Entrepeneur Profile

Pages: 5 (595 words) Published: May 4, 2013
WUS101/2
TERAS KEUSAHAWANAN
SEM II 2012/2013

LAPORAN PROFIL USAHAWAN

Prepared by:

NORHAMIZAH BINTI IDROS
108965
930623-10-7864
KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (EE)

Prepared for:

MOHD KAMIL ARIFFIN
LECTURER WUS101
USM

25 APRIL 2013

Date: 20 APRIL 2013

Norhamizah Idros

Kampus Kejuruteraan

Universiti Sains Malaysia

14300 Nibong Tebal,

Pulau Pinang.

Mohd Shafie Ariffin

Lecturer of WUS101

Universiti Sains Malaysia.

Submission of WUS101 Profil Usahawan Assignment.

I am submitting the above assignment for your evaluation. Please contact me if you have any question.

Thank you.

...........................................

(NORHAMIZAH IDROS)

TABLE OF CONTENTS

| | | | |Bil |Tittle |Page | | | | | |1 |PROFIL USAHAWAN |4-5 | | | | | |2 |REFERENCES |6 | | | | | |3 |APPENDICES |7-8 |

PROFIL USAHAWAN

Aswad Haykal bin Mohd Isa, seorang usahawan yang mula berjinak-jinak dalam bidang perniagaan ketika beliau sedang menuntut dalam jurusan Pendidikan (TESL). Beliau telah membuka sebuah syarikat Imtiyaaz Global Enteprise di Seri Iskandar, Perak pada November 2010. Beliau membekalkan minuman mosha kepada negeri-negeri utara dan seluruh Perak. Beliau sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Beliau kini berusia 36 tahun dan berasal dari Kota Bharu, Kelantan. Beliau mempunyai segulung ijazah dalam bidang Pendidikan (TESL) dari Universiti Putra Malaysia.

Beliau yang lebih dikenali sebagai Aswad menjelaskan beliau berminat menceburkan diri dalam bidang perniagaan hanya sekadar menjadikannya sebagai hobi untuk dilakukan pada masa lapang selain daripada atas dasar ingin memberikan sumbangan terhadap masyarakat. Beliau sangatlah bergantung kepada prinsip "sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain". Di samping itu, beliau juga ingin mencapai impiannya dalam bidang perniagaan.

Pada peringkat awal, Aswad mendapat tentangan yang hebat daripada ibu bapanya kerana mereka merupakan kakitangan kerajaan. Walau bagaimanapun, beliau tidak pernah berputus asa sehingga akhirnya beliau berjaya meyakinkan ibu bapanya dengan kehendaknya yang ingin berniaga. Sebelum Aswad memulakan perniagaan mosha, beliau pernah terlibat dalam pelbagai cabang perniagaan. Antaranya ialah beliau terlibat dengan jualan langsung dan seterusnya multi level marketing (MLM). Di samping itu, beliau juga pernah menjadikan biliknya sebagai kedai runcit ketika sedang menuntut di UPM. Beliau menjalankannya lebih kurang selama enam bulan. Walau bagaimanapun, beliau terpaksa menghentikannya disebabkan berlakunya kes kecurian wang. Salah satu cabaran yang terpaksa dihadapinya pada detik permulaan perniagaannya adalah tiada modal kendiri, iaitu tiada ilmu dan pengetahuan dalam bidang ini. Oleh itu, beliau mula menghadiri program-program keusahawanan yang dianjurkan oleh seorang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • case profile Essay
  • ^^, ) Mandatory Profile Essay
  • Business Profile Essay
  • Essay on Profile
  • Entrepeneur Essay
  • Benefit of Be an Entrepeneur Essay
  • Profile Research Paper
  • Profile of an Entrepreneur Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free