Comunicare

Pages: 7 (1773 words) Published: April 10, 2011
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Litere

Secţia de Comunicare şi Relaţii Publice

LUCRARE DE DIPLOMĂ

Absolvent: Coord. ştiinţific:

x Lector dr. Cristina Bogdan

Bucureşti

iunie 2011

Comunicarea non-verbală

prin

vestimentaȚie Și cromatică

CUPRINS

I. Introducere....................................................................................................................4-5

II. Capitolul I Scurt istoric al evoluției vestimentației.......................................................6-10

III. Capitolul II Elementele comunicării non-verbale din perspectiva vestimentației......11-22

IV. Capitolul III Semiotica vestimentației și a cromaticii.................................................23-34

V. Capitolul IV Brandul vestimentar – implicații în comunicarea socială......................35-42

VI. Capitolul V Studiu de caz – Comunicare non-verbală în vestimentația tinerilor........43-56

VII. Capitolul VI Concluzii................................................................................................57-60

VIII. Bibliografie

IX. Anexe........................... I-XX

I. Introducere

Această lucrare este un proiect universitar, profesional și personal deopotrivă și își propune să prezinte aspecte teoretice și practice din zona comuncării non-verbale și a implicațiilor acesteia în viața de zi cu zi a oamenilor de ieri și de azi.

Știm că “La început a fost cuvântul” și mai știm că “O imagine face cât o mie de cuvinte”. Între aceste două parabole ale existenței noastre ne definim ca oameni și ca societate. Ce vorbim este o parte a mesajului nostru către ceilalți, iar ceea ce comunică trupul nostru este o altă parte, cel puțin la fel de importantă: mimică, gesturi, atitudine, mișcare, expresivitate, aspect – toate acestea sunt elemente definitorii ale brandului personal, în continuă afirmare și transformare.

S-a discutat mult și s-a scris și mai mult pe tema veșmintelor, hainelor, vestimentației, a modelor din diferite epoci istorice. Lucrarea de față nu-și propune să prezinte un istoric detaliat al acestei dimensiuni importante a civilizației umane, nici nu are pretenția să epuizeze informațional subiectul abordat în diacronia și sincronia lui.

Primul capitol tratează din perspectivă istorică subiectul vestimentației – necesitatea apariției acesteia și evoluția de-a lungul timpului, din perspectivă antropologică, socială, culturală.

Al doilea capitol marchează elementele din cadrul comunicării non-verbale care fac subiectul analizei vestimentației, alături de studiul ținutei, al atitudinii și comportamentului, subliniind faptul că toate aceste elemente sunt interdependente și esențiale pentru definirea și poziționarea unei persoane în grup și în societate.

Al treilea capitol prezintă aspecte privind semiotica vestimentației și a cromaticii, din perspectiva generoasă a acestei științe fascinante a semnelor, simbolurilor și înțelesurilor acestora, dincolo de aparențe, spre esența lucrurilor.

Al patrulea capitol tratează apariția brandul vestimentar ca parte a istoriei modei și a istoriei moderne și contemporane, cu implicațiile sale în comunicarea socială.

Studiul de caz vizează un subiect sensibil și mereu actual – acela al importanței vestimentației în rândul tinerilor, la vârsta alegerilor și opțiunilor care vor defini personalitatea și vor marca traseul uman și profesional al viitorilor oameni maturi, care, la anii adolescenței, sunt încă pe jumătate copii.

Acest proiect original se vrea o încercare de abordare a evoluției elementelor de limbaj non-verbal și de subliniere a faptului că importanța lor a crescut odată cu trecerea timpului și a căpătat, dincolo de dimensiunea estetică, o mare importanță simbolică, a devenit o marcă comunitară, în multe cazuri a căpătat chiar semnificație identitară.

Ca...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free