Arahan Keselamatan

Pages: 17 (2492 words) Published: April 9, 2011
PENGENALAN
 

DIKUATKUASAKAN PADA 1 MAC 1974 MENGGANTIKAN BUKU PANDUAN PEJABAT 1958 MENGGANTIKAN PERINTAH AM BAB M – PELBAGAI 1958 JABATAN/PENJAWAT AWAM DIKEHENDAKI PATUH (PERINTAH AM ‘A’ 18) DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN MENGIKUT PRINSIP TERTENTU

Mustahaknya Arahan Keselamatan


Untuk menjaminkan kawalan keselamatan berterusan rahsia kerajaan tidak jatuh ke tangan kuasa asing Perkara terperingkat tidak jatuh kepada orang yang ingin mencari faedah kewangan

TAFSIRAN - Rahsia Besar dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan amat besar kepada Negara

Rahsia
Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan negara/kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia/untung kepada negara asing

Sulit
Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan akan memudaratkan kepentingan kerajaan/memalukan pentadbiran negara

Terhad
 dokumen/maklumat/bahan

rasmi selain Rahsia Besar, Rahsia, Sulit jika perlu hendaklah diberi perlidungan yang sewajarnya

PRINSIP PERLINDUNGAN
1. Kenalpasti apa yang perlu diberi perlindungan keselamatan. 2. Penilaian terhadap ancaman keselamatan. 3. Perlindungan secara mendalam. 4. Langkah-langkah keselamatan asas yang minima. 5. Asas Perlu Mengetahui. 6. Langkah-langkah keselamatan diterima akal (sensible).

Klasifikasi Maklumat mengandungi :
•Dokumen Rasmi Dokumen Terperingkat Maklumat Rasmi Maklumat Terperingkat Perkara Rasmi Perkara Terperingkat Buangan Terperingkat

Dokumen Rasmi
apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi

Dokumen Terperingkat
–dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan dan diberi tanda keselamatan

Maklumat Rasmi
Pengetahuan mengenai perkara rasmi walau cara mana sekalipun ianya diperolehi

Maklumat Terperingkat
maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan

Perkara Rasmi
Termasuk segala dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan rasmi kerajaan

Perkara Terperingkat

Buangan Terperingkat

Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang mesti diberi perlindungan kepentingan keselamatan dan diberi tanda keselamatan semua catatan, draf, kertas karbon, stensil dan lain-lain bahan yang telah digunakan dalam urusan perkara rasmi

ANCAMAN TERHADAP KESELAMATAN

Subversif

Kegiatan oleh pertubuhan perseorangan di dalam / luar Malaysia yang tidak sampai kepada peperangan yang bermaksud menghancurkan ketenteraman yang ada dengan cara yang salah disisi undang-undang.

Espionaj

Kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah disisi undang-undang untuk memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia.

Sabotaj
Perbuatan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingan sesebuah kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif. Boleh dilakukan semasa aman/perang. Suatu kempen teratur kepada permulaan rancangan yang lebih besar untuk melumpuhkan pertahanan Negara.

Kelemahan Manusia
Perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran kepada keselamatan dan mengakibatkan perkara rasmi diketahui oleh pihak yang tidak dibenarkan.

Pencerobohan Sistem/Penggodam
Menceroboh ke dalam sistem maklumat komputer

Pelampau
Sesuatu tindakan/perbuatan oleh seseorang individu/kumpulan jika tindakan itu melebihi sesuatu nilai biasa atau bertentangan dengan undang-undang negara dan boleh menimbulkan masalah kepada keselamatan atau gangguan kesetabilan ketenteraman awam atau keselamatan negara

KESELAMATAN FIZIKAL
Kawasan Terperingkat
Mengkaji Jabatan masing-masing keperluan mewartakan kawasan di bawah Akta Kawasan-kawasan Larangan dan tempattempat larangan 1959.

Langkah-langkah Keselamatan seperti :Pagar, lampu keselamatan dan kad pintu masuk. Pegawai keselamatan dengan alat keselamatan. Papan Kenyataan Pas Keselamatan/Kad Pengenalan Jabatan....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free