• Analiza Sociologjike
  Instituti i Sociologjisë Përgatiti për botim: Instituti i Sociologjisë, Tiranë Redaktor: Sejdin Cekani Arti grafik: Orest Muça ISBN 99927-819-9-8 © Autori, 2006 Botues: IS & Rinia Instituti i Sociologjisë Rr. “Abdyl Frashëri”, p. 3/3, Tiranë Tel & Fax.: ++355 4 268 819 E-mail: lsokoli@instituti-sociologjise...
  Premium 59259 Words 171 Pages
 • Implikimet E Varësisë Internet
  translation Ese Free - Ese Teknologjisë së Informacionit Internet varësisë. 1. Hyrje Interneti ka qenë buzzword për njerëzit në mbarë botën në dekadën e fundit. Shumë pak njerëz do pajtohen për faktin se gjithë i pëlqen bëjë më madhe aktiviteteve tyre në mënyrë më e lehtë dhe fleksibile...
  Premium 1363 Words 4 Pages
 • Ese Sociologji
  Ese argumentuese Tema: Pse sociologjia eshte reflektim mbi realitetin shoqeror? Janar/2010 IV.Hyrja Sociologjia eshte nje nder shkencat humane qe i sherben individit dhe komunitetit per njohjen ,afirmimin,zbatimin apo kontestimin e vlerave ,normave,proceseve institucionet e stukturave bazilare...
  Premium 718 Words 3 Pages
 • Kalimi Nga Miti I Europës Tek Ideja E Europës
  NGA MITI I EUROPËS TEK IDEJA E EUROPËS Autorët si Lingvard etj. kanë theksuar se miti në thelb është gjendje shpirtërore, gjendje e caktuar e njerëzve arkaik. Organizimi imagjinar u bënte mundur njerëzve për t’u bashkuar duke krijuar një tip relativisht qëndrueshëm kulturës. Shumë kohë më pas...
  Premium 13645 Words 34 Pages
 • Cognitive Disonance
  ESE Tema: Martesa dhe bashkëjetesa, dallimi midis tyre. Argumentoni preferencën tuaj për njërin nga sistemet HYRJE: Në këtë ese do te trajtohet martesa, si institut ne tërërësinë e tipareve saj; evolimi i saj ajo në rrjedhën e kohes, ndryshimet dhe tiparet qe nga zanafilla e saj...
  Premium 1970 Words 7 Pages
 • Pergjigjet E Matures
  E MËRKURË 2 QERSHOR 2010 20 20 17 ARSIM @ Për më tepër, klikoni www.shekulli.com.al Çelësi i vlerësimit është i njëjtë për dy variantet e provimit në shkollat e Përgjithshme, ndryshon vetëm renditja MATURA, JA PERGJIGJET PËR PROVIMIN E GJUHËS DHE LETËRSISË _____________________________...
  Premium 13074 Words 31 Pages
 • Ideja E Qytetarisë
  IDEJA E QYTETARISË Qytetari mund vdesë dhe njeriu mbetet Monteskjë Termi qytetar, që Revulucioni francez i bëri një përdorim shumë entusiazt, është rikthyer në vendet ish komuniste, por është bërë në modë edhe në vendet demokratike. E shikojmë këtë term në formë mbiemri në gjitha...
  Premium 5202 Words 14 Pages
 • Ligjërimi I Folur Dhe I Shkruar. Si Argumentojmë
  Përpara se trajtojmë ligjërimin e folur dhe shkruar, mendojmë se është e udhës flasim paraprakisht për nocionin e “argumentimit”, pasi edhe thelbi i temës së ligjërimit kalon pashmangshmërisht nëpërmjet argumentimit. Shpesh herë, në jetën tonë përditshme, ndodhemi përpara situatave tilla kur...
  Premium 5444 Words 18 Pages
 • Durkheim, Emile: Tipat E Solidaritetit Shoqëror Dhe Ndarja E Punës
  Durkheim, Emile: Tipat e solidaritetit shoqëror dhe ndarja e punës Në tezën e tij doktoraturës De la division du travail social (1893; Ndarja e punës në shoqëri), Durkheim shkruan se çështja kryesore e veprës është pikërisht raporti i individit ndaj shoqërisë. Këtë ai e bën dijshme edhe në tezën...
  Premium 2488 Words 8 Pages
 • Communication in Sme
  Tezë për Master ne Administrim-Biznes TEMA: KOMUNIKIMI DHE NDIKIMI I TIJ NE FUNKSIONET E MANAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE Dhjetor 2008 1. Komunikimi Nderpersonal dhe procesi i zhvillimit te tij 1.1. Cfare eshte komunikimi 1.1.1 Problemet ne lidhje me perkufizimin: Definicioni per “komunikimin”...
  Premium 11871 Words 39 Pages
 • Korupsioni
  ditët e sotme, sidomos kur karakterizohet me një dinamizëm dhe tranzicion pa kaluar. Jeta është e rëndë në suazat e vendit tim, sot gjithçka është në luftë me gjithkënd! Vështirësitë e jetës së sotme vijnë shkaku i politikës së gabuar që sundon mbi këtë shtet coptuar. Etshmëria për qënë dikush...
  Premium 2495 Words 7 Pages
 • This Is a Essay About Penicilline.
  Ne fillim te shek.20, vdekja neper spitale ishte jashte normales per shkak te infeksioneve te plageve te ndryshme.Bakteriet qe futeshin ne plage duke e infektuar gjakun, conin ne vdekje.Ajo cka duhej ishte nje antiseptic qe mund te merrej nga brenda dhe pastaj te shkaterronte bakteriet qe kishin pushtuar...
  Premium 454 Words 2 Pages
 • Gjuha Shqipe
  SHQIPJA: GJUHË E LASHTE SA NJERIU Tiranë – Shqipëri – Albania 2009 Abstrakt Meqenëse as hipoteza hyjnore, as hipoteza natyrore, ende nuk kanë sjellë dëshmi shteruese qëndrueshme dhe besueshme për origjinën e gjuhës, në këtë artikull do sillen argumente në mbështetje së parës, duke...
  Premium 7295 Words 22 Pages
 • Business
  viteve 60- dhe 80-, shekullit që sapo lamë pas, u përfituan dhe u arrit në formimin e dijeve se si mësojnë rriturit, proceset e tyre mësuarit dhe eksperienca e grumbulluar në vite. Studimi i Houlit i vitit 1961, kishte nxitur një valë kërkimesh nga profesorët që kishin për objekt mësimdhënien...
  Premium 3821 Words 10 Pages
 • Histori E Ekonomise
  [pic] Çeshtje te rendesishme: ❖ Kushtet historike, ekonomike dhe gjeografike ne te cilen ndodhej Europa dhe Azia gjate shekullit X-XIII. ❖ Shkaqet qe sollen kolonializimin e nje botes se panjohur-“Indise” ❖ Cilat ishin qellimet dhe objektivat e vendeve pushtuese te Azise ❖ Eksplorimi...
  Premium 1222 Words 4 Pages
 • My Life
  Aborti - Ese argumentues * Home Page » Home Page » * Health Shëndetësor Abortion - Argumentative Essay Aborti - Ese argumentues ARGUMENTATIVE ESSAY Ese argumentues 'ABORTION' "Aborti ' Our world today is full of unsolved, devisive and controversial issues. jonë sot bota është e plotë...
  Premium 789 Words 3 Pages
 • Business Economics
  ÇËSHTJA E MARKETINGUT – PARTNERITETI NË MES VODAFONE DHE SHOQËRISË NACIONALE AUTISTIC 01_ HYRJE Kompanitë e sukësesëshme veprojnë si modele për bizneset dhe shoqëritë tjera. Për arritur këtë status modelit ato duhet kenë Përgjegjësi Korporatës(Corporate Responsibility-CR). CR përmban...
  Premium 1785 Words 8 Pages
 • Shqipp
  simboliste. 6. A mund te jete autori realist plotesisht realiste ? 7. Numero disa nga veprat kryesore te Honore De Balzak. 8. Cilat jane kryetemat balzakiane ? 9. Si jane personazhet e Honore De Balzak ? 10. Pse shume lexues e qortojn Balzakun per stilin e tij proliks ? 11. Ne fragmentin...
  Premium 535 Words 2 Pages
 • Marketing Management
  nr. 7 Analiza e kompanise easyCar Grupi Master ne Marketing 1 PERMBAJTJA 2 Permbledhje e Konkluzioneve dhe Rekomandimeve Konkluzione Rekomandime 3 Analiza e situates (Mjedisi) Ekonomik Ligjor 4 Industria (analiza e industrise ku kompania...
  Premium 4395 Words 15 Pages
 • Sistemi Gjuhesor I Saussure Sipas Kendveshtrimit Strukturalist
  në librin e tij “Kursi I Gjuhësisë së Përgjithshme” shënoi fillimin e perdorimit termit “Strukturë” në fushën e gjuhësisë; si dhe shërbeu si një udhërrëfyes për shumë gjuhëtarë tjerë. Në thelb Gjuhësisë së Saussure është pohimi në vijim: Një gjuhë është një sistem në cilin gjitha elementet...
  Premium 1708 Words 5 Pages