Bitterness..: )

Topics: Love, Hindi, Debut albums Pages: 21 (6066 words) Published: September 9, 2011
Nagiging bitter din ang isang tao dahil sa hindi niya matanggap ang ginawa sa kanya, yung tipong sa lahat ng ginawa mo ...ayun pa ang naiganti sayo. Tapos parang wala lang nangyari, ikaw sobrang nasasaktan, siya makikita mo nang nakatawa at may kasama nang iba. -Love needs no proof, no day to celebrate, no cards to show your love, all it needs a hand to hold in difficult times and an ability to make your loved one smile. :)

-DESTINY IS FOR LOSERS..--It's just an excuse to wait for things to happen instead of making them happen.

-I always knew looking back on the tears would make me laugh. But I never knew looking back on the laughs would make me cry...

-Sometimes it takes a good fall to really know where you stand. -Hayley Williams

-Don't try to perfect yourself for one person. Wait for the one that loves your imperfections.

-Saying goodbye isn't the hard part. The hard part is when the memories just won't erase themselves.

-The reason why playground slides are made is for us to experience the joy of falling even if there's no one to catch us.

-Smile and always be happy. Don't make your haters glad by seeing you lonely.

-Ang STIFF NECK ay isang paalala na kapag LUMINGON ka pa sa iba...........MASASAKTAN ka lang.

-what WOMEN should know: "a man who truly loves you will never let you go no matter how hard the situations is.. "what MEN should know: "a woman who truly loves you will be angry at you for so many things but will always be there to stick around.."

-Alam mo kung ano masaklap? Magkukwento ka sa taong gusto mo tungkol sa love life mo, tapos hindi nya alam sya na yung kinukwento mo.

-If you don't learn from your mistakes, there's no sense making them..

-.PEOPLE SAY YOU DON'T KNOW WHAT YOU'VE GOT TILL ITS GONE.TRUTH IS,YOU KNEW WHAT YOU HAD,YOU JUST THOUGHT YOU'D NEVER LOSE IT.

-I can never go back and change what has been done, but I can always earn the lesson learned to make things better next time..

-Move On 101:
Tip #1. Huwag magpadala sa awa.-huwag kang maawa sa kanya o sa sarili mo. Kasi the more na naaawa ka sa kanya, the more na babalik ang pagmamahal mo. Tip #2. Never ask yourself "paano kung.."-Never doubt. Panindigan mo na. Sa una masakit talaga, pero lilipas din yan. Maraming nasasaktan sa salitang "paano kung.." ex. Paano kung mahal niya talaga ako? Paano kung hindi talaga siya manloloko? Tip #3. Don't read his/her text messages.-masasaktan ka lang. maaawa ka lang. manghihinayang ka lang. huwag ka nang magreply. or better magpalit ka ng sim card.Try niyo Red Mobile. Konti lang may ganun. (pero nakaTM ako) Tip #4. Burahin siya sa FB o Friendster (kung may ganun pa)-kahit anong komunikasyon. Wag kang mag-alala kung sabihan kang bitter, bakit? kapag ba sinabihan kang bitter magiging kayo uli? ikayayaman mo ba? ok lang yun! burahin mo na siya. huwag na huwag papasok sa utak mo ang salitang "Kasi naman" at "Sayang, ano ba yan!" Tip #5. Burahin lahat ng picture niya sa Facebook, sa cellphone, psp, ipod. -sunugin ang picture niya na nasa wallet mo. punitin. itapon at apak-apakan. pati mga sinave mong text niya (gawain ko) burahin mo na! Bawal manghinayang ok! Kung gusto makamove on, gawin ito ng taos sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Tip #6. Patayin ang ka-landi-uling sa katawan.-huwag padala sa sweet words. kapag pinatulan mo, tignan mo, wasak ka! Patayin ang apoy! Tip #7. Huwag maniwala sa puso. Maniwala lamang sa isip.-sa ganitong sitwasyon, hayaan mo munang manaig ang ISIP kaysa sa PUSO. Dahil ang utak, tinuturuan kang maging matapang ngunit ang puso tinuturuan kang sumuko, maawa at magmahal. "Ang Isip at Ang Puso" Bow. Tip #8. Makinig sa mga sinasabi ng iba pero mas makinig ka muna sa sinasabi ng puso't isip mo.-huwag ka padadala agad sa mga sinasabi ng iba. Sa mga sinasabi nila tungkol sa inyo. Sarili mo lang ang makakatulong sayo upang tuluyan mo siyang makalimutan Tip #9. Aliwin ang sarili.-ituon ang sarili sa ibang bagay para makalimot. Magbasa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The Bitterness of Revenge Essay
  • Eating Bitterness (Review) Essay
  • Bitterness: Poetry and World Essay
  • Overcoming Bitterness, Rebellion and Pride Essay
  • Europe's Cold War: the 1945 – 1950 Bridge of Bitterness Essay
  • Why Did the Treaty of Versailles Cause Such Bitterness in Germany? Essay
  • Describe the Terms in the Treaty of Versailles Which Caused the Most Bitterness in Germany. Essay
  • Why Did the Treaty of Versailles Cause so Much Bitterness in Germany? Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free