Det Smukke Ved Danmark

Pages: 5 (1867 words) Published: January 28, 2009
Det smukke ved Danmark er… Essayuddrag
Det vigtigste ved essayuddraget er, efter min mening, hendes observation omkring emnet. At hun spørger for sig i byen og kommer frem til, at man elsker Danmark for at være Danmark. Det er en yderst utraditionel måde at gribe emnet an på og jeg synes, det er interessant at hun ser opgaven på denne måde. At hun går ind under huden på opgaven, finder en dybere meningen i emnet, i stedet for at beskrive, hvordan børn glider på de glatte veje i januar (ikke at der er noget smukt ved det, som sådan, men nogle folk har skam så absurde tanker, at de finder det elskværdigt), hvordan blomsterne titter frem i juni, hvordan træerne blafrer let i vinden i august og hvordan bladende baner sig vej hen ad den regnfulde gade i oktober. Jeg synes, det er helt utrolig flot at hun har set opgaven med de øjne, hun har og tydeligvis har sat sig for, at finde en dybere mening med det hele. Skønhed kommer i nogle tilfælde også indefra og hun har vist, at det er tilfældet med Danmark. At Danmark er skøn både indeni og udenpå.

Det smukke ved Danmark er… Individualiteten
Det smukke ved Danmark er, vil nogen mene, når træerne smider sine gyldne blade i efteråret. Når andre hører dette vil de ryste på hovedet, kalde det løgn og latin og lidt efter erklærer at de finder det bedårende når bølgerne står højt i det blå, blå hav. Andre vil sige, at det smukkeste de kan komme i tanke om er, at se nyt liv spire i foråret under den skrøbelige maj sol. Folk er aldrig enige og det er fordi, at definitionen af skønhed afhænger af personen, der omtaler det. Jeg finder det personligt hverken inspirerende eller smukt, når folk baner sig vej gennem meterhøje snedynger, som er mere grå og gule end de er hvide. Men jeg accepterer andre folks meninger, at nogle kan finde det smukt er helt okay med mig. Jeg finder det helt bestemt smukt, at folk føler sig godt nok tilpas til, at have deres egne meninger, ideer og holdninger om alt mellem himmel og jord, fra religion til livretter. Og at de føler sig selvsikre nok til at stå fast ved dem og deres individualitet.

Det smukke ved Danmark er… Det danske sprog og danskernes tilhørende arrogance Jeg finder heller ikke det danske sprog spor smukt, medmindre det er brugt i dybe, poetiske vendinger, men sådan er der jo desværre ingen der taler nu til dags. Engelsk har taget sit indtog i det danske sprog og der bliver snart talt mere Engelsk end Dansk, når folk åbner munden.. Folk smider et engelsk ord eller to ind i en sætning og pludselig lyder det hele meget smartere. Frygten for det ukendte eksisterer tydeligvis ikke her, for det danske folk har taget de udenlandske sprog til sig, som var det deres modersprog og de kaster ubekymrede om sig med ord, som passer mere eller mindre godt ind i sammenhængen. For et par dage siden læste jeg en artikel om det danske sprog. Spørgsmålet som artiklen var bygget på var: ‘Vil æ, ø og å uddø inden længe?’. Jeg grinte selvsikkert da jeg så artiklen og tænkte, at vel vil det så, det har ingen fremtid. Det er for unødvendigt, vi er jo de eneste der bruger det, der findes bedre alternativer. Folk og firmaer er opsatte på, at blive store og berømte ude i den store vide verden – og så duer det vel nok ikke med et uforståeligt og uudtaleligt tegn i dit navn. Jeg tvivlede stærkt på, at Åge Østergård ville have nogen som helst chance for at blive til noget stort i udlandet, lige meget hvor god han er til at synge eller spille skuespil. Men det viste sig faktisk, at svaret var nej. Æ, Ø og Å lever bedre end aldrig før. Folk skifter navne og efternavne til noget mere specielt, fordi de er stolte af deres fædreland og vil vise det igennem deres navne. De finder de famøse, omtalte tegn smukke, anderledes og specielle. Hvad så hvis Kathelyn Jones fra Californien ikke kan udtale det? De kunne ikke være mere ligeglade, hvad stakkels Kathelyn tænker om dem og deres navn og de viser det! Jeg finder danskernes arrogance og selvsikre attituder utrolig...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • DET Observation Essay
  • Ved Analysis Research Paper
  • Det Indiske Marked Essay
  • DET Sample paper
  • Essay on Inventory Management (Abc-Xyz-Ved-Fsn)
  • Relationer På Det Industrielle Marked Essay
  • Vitsen Og Dens Forhold Til Det Ubevidste Essay
  • An analysis of how my teaching and learning approaches address the equality and diversity of my learners, and underpins and promotes an...

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free