Ajax

Pages: 13 (3568 words) Published: January 15, 2011
Temperatura

Normalna tjelesna temperatura zdrava čovjeka, izmjerena na površini kože, kreće se između 36 i 37 C. Temperatura izmjerena na sluznicama viša je za 0.1 do 1.0 C. Temperatura ispod 37.8 C označava se kao temperatura niskog stupnja ili subfebrilna temperature. Od 38 do 39 C je umjereno povišena temperature, a znatno povišena je između 39 i 40 C. Između 40 i 40.5 C naziva se visoka temperatura, dok se tjelesna temperature iznad 41 C naziva se hiperpireksija. Za odrasle visoka temperatura nije veliki problem osim ako predje 39.5 stepeni celzijusa ili 103 Farenhajta. Kad su mala djeca u pitanju onda i najmanja promjena u visini temperature može da znači ozbiljan problem. Pošto visoka temperatura prati veliki broj zdravstvenih problema, za dijagnozu je potrebno posmatrati dodatne faktore. Visoka temperatura obicno ne traje duže od 2-3 dana. Spuštanje temperature tijela pomoću lijekova nije uvijek preporučljiva jer lijekovi mogu da uzrokuju teške posljedice pogotovu kad su mala dijeca u pitanju. Povišena tjelesna temperatura nije bolest, već upućuje na neku drugu bolest ili poremećaj u organizmu. U 90 % slučajeva povišena tjelesna temperatura je oblik obrambene reakcije organizma na virusnu ili bakterijsku infekciju.

  Što je povišena tjelesna temperatura?
Do povišene tjelesne temperature dolazi kada se centar za temperaturu u središnjem dijelu mozga (hipotalamus) namjesti na temperaturu višu od uobičajene. To se događa pod utjecajem tzv. endogenih pirogena. Endogeni pirogeni (tvari koje povisuju tjelesnu temperaturu) otpuštaju se iz stanica obrambenog sustava organizma kada u organizam uđu uzročnici zaraznih bolesti (bakterije, virusi), kod upalnih procesa u organizmu (kao npr. upala slijepog crijeva ili žućne vrećice) ili kod nekih bolesti imunog sustava (tumori i sl.). Tjelesna temperatura može se povisiti ili sniziti za oko 1oC ovisno o vanjskoj temperaturi (ako je temperatura zraka viša od 30oC, možete imati tjelesnu temperaturu 38oC, iako ste potpuno zdravi, zbog zagrijavanja tijela pod utjecajem vanjske temperature) ili ako ste pretoplo/prelagano odjeveni. Vrijednosti normalne i povišene temperature 

 |  pod pazuhom|  rektalno (u guzi)|
 Normalna tjelesna temperatura|  36oC - 37oC|  36,5oC - 37,5oC|  Povišena tjelesna temperatura| 37oC - 38,5oC | 37,5oC - 39oC|  Visoka tjelesna temperatura (vrućica)| viša od 38,5oC | viša od 39oC|  Snižena tjelesna temperatura (pothlađenost)| niža od 36oC| niža od 36,5oC|

Simptomi Visoke Temperature
Visoka temperatura je svaka koja je visa od normalne. Šta je normalno je teže objasniti jer svak ima “svoju” normalnu temperaturu. Uglavnom se kreće oko 37c. Ukoliko je rektalna temperatura visočija od 38c onda je to uvijek Visoka Temperatura. (Rektalna temperatura je uvijek viša od one mjerene u ustima za 1 stepen) U zavisnosti od vrste infekcije simptomi koji prate visoku temperaturu mogu biti: * Znojenje

* Drhtavica
* Glavobolja
* Bolovi u mišićima
* Gubitak apetita
* Dehidracija
* Slabost
Veoma visoka temperatura koja je između 39-41 Celzijusa može uzrokovati: * Halucinacije
* Mentalnu izgubljenost
* Živcanu nestabilnost
* Nekontrolisane pokrete tijela
Uzroci Povisene Temperature
Čak i kod zdravih osoba temperatura tijela se mijenja u toku dana. Obično je niža ujutro a viša poslije podne i uveče. Sve između 36 i 37 stepeni celzijusa se smatra normalnim. Visinu temperature individalca odredjuje Hypotalamus, žlijezda koja se nalazi u bazi mozga i koja je naš termostat. Čim se nešto poremeti u tijelu, hipotalamus samo promijeni normalnu temperaturu od uobičajenih 36.5 na 38 recimo.

Kako sniziti povišenu tjelesnu temperaturu u odraslih?
• tjelesnu temperaturu do 37,5oC nije potrebno snižavati • kod tjelesne temperature više od 37,5oC najprije primijenite fizikalne metode snižavanja temperature –...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ajax Bhd Essay
  • Essay on Ajax Minerals and Perrier
  • Ajax and Achilles Playing Dice Essay
  • Ajax Minerals and Perrier Essay
  • Operation Ajax Essay
  • Ajax Essay
  • Ajax Digital Information Code of Ethics Essay
  • Dawn vs Ajax Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free