Branding

Pages: 8 (2531 words) Published: December 8, 2008
KILLER SALE

Marcus konceptet består i dag af 56 butikker i Danmark og Irland, både som franchisebutikker og egne butikker. Marcus henvender sig til den moderigtige mand i alderen 15-35 år, eller til de ikke gider være smarte mere. Desuden skriver tøjkæden Marcus på deres hjemmeside at de er i fortsat vækst[1], dog de den 28. oktober 2007 da de lancerede deres kampagne ”KILLER SALE” mødt af modstand fra mediernes side, hvorefter de besluttede at trække deres kampagne tilbage.

Jeg vil i opgaven lave en analyse af kampagnen med henblik på en vurdering af om Marcus når den definerede målgruppe. Dette vil jeg gøre med udgangspunkt i IMK-modellen, hvor jeg kommer ind på punkter som kontekst /kultur, modelmodtager og hvordan denne iscenesættes i reklameannoncerne, retoriske strategier, referenten, og til sidst men ikke mindst ”monents of identity”

IMK-modellen[2].

Kontekst /kultur er den kommunikative instans, som danner rammen omkring produktionen og receptionen af teksten. Man skelner desuden imellem den situationelle kontekst, hvilket vil sige den mere eller mindre umiddelbare situation, markedskommunikationen foregår i, (hvem, hvad, hvor og hvornår), og på den anden side kulturen, der bestemmer den situationelle kontekst på mange niveauer.[3]

Kontekst:
Hvem:Marcus
Hvad:firmaets tøj
Hvor:husstandsomdelt reklame kampagne ”KILLER SALE”
Hvornår:den 28. oktober 2007.

Tøjkæden Marcus, lancerede den 28. oktober 2007 en reklame kampagne med navnet ”KILLER SALE” Marcus har mange butikker mange steder rundt om i landet som man fremgår af deres hjemmeside[4]. De har blandt andet butikker i storcentre såsom Field’s ligesom deres konkurrenter, Marcus adskiller sig fra konkurrenterne ved at de for eksempel designer deres eget mærke[5], de har et Mobil selskab samt Club Marcus hvor man kan blive medlem og få nogle fordele. Marcus prøver at være anderledes ved at tilbyde disse fordele og på den måde også komme med noget nyt og nyskabende i forhold til deres konkurrenter dvs. andre tøjkæder til mænd så som Jack & Jones[6] og ¡solid[7].

Kultur
I dag går unge meget op i at se godt ud, have det mest moderne og seje tøj. Der er ingen der vil skille sig for meget ud, og selvom det fede tøj er dyrt har unge i dag råd til at købe det. Unges stil i dag er meget påvirket af vennerne og medierne. Vennerne fordi men gerne være en del af en gruppe og socialt accepteret og for at være det skal man helst ikke skille sig for meget ud. Medierne, fordi man konstant bliver mindet om at hvis man skal have det nyeste tøj, skal man købe det nu, for næste år kommer en ny kollektion, og det er jo ikke ”fedt” at gå i noget der er ”sidste sæson”. Unges stil og tøj er med til at afspejle deres identitet og hvad de vil udtrykker med deres tøjstil[8], det er derfor vigtigt for unge mennesker at have det rigtige tøj.

Afsender[9]
Marcus er en tekst intern afsender fordi mærket Marcus er markeret i reklamerne. Den primære afsender er Marcus og den sekundære afsender er modellerne i reklamerne.

Modelmodtager
Modtageren for Marcuses markedsføring, er den private forbruger som markedsføringen er rettet imod. Hvis man skal se nærmere på modtageren for den husstandsomdelte reklame, som Marcus udsendte i forbindelse med deres reklame kampagne, kan man se det rummer mange billeder. Det er gennemgående for billederne er det, at det primært er unge mennesker som er afbilledet, derfor indikerer det modtager tekst-intern[10]. ”Den sproglige og visuelle iscenesættelse er nøje afstemt efter, hvilket billede af modtageren afsenderen lægger til grunde for udarbejdelsen af en reklame”[11]. Man må derfor forvente at målgruppen er den samme som der er afbilledet i reklemerne. Modtager modsvarer dog ikke nødvendigvis målgruppe, så derfor kunne det være spændende at se på, hvilket segment der kunne være interessant som mål for Marcuses markedsføring, og dette vil jeg gøre ved hjælp af Minervas segmenteringsmodel[12].

Minerva beskriver danskernes...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Branding
  • Branding Essay
  • Rolex Branding Research Paper
  • Dual Branding Essay
  • Branding and Mergers Essay
  • Emotional Branding Research Paper
  • Employer Branding Essay
  • Self Branding Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free