"Wat Is Die Voordele En Nadele Van Ikt" Essays and Research Papers

Wat Is Die Voordele En Nadele Van Ikt

Argitek(te): Onbekend Invloede: Die grootste invloede wat verband hou met die bou van hierdie kerk is die religieuse- en sosiale invloede. Die mense van Pisa wou eerstens dit oprig as ‘n monument van die grootheid van God, en tweedens om te wys hoe magtig hulle stad was (Kleiner & Mamiya, 2005:487). Argitektoniese karakter: Romaanse geboue het ondermeer beskik oor absoluut ronde gewelwe, sterk fasades en gekruisde koepels. Die basiliekplan is ook baie prominent en kan duidelik uitgeken word in hierdie...

934  Words | 4  Pages

Open Document

Die Lewe Van N Tuinker Abouter

 Ek staan in die middel buildings streets traffic coldness.Ek wens 다 kon se dat 다 op n groen tuin staan met roos bushes all around me, like I used to 50years ago Elke oggend en aand het ek n refreshing shower of dew drops. The rushing of the willow trees woke me up en put me to sleep into the romatic night with stars watching out for me overhead. I miss those times of 50 years ago I am a porcelain gardengnome. A valuable heirloom that guarded my masteres garden for 3 gnerations. I was handmade...

Citroën, Eiffel Tower, France 1056  Words | 4  Pages

Open Document

Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld

Die invloed wat die ontwikkelinge in elektroniese kommunikasie op ons moderne wêreld vandag het bestaan onbetwyfeld. Die feit dat dit beide positiewe en negatiewe invloede op die wêreld gaan hê is ook defnitief. Ontwikkelende tegnologie en veral die ontwikkeling van elektroniese kommunikasie het met die laaste eeu dramaties vinnig toegeneem en dus ook die omgewings waarin dit plaasvind geweldig bevorder, maar in sommige gevalle ook tot sosiale verval gelei. Tele-kommunikasie vind plaas tussen partye...

2825  Words | 8  Pages

Open Document

Skooluniforms. Gee jou opinie oor die voor - en nadele van gereguleerde skooldrag.

Die onderwerp van skooluniforms is 'n belangrike onderwerp vir baie leerlinge en hulle ouers. 'n Skooluniform kan 'n leerling beinvloed nie net ten opsigte van sy skoolwerk nie maar ook ten opsigte van hoe ander mense hulle sien. Daarom is die onderwerp baie belangrik, nie net vir die leerling nie, maar ook vir die ouers. Is skooluniforms nodig in 'n skool-omgewing? Deesdae dink baie mense dat skooluniforms onnodig is want dit het geen waarde as 'n onderwyshulpmiddel nie terwyl die oorgrote meerderheid...

380  Words | 2  Pages

Open Document

Marketing Communication Mix

Inleiding 2. Die hoof tegnieke wat gebruik word deur die bemarkingskommunikasie mengsel 2.1 Advertensies 2.2 Persoonlike verkope 2.3 Verkoops promosie 2.4 Direkte reaksie bemarking 2.5 Publieke verhoudinge 2.6 Borgskap 3. Die bemarkingsmengsel 3.1 Produk 3.2 Prys 3.3 Verspreiding (Plek) 3.4 Promosie 4. Die wyse waarop die bemarkingskommunikasiemengsel en die bemarkingsmengsel geïntegreer word. 5. Bemarkingskommunikasiemengsel Internationaal en Nasionaal 5...

1663  Words | 7  Pages

Open Document

Van Aristophanes Tot Menander

Analyse: Van Aristophanes tot Menander. Aristophanes’ Kikkers is het laatste bestaande toneelstuk van de Oude Komedie. Het plot is uitweidend, het onderwerp is intens verbonden aan de stad, waarin het stuk werd bedacht, en de structuur is traditioneel en formeel aan de elementen van de Oude Komedie, zoals de agon en de parabasis. Het stuk won de eerste prijs. Net 89 jaar later won Menander de eerste prijs in hetzelfde festival met de Dyskolos, wat het eerste bestaande stuk is van de Nieuwe Komedie...

1408  Words | 4  Pages

Open Document

• Opdracht 2.2.1: Stakeholdersanalyse en krachtenveld

OPDRACHT 2.2.1: STAKEHOLDERSANALYSE EN KRACHTENVELD In voorgaande taken zagen we de onmiskenbare rol die verschillende partijen en actoren in het organisatievraagstuk spelen. In blok 1 heeft u al kennis gemaakt met de grondlegger van de stakeholdersbenadering Freeman (1983, 1984) en soorten stakeholders bij Clarke (1998) Lees nu het artikel van R.K. Mitchell Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts uit 1997 (reader 2). Dit...

920  Words | 4  Pages

Open Document

This a Afrikaans Essay of the importance of international trade and how it effects world markets and economies.

belangrikheid van internasionale handel en hoe dit wereld marke en ekonomiee affekteur. INLEIDING: Internasionale Handel is die verruiling van goedere of dienste tussen nasies. "Goedere" kan gedefineer word as finale produkte, intemidere goedere (wat gebruik word om ander produkte te vervaardig), of onverwerkte materiale soos minerale ens. Internasionale handel verruiling stel 'n land in staat om te spesialiseer in die produkte wat dit die goedkoopste en produktiefste kan produseer, en om die surplusse...

1356  Words | 5  Pages

Open Document

Plan Van Aanpak

een producent van dakpannen. Wij gaan voor Dakpan BV een financiële planning maken. Een financiële planning heeft een voorgecalculeerde balans, een voorgecalculeerde resultatenrekening en een voorgecalculeerde liquiditeitsbegroting als uitkomst. In dit plan van aanpak gaan we vooral in op hoe we uit de gegeven informatie tot een voorgecalculeerde balans, resultatenrekening en liquiditeitsbegroting kunnen komen. Dit doen we door eerst per onderwerp de benodigde gegevens te noteren en vervolgens de...

1100  Words | 7  Pages

Open Document

Selfone, goed of sleg?

tyd verbykom, groei tegnologie vinniger en vinniger. Deesdae, in plaas daarvan om 'n uur te wag vir aandete te kook, kan jy dit in die mikrogolf vir 5 minute sit en dit sal eenders smaak. Die meeste belangrik soort tegnolgie in baie mense se lewe, is 'n selfoon. Hulle bring hul selfone orals met hulle en gebruik dit op 'n daaglikse basis. Selfone het baie voordele en nadele. Om myself helder te maak, sal ek 'n party voorbeelde noem: Voordele: Die grootste en meeste verklaarbaar voordeel is dat met...

336  Words | 2  Pages

Open Document

Bertolt Brecht En Sy Epiese Teater

Bertolt Brecht en sy Epiese Teater Die mens se sienning oor die lewe word beïnvloed deur die tydperk waarin hy grootword asook sy omgewing. Wêreld oorloë samevatting: Bertolt Brecht. Die Duitse dramaturg, regisseur en digter wat erken word as een van die mees belangrikste en invloedryke figure van drama in die 20ste eeu. Brecht se unieke behandeling van sosiale temas en revolutionêre eksperimente met teater elemente het ‘n geweldige groot invloed op moderne drama, toneelspel en teaterontwikkelings...

2661  Words | 8  Pages

Open Document

Over de Dood Die Te Denken Geeft

Over de dood die te denken geeft Aangezien de dood inherent is aan het menselijk leven en de mens een fundamentele drager is van een samenleving, is de dood niet weg te denken uit het maatschappelijke gegeven. Als existentieel thema is de dood ingebed in de samenleving. Elke maatschappij gaat er anders mee om, heeft bepaalde rituelen enz. Maar ook elk individu gaat anders om met de eindigheid van zijn of haar leven. Hoe denken mensen over de dood in het algemeen en over hun eigen dood in...

1731  Words | 5  Pages

Open Document

De Taken En Verantwoordelijkheden Van de Kascontrolecommissie

DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 2 maart 2010 Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie zodanig goed vastgelegd, zodat de doelstellingen voldoende worden gewaarborgd? Door: Marjolein Hoevenaars (1733923) De taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie De taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie zodanig goed vastgelegd, zodat de doelstellingen...

5801  Words | 19  Pages

Open Document

South Afrika 100 Years (Afrikaans)

duisende boeke. Ons hoor gereeld van Afrikaanse dramas wat groot erkenning geniet, weet van verskillende Afrikaanse gedigte van wêreldklas en verneem telkens met belangstelling van ’n soveelste Afrikaanse roman wat in ’n ander taal vertaal is. Afrikaans laat hom dus wyd en syd geld. Dit staan immers nie terug vir enige ander taal as dit by seggenskrag kom nie. En tog: skaars ’n eeu of wat gelede was daar sekere Afrikaanssprekendes watdie Taal” as ’n agterlike dialek van Nederlands beskou het. Dis...

1034  Words | 3  Pages

Open Document

Antwoord Bericht Van Wijziging (Vennootschapsbelasting)

ntAntwoord bericht van wijziging Deloitte Belastingconsulenten t.a.v. Kathy De Smet Lange Lozannastraat 218 AANGETEKEND 2018 Antwerpen Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTING EN INVORDERING Administratie van de Ondernemings- en Inkomenfiscaliteit T.a.v. Anne Van de Vijver Controlecentrum Antwerpen 1 Venusstraat 23 (SV 0.75) 2000 Antwerpen Uw referentie : 3844736/A VDV Onze referentie : KVO/070 Uw correspondent : Kathy De Smet Tel. : 03/888.89.84 Antwerpen...

6309  Words | 24  Pages

Open Document

Tweede Wêreld Oorlog

Die tweede wêreld oorlog staan as ʼn mylsteen vir internasionale verhandelinge, oorlogvoering en verskeie teoretiese skole. Dit het totaal en al die toekoms van politieke, ekonomiese en tegnologiese sfere beïnvloed. Daarby is die groot – en nie so groot- rol spelers net so sterk beïnvloed deur die mengsel van konflik, diplomasie en ideologie. Dit is daarom baie belangrik om te kyk na die oorsprong, die betrokke partye en hulle sienings rondom die tyd. Die oorsprong van die tweede wêreld oorlog...

1977  Words | 5  Pages

Open Document

Xenafobia in Sa

INLEIDING In die referaat gaan n paar punte uitgelig word oor sekere negatiewe aspekte van die sokker wêreldbeker in 2010. Daar word gekyk na verskillende belangrike aspekte wat nie net probleme tydens die toernooi kan inhou nie, maar ook wat Suid-Afrika in ‘n swak lik kan laat onder ander lande. Die volgende punte word bespreek:  Die invloed van die huidige misdaad en sekuriteits probleme, asook die misdaad probleme wat die toernooi vir ons land kan skep.  Die invloed wat die toernooi op Suid-Afrika...

1795  Words | 6  Pages

Open Document

Tiener Depressie

Tiener depressie Ons as normale mense, wat nie altyd kan glo dat daar iets soos neerslagtigheid bestaannie, ervaar gewone dae, waarin ons gewoonweg aan ons dagtake werk. Tog kry ons ook dae wat ons uiters goed voel, en is die lewe vir ons `n fees. Daars min mense wat nie kan saampraat oor neerslagtigheid nie. Daardie gevoel wat jou beetkry as jy ‘n toets dop waarvoor jy hard geleer het, of wanneer jy ‘n geliefde verloor, of wanneer jy jou plek in die sportspan moet afstaan. Nou kan ons...

1408  Words | 6  Pages

Open Document

WAt have you done

Vandag was die ergste dag ooit, want ons verloor ons wedstryd teen Chelsea. En ek was die rede dat my span verloor. As ek net probeer het om 'n bietjie harder. Dit is hoe dit afgegaan het, was dit in die laaste paar minute van die wedstryd, en ek hardloop na die doel post dit was 'n een op een, net vir my en die doelwagter, daar was geen manier wat ek kon mis. Ek het aangehou hardloop na die bewaarder en ek huiwer om te skiet en die bewaarder het die bal van my en my span verloor die spel. Woorde:...

Arcade game, Atari, Half-Life 2626  Words | 7  Pages

Open Document

Zakenethiek

ETHIEK: EXAMENVRAGEN EN ANTWOORDEN  Wat is de Napoleontische visie op het eigendomsbegrip? → De Napoleontische visie is een sterk geïndividualiseerde visie, die stelt dat vermogen slechts toebehoort aan één persoon. Zo ook is de onderneming dus eigendom van één persoon, de ondernemer –eigenaar. Bij verenigingen met aandeelhouders is de rechtspersoonlijkheid eigenaar. Juridische blijft de vennootschap gescheiden van de onderneming. Bijgevolg kunnen werknemers, leveranciers en klanten hun economische...

1377  Words | 5  Pages

Open Document

Fiscal Policy Sa(Afrikaans)

Bronne Inleiding Fiskale beleid is die manier waarop die owerheid die ekonomie beinvloed deur middel van geld invorder en besteding. Die hoofinstrument van die Fiskale beleid waarvan die begroting waarvan twee veranderlikes besteding en belasting is. Fiskale beleid word ook na die mees effektiewe manier waarop die staat die totale besteding of gemiddelde vraag na goedere en dienste binne die ekonomie beïnvloed. Daar is twee tipes Fisakle beleide wat die staat kan gebruik om fiskale tekort te...

968  Words | 4  Pages

Open Document

Ikea- the Global Retailer Questions

kitchenware. IKEA – DIE WÊRELDWYE KLEINHANDELAAR IKEA is moontlik die wêreld se suksesvolste wêreldwye kleinhandelaar. Hierdie huismeubileringsuperwinkel wat in 1943 deur Ingvar Kamprad van Swede gevestig is toe hy net 17 jaar oud was, het vandag tot ’n wêreldwye kultushandelsnaam met 230 winkels in 33 lande ontwikkel wat 410 miljoen kopers ’n jaar hanteer en verkope van €14.8 miljard (±R141 miljard) genereer. Kamprad, wat nog steeds die private maatskappy besit, is na bewering die wêreld se rykste...

1351  Words | 4  Pages

Open Document

Euthanasia

reality this isn’t something anyone needs to imagine. This is a real situation for many, many people. These people should be able to make their own choices and have control of their own lives. Everyone has the right to choose how they want to live and die. First of all, deciding if you want to be alive or not is a personal decision. Neither the doctors nor the government has the power to decide if you should live or not. Since it is not their life and they are not in your situation, they cannot make...

1193  Words | 3  Pages

Open Document

Een Verdediging Van Het Libertarisme

Een verdediging van het libertarisme -|- Oskar Knötschke Waarom de mens het determinisme moet verwerpen In dit essay ga ik een incompatibalistische visie verdedigen, een visie die er van uitgaat dat het determinisme en de vrije wil niet samengaan. Ik verdedig de visie van het libertarisme, een positie in het “vrije wil-debat” die uitgaat van de autonomie van de mens. Het ontkent het determinisme en probeert het bestaan van een vrije wil te beargumenteren. In dit essay ga ik een stelling verdedigen...

2957  Words | 9  Pages

Open Document

Vans

Date: 9/2/2012 Description: Vans was launched in 1966 by Paul Van Doren with his brother James and two partners. Van Doren was aiming to make almost durable and affordable casual deck shoe in the market which eventually turned out to be the most liked shoes by youngsters, athletes and others. From its own retail store in Anaheim, California Van Doren was able to open few more stores in other places. But, the main concern was to promote those stores. Van Doren was involved in producing shoes...

Athletic shoe, Fast Times at Ridgemont High, Footwear 945  Words | 3  Pages

Open Document

Strategie Van Horeca

Voor dit onderzoek is gekozen om het bedrijf Mise en Place te onderzoeken. Mise en Place is sinds 1994 werkzaam in de gastvrijheidbranche als uitzendbureau voor horecapersoneel. Evenementen van verschillende grootte worden verzorgd door veelal studenten die naast hun studie bij Mise en Place werken. Mise en Place noemt deze werknemers jobpers. De jobpers worden op verschillende evenementen ingezet als professioneel horecapersoneel. Mise en Place heeft meerdere vestigingen. Niet alleen in Nederland...

3449  Words | 11  Pages

Open Document

ms val

Outeursreg voorbehou Copyright reserved Universiteit van Pretoria / University of Pretoria Fakulteit Gesondheidswetenskappe / Faculty of Health Sciences Skool vir Geneeskunde / School of Medicine DEPARTEMENT ANATOMIE / DEPARTMENT OF ANATOMY BSc (MedSci) I 11 November 2004 Tyd / Duration: 60 min ANATOMIE 122 / ANATOMY 122 MENSLIKE OSTEOLOGIE / HUMAN OSTEOLOGY EKSAMEN / EXAMINATION Eksterne Eksaminator / External Examiner : Prof JH Meiring Interne Eksaminator / Internal Examiner ...

691  Words | 5  Pages

Open Document

The Educator as Assessor

PRETORIA / UNIVERSITEIT VAN PRETORIA DEPARTMENT OF STATISTICS / DEPARTEMENT STATISTIEK STATISTICS / STATISTIEK 123 September 2012 TIME / TYD : 60 MINUTES / MINUTE TOTAL / TOTAAL: 55 MARKS / PUNTE INITIALS / VOORLETTERS SURNAME / VAN MEMO GROENKLOOF AFRIKAANS ENGLISH HATFIELD AFRIKAANS ENGLISH STUDENT NUMBER / STUDENTENOMMER SIGNATURE / HANDTEKENING GROUP / GROEP 1. 2. ANSWER ALL QUESTIONS IN THE RELEVANT SPACE PROVIDED. / BEANTWOORD AL DIE VRAE IN DIE RUIMTES DAARVOOR GELAAT...

988  Words | 7  Pages

Open Document

Management En Organisatie

ment en Management & Organisatie Deel 2 van 4 : Hoofdstuk 3 t/m 4 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 2 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 5 tot en met 6 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk 7 tot en met 8 Bronvermelding: Titel: Management en organisatie: Theorie en toepassing Achtste druk Auteur: Dr. D. Keuning en Dr. D.J. Eppink Uitgever: Stenfert Kroese ISBN: 902073265X Aantal pagina’s boek: 734 Aantal hoofdstukken boek: 8 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste...

5140  Words | 20  Pages

Open Document

Managment En Organisatie

Management en organisaties: Deel 1: Organisaties, managers en management. Hfdst. 1: Organisatie: 1 algemene definitie: Een eenheid v. mensen - bewust bij elkaar (structuur) - gemeenschappelijk doel variatie van kenmerken in de tijd: externe interne invloeden rationeel onbewust 1.2 een organisatie… een groep van mensen: Studie organisatie => studie MENSELIJK GEDRAG. Verschillende mensen: HETEROGENE groep verschillen: 1. FUNCTIE: eigenaar – manager – arbeider ...

8276  Words | 71  Pages

Open Document

Po Economie

reeds 2 modules behandeld, Arbeidsmarkt en Consument en producent. Van de 2 hoofdstukken die je toegewezen hebt gekregen doe je het volgende: 1: Maak een eigengemaakte samenvatting van de 2 hoofdstukken 2: Maak een begrippenlijst van alle begrippen uit de 2 hoofdstukken, welke begrippen er in een hoofdstuk staan, vind je aan het einde van ieder hoofdstuk bij leerdoelen. De omschrijvingen van de begrippen doe je zoveel mogelijk in eigen woorden en geef indien mogelijk een voorbeeld bij elk...

919  Words | 5  Pages

Open Document

This is a Afrikaans essay on : "Die jaar to my ma begin sing het."It is a desciptive essay about Konstans and how he remembers his mother.

watter een van die kinders kan jy die beste identifiseer? Motiveer deur te wys hoe jou karakter die jaar ervaar/teenspoed hanteer het, en hoe hy/sy vir Ma onthou. Antwoord: Konstans: Konstans was die een gesins lid wat nie soos die anders weg gehardloop het nie of agter maskers gaan weg kruip nie. Hy het inplaas van weghardloop die probleem reg in die gesig gekyk en dit maak hom 'n sterk karakter. Ek kan my die beste identifiseer met hom omdat hy positief en intellegent die probleem (die vermoording...

507  Words | 2  Pages

Open Document

Invloed Van Media Op Jongeren

Koninklijk Atheneum 1 | Invloed van de media op jongeren | [Geef de ondertitel van het document op] | | Yuri Vanpaeschen en Dimitri Vanhengel | [Kies de datum] | | Schooljaar 2009-2010 en Dimitri Vanhengel | [Kies de datum] | Woord vooraf We hebben dit...

6285  Words | 23  Pages

Open Document

Heijmans En Shareholder Value

Heijmans en Shareholder Value Waardecreatie middels Value Drivers Driss Ousji Michael Jansen 9 december 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Wat is Shareholder Value? 1.2 Inleiding Heijmans 2. Theoretisch kader Rappaport model 2.1 Shareholder Value Network 2.2 Value Drivers 2.3 Model Rappaport 2.4 Bruikbaarheid Rappaport voor het Shareholder Value concept 3. Value Drivers Heijmans 4. Advies aan Heijmans Bijlagen: Bijlage 1. Dupont-Chart...

3903  Words | 13  Pages

Open Document

Paper Gastvrijheid

schrijven met als onderwerp: ‘wat is gastvrijheid’. Gastvrijheid is immers een term waar we elke dag mee te maken hebben aan de Hoge Hotelschool. Voor deze paper stel ik mezelf de volgende vragen: * Wat verstaan we onder gastvrijheid? * Is het een begrip waar iedereen hetzelfde mee bedoelt? * Heeft het begrip in verschillende contexten dezelfde betekenis? * Kun je de gastvrijheid van een organisatie meten? * Wanneer noem je een medewerker gastvrij? * Wat zijn mijn eigen ervaringen...

847  Words | 3  Pages

Open Document

Modernisme in Het Proza

Modernisme in het Proza Door: Robbert van Hamersvelt en Sander Krewinkel V6C Modernisme in het algemeen Rond de Eerste wereldoorlog begint een nieuwe grote cultuurhistorische periode, die het modernisme wordt genoemd. Het modernisme wordt ook wel aangeduid met de term avant-garde wat letterlijk voorhoede betekent, hier wordt mee bedoeld dat de mensen voor lopen op een bepaald gebied. Iets doen wat nog niemand doet, zo kun je een mode-ontwerper een avant-gardist van onze tijd noemen. Moderne kunstenaars...

1120  Words | 4  Pages

Open Document

Essay Marketing Vaardigheden

Je komt vanmiddag thuis na een vermoeiende schooldag en opent je mail om te kijken of je nog een antwoord hebt gekregen van Albert Heijn waar je 2 weken geleden gesolliciteerd had. Helaas, nog steeds geen antwoord. Je hebt wel een e-mail gekregen van KPN waarin staat dat je 3 maanden gratis Eredivisie Live kunt kijken als je je Digitenne-abbonement laat omzetten in een ‘Digitenne + Eredivisie Live’-pakket. Om jou helemaal te overtuigen van deze actie kan je zelfs zonder een abbonement op Eredivisie...

565  Words | 4  Pages

Open Document

Intern Communicatie Beleidsplan

Studieopdracht PON; internationaal handelsconcern, dealer van Audi en Volkswagen, een onderneming die duidelijke heldere lijnen heeft uit staan betreft communicatie, zowel intern als extern. Een onderneming die is uitgegroeid tot een groep, een groep waarbij alle neuzen de dezelfde kant op staan. Omdat zij flink zijn doorgegroeid, wordt het lastiger om de interne communicatie te overzien en worden de standaard richtlijnen hiervoor overschreden en deels niet meer herkend. Daarbij streeft het handelsconcern...

1175  Words | 5  Pages

Open Document

Paper Autism Dutch

op het leven van een persoon die lijdt aan deze stoornis. Allerlei dingen die voor de meeste personen de normaalste zaak van de wereld lijken, zijn voor mensen die autisme hebben zeer moeilijk en onbegrijpelijk. Mensen die lijden aan autisme kunnen vaak geen normaal en zelfstandig leven lijden. In dit paper zal ik met behulp van theorieën uit het boek Gleitman, Gross en Reisberg (2011) de stoornis autisme uit gaan leggen. Ook enkele methoden voor de behandeling zal ik met behulp van ditzelfde boek...

1504  Words | 4  Pages

Open Document

Birch Paper Company (Dutch)

geheel is dat van hun eigen divisie Thompson. Bij deze optie zijn de ‘out-of-pocket’-kosten het laagst voor Birch zoals getoond in onderstaande opstelling: West Paper Company – kosten voor Birch: $ 430 Eire Papers Ltd. – kosten voor Birch: $ 432 Winst Southern divisie ($90*40%1): $ 36 -/- Winst Thompson divisie ($30-$25): $ 5 -/- $ 391 1Winstopslag voor Southern is 40% aangezien de case vermeldt dat hun ‘out-of-pocket’-kosten 60% van de verkoopprijs...

1354  Words | 5  Pages

Open Document

Organisatieverandering Zal Nooit Slagen Als Er Geen Duidelijke Noodzaak Aanwezig Is.

Kenneth Barr. Voorwoord Ter afsluiting van het vak organisatiekunde in het tweede jaar, heb ik dit essay aan het eind van blok 4 geschreven. Ik heb gekozen voor de stelling:” Organisatieverandering zal nooit slagen als er geen duidelijke noodzaak aanwezig is”. Ik heb gekozen voor deze stelling, omdat ik vind dat de mens nou eenmaal pas zijn vertrouwde omgeving verlaat, wanneer er echt een noodzaak voor is. Tevens wilde ik meer te weten komen over motiveren van mensen. Als doelgroep voor mijn essay...

2108  Words | 7  Pages

Open Document

Regression Model

of gebeurtenissen te verklaren of te voorspellen. De relaties tussen verschillende variabelen worden door toepassing van dit regressiemodel verklaard. Wiskundig gezien wordt het lineaire regressiemodel als volgt weergegeven: Yt = α + βxt + ut. Y is de afhankelijke variabele, de onafhankelijke en verklarende variabele is x, α is een constante, β geeft de helling van de lijn weer en de storingsterm wordt weergegeven als u (Brooks, 2002, p.45). De meest toegepaste methode om een lineaire lijn bij...

585  Words | 3  Pages

Open Document

Outsiders

aan een persoon die altijd buiten de algemeen geaccepteerde sociale structuren valt. Iedereen kan op enig moment een buitenstaander zijn. De een kleedt zich op een bijzondere manier, de ander heeft een Brabants accent, weer een ander heeft in een straat met rijwoningen een bijzondere tuin. Dit zijn eenvoudige voorbeelden van deviant gedrag waardoor mensen in bepaalde situaties bestempeld kunnen worden als buitenstaander. Het volgende essay is gebaseerd op het boek ‘Outsiders’ van Howard S. Becker...

1122  Words | 3  Pages

Open Document

Philips - Company Profile Analysis

Strategic Management Opdracht 1 Bedrijf: Philips Docent: Dr. G. van de Kaa Vakcode: WM0586TU Door: Alex van Rijs Strategic Management Opdracht 1: Philips Table of Contents 1 Company’s History 2 Company’s Core Activities 3 Company structure and type 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Organization structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legal structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial, trade and services ....

1120  Words | 6  Pages

Open Document

Van Gend En Loos: Creation of New Legal Order in European Court of Justice

correct when it stated that in Van Gend en Loos (1963) a new legal order had been created? Discuss. The judgement in Van Gend en Loos has undoubtedly had a huge impact upon the European Union and the way that it functions. The European Court of Justice (ECJ) claimed that the judgement had established a “new legal order” whether this is true is debatable but it is certainly a fundamental case in EU case law. The phrase “new legal order” was first used in Van Gend en Loos, so it was hard to know...

Court of Justice of the European Union, European Coal and Steel Community, European Court of Justice 1046  Words | 3  Pages

Open Document

Essay Criminaliteit

“De opmars van de vandalisten” We zijn natuurlijk allemaal bekend met het begrip vandalisme. Vandalisme is het moedwillig beschadigen of het vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren. Het begrip heeft zijn naam te danken aan de vandalen, die meerdere malen Rome aanvielen en daar verwoestingen aanrichtte. Het is dus per definitie een criminele daad en is daarom ook in de wet als strafbaar gesteld. Ik ben zelf ook geen heilig boontje. Ik heb me portie belletje trek en proppenbuizen...

762  Words | 4  Pages

Open Document

Wat Buddharangsi

Professor Arostegui December 1, 2012 REL2011 Sat 9:30am Wat Buddharangsi When it came down to me finding out where I wanted to do my site visitation for this class, it was actually a lot harder than I thought. I grew up in a household that had Hindu morals and values, however, my parents’ view on religion were quite vague. Growing up we never attended church (temple) and the only time we celebrated any religious holiday is when our grandparents came around. My parents believed in allowing my...

Anapanasati, Buddhism, Gautama Buddha 1855  Words | 5  Pages

Open Document

Vrouwelijk Geslacht Wordt Gediscrimineerd Op de Werklvoer.

selectiemethode en worden in sommige functies niet gerespecteerd. Tja een vrouw kan zwanger worden, maar is dit nou echt het enige waarom het verschil tussen man en vrouw op de werkvloer zo groot is? Het beste uit werknemers halen kan alleen door te kijken en gebruik te maken van de diversiteit van je personeel. Diversiteit bevat alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Dat zijn zichtbare en minder zichtbare kenmerken; geslacht, leeftijd, etniciteit maar ook competenties, ziekte of handicap en karaktereigenschappen...

1121  Words | 3  Pages

Open Document

Mr Jan Alleman

REGSVAARDIGHEDE 411 PRAKTYK EN PROSEDURE Dit is wat in die toets in Junie gaan wees ------------------------------------------------- Professionele etiek ------------------------------------------------- Bronne van etiek: * Handves van menseregte in die Grondwet * Etiese of morele optrede van mense moet gemeet word teen die waardes soos uiteengesit in die handves van menseregte * Wetgewing (Wet op Prokureurs en die Wet op die Toelating van Advokate) * Reëls van verskillende Prokureursordes...

9317  Words | 40  Pages

Open Document

Fabricage

Hoofdstuk 2 t/m 9 en voornamelijk 3 t/m 8 Omschrijving van oervormen Oervormen zijn de technieken waarbij voorwerpen worden vervaardigd uit vormloos materiaal, zolas vloeistoffen, poeders, pasta’s vezels, folies of mengsels. - gehele vormen van een product ontstaan meestal door het gebruik van gietvormen en matrijzen. Soms ontstaat de vorm echter maar aan een kant (b.v. bij polymerisatie). - Gieten is van vroeger en van nu, voordeel van het gieten is vooral de enorme vormvrijheid. ...

1724  Words | 7  Pages

Open Document

Innobus

administrateur Arie, receptioniste/telefoniste Joke en zeven van de tien schilders van schildersbedrijf “Kwastje” zijn in het kantoor te Haarlem-Noord aanwezig. Iedereen geniet van een drankje en een hapje, kortom het is gezellig om de laatste werkdag zo af te sluiten. Alleen Tom, Kees en Ab zijn er nog niet. Er was afgesproken dat iedereen om 16.00 uur op kantoor zou zijn. Directeur Hans vraagt aan Joke om de schilders via hun mobieltje te bellen en te vragen waar ze blijven. Korte tijd later komt...

2025  Words | 7  Pages

Open Document

Through the Looking Glass

Alice found there) by Lewis Carroll De naam van de auteur is Lewis Carroll. De titel van het boek luidt “Through the Looking Glass and what Alice found there”. Het jaar van de eerste uitgave is 1872. “Through the Looking Glass” is het vervolg op “Alice's Adventures in Wonderland”. Terwijl Alice met haar twee katten speelt, vraagt ze zich af hoe de wereld er uitziet vanaf de andere kant van de spiegel. Als ze op de open haard klimt en het glas wonderbaarlijk begint te smelten, besluit ze...

1898  Words | 6  Pages

Open Document

Compare and Contrast between Angkor Wat and the Pyramid of Giza

and Contrast Pyramids of Giza and Angkor Wat “It is not the beauty of a building you should look at; it’s the construction of the foundation that will stand the test of time.” By David Allan Coe The quotation above means that the beauty of a building is not as important as the construction of the prototypes of its structure. Basically, the development of its foundations and techniques are more important than those of its attractiveness. Meanwhile, Angkor Wat and Pyramids of Giza are two ancient buildings...

Ancient Egypt, Angkor Wat, Bayon 1644  Words | 4  Pages

Open Document

Mead Malinowski

invalshoeken ten aanzien van ‘de ander’ door Margaret Mead en Bronislaw Malinowski [pic] [pic] 13 oktober, 2010 Universiteit van Amsterdam Groep 5, Men. F. Guadeloupe 1614 woorden Inleiding Aan het begin van de vorige eeuw was een antropologisch onderzoek vaak gebaseerd op reeds bestaande literatuur. Deze onderzoekers werden ook wel ‘kamergeleerden’ genoemd. Zonder hun kamer te verlaten schreven zij over afgelegen samenlevingen en verre culturen. Margaret Mead en Bronislav Malinowski...

1638  Words | 6  Pages

Open Document

Literatuurstudie 1

Omvang van de literatuurstudie • Maximaal 6.000 woorden (inleiding, methode, kern en slot) • Niet meetellen in aantal woorden; – Voorpagina, titelpagina, samenvatting, literatuurlijst, rapportage zoekstrategie etc. Voorblad informatief Titelblad informatief Voorwoord informatief Samenvatting informatief Inhoud structuur van het verslag 1. Inleiding kop, de start 2. Methode literatuurstudie methode, hoe is gezocht 2. Hoofdtekst 1 kerntekst 3. Hoofdtekst...

480  Words | 4  Pages

Open Document

Detergentes En Chile

Análisis mercado de los detergentes en Chile En Chile el mercado de los detergentes es muy competitivo. Sin embargo, es un mercado muy concentrado, en el cual Unilever, Procter & Gamble y Maritano controlan el 95,94% del mercado (según estudio Nielsen, año 2006). Unilever tiene las marcas Drive, Rinso y Omo, que en conjunto poseen una participación de mercado de un 70,77%. Procter & Gamble, con Ariel y Ace, tienen un 21,33% y, Maritano, con sus marcas, Popeye detergentes, Kop, Detersol y...

1711  Words | 6  Pages

Open Document

Clemencia Novela En Espanol

Una de las principales caracteristicas del movimiento literario romanticista es el predominio de la emocion. En la obra de Ignacio M. Altamirano, Clemencia, se encuentra este tipo de predominio y es posible demostrar que en esta novela la emocion es mas importante que la razon. Primero, por medio de los sentimientos expresados por el narrador al relatar la historia. Segundo, a traves de los personajes pricipales y sus sentimientos, especialmente los de Clemencia, quien parece ser la...

Compasión, Emoción, Enfermedad 1329  Words | 4  Pages

Open Document

Wat Essay

Tool. Richard, Nailer's father, is hoping to take Nita as hostage because of her wealthy family and could help Richard achieve what he wants. There's also a little internal conflict within the crew because of the trust issues. Pima wanted to let Nita die and take all the silver and gold which could've set them for life. However, Nailer decided not to because of his near-death experience from almost drowning in the oil tank. Saving Nita seems to have brought Nailer and his crew many problems The crew...

Conflict, Lauren Reed, Public Land Survey System 1179  Words | 5  Pages

Open Document

The Significance of Van Mahotsav for Biodiversity

The significance of Van Mahotsav for bio-diversity People of India have many festivals related to trees. One such festival is Van Mahotsav or the Forest Festival. Van Mahotsav was started in 1950 by K. M. Munshi, the then Union Minister for Agriculture and Food to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees. Van Mahotsav, a week long festival of tree planting is organised every year in the month of July, across India when millions of trees are planted. As the monsoon...

Delhi, Forest, Forestry 1459  Words | 9  Pages

Open Document

Building Block Assignment Amazon

Business Administration Inhoudsopgave Business Information System 2 1. Inleiding 3 2. Assignment Part A 4 2.1 De digitale kenmerken van Amazon en één van haar concurrenten. 4 2.1.1 De digitale kenmerken van Amazon LLC. 4 2.1.2 Amazon LLC vs. Media-Saturn holding GmbH. 4 2.2 Mogelijke gevaren door het gebruik van Informatiesystemen 6 3 Assignment Part B 6 3.1 Analyse van het global system 6 3.2 Website: www.amazon.id 6 4 Assignment Part C 7 4.1 Invulling door Joost 7 5 Assingment Part D 7 5.1 Invulling...

1128  Words | 10  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free