• Got Ch'I
  , the spiritual laws of Confucius deemed the body as sacred; therefore, surgery was not a common practice. Acupuncture has been used in the treatment of disease for many centuries (Veith, 2002). One of the first and most comprehensive texts on Oriental Medicine and acupuncture is The Huang Dei Nei Ching...
  Premium 1056 Words 5 Pages
 • art of war
  rather obscure allusion to the TSO CHUAN, where Tzu-ch`an says: "If you have a piece of beautiful brocade, you will not employ a mere learner to make it up." 69. Cf. TAO TE CHING, ch. 31. 70. Sun Hsing-yen might have quoted Confucius again. See LUN YU, XIII. 29, 30. 71. Better known as Hsiang Yu [233...
  Premium 57545 Words 231 Pages
 • Strategy of Ge
  đến y tế và đào tạo chuyên môn cho bác sĩ - những người mới để thực hành.  Bất động sản: Cung cấp tài chính cho một loạt các liên bất động sản, bao gồm cả việc xây dựng và mua nhà ở, cầu, sân golf, vv. Nhóm: General Electric 8 Môn: Quản trị chiến lược Đối thủ canh tranh: GVHD: TS...
  Premium 22754 Words 92 Pages
 • Tai Chi
  world). He is a master of the Chinese traditional philosophy, and systematically initiate the theory of Yin and Yang, the relation of man and nature, the relation with strong and weak. As Confucius said, he was a "magic dragon". His famous paper "Tao-Te Ching", is always treated highly for thousands of...
  Premium 7254 Words 30 Pages
 • Phương Pháp Đánh Giá Bất Động Sản
  độ phì đất kết hợp với giá trị đầu tư trên đất đai tạo ra sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Và trong kinh tế thị trường giá trị sử dụng được biểu hiện bằng đơn vị tiền tệ thì đấy là giá cả hay giá thành của giá trị sử dụng. Giá trị đất đai cũng như giá trị thương hiệu phụ thuộc vào vị thế của đất đai...
  Premium 4996 Words 20 Pages
 • Ghost
  . This is a rather obscure allusion to the TSO CHUAN, where Tzu−ch`an says: "If you have a piece of beautiful brocade, you will not employ a mere learner to make it up." 69. Cf. TAO TE CHING, ch. 31. 70. Sun Hsing−yen might have quoted Confucius again. See LUN YU, XIII. 29, 30. 71. Better known as...
  Premium 57773 Words 232 Pages
 • Vai Lon Cham Com
  khẩu 5 1.1.2.3. Tác động của tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 6 1.1.2.4. Tác động của chính phủ tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá thông qua công cụ chính sách. 8 1.2. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 10 1.2.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn...
  Premium 38499 Words 154 Pages
 • The Art of War by Sun Zu
  festive rites. See SHU CHING, ii. 1. III. 8, and CHOU LI, IX. fol. 49. 67. See XIII. ss. 11, note. 68. This is a rather obscure allusion to the TSO CHUAN, where Tzu-ch`an says: "If you have a piece of beautiful brocade, you will not employ a mere learner to make it up." 69. Cf. TAO TE CHING, ch...
  Premium 55193 Words 221 Pages
 • File
  tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam, người Kinh luôn là trung tâm thu hút và đòan kết các dân tộc an hem xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về kinh tế, kể từ khi thóat ra khỏi cuôc sống nguyen thủy, người Kinh đã biết đén kim lọai, chế tác các công cụ lao dộng đồ dung bằng sắt, bằng đồng và hợp kim...
  Premium 1551 Words 7 Pages
 • Why Firms Should Manage Financial Risk?
  tế. Hòa nhập với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải chấp nhận đương đầu với rất nhiều vấn đề, mà quan...
  Premium 7863 Words 32 Pages
 • Daoism and Confucnaism Notes
  creative rhtym of the universe is called the Dao (Tao) or "way". Yijing ( I Ching) or the Book pf Changes" it is a common source for both Daoism and Confucianism and is regarded as a classic text in both traditions. The more mystically religious ways, which are collectively called Daoism, and the...
  Premium 271 Words 2 Pages
 • Religion
  lacking. Did he believe in the principle of the Tao and Yin/Yang E. Confucius believed the primary philosophy behind Confucianism. He mentions the Tao regularly throughout his infamous quotes. He preached that the great man focus’s on the Tao before earning a living. He even stated that he...
  Premium 582 Words 3 Pages
 • Abc Dhgaha
  , xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội , giữ vững quốc phòng , an ninh , mở rộng quan hệ đối ngoại , tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta đI vào thế kỷ XXI . Công cuộc đổi mới toàn diện , đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước , xây dựng chủ nghĩa xã hội , thực hiện thắng lợi mục...
  Premium 11460 Words 46 Pages
 • Developing
  thế của thế giới hiện tại - với lý tưởng lợi ích quốc gia là duy nhất và trên hết, để có đủ trí tuệ và bản lĩnh tạo ra cho đất nước bên trong là sự đồng thuận không gì phá vỡ được, bên ngoài là một bối cảnh hòa bình tối ưu cho phép – bao gồm những mối quan hệ quốc tế thuận lợi có thể tranh thủ được...
  Premium 39867 Words 160 Pages
 • Nokia's Strategies
  là điều không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ nào. Các mối quan hệ tốt đẹp chỉ có thể được tạo dựng nên bởi sự tôn trọng lẫn nhau giữa 2 đối tác làm ăn. Ngoài ra, sự tinh tế trong cách nhìn người của người Việt Nam cũng giúp họ xác định rõ hơn những đặc tính nổi bật của người đối diện. Sự nhạy...
  Premium 6117 Words 25 Pages
 • Carrageenan
  tác dụng của pepsin. 3-Trong các ngành khác Giữ cố định enzyme và tế bào: Carrageenan là môi trường cố định enzym, là chất xúc tác trong công nghiệp tổng hợp và chuyển hóa các chất khác. Hỗn hợp I_Carrageenan và K_Carrageenan và các chất tạo nhũ tương được bổ sung vào dung dịch sơn nước để tạo độ...
  Premium 1277 Words 6 Pages
 • Amstrong
  Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-2007 Tiếp thị địa phương Bài đọc Nguyên lý marketing Ch 17 Tạo lợi thế cạnh tranh Tạo lợi thế cạnh tranh Những công ty ngày nay đang phải đương đầu với tình trạng cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Ở các chương trước, chúng ta đã...
  Premium 16728 Words 67 Pages
 • Khunghoangtaichinh
  . Biện pháp này sẽ giảm thiểu tác động xấu đến nền kinh tế nếu các thể chế tài chính sụp đổ. Tóm lại, Đạo luật đề ra những cách thức mới để giám sát rủi ro trong hệ thống tài chính, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc đóng cửa các công ty tài chính lớn bị thua lỗ, đề ra những luật lệ mới cho việc kinh...
  Premium 7487 Words 30 Pages
 • Lihnkim
  đạt 2,5 triệu lượt người, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước, qua đó tạo ra nhu cầu đáng kể cho thị trường khách sạn. Khách du lịch nội địa cũng đóng góp một phần lớn vào doanh thu ngành khách sạn. Khách nội địa đạt 14,8 triệu lượt trong thời gian này, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tại một số...
  Premium 2201 Words 9 Pages
 • Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
  LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam ngày nay đang bước vào công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Đất nước. Sự bùng nổ kinh tế gắn liền với khoa học kỹ thuật đã tạo ra những khoảng cách lạc hậu giữa các nước trên Thế giới. Để rút ngắn chênh lệch về sự phát triển là phải hội nhập với nền kinh tế thế giới, đó...
  Premium 25861 Words 104 Pages