• Fungerer Cabinplants Kundeorienteret Salg
  Close relationships 7 2.1.2.2 Recurrent relationships 7 2.1.2.3 Dominant partner reltionships 7 2.1.2.4 Discrete relationships 7 2.1.3 Salgsfunktion og organisation. 8 2.1.4 kundernes indkøbsadfærd 8 2.1.5 Supply Chain Management 8 2.1.5.1 Konkurrenceevne gennem SCM 8 2.1.5.2 Værdikæden 8 2.2 Kilde...
  Premium 4493 Words 17 Pages
 • Branding
  KILLER SALE Marcus konceptet består i dag af 56 butikker i Danmark og Irland, både som franchisebutikker og egne butikker. Marcus henvender sig til den moderigtige mand i alderen 15-35 år, eller til de ikke gider være smarte mere. Desuden skriver tøjkæden Marcus på deres hjemmeside at de er i fortsat...
  Premium 2531 Words 8 Pages
 • Greenland Days
  Aðferðir og atvinnulíf 07.09.04 og 14.09.04 Efnisskrá: I Tengsl samfélags og atvinnulífs II Þróun atvinnulífs m.t.t. tækninnar III Þróun íslensks samfélags frá sjálfþurftarsamfélagi til þróaðs kapítalísks þjóðfélags IV Hvað merkir hugtakið félagsgerð? V Hvers eðlis er íslenskt efnahags- og atvinnulíf...
  Premium 9530 Words 29 Pages
 • Psykopati i et samfundsmæssigt perspektiv
  Afvigelser fra normaliteten har været et omdiskuteret emne i menneskehedens historie, dog fandt jeg en særlig afvigende gruppe forholdsvis undervurderet og derfor valgte jeg at studerer denne gruppe nærmere. De fleste associere ordet ’’psykopat’’ formentligt med mandelige seriemordere som de kun kommer i...
  Premium 6079 Words 17 Pages
 • Personlighedspsykologi 2
  Indhold ____________________________________________________________ ____________ 1. Prolog 2 2. Individets handlinger og samfundets betingelser 2 Abstrakt 2.1 Strukturfunktionalismen ved Talcott Parson 3 - Den Voluntaristiske handlingsteori...
  Premium 5675 Words 20 Pages
 • Canon Business Case
  ---------------------------------------------------------------------- Denne opgave undersøger ud fra forud fastlagte spørgsmål den konkurrencedygtige strategi og delelementerne heri, der muliggjorde, at “kamera virksomheden fra Japan” ikke blot nedbrød det monopol som Xerox havde i kopimaskinebranchen i 70erne...
  Premium 3787 Words 14 Pages
 • Phillip Hansen
  brand Cultural branding - An analysis of how to become a brand icon Kandidatafhandling Cand.merc.kom Copenhagen Business School Navn: Philip Hansen og Nadia Olive Schnack Eksamenstermin/afleveringsdato: 19. Oktober 2010 Vejleder: Fabian Csaba Faurholt Antal anslag: 271.786 (normalsider 119.5) ___________________________...
  Premium 43839 Words 130 Pages
 • Outline Upon Violence
  efter 9.11. Fag: Engelsk og Biologi. Indledning. Vi har valgt at beskæftige os med biologiske våben i relation til USA, nærmere bestemt miltbrandtruslen, der var aktuel i USA i månederne efter terrorangrebet 11. september 2001. Forskellige institutioner, bl.a. Kongressen og medievirksomheden ”American...
  Premium 2019 Words 7 Pages
 • Hvalen
  på sjokolade, men også innenfor lakris og substitutter for selve sjokoladen mht. Kjekssjokoladen. Nedenfor kan vi se de ulike kategoriene Hval har valgt å satse på. Men vi velger i denne oppgaven og se bort i fra lakris ettersom dette er et så lite sortiment, og vi velger derfor å bruke tiden på å utdype...
  Premium 3888 Words 12 Pages
 • Srp About Sommersby
  2. Sammenhæng mellem den analyserede tv-reklame og Somersbys marketingmix 18 4.3. Delkonklusion 19 5. Etiske grænser 20 5.1. Delkonklusion 23 6. Konklusion 24 7. Kildeliste 26 7.1. Bøger 26 7.2. Artikler fra tidsskrifter, aviser og Internettet 27 7.3. Rapporter, undersøgelser...
  Premium 8547 Words 29 Pages
 • Etniske Identiteter
  staten kan påvirke etniske identiteter og forholdet mellom etniske grupper. Benytt pensumtekstene som hovedgrunnlag for diskusjonen. Det vil være mange aspekter ved hvordan en stat opptrer som kan være med på å påvirke levesett og hvordan etniske grupper og individer opptrer i ett samfunn. Jeg synes...
  Premium 3670 Words 10 Pages
 • Statsbygging I Slovakia
  over ein periode på fleire hundre år. Statssosiologen Stein Rokkan analyserte korleis denne statsdanningsprosessen tok for i Vest-Europa på 1600-talet, og utvikla eit sett klassiske statsdanningsteoriar. I Aust-Europa er ein derimot langt frå ferdig med sine respektive statsdanningsprosessar. Etter kommunismens...
  Premium 2253 Words 7 Pages
 • Iceland Airwaves
  1) Analyse af en event (dens koncept, produktion og publikumsoplevelse med nogenlunde lige vægt på de tre dele) Den 14. oktober 2009 rejste jeg sammen med tre veninder af sted til Island, som skulle være vært for den årlige Iceland Airwaves festival. Det var med en ambivalent følelse pludselig at...
  Premium 2508 Words 8 Pages
 • Case Super Duper
  | |Gruppe 1: Martin Haislund Andersen, Benjamin Rosenquist Møller, Malene H. E. G. Christiansen, Winnie Lydiksen og | |Maria Frederiksen | |07-12-2010 ...
  Premium 1749 Words 7 Pages
 • Child Protection and Neglect
  Efnisyfirlit Inngangur 2 Lög og sáttmálar um barnavernd 3 Barnaverndarlögin 3 Lög til grundvallar 5 Réttindi barna 6 Barnaverndarlög í öðrum löndum 8 Framkvæmd barnaverndar 9 Uppbygging barnaverndar 9 Samvinna í barnaverndarmálum 10 Úrræði barnaverndarnefnda 12 Árangur barnaverndaryfirvalda...
  Premium 6406 Words 18 Pages
 • The Bible
  med at mange av Bibelens historier, salmer og dikt har vært overlevert muntlig, ofte over lang tid, før de ble skrevet ned. Det fantes både på Det gamle og Det nye testamentets tid sterke fortellertradisjoner, der de viktige historiene om folket, og om Gud og mennesker ble overlevert fra generasjon til...
  Premium 1192 Words 4 Pages
 • Videnskabsteori Og Metode
  VIDENSKABSTEORI OG METODE Som der står i Læreplanen for AT under Faglige mål, så er et af målene at eleverne skal kunne ”anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter...
  Premium 371 Words 2 Pages
 • Magical Elements in "The House of the Spirits"
  de tjuende århundre og frem til statskuppet i 1973. Noe bemerkelsesverdig ved denne romanen er at Allende har flettet inn en rekke magiske elementer i hele fortellingen, og skaper en magisk realisme, en sjanger hvor det overnaturlige ofte står på lik linje med det realistiske og spiller en viktig rolle...
  Premium 811 Words 3 Pages
 • Porter 5 Forces
  Balanced Scorecard (Kilde: Kaplan, R og Norton, D ; artikkel: "Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part 1", BUS420 kompendium) Vi skal ved hjelp av helhetligstyringsteori og -litteratur kommentere regelverket for risikostyring i staten. Et annerkjent...
  Premium 457 Words 2 Pages
 • Hefhuefhff
  udkom i år 2000 og har siden solgt op i mod 10.000 eksemplarer. Den handler om en flok marginaliserede unge i Aalborg i starten af 1990’erne, som på mange måder falder uden for samfundets normer og regler. Det, der alligevel gør denne bog til noget særligt, er den medfølelse, forståelse og ikke mindst identifikation...
  Premium 3841 Words 9 Pages