• Euthanasia
  immuno. Ang HIV ay pangunahing naisisalin sa pamamagitan ng hindi ligtas na pakikipagtalik, nahawaang dugo at mga karayom at sa ina tungo sa anak sa pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso.[2] Ang ilang mga pluido sa katawan gaya ng laway at luha ay hindi nagpapasa ng HIV.[3] Ang pag-iwas sa impeksiyon...
  Premium 2422 Words 7 Pages
 • Leadership
  bulubundukin naninirahan si Aliguyon, isang mandirigmang Ipugaw na mabilis at magaling sa paghawak ng sibat. Anak siya ni Antalan, isa ring mandirigma. Maagang natuto ng pakikipaglaban si Aliguyon sa tulong ng kanyang ama. Ang unang larangan ng digma ni Aliguyon ay ang matitigas na lupa sa tabi ng kanilang...
  Premium 2268 Words 8 Pages
 • News
  Guzman from Grade 7-OLC (Tula), Remson Malabag from Grade 7-OLGC (Malikhaing Pagkukwento), II-OLA (Sabayang Pagbigkas), Karen Vergara from III-OLGH (Talumpati) but unfortunately she was not around because she’s attending the Leadership Training during that time, so Ted Albert Nuezca from III-OLMM presented...
  Premium 3383 Words 11 Pages
 • Diabetes
  lalaking may diyabetes ang naaapektuhan ng ED. Ayon din sa pagsusuri ng grupo ni Romeo sa Journal of Urology, ang mga lalaking may diyabetes ay mas maagang nakakaranas ng ED nang 5 hanggang 10 taong kumpara sa mga lalaking walang diyabetes. Ano ang ang mga maaaring gawin upang matugunan ang ED? Ang mga...
  Premium 2036 Words 7 Pages
 • Parkinson's Disease
  din ng Carbidopa ang Levodopa na kailangan. Matagumpay na nababawasan ng Levodopa ang panginginig at iba pang sintomas ng Parkinson’s disease sa maagang yugto ng sakit. Pinapahaba ng medikasyong ito ang panahon ng pagiging normal ang mga taong may Parkinson’s disease. Subalit, ang medikasyong ito ay...
  Premium 2647 Words 9 Pages
 • Sigarilyo
  particular na iyong nasa edad 7 hanggang 15, ang gunom na sa bisyo ng paninigarilyo. Bahagi sila ng tinatayang 40,000 hanggang 50,000 Asian teenagers na maagang natutong manigarilyo bunga ng kakulangan sa batas laban sa tobacco at walang humpay na promosyon nito sa bansang Pilipinas. Sa katunayan, isa sa bawat...
  Premium 2077 Words 7 Pages
 • Paksa
  sa kanilang dalawa. Ang paglilive in o pagsasama na parang mag-asawa ay nangyayari dahil sa kakulangan ng pera para magpakasal. Ito din ay bunga ng maagang pagaasawa. Ang live in ay nangyayari din kung ang isa sa magkapareha ay hindi na maaaring magpakasal. Halimbawa ang lalaki ay kasal na ngunit nakahanap...
  Premium 2362 Words 7 Pages
 • rizal
  Filipinization ng ispeling nito.Halimbawa, ang Tagalog titik k at w ay dapat na gamitin sa halip na ang Espanyol at c o. salacot - salakot arao - araw Maagang sa Setyembre, 1886 - habang nasa Leipzig, Rizal pinagtibay ang Filipinized Tagalog wastong pagbaybay sa kanyang Tagalog translation ng Schiller ni Wilhelm...
  Premium 2312 Words 10 Pages
 • mia the yuiig x c cgh
  newborn screening. But the Asia Pacific Society of Human Genetics said only 10% of the 67 million babies born in Asia goes through the screening. “Maagang pag-detect, so mabibigyan ng lunas agad,” said Masangkay. Newborn screening was institutionalized in the Philippines in 2004. ...
  Premium 3458 Words 11 Pages
 • Community Diagnosis
  specify_____________ 10. Maternal care ( Pangangalaga sa buntis) Name(Pangalan) | Number of pregnancy(Bilang ng pagbubunti) | Age of Gestation(Bilang ng buwan ng pagbubuntis) | Expected date of delivery(Inaasahang Petsa ng panganganak) | Pre-natal check-up | Tetanus Toxoid immunization | |...
  Premium 9318 Words 38 Pages
 • Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian
  kagawiang ito. Sa lahat ng panaho’y nangyayari hayun at alam na rin ng mga tripulanteng humanda ng San Miguel sa mga kalalakihan. Kung pormula man ang talumpati ng kapitan at ng mga tripulante, gayundin ang kagawian ng mga Pinoy na umuuwi sa Maynila.      "Merry Christmas, Merry Christmas!"      "Maligayang...
  Premium 2957 Words 8 Pages
 • El Filibusterismo Term Paper
  ito ng ilan sa ating totoong isip-alipin sa mga Kastilang namuno sa atin nang may tatlong daang taon. Ang manonood, makikita sa ano mang palabas, ay maagang nagsisidating. Tanging panauhing pandanmgal ang huling dumarating at ito ay ipamamata nang oras-Pilipino . Hindi tumpak na ang maling ginawi ng isa...
  Premium 31098 Words 115 Pages
 • Hog Raising
  pangangatawan; mataba at malaman ang katawan carcass quality - uri ng kame castration - pagkapon ng lalaking baboy conception - pagbubuntis constipation - hirap sa pagdumi ear notching - uri ng pagmarka o palatandaan sa baboy sa pamamagitan...
  Premium 4868 Words 22 Pages
 • The Emperor and the Kite.
  na diwata, gusto ko pong magkaanak,” Sambit ng reyna.”Maaari kong pagbigyan ang iyong kahilingan. Ang hindi ko magagawa ay ang kapalit ng iyong pagbubuntis “Nasa ilalim kasi kayo nang sumpa ng isang mangkukulam. At dahil hindi ganap ang aking kapangyarihan ay hindi ko lubos na makokontra iyon. Pinarusahan...
  Premium 3852 Words 13 Pages
 • Rh Bill and Sintax Bill
  pamamagitan ng pamumudmod ng condoms at contraceptives. Mapapa-unti daw ang bilang ng mga anak ng mahihirap dahil sila ay iinom ng pills na pipigil sa pagbubuntis. Ang problema ay hindi naman talaga masusulusyonan ng RH Bill ang kahirapan sa bansa. Unang-unang dahilan ay ang pagkukunan ng pondo para gumana...
  Premium 3916 Words 13 Pages
 • Budismo
  appears in the Kokin Wakashū (905–914), the first imperial anthology of poems, completed in the first part of the 10th century. Ayon sa Wilson, isang maagang pagtukoy sa salitang "samurai" ay lilitaw sa Kokin Wakashū (905-914), ang unang imperyal antolohiya ng mga tula, nakumpleto sa unang bahagi ng 10 siglo...
  Premium 8502 Words 21 Pages
 • Pregnancy and Superstitions: a Study on Filipino Beliefs and Practices on Pregnancy
  nakadipende na tayo sa doktor.. kung wala ka talagang doktor.. kung tipikal ka lang..bumabase ka lang sa kamadrona sa ilog.. oo naman.. ang pagbubuntis noong araw.. nadadaan sa hilot.. ngayon hindi doktor na talaga hi-tech na tayo ngayon e.. may atomic age nga yung mga...
  Premium 3397 Words 14 Pages
 • Mine
  lubhang maningas pawiin ang ulan, gawing pawang ulap, maging panginuring sa langit umakyat, at ang aking daing ay mapakilangkap. Bayaang ang aking maagang pagpanaw, itangis ng isang lubos na nagmamahal; kung may umalala sa akin ng dasal, ako’y iyo sanang idalangin naman. Idalangin mo rin ang di...
  Premium 3445 Words 17 Pages
 • Pagbasa at Pagsulat Sa Iba't Ibang Disiplina
  9. AKLAT NG KONOTASYON – Ito’y katipunan ng mga mahahalagang pangungusap o mga parirala na karaniwang hinango sa mga akdang pampanitikan o talumpati ng mga awtor. 10. BIBLIOGRAPIYA – Maaring ituring na aklat. Hindi lamang ito nagtataglay ng katipunan ng mga listahan ng aklat at material ng...
  Premium 3585 Words 16 Pages
 • Love
  kanyang mama. Namatay na rin daw noong bata pa sila. Si Dolores, na kanyang ina, ang bunso sa dalawang magkakapatid. Ang kanya sanang tito Ricardo ay maagang namatay dahil sa sakit na tipus. 4. Magiliw sa kanya ang lola niya. “Dahil ikaw lang ang nag-iisa kong apo, kagaya ng daddy Andrew mo, nag-iisang...
  Premium 3965 Words 18 Pages