Cei 5 Stalpi Ai Islamului

Pages: 2 (355 words) Published: May 2, 2010
Cei Cinci Stâlpi ai Islamului

Cei Cinci Stâlpi ai Islamului sunt obligaţiile fundamentale ale oricărui musulman, Mărturisirea de credinţă
Mărturia de credinţă în islam afirmă unicitatatea lui Dumnezeu şi calitatea lui Muhammad de profet al Său "Nu există [dumne]zeu în afară de Dumnezeu, iar Muhammad este trimisul lui Dumnezeu".. Rugăciunea

Musulmanii se roagă de cinci ori pe zi. Fiecare rugăciune este săvârşită într-un moment important al zilei, moment al cărui nume îl poartă. Rugaciunea se efectuează în direcţia Casa sfântă aflată la Mecca. Pentru a se putea ruga, musulmanul trebuie să fie curat, atât el însuşi, cât şi hainele sale, iar locul unde îşi va face rugăciunea trebuie să fie de asemenea lipsit de orice impuritate. Religia islamică interzice rugăciunea la Muhammmed, la alţi profeţi sau îngeri. Musulmanul se roagă doar la Dumnezeu. Pelerinajul la Mecca

Orice musulman care are posibilitate financiară şi o bună stare de sănătate este obligat să efectueze măcar o dată în viaţă pelerinajul ritual la Mecca, sau mai bine spus, la Al-Ka'ba, o construţie aproape cubică , despre care tradiţia islamică spune că a fost construită de Adam şi reconstruită mai târziu de către Abraham împreună cu fiul său, Ismail. Postul din luna Ramadan

Ramadan-ul, a noua lună din calendarului islamic, celebrează perioada în care profetul Muhammad a primit revelaţia coranică. Timp de aproximativ 30 de zile, musulmanii adulţi trebuie să postească din zori până după apusul soarelui. Aceasta înseamnă abstinenţa de la mâncare, băutură, fumat şi relatii sexuale. Religia islamică stabileşte postul ca un mijloc de purificare, un exerciţiu de autocontrol şi o dovadă de credinţă.

Dania rituală
Dania rituală, obligatorie, se cifrează la 2,5 % din valoarea veniturilor. Dania rituală are o destinaţie precisă, aşa cumse menţionează în Coran: "Milosteniile - din danie- sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • EXAM 5 AIS Essay
  • 5 Essay
  • 5 Essay
  • Unit 5 7 arakin 5 course Essay
  • AIS In Prosessing Essay
  • Chap12 Ais Research Paper
  • Ais Activity Essay
  • ais 280 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free