• Dydaktyka Jezyka Angielskiego
  AUTONOMY: encourage internal motivation, reinforce ss selfestime, monitor and evaluation, coopearation in group, indywidualizacja pracy, projekty, trening asertywności, uzasadnianie wyborów TEENAGERS AUTONOMY: give them choice, projects, avtivities with whier interests hobbies, calendar to prepare for...
  Premium 691 Words 3 Pages
 • Fungerer Cabinplants Kundeorienteret Salg
  Close relationships 7 2.1.2.2 Recurrent relationships 7 2.1.2.3 Dominant partner reltionships 7 2.1.2.4 Discrete relationships 7 2.1.3 Salgsfunktion og organisation. 8 2.1.4 kundernes indkøbsadfærd 8 2.1.5 Supply Chain Management 8 2.1.5.1 Konkurrenceevne gennem SCM 8 2.1.5.2 Værdikæden 8 2.2 Kilde...
  Premium 4493 Words 18 Pages
 • Greenland Days
  Aðferðir og atvinnulíf 07.09.04 og 14.09.04 Efnisskrá: I Tengsl samfélags og atvinnulífs II Þróun atvinnulífs m.t.t. tækninnar III Þróun íslensks samfélags frá sjálfþurftarsamfélagi til þróaðs kapítalísks þjóðfélags IV Hvað merkir hugtakið félagsgerð? V Hvers eðlis er íslenskt efnahags- og atvinnulíf...
  Premium 9530 Words 39 Pages
 • Personlighedspsykologi 2
  Indhold ____________________________________________________________ ____________ 1. Prolog 2 2. Individets handlinger og samfundets betingelser 2 Abstrakt 2.1 Strukturfunktionalismen ved Talcott Parson 3 - Den Voluntaristiske handlingsteori...
  Premium 5675 Words 23 Pages
 • Psykopati i et samfundsmæssigt perspektiv
  Afvigelser fra normaliteten har været et omdiskuteret emne i menneskehedens historie, dog fandt jeg en særlig afvigende gruppe forholdsvis undervurderet og derfor valgte jeg at studerer denne gruppe nærmere. De fleste associere ordet ’’psykopat’’ formentligt med mandelige seriemordere som de kun kommer i...
  Premium 6079 Words 25 Pages
 • Canon Business Case
  ---------------------------------------------------------------------- Denne opgave undersøger ud fra forud fastlagte spørgsmål den konkurrencedygtige strategi og delelementerne heri, der muliggjorde, at “kamera virksomheden fra Japan” ikke blot nedbrød det monopol som Xerox havde i kopimaskinebranchen i 70erne...
  Premium 3787 Words 16 Pages
 • Hvalen
  på sjokolade, men også innenfor lakris og substitutter for selve sjokoladen mht. Kjekssjokoladen. Nedenfor kan vi se de ulike kategoriene Hval har valgt å satse på. Men vi velger i denne oppgaven og se bort i fra lakris ettersom dette er et så lite sortiment, og vi velger derfor å bruke tiden på å utdype...
  Premium 3888 Words 16 Pages
 • Phillip Hansen
  brand Cultural branding - An analysis of how to become a brand icon Kandidatafhandling Cand.merc.kom Copenhagen Business School Navn: Philip Hansen og Nadia Olive Schnack Eksamenstermin/afleveringsdato: 19. Oktober 2010 Vejleder: Fabian Csaba Faurholt Antal anslag: 271.786 (normalsider 119.5) ___________________________...
  Premium 43839 Words 176 Pages
 • Srp About Sommersby
  2. Sammenhæng mellem den analyserede tv-reklame og Somersbys marketingmix 18 4.3. Delkonklusion 19 5. Etiske grænser 20 5.1. Delkonklusion 23 6. Konklusion 24 7. Kildeliste 26 7.1. Bøger 26 7.2. Artikler fra tidsskrifter, aviser og Internettet 27 7.3. Rapporter, undersøgelser...
  Premium 8547 Words 35 Pages
 • Outline Upon Violence
  efter 9.11. Fag: Engelsk og Biologi. Indledning. Vi har valgt at beskæftige os med biologiske våben i relation til USA, nærmere bestemt miltbrandtruslen, der var aktuel i USA i månederne efter terrorangrebet 11. september 2001. Forskellige institutioner, bl.a. Kongressen og medievirksomheden ”American...
  Premium 2019 Words 9 Pages
 • Etniske Identiteter
  staten kan påvirke etniske identiteter og forholdet mellom etniske grupper. Benytt pensumtekstene som hovedgrunnlag for diskusjonen. Det vil være mange aspekter ved hvordan en stat opptrer som kan være med på å påvirke levesett og hvordan etniske grupper og individer opptrer i ett samfunn. Jeg synes...
  Premium 3670 Words 15 Pages
 • Statsbygging I Slovakia
  over ein periode på fleire hundre år. Statssosiologen Stein Rokkan analyserte korleis denne statsdanningsprosessen tok for i Vest-Europa på 1600-talet, og utvikla eit sett klassiske statsdanningsteoriar. I Aust-Europa er ein derimot langt frå ferdig med sine respektive statsdanningsprosessar. Etter kommunismens...
  Premium 2253 Words 10 Pages
 • Iceland Airwaves
  1) Analyse af en event (dens koncept, produktion og publikumsoplevelse med nogenlunde lige vægt på de tre dele) Den 14. oktober 2009 rejste jeg sammen med tre veninder af sted til Island, som skulle være vært for den årlige Iceland Airwaves festival. Det var med en ambivalent følelse pludselig at...
  Premium 2508 Words 11 Pages
 • Case Super Duper
  | |Gruppe 1: Martin Haislund Andersen, Benjamin Rosenquist Møller, Malene H. E. G. Christiansen, Winnie Lydiksen og | |Maria Frederiksen | |07-12-2010 ...
  Premium 1749 Words 7 Pages
 • Videnskabsteori Og Metode
  VIDENSKABSTEORI OG METODE Som der står i Læreplanen for AT under Faglige mål, så er et af målene at eleverne skal kunne ”anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter...
  Premium 371 Words 2 Pages
 • Magical Elements in "The House of the Spirits"
  de tjuende århundre og frem til statskuppet i 1973. Noe bemerkelsesverdig ved denne romanen er at Allende har flettet inn en rekke magiske elementer i hele fortellingen, og skaper en magisk realisme, en sjanger hvor det overnaturlige ofte står på lik linje med det realistiske og spiller en viktig rolle...
  Premium 811 Words 4 Pages
 • Porter 5 Forces
  Balanced Scorecard (Kilde: Kaplan, R og Norton, D ; artikkel: "Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part 1", BUS420 kompendium) Vi skal ved hjelp av helhetligstyringsteori og -litteratur kommentere regelverket for risikostyring i staten. Et annerkjent...
  Premium 457 Words 2 Pages
 • Science in Norwegian
  skallmodellen for atomet. Man vet i dag at atomkjernen består av positivt ladde protoner, og elektrisk nøytrale nøytroner. Disse er igjen bygd opp av kvarker. Hva er kvarker? -Kvarker- minste byggesteinene (og leptoner).  -Kvarker er elementærpartikler (består ikke av mindre partikler). -De opptrer...
  Premium 439 Words 2 Pages
 • Mongo
  Magt 1: Bilag A1 er et interview med vicepræsidenten for ATTAC – Susan George. Artiklen hedder ”Verden er ikke til salg” og blev bragt i Information d. 2/4-2001. Susan George mener at globaliseringen har gjort, at magten ligger hos de store virksomheder. Hun mener at magten er gået fra bunden af samfundet...
  Premium 1694 Words 7 Pages
 • Lillelord
  Den borgarlige overklassen vs arbeidarsamfunnet Året er 1914 og hovudstaden i Noreg heiter ikkje Oslo, men Kristiania. EU finst ikkje. Noreg har ennå ikkje funne noko olje og gass i Nordsjøen. Andre verdskrig er noko folk berre snakkar om, men ingen har ennå opplevd krigen. Sovjetunionen har ikkje...
  Premium 1423 Words 6 Pages