Cara Pembentukan Malaysia

Pages: 4 (943 words) Published: February 1, 2010
Reaksi-reaksi negeri terlibat
1.         Singapura
>Lee Kuan Yew (Ketua Menteri Singapura) menyokong gagasan ini kerana:- -PETIR dapat meneruskan kekuasaannya di Singapura,
-ancaman komunis dapat dikawal,
-perkembangan ekonomi Singapura menjadi lebih pesat
-Singapura dapat merdeka dengan lebih awal.
>Tetapi Barisan Sosialis dan Parti Buruh menentang gagasan ini. >Pada 1 September 1962, Lee Kuan Yew telah mengadakan satu pungutan suara bagi mendapatkan persetujuan rakyat Singapura mengenai penyertaan Singapura dalam Malaysia dan sebanyak 71.1% rakyat menyokongnya. >Melalui gagasan Malaysia, taraf pelabuhan bebasnya dikekalkan, Singapura mempunyai kuasa autonomi dalam bidang kewangan, pendidikan dan perburuhan dan mendapat 15 kerusi dalam Parlimen Malaysia.

2.         Sabah dan Sarawak
>Pemimpin di kedua-dua negeri ini amat terperanjat dengan penubuhan Malaysia. >membentuk Barisan Bersatu pada 9 Julai 1961 bagi menentang gagasan Malaysia. >Pemimpin-pemimpin itu termasuk: -Ong Kee Hui (Pengerusi SUPP)

-Temenggung Jugah Anak Berieng (Yang Dipertua Parti Negara Sarawak) -Dato’ Mustapha bin Dato’ Harun
-Donald Stephen (ahli tak rasmi Majlis Undangan Sabah).
>menentang gagasan kerana takut akan dikuasai oleh Tanah Melayu, kedudukan politik mereka akan terjejas dan keperibadian negeri akan hilang >Golongan peniaga Cina bimbang kuasa ekonomi akan dirampas oleh Tanah Melayu dan Singapura. > Selain itu, mereka juga berpendapat Sabah dan Sarawak perlu diberi kemerdekaan dahulu sebelum menyertai Malaysia. >Kaum bumiputera bukan Islam turut menentang gagasan Malaysia. >Bantahan mereka disuarakan melalui Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP), Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) >Pemimpin di kedua-dua negeri menganggap gagasan Malaysia merupakan satu helah untuk meluaskan kuasa Tanah Melayu dan menggantikan penjajahan British. >Pada bulan Jun 1961, Tunku Abdul Rahman berangkat ke Sabah dan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • formation of malaysia Essay
  • Federalism in Malaysia Essay
  • Malaysia Essay
  • Malaysia Essay
  • Malaysia Essay
  • Malaysia Essay
  • malaysia pestle Essay
  • Malaysia Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free