bullying

Topics: Bullying, Abuse, Psychological abuse Pages: 7 (2065 words) Published: February 28, 2014

Kabanata II.

Mga Kaugnay na literatura at Pag-aaral

Ang “bullying” ay ang pananakit o panloloko sa kapwa na
nakakapagdulot ng kakaibang depresyon sa tao.
Ayon sa isang blog na pinamagatang
“Kapamilya News Ngayon ni Ted Failon”
talamak na ang nagaganap na pangbubully sa loob ng Pilipinas. Ayon dito, maramingdahilan kung bakit nabubully at nambubully ang isang tao. Maaring nabubully sila dahil sa kakulangang pinansyal, pisikal na kaanyuan, at pisikal na kapansanan. Bunsod nito, maraming kabataan ang katutuwaan siya at gagawan ng mga panloloko. Sa kabilang banda, ayon sa pananaliksik ni Ted Failon, maari namang nambubully ang isang tao dahil sa inggit, galit o kaya’y impluwensiya ng barkada sa kanya. Karaniwan na ngang laman itong mga pahayagan at telebisyon. Samu’t saring balita ang aking naririnig araw-araw ukol sa “bullying”. Nagaganap ito lalong lalo na sa mga paaralan pribado man o pampubliko. Sabi ni Ben Tulfo, ang “bullying” aypagpapakita ng pagiging dominente ng isang tao. Kung kaya’t dahil salumalalang kaso ng “bullying” napagpasyahan ng DepEd o Department of Education na tuligsain na ang problemang ito na nakakapagdulot ng pinsala sa bawat kabataan. Ayon sa DepEd, nais nilang gumawa ng isang maikling pelikula ukol sa epekto ng “bullying” sa kada isang indibidwal upang maunawaan ng lahat ang hindi magandang pangyayari na maaring maranasan ng isang tao. Ayon sa kanila, marapat na ang guro ang siyang maghubog sa kabataan upang hindi mamulat ang kanilang mga isipan saganitong uri ng kapaligiran at para mapanatili na rin ang kapayapaan. Nais ng bawat isa sa mga ito na masolusyunan at maaksyunan ang ganitong uring suliranin, ngunit marapat na tayo ring mga kabataan ang siyang kumilos para malabanan ang sakit sa lipunan na tinatawag na “bullying”. Isa pang karagdagan kung talagang mabuti at matino kang tao hindi mo dapat hinuhusgahan agad-agad ang isang tao, unang-una hindi ka ginawa ng Diyos upang laitin mo ang isang tao kaya tayo ginawa ng Diyos upang mahalin natin ang ating kapwa at mag tulungan tayo kahit anong unos ang ating maranasan tulad ngayon madami tayong kinakaharap na problema sa ating bansa, bunsod sa pag dami ng ating populasyon kaya kabi-kabila ang mga pag- aaway sa ating pamahalaan dahil sa hindi pagkakaintindihan ukol sa pork barrel scam ni napoles kaya hindi sapat na manahimik na lang tayo sa isang sulok dapt natin itong aksyunan ng sa ganon matapos na ang problema ng ating bansa ang pang-bubully sa isang tao ay nakakinis dumaan din ako ditto sa sitwsayong ito pero hindi ako nag paapekto kasi ako din ang talo nito sa bandang huli kaya dapat matanggal na itong bullying sa ating bansa uapang mapayapa at sama-sama tayong mamuhay ng hindi nag aaway at nag susumbatan kung bakit mahirap ang ating bansa gumawa tayo ng solusyon upang makaraos tayo at makabangon tayo sa ating kinakaharap na problema.

Related Topics:

Peer Conflict
It is not bullying when two kids with no perceived power imbalance fight, have an argument, or disagree. Conflict resolution or peer mediation may be appropriate for these situations. Teen Dating Violence

Teen dating violence is intimate partner violence that occurs between two young people who are, or once were, in a relationship. Hazing
Hazing is the use of embarrassing and often dangerous or illegal activities by a group to initiate new members. Gang Violence
There are specialized approaches to addressing violence and aggression within or between gangs. Harassment
Although bullying and harassment sometimes overlap, not all bullying is harassment and not all harassment is bullying. Under federal civil rights laws, harassment is unwelcome conduct based on a protected class (race, national origin, color, sex, age, disability, religion) that is severe, pervasive, or persistent and creates a hostile environment. Stalking

is repeated harassing or threatening behavior such as following a person, damaging a person’s property, or making harassing...


References: Zwerdling, Alex (1987 ) Virginia Woolf and the Real World p.263
Pawlowski, Merry M
Besag, V. E. (1989) Bullies and Victims in Schools. Milton Keynes, England: Open University PressOlweus, D., Olweus.org
Carey, T.A
Ross, P. N. (1998). Arresting violence: A resource guide for schools and their communities. Toronto: Ontario Public School Teachers ' Federation.
Juvonen (2003) Bullying Among Young Adolescents: The Strong, the Weak and the Troubled in Pediatrics, December 2003, "The benefits of bullying". 2004. Retrieved 2011-09-03.
Bullies are healthiest pupils". BBC News. 1999-12-14. Retrieved 2011-09-03.
"Child Development Academician says Bullying is beneficial to Kids". 2009. Retrieved 2011-09-03.
Williams, K. D., Forgás, J. P. & von Hippel, W. (Eds.) (2005). The Social Outcast: Ostracism, Social Exclusion, Rejection, & Bullying. Psychology Press: New York, NY.
Kim YS, Leventhal B; Leventhal (2008). "Bullying and suicide. A review". International Journal of Adolescent Medicine and Health.
Petty tyranny in organizations , Ashforth, Blake, Human Relations, Vol. 47, No. 7, 755-778 (2004)
Pollastri AR, Cardemil EV, O 'Donnell EH; Cardemil (December 2009)
Batsche, George M.; Knoff, Howard M. (1994). "Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the schools". School Psychology Review 23
Patterson G (December 2005)
Craig, W.M. (1998). "The relationship among bullying, victimization, depression, anxiety, and aggression in elementary school children". Personality and Individual Differences.
Ferguson, Christopher J. (2011). "Video Games and Youth Violence: A Prospective Analysis in Adolescents.". Journal of Youth and Adolescence
Katherine Liepe-Levinson and Martin H
E. D. Nelson and R. D. Lambert, “Sticks, Stones and Semantics: The Ivory Tower,” Qualitative Sociology, 2001:
Ellen deLara; Garbarino, James (2003)
Whitted, K.S. (2005). Student reports of physical and psychological maltreatment in schools: An under-explored aspect of student victimization in schools. University of Tennessee.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Bullying Essay
  • bullying Essay
  • Bullying in Schools Essay
  • Bullying in Schools Essay
  • Bullying Report Essay
  • Essay about Myths and Facts About Bullying
  • Bullying and Violence in the Workplace Essay
  • Bullying and Negative Effects Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free