• Marketing Communication Mix
  nie die teikenmark bereik nie. Voordele: Kan die teikenmark is sy mees direkte vorm bereik. Die uitkomste is gewoonlik in lyn met die tyd en koste wat ingesit is. Nadele: Kan baie duur wees. Verg baie tyd en moeite. Is slegs effektief vir sekere maatskappy en mense. 2.5 Openbare verhoudings...
  Premium 1663 Words 7 Pages
 • Biodiesel
  die lewe hou biodiesel verskeie voordele en nadele in. Daar sal meer in diepte na die voor- en nadele in afdeling vier en vyf gekyk word. (Biomass: Biodiesel Handling And Use Guidelines, 2006:3) 2.2 Ontstaan van Biodiesel Die idee om plantolies te gebruik vir die vervaardiging van brandstof is...
  Premium 2318 Words 10 Pages
 • Mbk152
  gemaak. a) Stel 2 -skedules op vir die toernooistelsels hierbo na verwys. Doen 5 inskrywings vir elk. b) Gee redes vir bogenoemde keuses deur 2 voordele en 2 nadele van elke stelsel te noem. (12) (8) The World Cup Rugby Tournament held in SA used two (2) kinds of tournament systems. a) Compile 2...
  Premium 1018 Words 5 Pages
 • Bman
  verbeterde bate te huur en sal dus nie gestrand wees met die ou uigediende bate nie. / When the lease on the old asset expires, the lessee will be able to lease a new improved asset and will thus not be stranded with the old obsolete one. (½) Nadele van bruikhuur: / Disadvantages of leasing...
  Premium 1327 Words 6 Pages
 • Teaching
  bronne beskik, of aktiwiteite rondom die tema ontwikkel kan word en laastens of die tema aan ander temas gekoppel kan word. 1.2. Verwys na vyf voordele wat tweetalige of multitalige leerders bo diegene het wat eentalig is en bespreek dit onder verskillende opskrifte Die voordele van...
  Premium 1322 Words 6 Pages
 • 'N Vergelyking Tussen Die Iso 9001 Model En Die Capability Maturity Model Vir Rekenaar Sagteware
  skenk. Prosesse word beplan, hulpbronne word beskikbaar gestel, geinplimenteer en geverifieerd. ISO 9001 kwaliteit besstuur standaarde is al vir oor die 30 jaar in werking. Voordele wat deur die gebruik van ISO 9001 in proses ontwikkelings programme oor die wêreld ervaar, kan soos volg opgesom...
  Premium 2224 Words 9 Pages
 • Hr Management in Private Company
  die hand van die Mensebestuur Telbord. Die studie kyk onder andere na: • Mensebestuur Strategie • Vergoeding • Werknemers verhoudings • Prestasie bestuur • Opleiding en Ontwikkeling Die studie kyk na die veranderinge wat tans plaasvind binne die maatskappy en gebruik ‘n aantal werknemers op...
  Premium 12560 Words 51 Pages
 • Marketing Questions
  wanneer Sonic ʼn nuwe produk onder dieselfde sterk handelsnaam sit. Meeste nuwe produkte is lyn uitbreidings en die meeste nuwe produkte wat suksesvol is, is ook as gevolg van uitbreidings. Die twee voordele van handelsmerk uitbreiding is dat die nuwe produk aanvaarding vinniger fasiliteer en dit...
  Premium 1098 Words 5 Pages
 • Economics
  met die woorde: / Quote the famous sentence by Adam Smith about self interest and welfare, which begins with the words: “It is not from the benevolence” ... 4.2 Adam Smith het die voordele van arbeidsverdeling en spesialisasie al in 1776 besef. Na watter produk se vervaardiging verwys hy as...
  Premium 3445 Words 14 Pages
 • Antwoord Bericht Van Wijziging (Vennootschapsbelasting)
  dat “de algemene beginselen, die bindend zijn voor het bestuur van Financiën, het recht op rechtszekerheid omvatten. Dat recht houdt met name in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat volgens hem niet anders dan een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid en een regel van bestuur kan zijn...
  Premium 6309 Words 26 Pages
 • Eternit Belgium
  . Deze bankcrisis die in oktober 2008 in volle hevigheid losbarstte, heeft vanzelfsprekend ook op de woningmarkt een schokgolf teweeggebracht. In België nam de verkooptijd van een woning toe met een gemiddelde van een week naar 97 dagen. De kopers wisten niet wat te doen en de banken waren zeer...
  Premium 7045 Words 29 Pages
 • Mr Jan Alleman
  REGSVAARDIGHEDE 411 PRAKTYK EN PROSEDURE Dit is wat in die toets in Junie gaan wees ------------------------------------------------- Professionele etiek ------------------------------------------------- Bronne van etiek: * Handves van menseregte in die Grondwet * Etiese of...
  Premium 9317 Words 38 Pages
 • Ondergaat Dag- En Weekbladpers Een Metamorfose
  “belevenis” door de nieuwszoeker gaat een grotere rol spelen (Suidman, 2001, p 88) terwijl het rationele op de achtergrond wordt verwezen (Biltereyst, 2000, p 25). Met de immense opmars van de televisie heeft de drukpers heel wat reclamegelden verloren en dit verlies wordt alleen maar groter ten voordele...
  Premium 2189 Words 9 Pages
 • Rusland Het Andere Europa
  ) verschaft enkel toegang tot besluitvorming voor diegene die er de macht en de middelen toe hebben 2) het kan leiden tot een weldoen van de staat ten nadele van de economie 3) het dreigt de democratisch processen van verkiezingen en parlement te omzeilen • Nieuw rechts Democratie is een verdediging...
  Premium 13075 Words 53 Pages
 • Introduction to the General Concepts of Theoretical Management (Dutch)
  * publieke organisaties = gefinancierd door overheidsinstanties waardoor de (hele) maatschappij of samenleving onder die overheidsinstantie eigenaar wordt * …het ultieme doel of objectief * profit organisaties = doel om winst te maken en dit ten voordele van de eigenaars * non-profit of...
  Premium 21029 Words 85 Pages
 • Populaire Genres: Harry Potter
  film biedt ons de beelden aan maar ook deze kunnen, afhankelijk van de kijker en de vrijheid die de verhaallijn aan onze fantasie biedt, enorm verschillen. Wat geeft nu de doorslag bij de keuze tussen boek en film? Een film kijken is, in veel grotere mate dan een boek lezen, een sociaal gebeuren. Een...
  Premium 10744 Words 43 Pages
 • Ops Management
  : is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het assisteren van de BU-manager, bij planning en beheersing van de unit-werkzaamheden. Besluitondersteunende systemen: systemen die helpen bij de besluitvorming door antwoordt te geven op wat-als-vragen. Aard: omvatten beslissingsregels over hoe een expert op...
  Premium 23028 Words 93 Pages
 • Littlefield
  , want dat regelt Google voor mij. Alles wat ik verder op deze computer doe, is gratis, van mijn email tot de boodschappen die ik op Twitter zet. Ik heb zelfs gratis draadloos toegang, dankzij het café waar ik nu zit. En toch is Google een van de meest winstgevende ondernemingen in Amerika; het...
  Premium 91349 Words 366 Pages
 • Voorbeeld
  gebouw, een 1988 was ze lid van en de vooroordeleneen werden pan, werden voor ervan onthuld, wat ertoe leidde dat de filosofische grondbeginselen ervan de rest van 45-ton zware wig, zich afscheidt van een kleine groep langere periode betwist. het gebouw en 12 m verschuift en de ingang architecten die...
  Premium 10576 Words 43 Pages
 • Politieke Geschiedenis België
  van de Congolezen. Met dit geld is bijvoorbeeld het paleis van Laken verfraaid en zijn ook de kastelen en gronden aangekocht die tot verblijfplaats van de koninklijke familie dienen. Anders gezegd : veel van wat Albert II op (naar het schijnt vooral Zwitserse) bankrekeningen bezit plus heel wat...
  Premium 30013 Words 121 Pages