Bussines Plan

Pages: 33 (8030 words) Published: December 16, 2010
UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT
BANJA LUKA

SEMINARSKI RAD

Odlučivanje u menadžmentu

MOJ POSLOVNI PODUHVAT – MOJ POSAO

Profesor-mentor: Studenti:
Prof .dr Rade Tanjga Dajana Subotić 108/07 Rade Katić 102/08

BANJA LUKA, oktobar 2010.godine

-------------------------------------------------
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka

SADRŽAJ

UVODNA RAZMATRANJA2
1OPIS POSLOVNE IDEJE (OSNOVNA ZAMISAO)2
1.1Odluka o pokretanju sopstvenog posla (preduzeća)2
1.2Opis djelatnosti, način osnivanja i načina rada2
1.3Potrebni rasursi za osnivanje i rad4
1.4Ciljani korisnici (potrošači)7
2OSNIVANJE PREDUZEĆA (FIRME)7
2.1Odluka o osnivanju – Tekst odluke7
2.2Osnivački ugovor8
3OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AGENCIJE ,,ELEGANT“11
3.1Opšte odredbe11
3.2Ponuda nekretnina11
3.3Obaveze agencije posrednika prilikom posredovanja pri kupovini,prodaji, zakupu i najmu nekretnina11
3.4Obaveze nalogodavca……………………………………………………………………..
3.5.Ostvarivanje prava na naknadu................................................................................... 3.6. Prestanak ugovora........................................................................................................ 3.7. Saradnja sa drugim agencijama................................................................................... 3.8. Opšte odredbe i rješavanje sporova............................................................................

4EKONOMSKA ANALIZA (ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI POSLOVNOG PODUHVATA)15
4.1SWOT analiza15
4.2Kvalitativno i kvantitativno obrazloženje elemenata SWOT analize15
4.3Analiza potreba i mogućnosti finansijske podrške (kreditiranja)17
4.4Zaključak ekonomske analize17
5ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I MARKETING PLAN (JEDNOGODIŠNJI)18
5.1Analiza potrošača18
5.2Analiza prodajnih objekata (distributera)18
5.3Zaključak o istraživanju tržišta18
5.4Izrada marketing plana19
6EKOLOŠKI I OSTALI ZAHTJEVI OKRUŽENJA21
6.1Odluka (izjava) o eko-bezbjednosti21
6.2Ostale saglasnosti okruženja22
7PLAN RAZVOJA I RASTA PREDUZEĆA U VREMENSKOM INTERVALU OD PET GODINA22
7.1Osnovna zamisao razvoja i rasta22
7.2Organizaciono kadrovske pretpostavke23
7.3Ekonomske pretpostavke24
7.4Marketinške pretpostavke24
7.5Ekološke i ostale pretpostavke okruženja24
ZAKLJUČAK25
LITERATURA26

UVODNA RAZMATRANJA

U ovom seminarskom radu je prikazan poslovni poduhvat osnivanja agencije za promet nekretnina ,, ELEGANT “. Opisani su svi aspekti osnivanja preduzeća i prikazana je SWOT analiza koja daje osnovne uvide u budućnost poslovanja preduzeća.

ZLATNA PRAVILA KUPOVINE NEKRETNINE
 
Provjeri i uporedi gruntovno i katastarsko stanje.
Osnovno pravilo pri svakoj kupovini je provjera vlasničke dokumenatacije. Nije zato nikakvo čudo da je posjedovanje urednog vlasničkog lista temelj za bilo kakav ozbiljan posao oko kupoprodaje nekretnina. Pažnju treba obratiti na terete i bilješke, te različita prava i obaveze među kojima se ističu hipoteke, upotrebne dozvole, prava služnosti i sl. Za provjeru vlasničke dokumentacije treba izbjegavati Internet već treba provjeru izvršiti u Zemljišno knjižnom uredu i Katastru lično a po potrebi i u pratnji stručne osobe. Nikako se ne treba uzdati u Internet ili telefonske provjere, makar one dolazile i od vama poznatih osoba. Temelj za ugovor mora biti „provjera od danas“.

Identifikacija ili poređenje podataka gruntovnice i katastra nameće se sama po sebi kao važan čin, posebno kada su u pitanju kuće i građevinska zemljišta. Informiši se se o cijenama na lokalnom tržištu nekretnina Važno je prije izlaska na svako tržište proučiti...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Operational Plan Essay
  • business plan Essay
  • Communication Plan Essay
  • Financial Plan Essay
  • Sid Plans Essay
  • Quality Plan Essay
  • Compensation Plan Proposal Research Paper
  • Essay about capacity plan

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free