Di Lang Ikaw

Pages: 1 (393 words) Published: April 19, 2011
Di lang ikaw, awiting pagpapalaya

Sikat na kanta ngayon, bata man o matanda, lalaki o babae ay nahuhumaling sa kanta. Maririnig mo ang kanilang pagsaliw kapag tinutugtog ang awiting di lang ikaw na pinasikat ni Juris. Dahil sa pinagsamang lamyos na tuno ng awit at lambing na boses nito nagging patok ito sa masa. Damang-dama ng mga tagapakinig ang mensaheng nais ipabatid nito. Bawat makarririnig ay agad na ilalapat ang mensahe sa kanilang sarili dili kaya’y sa kanilang karanasan. Napakasakit iwan ang taong mahal mo, isang desisyong mahirap gawin ngunit mas mabuti na ang ganuon kaysa habang buhay mo siyang paaasahin at sasaktan. Mensahe sa awitin ni Juris may mga pagbabago na di mo sinasadyang maramdaman. Mahirap sabihin ng personal kaya idinaan na lang sa kanta. Sa nangyaring iyon di lang ang iiwan ang mahihirapan, bagkus mas mahirap ito sa isang taong ayaw gawin kung hindi kailangan. Ang sinasabi ng kanyang isip huwag mangiiwan, ngunit kailangan niyang sundin ang kanyang puso na nagsasabi naming gawin mo iyon kaysa habang buhay mo siyang sasaktan. Hindi man direktang sinabi ang dahilan ngunit malinaw na naipabatid ang mtuwirang mensahe para sa mga taong iniisip na kaya iniwan ay upang saktan, pero di inisip na masakit din ang magpalaya. Hangad niya ang kaligayahan ng taong kanyang iiwan, sapagkat para rito iyon ang tama. Tama na kung talagang mahal mo ang isang tao, ramdam mo na din a siya Masaya sa piling mo, mas mabuti pang palayain upang hindi masayang ang panahon at matagpuan niya nag taong laan para sa kaniya. Kaya kung nasasaktan ang mga taong iniiwan di lang ikaw ang nakararamdam ng tulad noon, sapagkat tanging hangad niya ay iyong kaligayahan. Iyan ang nais ipabatid ni Juris sa kantang Di Lang Ikaw na pabor sa mga taong nang-iiwan o nagpapalaya. Bawat kanta ay masarap sa tenga, magaan sa pakiramdam. May puso ang musika at may musika ang puso. Si Juris Fernandez na kilala natin sa tawag na Juris lamang na miyembro ngayon ng ASAP Sesionista’s at dating...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ap Lang 11 22 Essay
  • wala lang Essay
  • Wala Lang Essay
  • Essay about wala lang
  • Wala Lang... Essay
  • dis dick Essay
  • Wala Lang Essay
  • Essay on Lang. activity

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free