Bertolt Brecht En Sy Epiese Teater

Pages: 8 (2661 words) Published: July 16, 2007
Bertolt Brecht en sy Epiese Teater

Die mens se sienning oor die lewe word beïnvloed deur die tydperk waarin hy grootword asook sy omgewing.

Wêreld oorloë samevatting:

Bertolt Brecht. Die Duitse dramaturg, regisseur en digter wat erken word as een van die mees belangrikste en invloedryke figure van drama in die 20ste eeu.
Brecht se unieke behandeling van sosiale temas en revolutionêre eksperimente met teater elemente het ‘n geweldige groot invloed op moderne drama, toneelspel en teaterontwikkelings.

Bertolt Brecht was gebore op 10 Februarie 1898 in Augsburg, Bavaria (Duitsland). Gedurende die Eerste Wêreld Oorlog het Brecht op sestienjarige ouderdom as ‘n mediese ordonnans gedien. Reeds in 1914 het Brecht gesien watter vernietigende effek oorlog op die mensdom het. Na die Eerste Wêreld Oorlog het Brecht Medies gestudeer aan die Universiteit van Munich. Hier was hy vreeslik beïnvloed deur ekspressionisme en het hy sy eerste werke begin skryf, dus die ontstaan van Epiese Teater in 1920. Op daardie stadium het hierdie teaterstyl nie veel invloed gehad op die teater nie, eers later na 1945 (Die Tweede Wêreld Oorlog) het Brecht se Epiese Teater ‘n groot invloed begin hê op die teater. In 1924 het Brecht as ‘n assistent dramaturg gewerk by die Berlin Deutsches Theatre, onder leiding van Max Reinhardt. In dieselfde jaar het Brecht begin om Marxisme - ‘n leerstelling wat glo aan sosiale demokrasie, waar almal gelyk en regverdig behandel word - te studeer. Gedurende sy jare by die Deusches Theatre het Brecht in medewerking getree met Erwin Piscator, ‘n Duitse Marxisme dramaturg, asook Kurt Weill ‘n Duitse komponis. Piscator en Weill het dieselfde ploitieke siennings gehad as Bertolt Brecht. Die toneelstuk Man is Man (Mann ist Mann) in 1926, word gekenmerk as die begin van Brecht se eksperimente met die vernuwende vervreemdingstegnieke, afgelei van die duitse term verfremdung, wat beteken om iets, anders of vreemds voor te stel. Verder vanaf 1928 tot en met Adolf Hitller aan bewind gekom het, in 1933, het Brecht vele operas en didaktiese tonele geskryf en teweeggebring. Hierdie werke het geweldig kapitalisme gekritiseer, en soms "aangeval". Die kommer oor geregtigheid het ‘n groot invloed gehad op die temas van Brecht se werk. Gedurende hierdie tydperk in Brecht se loopbaan het die werklike ontwikkelling van sy Epiese teaterstyl plaasgevind.

Die hoofdoel van Brecht se Epiese Teater was om sy gehoor te laat fokus op die boodskap wat ‘n toneel aan die gehoor oordra, in plaas daarvan om emotioneel betrokke te raak by die temas en karakters van die toneel. Dus wil Brecht sy gehoor se gedagtes prikkel sodat hulle samelewing kan verander en sodoende dat Brecht ‘n effek buite die teater kan hê. Brecht noem sy teater Epies, omdat hy homself wou distansieer van die heersende teaterstyle naamlik Realisme - ‘n Eerlike weergawe van die werklikheid op die verhoog - en Naturalisme - Ook ‘n eerlike weergawe van die werklikheid op die verhoog, behalwe by Naturalisme word die verhooginkleding belangriker as die akteurs of handeling op die verhoog.

Brecht het geglo dat drama die samelewing kon onderrig en verander, dus moet dit polities wees. So ook dat Realistiese teaterstyle verouderd is en dus geen funksie in die samelewing het nie. Hy wou hê sy gehoor moet verstaan dat alles eintlik dieselfde bly, maar net op ‘n ander manier voorgestel word. Brecht se gehoor was dus pasiewe waarnemers en slegs emosioneel betrokke by die gebeure op die verhoog. Hy wou hê sy gehoor moes dit wat hulle op die verhoog sien waarneem, analiseer en kritiseer sodat hulle kan leer uit foute van die verlede en sal probeer om nie dieselfde foute te maak nie. Die gehoor moes dus probeer om die sameleweing te genees van korrupsie en onregverdige politieke stelsels. Om hierdie leerstelling te bereik moet die gehoor herhaldelik herinner word dat hulle binne ‘n teater is. Hierdie doel was bereik deur Brecht se Verfremdungstegniek wat die volgende...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Bertolt Brecht
  • Galileo by Bertolt Brecht Essay
  • Bertolt Brecht Essay
  • Bertolt Brecht Essay
  • Essay on Literary Analysis on Bertolt Brecht
  • Bertolt Brecht Essay
  • Hree Penny Opera by Bertolt Brecht Essay
  • Acting to Change the World, Bertolt Brecht Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free