Banaag at Sikat

Pages: 2 (476 words) Published: August 31, 2010
Noong Agosto 22. 2010, pinanood naming ang Banaag at Sikat Rock Musical sa Cultural Center of the Philippines bilang pagtugon sa requirement ng Filipino 3. Sa aming panonood, marami akong napansin na magaganda at di-kagandahang mga bagay sa palabas.

Nang magsimula ang palabas, agad ko itong nagustuhan. Sa pagpasok pa lamang ng mga tauhan papunta sa entablado, namangha na agad ako. Tumayo ang mga balahibo ko sa braso. Naging malakas ang dating ng mga tauhan sa umpisa pa lamang. Naging matagumpay ang mga tauhan sa pagkuha ng atensyon ng kanilang mga manonood. Unang-unang pinakita sa palabas ang mga gagampanang tauhan. Ako ay naaliw sa paraan ng kanilang pagpapakilala sapagkat ito’y sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw na may halong komedya. Kahit na may pagmamalabis sa kanilang mga kilos, ito’y nanatiling katuwa-tuwa at kaakit-akit sa mga manonood.

Mahusay ang naging pagganap ng mga tauhan. Naipadama nila sa mga manonood ang tunay na damdamin ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw nila, mas naging epektibo ang pagpapahayag ng damdamin. Kahit na may mga kantang hindi ko masyadong naintindihan dahil sa ilang teknikal na mga pagkakamali, naintindihan ko pa rin ang kwento dahil sa pagganap ng mga tauhan. Kahit na may teknikal na pagkakamali sa palabas, napanatili pa rin ng mga tauhan ang kanilang pagganap sa kanilang mga ginagampanan. Bilang mga propesyonal na artista, hindi sila nagpaapekto rito at tuluy-tuloy pa rin ang palabas.

Bilang komento ko sa mga manonood, may mga bagay ako na nais ipahiwatig. Para sa akin, hindi naging maganda ang naging reaksyon ng iba sa mga bed scene na pinalabas. Bilang mga mag-aaral ng kolehiyo, dapat alam ng bawat isa ang mga tamang asal kapag nanonood ng ganoong uri ng palabas. Hindi naman masama ang maging masaya sa panonood nito, ngunit dapat mayroong limitasyon. Tunay ngang nakaaaliw ang palabas, ngunit dapat hindi naging pabaya ang mga manonood sa kanilang mga reaksyon.

Sa mga props na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Stylistic Analysis Essay
  • Reaction Paper on Restructuring: A Case which have Happened
  • The Benefits of Clean and Renewable Energy Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free