• Marketing Communication Mix
  INHOUDSOPGAWE 1. Inleiding 2. Die hoof tegnieke wat gebruik word deur die bemarkingskommunikasie mengsel 2.1 Advertensies 2.2 Persoonlike verkope 2.3 Verkoops promosie 2.4 Direkte reaksie bemarking 2.5 Publieke verhoudinge 2.6 Borgskap 3. Die bemarkingsmengsel 3.1 Produk 3...
  Premium 1663 Words 7 Pages
 • Biodiesel
  vervaardiging en wat dit biede. 7 APRIL 2008 Opsomming: Die verslag fokus op wat biodiesel is en waarvandaan dit kom, die vervaardigingsbronne sowel as die vervaardiging van biodiesel op kleinskaal. Die voordelige- en nadelige aspekte wat biodiesel vir die verbruiker asook die omgewing inhou...
  Premium 2318 Words 9 Pages
 • Mbk152
  GEESTESWETENSKAPPE FACULTY OF HUMANITIES DEPARTEMENT BIOKINETIKA, SPORT- EN VRYETYDSWETENSKAPPE DEPARTMENT OF BIOKINETICS, SPORT AND LEISURE SCIENCES JUNIE EKSAMEN 2006/ JUNE EXAMINATION 2006 MODULE: MBK 152 AND SMS 152 SPORT- EN REKREASIEBESTUUR / SPORT AND RECREATION MANAGEMENT PUNTETOTAAL/TOTAL MARKS:...
  Premium 1018 Words 4 Pages
 • Bman
  [9] Voordele van bruikhuur: / Advantages of leasing: [merk enige vier (4) / Mark any four (4)] • Effek of die likiditeit / Effect on liquidity (½) ʼn Onderneming kan hoe vlakke van likiditeit of kontant handhaaf omdat die onderneming nie ʼn groot kapitaal uitgawe maak vir die huur van vaste...
  Premium 1327 Words 6 Pages
 • Teaching
  sal u besluit op die seleksie van ‘n goeie tema om ‘n tweede taal te onderrig? Voorsien ‘n skematiese voorstelling hoe ‘n les beplanning op verskillende maniere gedoen kan word. 2 1.2. Verwys na vyf voordele wat tweetalige of multitalige leerders bo diegene het wat eentalig is en bespreek dit onder...
  Premium 1322 Words 6 Pages
 • 'N Vergelyking Tussen Die Iso 9001 Model En Die Capability Maturity Model Vir Rekenaar Sagteware
  2010 `n Vergelyking tussen die ISO 9001 en die Capability Maturity Model vir Sagteware deur Mariska Reynders Inleiding: Die ISO 9001, ontwerp deir die “International Standards Organisation” en die Capability Maturity Model (CMM), ontwerp deur die “Software Engineering Institute”...
  Premium 2224 Words 8 Pages
 • Marketing Questions
  ekwiteit die waarde wat toegevoeg word aan ʼn produk of diens. Dit is die manier hoe verbruikers dink, voel en optree met respek teenoor ʼn handelsmerk asook die produk, mark en winsgewendheid van die handelsmerk. Gestel ʼn gewonde wit T-hemp van Ackermans kos R30 en ʼn gewone wit T-hemp van Nike kos...
  Premium 1098 Words 4 Pages
 • Hr Management in Private Company
  - 4.7 KOMMUNIKASIE - 15 - 4.8 VERANDERINGS BESTUUR - 16 - 4.9 WERKNEMERS STRATEGIE/ BEPLANNING - 17 - 4.10 NAVORSING RESULTATE - 17 - 5 WERWING EN SELEKSIE - 18 - 5.1 WERWING STRATEGIE & BELEID - 18 - 5.2 WERWING & SELEKSIE PROSES - 19 - 5.3 WETLIKE VEREISTES - 21 - 5.4 POSBESKRYWINGS - 21 - ...
  Premium 12560 Words 44 Pages
 • Economics
  (“Download”) die volgende bronne vanaf die internet en beantwoord dan die daarop volgende vrae: • / Download the following sources from the internet and answer the following questions: 1. Vanaf Statistiek Suid-Afrika: / From Statistics South Africa 1.1 Die nuutste oor Die Bruto Binnelandse...
  Premium 3445 Words 17 Pages
 • Mr Jan Alleman
  PRAKTYK EN PROSEDURE Dit is wat in die toets in Junie gaan wees ------------------------------------------------- Professionele etiek ------------------------------------------------- Bronne van etiek: * Handves van menseregte in die Grondwet * Etiese of morele optrede van mense moet...
  Premium 9317 Words 40 Pages
 • Antwoord Bericht Van Wijziging (Vennootschapsbelasting)
  ntAntwoord bericht van wijziging Deloitte Belastingconsulenten t.a.v. Kathy De Smet Lange Lozannastraat 218 AANGETEKEND 2018 Antwerpen Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTING EN INVORDERING Administratie van de Ondernemings- en Inkomenfiscaliteit T.a.v. Anne Van de Vijver Controlecentrum...
  Premium 6309 Words 24 Pages
 • Eternit Belgium
  ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- i.o.v. Prof. Dr. Guido Van Rompuy ------------------------------------------------- Dr. Raf Orens ------------------------------------------------- Departement Handelswetenschappen...
  Premium 7045 Words 25 Pages
 • Ondergaat Dag- En Weekbladpers Een Metamorfose
  academische paper Een eerste literatuurverkenning naar veranderingen in nieuwsontwikkeling, verspreiding, gebruik en aanwending ten gevolge van innoverende internettechnologieën en multimediagebruik. “A wealth of information creates a poverty of attention.” (Herbert Simon) FAMILIENAAM: Maertens...
  Premium 2189 Words 7 Pages
 • Populaire Genres: Harry Potter
  Taal- en Letterkunde Prof. Rita Ghesquiere POPULAIRE GENRES Aantal woorden: 9940 Presentatie gelezen jeugdboeken Roald Dahl – De Grote Vriendelijke Reus (GVR) De Grote Vriendelijke Reus – of kortweg De GVR- vertelt over een meisje, genaamd Sofie. Op een dag kijkt ze uit haar naam en wordt ze...
  Premium 10744 Words 24 Pages
 • Rusland Het Andere Europa
  Bestuurssystemen en Regimes. 4 Hoofdstuk 4: Democratie 7 Hoofdstuk 7: Globalisering 10 Tendens naar onzekerheid en risico 12 Impact op democratie 12 Hoofdstuk 8: Subnationale politiek 14 Hoofdstuk 9: De economie en de maatschappij 17 Hoofdstuk 10: Politieke cultuur, communicatie en cegitimiteit....
  Premium 13075 Words 52 Pages
 • Voorbeeld
  Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409 Design Language Docent: Ruud Rosendaal DCOM 3 Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409 Deconstructivisme Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409 Het...
  Premium 10576 Words 32 Pages
 • Introduction to the General Concepts of Theoretical Management (Dutch)
  Een algemene definitie … wat is een organisatie? Organisatie = * Groep van mensen * Opgebouwd rond 1 of meerdere gemeenschappelijke doelen * Bewust gecoördineerde eenheid en bevat op deze wijze een doelgerichte structuur Deze kenmerken kunnen variëren in de loop van de tijd. Deze variatie...
  Premium 21029 Words 98 Pages
 • Littlefield
  Marianne Mols Register Yulia Knol Correctie Nienke van der Meulen Omslag Mulder van Meurs nur 788 e-handel, 800 Bedrijfskunde algemeen isbn 9789046805084 www.nieuwamsterdam.nl/free Voor Anne Inhoud Voorwoord 1. | Het ontstaan van Gratis Wat is Gratis? 2. | Gratis 101 Een korte les over een...
  Premium 91349 Words 253 Pages
 • Politieke Geschiedenis België
  is DEEL 1 : Het ontstaan van België (1830 – 1848) Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815 komen onze streken onder Nederlands gezag. Vlamingen en Franstaligen worden onderdanen van de Nederlandse koning Willem I. Nadat in juli 1830 in Parijs een revolutie is uitgebroken, slaat de...
  Premium 30013 Words 166 Pages
 • Ops Management
  SAMENVATTING VAN HET BOEK MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS eighth edition International student edition van de auteurs ROBERT N. ANTHONY en VIJAY GOVINDARAJAN 1 Inhoud BLZ Hoofdstuk 1 De aard van management control systems 1 Hoofdstuk 2 Gedrag in organisaties 5 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheidscentra:...
  Premium 23028 Words 73 Pages