Apple Strategijos

Pages: 5 (1075 words) Published: April 16, 2011
Apple strategija
Kiekviena kompanija, norėdama įsitvirtinti rinkoje turi turėti strategiją, kaip tai padaryti, ir ne vien vienos strategijos jai užtenka, būti lyderiaujančia tarp konkurentų, ar kaip patenkinti vartotojų poreikius.

Specializuota veiklos strategija
Tai tokia strategija, kuri leidžia suformuoti sugebėjimus, koncentruojant visus organizacijos resursus ir pajėgas bei vadybinę kompetenciją siekiant tapti firma , vienoje veikloje pasiekiančia tobulumo. Apple kompanijos pagrindiniai produktai yra Apple kompiuteriai, išmanieji telefonai iPhone, iPad‘ai, mp3 grotuvai iPod‘ai. Visuos šiuos produktus kompanija išleido strategiškai apgalvotai, visus po truputį tobulindami. Apple leidžia sau išleisti gerus, gražius produktus, bet ne pilnos komplektacijos ( pvz: 3G, kamera ir t.t.), bet jie daro tai sąmoningai. Tarkim, iPad‘as. Stilingas, patogus, gražus, geras produktas, bet turi trukūmų: nepalaiko 3G, nėra kameros ir .t.t. Bet, kai jis atsirado žmonės masiškai jį pirko. Kai pasibaigė šio produkto pirma karta, Apple išleido antrąją jau turintį kamerą, ir 3G ir ne dėl to, kad buvo techniškai neįmanoma to padaryt pirmajam modeliui, bet todėl, kad komerciškai to neapsimokėjo žiūrint į ateitį. Konkurencinė strategija

Tai strategija savita, unikali, kuri sunkiai imituojama kitų. Apple turėjo iš ties unikalius pranašumus, siekdami išsiskirti iš konkurentų tarpo ir juos aplenkti. Taigi, aptarsime pagrindinius konkurencinio pranašumo šaltinius, ir pritaikysime juos Apple kompanijai. 1. išskirtiniai gebėjimai, kurie siejami su įmonės personalo išskirtinėmis kompetencijomis 1978m. išleistas Apple II. Apple tapo pc pramonės lyderiu, dėl to, kad Apple II - pirmasis kompiuteris, kuris turėjo plastmasinį korpusą ir splavota grafiką, jis pasižymėjo savo stilingu dizainu. Personalas turėjo originalių minčių, ir visada stengėsi išlaikyti savo technologinį pranašumą, vis pateikdamas naujus produktus, pvz: visa PC dinamika, iPad‘ai, iPod‘ai, iPhone‘ai. Apple suprojektavo savo produktus naudodami unikalias mikroschemas, varančiuosius diskus, ir monitorius. Kompanija taip pat išplėtė savo operacinių sistemų privatumą, kuris buvo surištas su MAC, jo paties pritaikoma sisteminė įranga ir daug kitų išorinių įrangų, įtraukiant ir spausdintuvą.

2. išskirtiniais ištekliais, kurių neturi kitos įmonės Įmonės ištekliai turi būti vertingi. Išteklių vertingumas suprantamas kaip jų galimybės ir gebėjimas garantuoti įmonei išskirtinumą, kuris tiesiogiai lemia jos konkurencinį pranašumą. Išteklių išskirtinumas turi būti ilgalaikis, nes per trumpą laiką įmonė gali nespėti juo pasinaudoti. Norėdama išlaikyti išteklių išskirtinumą, įmonė turi nuolat investuoti į išteklių kūrimą, išlaikymą ir atnaujinimą. Macintosh kurė maža grupelė žmonių, vadovaujama S. Jobs’o. Ji greitai tapo legenda. Macintosh stovykloje tvyrojo revoliucinė dvasia - žmonės tikėjo, kad jų kuriamas kompiuteris pakeis pasaulį. Tokių nuotaikų kaltininkas - S. Jobs’as, kuris turėjo retą sugebėjimą iš vienos pusės įkvėpti žmones ir iš kitos pusės priversti žmones jo nekęsti. Visi Macintosh stovyklos nariai buvo laikomi menininkais, nesitaikstančiais su standartiniu mąstymu.

3. Prekės ženklo atpažįstamumas
Konkurencinis pranašumas įgyjamas tuomet, kai jį pripažįsta vartotojai. Konkurencinis pranašumas turi būti matomas vartotojams ir turi sustiprinti prekės ar paslaugos vertę.  Prekės vertė vizualiai gali būti nematoma vartotojams, tačiau ji turi atsispindėti prekės ženkle arba reklamoje. Taigi kuriant Macintosh apie jį buvo žinoma jau prieš jo pasirodymą. Prieš pat jam pasirodant, 1984 m. buvo parodytas reklaminis filmukas. Čia Mac’as buvo parodytas, kaip žmonių išlaisvintojas iš intelektualios tironijos.

4. vartotojų analizė
S. Jobs’as sugalvojo, kad ne tik kompiuterio vidus, bet ir išvaizda turi didelės reikšmės žmonėms (šitos nuostatos Apple laikosi ir šiandien).

5. Konkurentų analizė
Tik žinant silpnąsias konkurentų puses, galima įgyti...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Apple Production in India Essay
  • Essay about Apple Tree
  • apple tree Essay
  • The Apple of Life: a Critical Analysis of Robert Frost's "After Apple- Essay
  • The Effect of Enzymes on Apple Juice Production Essay
  • After Apple Picking and Road Not Taken Comparative Essay
  • Essay about The New England Apple Production: An Overview
  • After Apple Picking Essay 5

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free