2pac - Keep Ya Head Up Analyse

Pages: 2 (721 words) Published: March 23, 2011
Keep Ya Head Up – 2Pac

Diktet jeg skal analysere er en sangen ”Keep Ya Head Up” av rapperen Tupac Shakur, også kjent som 2Pac. Den ble skrevet og spilt inn i 1992, og utgitt først som en singel, og senere sammen med albumet Stictly 4 My N.I.G.G.A.Z. 16. februar 1993. Han har solgt over 75 millioner CD-er, der 37,5 av dem var i USA alene, dermed er Tupac en av tidenes mestselgende artister gjennom tidene. I tillegg til musikkarrieren, var han også en lovende skuespiller og en sosial aktivist som kjempet mot fattigdommen spesielt i svarte nabolag i California. Han ble skutt fem ganger og overlevde i 1994, men i 1996 ble ha skutt igjen, og døde 7 dager senere på sykehuset. Han ble bare 25 år gammel.

Keep Ya Head Up sampler The Five Stairsteps’ ”O-o-h Child” og Big Daddy Kanes ”Prince of Darkness”. Sangen kom på 12. plass på den amerikanske Billboardlisten, og er blitt kåret til en av tidenes beste rapsanger av flere medier, blant annet BET. Temaet i denne låta er hovedsakelig håp.

I det første verset snakker han om hvorfor menn slår, dreper og voldtar kvinner, samtidig som han retter seg mot kvinnene og ber dem holde hodet oppe, som tittelen sier. I det andre verset forteller han om sine egne opplevelser fra da han var liten, og bodde i et fattig strøk. Han snakker om reelle ting, som vanskeligheten ved å jobbe lovlig og samtidig tjene nok til deg selv og familien, dopavhengige foreldre og at man må passe på å ikke komme inn i skuddlinjen til gjengene. I det tredje og siste verset retter han seg igjen mot hovedsaklig kvinnene og sier at uansett hva som skjer, skal de klare å komme seg forbi. Og han snakker også om forskjellen mellom de rike og de fattige. Der de rike passer på å ikke bulke Mercedesen sin, passer de fattige på å holde seg i live til dagen etterpå.

Denne sangen/diktet er et rytmisk dikt med mange skildringer. Rytmisk fordi det passer inn med musikken og Tupac har en viss følelse og engasjement når han synger den. Han skildrer også...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • 2pac Shakur Sike Class Essay
  • Head Essay
  • Essay on Ya
  • ya ya Essay
  • 2pac Bio Essay
  • Essay on Head
  • head Essay
  • 2pac Death Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free