay
  • Princess Diana Essay
  • Diana Moon Essay
  • Princess Diana Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free