• International Terrorisme
  Statsterror…………………………………………………….6 3. Hvorfor terrorisme?.................................................................7 4. al-Qaeda terroristerne – hvem er de og hvor kommer de fra?..........11 5. Terroristbekæmpelse – kampen mod radikalisering………………..15 6. Konklusion……………………………………………………………..19 7. Litteraturliste…………………………………………………………...
  Premium 6999 Words 24 Pages
 • Social Developments (Danish)
  information på Internettet. Men også aviser, tidsskrifter, radio, TV, bøger, billeder og musik bliver i stadig højere grad gjort tilgængelige via Internettet. Snart kan vi også følge universitetsforelæsninger over Internettet og få adgang til alle film. Hvis vi har lyst kan vi f.eks. købe præcis de samme sko...
  Premium 3734 Words 10 Pages
 • Branding
  KILLER SALE Marcus konceptet består i dag af 56 butikker i Danmark og Irland, både som franchisebutikker og egne butikker. Marcus henvender sig til den moderigtige mand i alderen 15-35 år, eller til de ikke gider være smarte mere. Desuden skriver tøjkæden Marcus på deres hjemmeside at de er i fortsat...
  Premium 2531 Words 8 Pages
 • Statsbygging I Slovakia
  over ein periode på fleire hundre år. Statssosiologen Stein Rokkan analyserte korleis denne statsdanningsprosessen tok for i Vest-Europa på 1600-talet, og utvikla eit sett klassiske statsdanningsteoriar. I Aust-Europa er ein derimot langt frå ferdig med sine respektive statsdanningsprosessar. Etter kommunismens...
  Premium 2253 Words 7 Pages
 • Fungerer Cabinplants Kundeorienteret Salg
  Close relationships 7 2.1.2.2 Recurrent relationships 7 2.1.2.3 Dominant partner reltionships 7 2.1.2.4 Discrete relationships 7 2.1.3 Salgsfunktion og organisation. 8 2.1.4 kundernes indkøbsadfærd 8 2.1.5 Supply Chain Management 8 2.1.5.1 Konkurrenceevne gennem SCM 8 2.1.5.2 Værdikæden 8 2.2 Kilde...
  Premium 4493 Words 17 Pages
 • Personlighedspsykologi 2
  Indhold ____________________________________________________________ ____________ 1. Prolog 2 2. Individets handlinger og samfundets betingelser 2 Abstrakt 2.1 Strukturfunktionalismen ved Talcott Parson 3 - Den Voluntaristiske handlingsteori...
  Premium 5675 Words 20 Pages
 • Videnskabsteori Og Metode
  VIDENSKABSTEORI OG METODE Som der står i Læreplanen for AT under Faglige mål, så er et af målene at eleverne skal kunne ”anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter...
  Premium 371 Words 2 Pages
 • Psykopati i et samfundsmæssigt perspektiv
  Afvigelser fra normaliteten har været et omdiskuteret emne i menneskehedens historie, dog fandt jeg en særlig afvigende gruppe forholdsvis undervurderet og derfor valgte jeg at studerer denne gruppe nærmere. De fleste associere ordet ’’psykopat’’ formentligt med mandelige seriemordere som de kun kommer i...
  Premium 6079 Words 17 Pages
 • Hvalen
  på sjokolade, men også innenfor lakris og substitutter for selve sjokoladen mht. Kjekssjokoladen. Nedenfor kan vi se de ulike kategoriene Hval har valgt å satse på. Men vi velger i denne oppgaven og se bort i fra lakris ettersom dette er et så lite sortiment, og vi velger derfor å bruke tiden på å utdype...
  Premium 3888 Words 12 Pages
 • Canon Business Case
  ---------------------------------------------------------------------- Denne opgave undersøger ud fra forud fastlagte spørgsmål den konkurrencedygtige strategi og delelementerne heri, der muliggjorde, at “kamera virksomheden fra Japan” ikke blot nedbrød det monopol som Xerox havde i kopimaskinebranchen i 70erne...
  Premium 3787 Words 14 Pages
 • Lillelord
  Den borgarlige overklassen vs arbeidarsamfunnet Året er 1914 og hovudstaden i Noreg heiter ikkje Oslo, men Kristiania. EU finst ikkje. Noreg har ennå ikkje funne noko olje og gass i Nordsjøen. Andre verdskrig er noko folk berre snakkar om, men ingen har ennå opplevd krigen. Sovjetunionen har ikkje...
  Premium 1423 Words 4 Pages
 • Srp About Sommersby
  2. Sammenhæng mellem den analyserede tv-reklame og Somersbys marketingmix 18 4.3. Delkonklusion 19 5. Etiske grænser 20 5.1. Delkonklusion 23 6. Konklusion 24 7. Kildeliste 26 7.1. Bøger 26 7.2. Artikler fra tidsskrifter, aviser og Internettet 27 7.3. Rapporter, undersøgelser...
  Premium 8547 Words 29 Pages
 • Outline Upon Violence
  efter 9.11. Fag: Engelsk og Biologi. Indledning. Vi har valgt at beskæftige os med biologiske våben i relation til USA, nærmere bestemt miltbrandtruslen, der var aktuel i USA i månederne efter terrorangrebet 11. september 2001. Forskellige institutioner, bl.a. Kongressen og medievirksomheden ”American...
  Premium 2019 Words 7 Pages
 • American Apparel
  OR225E Verdibasert ledelse Gruppeoppgave OR225E 15.10.2010 kl. 1400 for kandidat 15, 54, 55 og 68 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Oppgave 1: Ledelse i American Apparel Ledelse s. 3 Lederroller s. 3 Karismatisk ledelse s. 5 Arbeidsmiljø s. 5 Situasjonsbetinget ledelse...
  Premium 5837 Words 16 Pages
 • Global and China OGS Touch Screen Industry 2013 Market Analysis and Overview
  firstly introduced OGS touch screen basic information included definition classification application industry chain structure industry overview; international market analysis, Global and China domestic market analysis, Macroeconomic environment and economic situation analysis and influence, OGS touch screen...
  Premium 1371 Words 6 Pages
 • Crown Case
  | Innledning Utsikter for Crown Corporation og markedet generelt Ved inngangen til 1970-årene stod aluminiumsprodusentene i USA ovenfor en stor utfordring: I andre deler av verden forelå det planer...
  Premium 1879 Words 7 Pages
 • Forskellen Mellem Præstationsorienteret- Og Formueorienteret Regnskabsteori
  tager udgangspunkt i præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori, hhv. kap. 3 og kap. 4 i Årsrapporten – teori og regulering af Jens O. Elling. Til at starte med vil de vigtigste elementer i begge teorier gennemgås og derefter vil en række opgaver løses. Opgaverne stammer fra...
  Premium 991 Words 4 Pages
 • Memry
  valdir af hentugleika og voru 16 talsins. Þátttakendurnir tóku próf sem studdust við frjálsa upprifjun (free recall ). Þeir áttu að reyna að muna sem flest orð af 16 orða lista og rifja þau upp eftir að hafa farið yfir öll orðin. Tilgátan var sú að gögnin myndu sína frum-(primacy) og nándarhrif(recency...
  Premium 997 Words 3 Pages
 • Etniske Identiteter
  staten kan påvirke etniske identiteter og forholdet mellom etniske grupper. Benytt pensumtekstene som hovedgrunnlag for diskusjonen. Det vil være mange aspekter ved hvordan en stat opptrer som kan være med på å påvirke levesett og hvordan etniske grupper og individer opptrer i ett samfunn. Jeg synes...
  Premium 3670 Words 10 Pages
 • Chemistry
  løselighet i vann, og de lukter forskjellig. Alkoholer med få karbonatomer i molekylet brukes både som løsemiddel og som drivstoff. I denne aktiviteten skal vi studere egenskaper som viskositet, løselighet, lukt og brennbarhet til slike alkoholer. Problemstilling: Hvilke likheter og hvilke forskjeller...
  Premium 485 Words 3 Pages