Caregiver (Sharon Cuneta)

Pages: 10 (2391 words) Published: October 5, 2008
I.PAMAGAT

CAREGIVER

II.MAY-AKDA /PAGPAPAKILALA SA MAY-AKDA

Jose “Chito” S. Rońo Jr.- Batikang director ng pelikulang Pilipino, siya ay unang nag-aral ng pagpepelikula sa UP Film Center at kabilang sa mga kaunaunahang estudyante nagpatala sa Cinematic Arts ng paaralan. Siya ay nagtapos din ng Major in broadcasting, kaalinsabay ng pagaaral niya sa New York school for social research, kanya ring pinagaralan ang paggawa ng mga dialogo (scriptwriting) sa Grey Film Atelier sa Upstate New York at sinematograpiya sa Centro Statale di Cinematografia e Film sa Roma.

Mga Pelikulang Inakda:

Private Show (1985)
Olongapo - The Great American Dream (1987)
Itanong Mo Sa Buwan (Ask the Moon, 1988)
Baleleng (1989)
Kasalanan Bang Sambahin Ka (1990)
Bakit Kay Tagal ng Sandali (1990)
Kailan Ka Magiging Akin (1991)
Alyas Stella Magtanggol (1992)
Narito Ang Puso Ko (1992)
Ikaw Lang (1993)
Minsan Lang Kitang Iibigin (1994)
Sige, Ihataw Mo (1994)
Bakit Pa Kita Minahal (1994)
Separada (1994)
Eskapo (1995)
Patayin sa Sindak si Barbara (1995)
Dahas (1995)
Istokwa (1996)
Nasaan ang Puso (1997)
Curacha - Ang Babaeng Walang Pahinga (The Woman Without Rest, 1998) Bata, Bata, Paano Ka Ginawa (1998)
Babae sa Bintana (1998)
Hinahanap-hanap Kita (1999)
Laro Sa Baga (1999)

III.MGA TAUHAN / PAGLALARAWAN SA MGA TAUHAN

A.PANGUNAHING TAUHAN

Sharon Cuneta – Bilang si Sarah Gonzales pangunahing tauhan ng pelikula. Siya ang butihing maybahay ni Ted (John Estrada) at Ina ni Paulo (John Manalo)

John Estrada – Bilang si Teddy Gonzales ang asawa ni Sarah na unang nakatuntong ng ibang bansa (London,England) sa kanilang pamilya. John Manalo – Bilang si Paulo Gonzales, nagiisang anak nila Sarah at Ted.

Makisig Morales – Bilang si Sean, ang batang Pilipino na napadpad sa London kasama ang mga magulang ngunit nang una ay namumuhay bilang suwail na anak, na hindi pumapasok sa paaralan at laging sinasaktan ng mga kapwa kabataang Briton sa London.

B.KATULONG NA TAUHAN

Jhong Hilario – Bilang si Joseph

Rica Peralejo – Bilang si Karen

Micky Ferriols – Bilang si Julia, Nakababatang kapatid ni Sarah sa Pilipinas na tumutulong mag-alaga ng kanilang matandang Ina.

Lotlot de leon - Bilang si Betty

Monique Wilson - Bilang si Debbie

Anita Linda – Bilang si lola, siya ang Lola ni Sarah na alagain na,

Ima Castro – Bilang si Norma

Marita Zobel – Bilang si Nemie

Saul Reichlin – Bilang si Mr. Morgan

Matthew Rutherford – Bilang si David Morgan

Claire Jeater – Bilang si Margaret Morgan

IV.MAIKLING PAGBUBUOD

Si Sarah ay isang ina at isa ring asawa, kung saan ay nag-aral ng kursong Caregiver habang siya ay nagtuturo sa elementarya. Nang matapos na niya ang kurso nabanggit kanyang napagpasyahan na siya ay huminto na sa pagtuturo bilang isang titser sa elementarya bunsod sa paghihikayat ng kanyang asawa na nasa London na mangibang bayan na lamang, at doon makipagsapalaran kasama ang asawang si Teddy. Doon ay mag-iipon sila ng sapat na halaga upang makuha ang maiiwang anak sa pilipinas na si Paulo.at para magkaroon ng maginhawang pamumuhay sa hinaharap, Si Teddy ay naroon na sa London at nagtatrabaho na bilang isang health care assistant. Masakit man bilang isang ina na iwanang nagiisa ang anak (Paulo) sa Pilipinas ay minabuti parin niyang iwan ang anak sa Pilipinas upang makapagtrabaho sa London, at nangakong isusunod ang anak pagdating ng tamang panahon. Ibinenta ni Sarah ang malaki nilang bahay upang magamit ang halagang ito para sa kanyang pag-aabroad. Noong una’y nagtatampo ang kanyang anak na si Paulo dahil ibinenta ang kanilang bahay at pati na rin dahilan ng pag-alis ng kanyang ina.Maiiwan siyang mag-isa, ngunit sa huli ay naintindihan din niya ang ina. Kalaunan ay natuloy din ang pag-aabroad ni Sarah at inihabilin si Paulo sa kanyang malapit na kamag-anak. Nang mga unang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Caregiver Essay
  • Sharon Essay
  • Sharon Salzberg Essay
  • sharon olds Essay
  • Caregiver Stress Essay
  • Caregiver Support Essay
  • Interview with a Caregiver Essay
  • Essay on Caregiver Stress

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free