Ang Epekto Ng Teknolohiya Sa Pag-Uugali Ng Mga Mag-Aaral

Pages: 7 (1578 words) Published: February 25, 2011
ANG EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA PAG-UUGALI NG MGA MAG-AARAL SA BARANGAY 68 SONA1, TUNDO, MAYNILA

Ipinasa ni EMIL ALBERT V. BERTILLO

KABANATA I – ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Panimula

Tungkulin ng mga kabataan ang mag-aral. Kapag ang kabataan ay napagod na sa kanilang pag-aaral, sa pagrerebyu halimbawa sa kanilang pagsusulit, dalawa ang maaaringgawin nila. Una ay ang magpahinga o matulog para may lakas sila upang ipagpatuloy angkanilang pag-aaral. Sa kabilang banda, maaari silang magpatuloy sa paggawa sa tulong ng kanilang “kaibigan” at “kaagapay” sa lahat ng posibleng oras at pagkakataon, at ito ay ang teknolohiya. Sa tanang kasaysayan ng edukasyon ay malaki na ang naiambag ng teknolohiya. Sa katunayan, ang teknolohiya ang isa sa mga pangunahing paraan kung bakit ang pag-aaral ay nagging madali, mabilis, at mabisa. Kung kaya nama’t napakaraming mag-aaral ang sumasangguni sa teknolohiya para sa kanilang pag-aaral. Ang teknolohiya rin ay nagbibigay hindi lamang ng kaalaman sa mga mag-aaral kundi pati na rin ang kalibangan at kaligayahan. Buko d sa telebisyon at radyo, nandyan rin ang mga home at handheld consoles (hal. PlayStation), mp3 players, ang cellphone, at syempre ang personal computers at ang dala nitong digital miracle - ang Internet. Tunay nga’t nabago ng teknolohiya ang pamamaraan ng buhay ng mga mag-aaral, o maging ng kabataan sa kabuuan. Masasabi natin na napakarami ng naitulong ang teknolohiya sa ating buhay.Lahat ng sektor sa ating komunidad ay madarama ang kahalagahan ng makabagong teknolohiyasa pang araw-araw na pamumuhay. Ang mga imposible dati ay kaya nang gawin ngayon. Ngunit mayroon nga bang disiplina ang bawat mag-aaral upang magamit sa ayos ang mga dala nitong dulot? Lahat ng bagay ay sumasama kapag napapasobra, at isa sa mga bagya na ito ay ang teknolohiya. Hindi mapapagkaila na napakaraming mga mag-aaral ang sumasalalay sa teknolohiya hindilamang sa kanilang pag-aaral kundi na rin para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kasong tulad nito, masasabi pa rin ban a may mabuting dulot ang teknolohiya sa kaugalian at mentalidad ng mga mag-aaral? Ano ang maaring maging bunga ng teknolohiya sa mga mag-aaral sa isyu ng kanilang edukasyon, kalagayansa lipunan, pakikitungo sa lahat ng isyu ng kanyang buhay, at sa sariling moralidad? Mayroon ng mga nangahas at sumubok na sagutin ang katanungan na ito. Mayroon din naming nagdududa na sa mga posibilidad paukoldito ngayong tayo’y nasa isang mundo ngmodernisasyon. Gayunpaman, ang isyung ito ay tatalakayin muli sa pag-aaral na ito sa isang analitikal at despriptibong pananaw sa kalagayan ng mga mag-aaral sa urbanisadong bahagi ng Tundo, Maynila. Mga mag-aaral na kabilang sa henerasyon ng bilyun-bilyong tao na kung tawagin ay “Generation X”.

2. Layunin ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay may layuning:
* makagawa ng isang maayos at makabuluhang sanaysay tungkol sa epekto ng teknolohiya sa pag-uugali ng mga mag-aaral sa Barangay 68 Sona 1, Tundo, Maynila. * makakuha ng mga kasagutan tungkol sa isyu ng pag-uugali ng mga mag-aaral sa panahon ng teknolohiya at modernisasyon. * makabuo ng mga posibilidad, kalutasas, at dagdag pang kaalaman sa isang malawak at analitikal na pananaw. * maging isang paraan ng pagkilala sa mga kabutihan at pahamak na dulot ng teknolohiya sa pag-uugali ng mga mag-aaral o di kaya’y matukoy ang mga paraan upang makontrol ang nakaambang pagpatuloy ng daloy ng teknolohiya. * maging isang sanggunian para sa mga mananaliksik sa katulad na pag-aaral sa mga darating pang panahon.

3. Suliranin ng Pag-aaal

* Ang pag-aaral na kinasasangkutan ng isang komplikadong agham ay sadyang napakalawak at napakasalimuot, at kung ganoon, paano makakalikha ng pag-aaral ukol dito sa loob ng isang partikular na panahon? * Paano makakalikha o makakakuha ng isang kasagutan kung hindi naman lahat ng respondente ay nagkakaisa ng karanasan? * Maari ba na makabuo ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Ng Essay
  • ang epekto ng teknolohiya sa ugali ng mga mag aaral Essay
  • Essay on Epekto Ng Teknolohiya Sa Pag-Uugali Ng Mag-Aaral
  • Epekto Ng Computer Games Sa Pag Aaral Ng Mga Mag Aaral Research Paper
  • Pag-Aaral Tungkol Sa Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Mag-Aaral Ng Kolehiyo Essay
  • Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Sa Mag-Aaral Research Paper
  • EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA MAG-AARAL Essay
  • Essay about “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free