"Suliraning Pampulitika" Essays and Research Papers

Suliraning Pampulitika

tulad ng pamahalaan, may namamahalang sibil, tulad ng Kap. Heneral at iba pang taong pamahalaan at ang prailesya o mga kura. Noon ay may union of church and state o pagiging magkatulong ng pamahalang sibil at ng simbahan sa pagpapalakad ng mga suliraning pampulitika at pangkabuhayan ng bayan. Alin ang makina at alin ang tikin? Ang makina na siyang tuwirang nagpapatakbo sa bilog na bapor ng pamahalaan, bilog sapagkat walang plano at di alam kung saan ang patungo at saan ang pabalik, ay siyang pamahalaang...

962  Words | 4  Pages

Open Document

Games

proseso ng mga gawain kagaya ng pananaliksik ng isang mag aaral, pagbabayad, pag rehistro ng dokumento, pag eenrol ng isang mag aaral sa paaralan at pag iimbentori ng isang kompanya, tindahan at maraming pang iba. •Paglalahad Ng Suliranin Ang suliraning ating kinakaharap sa usaping makabagong teknolohiya ay unti unting pag lala ng mga “Social Network Sites”. Kung saan naglalaman ng iba’t ibang malalaswa at lantarang pagpapakita ng mga pagtatalik ng mga indibidwal na maaring maka apekto sa pananaw...

603  Words | 4  Pages

Open Document

social service flowchart

MEDICALSOCIAL SERVICESUNIT PANANAW Isang pangkabuuang pamamaraan para sa pangkalusugang kagalingan ng bawat kliyente. ADHIKAIN matugunan ang mga panlipunang suliraning maaring maka-impluwensya sa isang epektibong pangkalusugan at pangmedikal na kalinga sa pamamagitan ng malawak na pag-unawa sa magkaka-ugnay na panlipunan - pangkabuhayan at mga bagay na emosyonal ng isang...

Doctor Who, English-language films, Health care 348  Words | 4  Pages

Open Document

Term Paper: Hamon at Tunguhin Ng Bayan – Kapangyarihang Bayan at Di-Tapos Na Himagsikan (1946-Hinaharap)

ipinapakahulugan nito na mula noong 1946 - kung kailan natin unang nakamit ang “kalayaan” - hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy pa ring naghihigmaksik ang mga Pilipino. Ngunit, dahil na rin sa mga nabuong kapangyarihang bayan dulot na rin ng mga suliraning napagdaanan noong mga nagdaang taon, ang kapangyarihang bayan na ito – kasabay ang di matapos-tapos na himagsikan – ang siya na ring magiging hamon at tunguhin ng bayan sa hinaharap upang lubusang makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan ng mga...

2281  Words | 6  Pages

Open Document

Araling Palipunan Modyuls

Kahulugan at Saklaw ng Ekonomiks Aralin 3: Layunin at Kahalagahan ng Ekonomiks Pagkatapos mong mapag-aralan ang mga paksang nakatala sa itaas, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Maipaliliwanag ang kahulugan at saklaw ng ekonomiks at ang mga suliraning tinutugunan nito; 2. Matutukoy ang pangunahing layunin ng ekonomiks bilang isang agham panlipunan ; 3. Matutukoy ang kahalagahan ng ekonomiks sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng pamilya, ng mga industriya, at ng mga bansa; 2 4. Masusuri ang mga...

11252  Words | 50  Pages

Open Document

Police Brutality

smiles are to humanity. These are but trifles, to be sure; but scattered along life's pathway, the good they do is inconceivable."  Antropolohiya  Arkeolohiya Ekonomiya Linggwistika Sikolohiya Sosyolohiya Pilosopiya Heograpiya Agham Pampulitika...

Analytic geometry, Dimension, Elementary geometry 334  Words | 2  Pages

Open Document

Isyu Sa Wikang Filipino

basag-gulo. Ngunit ang pagbaling sa Ingles ay pagsuko lamang sa dominasyon ng kapangyarihang global sa ilalim ng kasalukuyang hegemon, ang Estados Unidos. Ang makalulutas ng krisis, sa tingin ko, ay isang pakikisangkot sa nangyayaring labanang pampulitika at pang-ideolohya, laluna ang pakikibaka tungo sa tunay na kasarinlan at demokrasyang popular, sa gitna ng dominasyon ng mga mayayama’t makapangyarihang bansa sa Europa, Norte Amerika, Hapon, at iba pa. Bagamat mula pa noong panahon ni Quezon...

Emilio Aguinaldo, Filipino language, Filipino people 4609  Words | 14  Pages

Open Document

Marlon Upao

mensahe, sa mensahe mismo, sa daluyan ng mensahe o di kaya’y sa tagatanggap nito. 1. Semantikong Sagabal – matatagpuan sa salita o pangugusap mismo 2. Pisikal na Sagabal – mga ingay sa paligid, mga distraksyong biswal, suliraning taknikal na kaugnay ng sound system 3. Pisyolohikal na Sagabal – mga matatagpuan sa katawan ng nagpapadala o tagatanggap ng mensahe tulad ng kapansanan sa panigin, pandinig, o pagsasalita. 4. Sikolohikal na Sagabal – pagkakaiba-iba...

609  Words | 3  Pages

Open Document

hahaha

maling dokrina ng Simbahan at masamang halimbawa ng mga Espanyol. Para kay Rizal, ang pagiging tamad ng mga Pilipino ay dahil sa kawalan ng edukasyon at pagkakaisa nng mga katutubo. Naniniwala si Rizal na ang edukasyon at kalayaan ang lunas sa suliraning ito ng mga Pilipino. Sa ngayon, napatunayan ang pagiging masipag ng mga Pilipino dahil sa mahigit 11 milyong overseas Filipino workers (OFWs) na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa daigdig. Isa ang mga Pilipino sa mga pinakagustong manggagawa...

Bangko Sentral ng Pilipinas, Cesar Montano, Filipino people 1575  Words | 4  Pages

Open Document

Miseducation

doon ang dahilan at ugat ng sinasabing malaking suliranin ng bansa at ang problemang ito ay nagsimula pa noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano sa ating bansa. Ang masaklap lang nga ay bagamat sobrang laki at sobrang tagal na ng suliraning ito, hindi ito binibigyang pansin ng tao dahil hindi nila alam na may ganito pa lang problema. Ito na ang isa sa mga epekto ng naturang problema.      Nasasabi ko ang mga ganito dahil sa aking pagkuha ng Kas1 sa pinaka-unang semestre ko rito...

1529  Words | 5  Pages

Open Document

Kabataan Ngayon

talumpati. Ito ay tungkol sa atin , sa atin mga kabataan. Ang talumpati kong ito ay aking isinulat dahil sa mga suliraning ngayong ako’y nahikayat dahil patungkol ito ngayong sa mga kabataan . Ang mga kabataan na pag-asa ng bayan. Pag-asa pa kaya o isa sa magpapabagsak ng lipunan? Pero ako’y naniniwala, kung tayo ay magsisikap tayo ay makakatulong sa ating bayan. Pero meron tayong suliraning na hindi pa rin kayang tanggalin. Paano uunlad ang bayan kung ating iidolohin ang dayuhan. Marami mga Pilipino...

784  Words | 2  Pages

Open Document

Lesson Plan

katangian ng mga ito d. Tanong: ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga larawan? e. Pagpapakita ng mga larawan tungkol sa kultura ng sinaunang Pilipino (kung may videotape ay mas mainam) f. Uriin sa tatlong pangkat- panlipunan, pangkabuhayan, at pampulitika ang matandang kabihasnan na nakita sa larawan (napanood sa videotape) 2. Balik-aral a. Ano ang naging kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo ng unang pamayanan? b. Ibigay ang mga katangian ng Pilipinas na dapat nating ipagmalaki. B. Panlinang...

816  Words | 5  Pages

Open Document

Status of Mental Health and Psychosocial Rehabilitation Programs in North Caloocan City

mananaliksik), 1076 na may gulang 16 - 25 na nakalap sa 10 barangay at 1409 na may gulang 26-pataas na nakalap sa 17 barangay, sa kabuhuan may 3685 na respondents/subjects na nakalap para sa pag-aaral na ito. Batay sa mga resulta, ipinapakita na ang suliraning pananalapi, paghihiwalay ng mga magulang at mga suliranin sa pag-aaral ay ang tatlong pangunahing mga pangyayari na tahasang nakaaapekto sa buhay ng isang bata, kung gayon, ang mga batang nalilihis ng landas na kulang ng gabay mula sa kanilang mga...

Alliance for Healthy Cities, Barangay, Caloocan City 778  Words | 3  Pages

Open Document

Pananaliksik Sa Filipino 2

contraception at reproductive health na syang dapat tinatalakay sa sex education at counseling. Pangkalusugang Suliranin Dahil ang kanilang pangangatawan ay hindi pa lubusang handa para sa pagbubuntis, ang mga kabataang babae ay nahaharap sa iba’t ibang suliraning pangkalusugan sa panahon ng pagbubuntis. Marami sa kanila ay may nutritional deficiencies at walang access sa maayos na health care. Napag-alaman din sa mga pag-aaral na ang mga kabataang maagang nabubuntis ay may mataas na tsansang magkaroon ng...

979  Words | 3  Pages

Open Document

The Epic of Gilgamesh

dinastiya, trinado niya nang mabuti ang kanyang mga mamamayan at gumamit ng maraming magagaling at matatalinong ministro. Nagkamit ng malaking progreso ang Shang sa ekonomiya nito sa panahon ng paghahari ni Tang. Samantala, dahil sa tunggaliang pampulitika para makamtan ang kapangyarihan sa korteng imperyal at sa patuloy na pakikidigma sa mga tribo sa hanggahan, limang beses na inilipat ng estadong Shang ang kabisera nito. Ang pinakakilalang paglilipat ay naganap noong panahon ng paghahari ni Haring...

1445  Words | 4  Pages

Open Document

Maikling Kuwento

tunggalian, at kasukdulan. Ang saglit na kasiglahan ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Ang tunggalian naman ang bahaging kababasahan ng pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin, na minsan ay sa sarili, sa kapwa, o sa kalikasan. Samantalang, ang kasukdulan ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. [baguhin]Wakas Binubuo ang wakas ng...

854  Words | 3  Pages

Open Document

Reaction Paper on "Moral" (Filipino)

malayang naiphayag sa pammagitan ng mga karakter sa pelikula. Epektibo ang naging pamamaraan ng pagpapakita ng mga suliranin na kinahaharap ng ating lipunan sa panahong ito. At ngayon, nasa ating mga kamay lamang ang solusyon sa napakaraming mga suliraning ito. Kailangan ng pagtutulungan sa ating lipunan upang ang lahat ng ipinakitang suliranin at ang iba pang mga bagay ay masolusyunan para sa ikabubuti nating lahat at ng mga susunod pang henerasyon....

1019  Words | 3  Pages

Open Document

Asdsadsad

pag-aaral upang makatulong sa kanilang pamilya, kaya naman makikita natin na isa lamang sa sampung estudyante ang may kakayahang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ang kahirapan ay nananatili. Ang kahirapan ay may dahilan. Ang ating maaring gawin sa suliraning ito ay lutasin ang mga nagpapalaganap at nagpapalala ng kahirapan. Maraming solusyon na maari nating gawin upang malunasan ang kahirapan. Ang isang solusyon ay maaring nating makita sa ating bagong presidente. Sa pamamgitan ng kanyang binigay...

420  Words | 2  Pages

Open Document

Gresya

ng Balkan  Pamumuhay: pangangalakal, pangingisda at paglalayag  POLIS: nangangahulugang lungsod-estado; naitatag noong 1800 BCE : ang kanilang loyalidad ay nakasalalay sa taong namamahala sa mga polis  ACROPOLIS: sentrong pampulitika at panrelihiyon; matatagpuan sa bangin sa pinakmataas na bahagi  METROPOLIS: sentro ng pamilihan (plaza) o agora; main economic unit : matatagpuan sa pinakapatag na bahagi at dito matutunghayan ang mga debate ...

1232  Words | 6  Pages

Open Document

Effects of Broken Family

pelikula ay isang madulang pangyayari na ang pinapaksa ay ang buhay ng isang tauhan na may mahalagang suliraning nilulutas. Isang kaisipan na kung susuriing mabuti ay kapupulutan ng aral at maaaring mangyari sa totoong buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pelikula, naipapakita nito ang tunay na buhay , ang maganda at hindi maganda na nangyayari sa buhay ng manonood. Naipapakita kung paano lutasin ang mga suliraning buong tatag at husay. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang malaman ang Pananaw ...

1719  Words | 10  Pages

Open Document

Muka

Hare-Hawes-Cutting (1933) ay ang unang batas sa Estados Unidos na pinasa para sa pagtatanggal ng pagiging kolonya ng Pilipinas. e. Ang Komonwelt ng Pilipinas (Ingles: Commonwealth of the Philippines; Kastila: Mancomunidad de Filipinas) ay ang tawag pampulitika sa Pilipinas noong 1935 hanggang 1946 kung kailan komonwelt ng Estados Unidos ang bansa. Bago ng 1935, isang pook-insular na di-komonwelt ang Pilipinas, at bago pa doon, teritoryo lamang ito ng Estados Unidos. Ibinase sa Batas Tydings-McDuffie...

627  Words | 2  Pages

Open Document

Studdyyy

dulang duplo, at karagatan. Padre Modesto de Castro Si Padre Modesto de Castro ay itinuring na pangunahing manunulat noong ika-19 na daantaon. Tubong Biñan, Laguna, kinilala siya dahil sa kanyang angking kakayahan sa pagsulat ng mga sermong pampulitika na kanyang binibigkas at nang tumagal ay sinulat para malathala. Ang mga panitikan namang ukol sa kabutihang-asal ay ang Urbana at Feliza ang naimbag ni Padre Modesto de Castro LUALHATI BAUTISTA Si Lualhati Bautista ay isang bantog na babaeng...

Banaag at Sikat, Buoyancy, Glass 1911  Words | 6  Pages

Open Document

Foreign Literature

contraception at reproductive health na syang dapat tinatalakay sa sex education at counseling. Pangkalusugang Suliranin Dahil ang kanilang pangangatawan ay hindi pa lubusang handa para sa pagbubuntis, ang mga kabataang babae ay nahaharap sa iba’t ibang suliraning pangkalusugan sa panahon ng pagbubuntis. Marami sa kanila ay may nutritional deficiencies at walang access sa maayos na health care. Napag-alaman din sa mga pag-aaral na ang mga kabataang maagang nabubuntis ay may mataas na tsansang magkaroon ng...

Abortion, Adolescence, Human sexual behavior 2120  Words | 7  Pages

Open Document

Ano Ang Mga Kadahilanan Ng Kahirapan Sa Mundo?

sa bawat lalaki, bawat babae, at bawat bata sa ibabaw ng planetang ito. Oo nga, ang daigdig ay nagtataglay ng mga kayamanan at kapamaraanan upang wakasan ang kahirapang pandaigdig. At siya nga rin, ito ang pinakatamang panahon na bunuin natin ang suliraning ito. World Socialist Party U.S. POB 440247 Boston, MA02144 www.worldsocialism.org/usa...

1835  Words | 5  Pages

Open Document

Malnutrisyon Sa Barangay 655

ang iba’t ibang programa ng barangay upang masolusyunan ito. B. TIYAK NA LAYUNIN Layunin ng pananaliksik na ito na makapangalap ng mga datos na susuporta sa pag-aaral na gagawin ng mga mananaliksik. Sa pamamagitan nito, masasagot ang mga suliraning nakatala. IV. LIMITASYON Dahil sa limitadong oras na nakalaan sa pananaliksik na ito, itoy nakapokus lamang sa pagsagot sa mga naihayag na suliranin. Ang pinakapokus ng pag-aaral na ito ay ang pag-aanalisa sa antas ng malnutrisyon sa barangay...

1504  Words | 5  Pages

Open Document

Suring Basa Ng Kwento Ni Mabuti

ay iiyak dahil sa isang mabigat na suliranin sa kanyang buhay. Sila ay naging malapit. Binago nito ang paningin ng estudyante sa kanyang guro. Ang suliranin palang ito ay tungkol sa kanyang pamilya; ang kanyang anak at asawa. Ngunit sa kabila ng suliraning ito, siya ay nanatiling positibo. Sa kanyang pagiging guro ay madalas niyang sabihin ang salitang mabuti sa bawat kataga kaya, ang kwentong ito ay nagiging “Kwento ni Mabuti”. Suring Basa ng mga Miyembro Ang akdang pinamagatang “Kwento ni...

4208  Words | 14  Pages

Open Document

Filbas Adhd

sumasang-ayon, 3= hindi sumasang-ayon, 2= matinding di pagsang-ayon, 1=wala sa mga ito) A. |Mga Sanhi ng ADHD |5 |4 |3 |2 |1 | |1. Suliraning pampamilya | | | | | | |2. Magulong kapaligiran | | | ...

1862  Words | 12  Pages

Open Document

10th Grade

sa taon ring iyon sa Gent. Isang nagngangalang Valentin Ventura na isa niyang kaibigan ang nagpahiram ng perasa kanya upang maipalimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong Setyembre 22, 1891.[kailangan ng sanggunian] Ang nasabing nobela ay pampulitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising pang lalo sa maalab na hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan.[kailangan ng sanggunian] Mga nilalaman   [itago]  1 Mga tauhan 2 Buod 3 Tingnan din 4 Mga sanggunian ...

Diwata, El filibusterismo, Gh 7900  Words | 22  Pages

Open Document

Sigarilyo

sa mga natanungan ay masarap sa pakiramdam ngunit mali talaga. An paninigarilyo ay mapanganib sapagkat ang usok nito ay nakakapinsala hindi lamang sa taong gumagawa nito kung hindi na rin sa taong naka paligid sa naninigarilyo mismo. Ayon sa mga suliraning nabanggit, nais ng mga mananaliksik na tugunan at ipaalam sa mga mambabasa ang malaking epekto ng paninigarilyo sa mga Pilipino. Layunin din ng pananaliksik na ito ang makatulong sa pamamahagi ng mga impormasyon tungkol sa masamang epekto nito. ...

2077  Words | 7  Pages

Open Document

Ang Pag-Aaral Sa Mga Makabagong Henerasyon Ng Tula: Isang Pagsusuri

matatagpuan naman ang mga ginawa at ginamit ng mga mananaliksik upang malutas ang mga suliranin, ito ay ang pangangalap ng impormasyon, pagsusuri sa tatlong piling tula at pagbibigay ng interpretasyon sa mga ito. Sa output makikita ang mga sagot sa mga suliraning ibinigay sa pag-aaral, ito ay pagpapahalagang Filipino, prinsipyo sa buhay at epekto sa mga mag-aaral. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL: Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng mga mananaliksik para sa mga sumusunod: MAG-AARAL. Upang makatulong sa kanilang...

2699  Words | 9  Pages

Open Document

Euthanasia

think that it is important for all kids to have an open environment to hang-out with kids their own age, and if not in school, then there should be another source.  polusyon sa hangin, Ang polusyon sa hangin, o air pollution sa Ingles, ay isang suliraning pangkapaligiran na kasalukuyang kinakaharap ng buong mundo. Sanhi ito ng pagkakaroon ng mga mapinsalang kemikal sa hangin. Sa modernong lipunan, ang polusyon sa hangin ay karaniwang nagmumula sa mga sasakyan at sa mga ibinubuga ng mga pabrika. Ang...

2422  Words | 7  Pages

Open Document

Educational Brain Drain

scholarship | |  | V. Problema ng Edukasyon May mga suliraning kinakaharap ang Edukasyon kung kaya hindi maiwasan ang pagbaba ng kalidad nito. Ang ilang suliranin ay ang mga sumusunod. 1. Kawalan ng gamit at pasilidad 2. Kakawalan ng guro, pondo at kuropsyon 3. Kahirapan ng mga estudyante...

3495  Words | 12  Pages

Open Document

Pulitika

YUNIT 1: PAUNANG SALITA Mabilis ang pagbabagong nagaganap sa ating lipunan. Bawat nilikha’y nagtatangkang makaagapay sa gulong ng pagbabago maging sa pananaw “pampulitika”. Ang mga impormasyon ay hindi gawa-gawa lang upang may maisulat lang. Mapanira man ito ay pawang katotohanan lang ang isinaad sa paksa ko .Bilang kabataan may mga persepyon tayo sa mga namumuno. Ito’y pinag isipan ng mabuti at may mga “batayan”. Layunin ko maipahatid sa bawat mambabasa ang makakatulong sa “pagbibigay katuturan”...

2206  Words | 8  Pages

Open Document

Obesity

PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masagot ang mga suliraning pumapaloob sa kalagayang pangkalusugan ng mga obese. Ang pangunahing suliranin nito ay ang epekto ng pagiging obese. Ang epektong ito ay maymalaking kaugnayan sa pisikal, emosyonal at mental na aspekto ng mga taongnapatunayang obese na lubos na nakahahadlang sa mga gawain nila sa kanilangpang-araw-araw na buhay.Upang masagot ang suliraning ito ay kinailangang pag-aralan ngmananaliksik ang mga bagay na nakapaligid...

2404  Words | 9  Pages

Open Document

Kalagayang Pangkalusugan Ng Mga Obese Obesidad [Pananaliksik]

ilang impormasyon mula sa kanilang iba’t ibang mapagkukunan tulad ng aklat at web site upang mas maging malawig pa ang paksa na pumapaloob sa pag-aaral na ito. Ang pag-aaral ay binubuo ng limang kabanata kung saan binigyang kasagutan ang mga suliraning pumapaloob sa paksa at nagbibigay ng konkretong konklusyon na narating sa pamamagitan ng mga datos na nakalap. TALAAN NG NILALAMAN Pasasalamat Paghahandog Abstrak ng pananaliksik KABANATA 1 “Ang Suliranin o Saligan Nito” ...

7326  Words | 27  Pages

Open Document

Akin

Matatagpuan sa tagapagdala ngmensahe, sa mensahe mismo, sa daluyan ng mensahe o di kaya’y sa tagatanggap nito.1. Semantikong Sagabal –  matatagpuan sa salita o pangugusap mismo2. Pisikal na Sagabal –  mga ingay sa paligid, mgadistraksyong biswal, suliraning taknikal na kaugnay ngsound system3. Pisyolohikal na Sagabal –  mga matatagpuan sa katawanng nagpapadala o tagatanggap ng mensahe tulad ngkapansanan sa panigin, pandinig, o pagsasalita.4. Sikolohikal na Sagabal –   pagkakaiba-iba ng mgakinalakihang...

1507  Words | 9  Pages

Open Document

Pananaliksik

SULIRANIN Sa bawat pagdaan ng problema sa buhay natin ay nagkakaroon tayo ng mga taong kung paano ba malulutasan. Ang pananaliksik ay naglalayong ilahad ang sanhi at epekto ng sleeping pills sa mga mamamayan . Ang mga sumusunod ay mga suliraning pinag uukulan naming ng pansin sa pag aaral na ito hinggil sa sanhi at epekto ng sleeping pills. 1. Para malaman kong ang sleeping pills lang ba ang gamot laban sa insomia. 2. Kung ang sleeping pills ba ay rekumendado na gamitin ng tao. ...

2985  Words | 14  Pages

Open Document

Economy

ASEAN Ang Association of Southeast Asian Nations o mas kilala sa tawag na ASEAN ay isang organisasyong pampulitika, kultura at ekonomiya. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagtataguyod ng pangkabuhayan, panlipunan at pangkulturang kaunlaran ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Dagdag pa nito, layunin din ng ASEAN ang pangangalaga ng pangkabuhayan at pampulitikang katatagan ng mga kasaping bansa. Kasaysayan Nagmula ang ASEAN sa samahang MAPHILINDO noong 1960 na binubuo ng bansang Malaysia...

2102  Words | 8  Pages

Open Document

Budismo

kakulangan sa pag-unlad kolonyal mga guwardya na walang likas na yaman sa isang " First World ", Asian Tiger . He has remained one of the most influential political figures in South-East Asia. Siya ay may naiiwan ang isa sa pinaka maimpluwensiya pampulitika numero sa Timog-Silangang Asya. Singapore's second prime minister, Goh Chok Tong , appointed him Senior Minister in 1990. Singapore's ikalawang kalakasan ministro, Goh Chok Tong , itinalaga niya Senior Ministro sa 1990. He currently holds the...

Abdullah Ahmad Badawi, Aung San Suu Kyi, Cinema of India 8502  Words | 8  Pages

Open Document

Lesson Plan

bahagi E. Natutukoy ang mga salitang ginagamit sa pagbubuo ng pangungusap III. II. PAKSA / MGA KASANAYAN / KAGAMITAN Paksa : Ekonomiya at Kabuhayan Pamagat: Industriya at Pangangalakal : Mga Suliraning Nakaaapekto sa Kalakalan ng Pilipinas Uri ng Teksto : Informativ Kagamitan : Mga larawan Gamit ng Wika : Pagbibigay ng impormasyon, pagpapaliwanag Instruktura...

Causality, Ice cream cone, Lesson plan 3261  Words | 33  Pages

Open Document

PHILGOV CONSTITUTION QUESTIONS

  Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili.   Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang sibil o pampulitika. SEKSYON 3.  (1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiibang kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinakda ng batas.     (2) Hindi dapat tanggapin...

1791 in American politics, 1791 in law, Amendments to the United States Constitution 3585  Words | 11  Pages

Open Document

Thesis

apat na porsyento (24%) naman ng mga respondente, ang nagsasabing sapat lang ang ginagawang hakbang ng pamahalaan batay dito. Labingpitong porsyento (17%) naman ng respondente, ang nagsasabing walang ginagawang hakbang ang pamahalaan sa pagsugpo ng suliraning ito at dalawang porsyento (2%) ng mga respondente ang nagsasabing sapat na sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan hinggil sa pagsugpo ng pamahalaan sa patuloy na pagdami ng mga kabataang nahuhumaling sa paggamit ng kompyuter. Grap 8 [pic] ...

2608  Words | 14  Pages

Open Document

Filbas Thesis

impormasyon tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng mga atletang estudyante pagdating sa pagbabalanse ng paglalaro at pag-aaral, sa ganitong paraan, matutugunan ng paaralan ang mga posibleng problema ng mga atletang estudyante at makapagrekomenda ng mga paraan para maiwasan ang ganitong mga suliranin. SAKLAW AT LIMITASYON Ang pananaliksik na ito ay nakatuon laman sa magiging epekto ng paglalaro sa pag-aaral ng mga atletang-magaaral at ang mga posibleng suliraning haharapin ng mga atletang-magaaral...

5426  Words | 18  Pages

Open Document

Jgyuyujhf

proyekto doon din ako kumuha ng mga salitang aking kakailanganin. Pinagsama-sama ko ang mga datos na iyon kaya nabuo at natapos ko ang aking proyekto. H. PAGLALAGOM NG KONGKLUSYON Isa sa mga suliranin ng ating bansa ay ang populasyon. Kaakibat ng suliraning ito ang iba pang mga problema kabilang na ang kahirapan ng bansa at mamamayan. Ang suliranin sa sobrang laki ng populasyon ay maselan na usapin dahil ito ay may kinalaman sa buhay ng bawat tao maging ng nasa sinapupunan pa lamang. Ang pamanahong...

5141  Words | 18  Pages

Open Document

Pamanahonang Papel

kanilang mga sekswal na naisin. Dahil patuloy na may mga nagpo-prostitute at patuloy na may mga tumatangkilik sa ganitong gawain, hindi natatapos ang paulit-ulit na problema ng prostitusyon. Hindi masasabing walang ginawa ang gobyerno alinsunod sa suliraning ito. Subalit hindi rin naman sapat ang kanilang mga hakbang sa pagtugis nito. Mali kasi ang sistema ng gobyerno: malambot ang pagpapatupad ng batas laban sa prostitusyon. Matapos paghirapang gawin, pagtalunan, at pagkagastusan ng pera ng taumbayan...

3469  Words | 10  Pages

Open Document

Mga Ibat- Ibang Inaasahan Ng Mga Mag-Aaral Sa Pagkuha Ng Kursong Accountancy Sa Unibersidad Ng Perpetual Help System Dalta- Molino Campus

nakalap? _____ 3. Nasagot bas a kongklusyon ang mga ispesipikong katanungan sa layunin ng pag-aaral? _____ 4. Lohikal, pisibol, praktikal at ateynabol ba ang mga inilahad na rekomendasyon? Natutugunan ban g mga iyon ang suliraning natukoy sa pag-aaral? _____ 5. Malinaw, tuwiran at maayos ba ang paglalahad ng mga lagom, kongklusyon at rekomendasyon? _____ Sub-total: _____ F. Mekaniks at Pormat 1. Wasto ba ang pormat ng...

3842  Words | 16  Pages

Open Document

What Is History?

listahan ng itinuturing pinag-aaralang paksa ng kasaysayan sa loob ng saklaw ng AghamPanlipunan kung saan dito nagiging disiplina ang kasaysayan. 1. Antropolohiya - tumatalakay sa sangkatauhan at ang mga pinanggalingan nito 2. Agham Pampulitika - tumatalakay sa pagtakbo ng pamahalaan at ang mga batas na sinusunod ng tao. (ang pamahalaan noon hanggang ngayon) 3. Sikolohiya - pag-aaral sa pag-iisip ng mga tao; mga ideolohiya ng mga sinaunang tao 4. Pilopsopiya...

3190  Words | 10  Pages

Open Document

Thesis

para sa makabagong henerasyon. At hindi naglaon maraming mga magulang ang nabahala sa pagtaas ng bilang ng mga estudyante na nahuhumaling sa mga larong nabanggit, dahil dito marami sa kanila ang gumawa ng mga hakbangin upang mapigilan ang suliraning ito. Ang ilan sa kanila ay naghigpit sa kanilang mga anak. Sa kabilang banda, ang ating gobyerno ay nagpalabas ng ordinansa upang malimitahan ang paggamit o paglalaro ng mga Computer Games, tulad na lamang ng batas na bawal ang mga estudyante na...

2965  Words | 11  Pages

Open Document

Diario (Newspaper) Retorika

pinaninindigan nila na ang We Are One Filipino ay hindi isang organisasyon, kung hindi ay isang kilusan na kung saan ay may hangarin na gisingin ang ating mga mamamayan sa isyu sa mga Overseas Filipino Workers (OFW), sa korapsyon sa Pilipinas at sa iba pang suliraning kinakaharap ng bansa. Nais ipabatid ng kilusang ito na kaya nating malampasan ang mga pagsubok lalo na ang kahirapan sa bansa. Layunin nitong pag-isahin ang boses ng mga Pilipinong naniniwala sa kakayahan ng bawat isa. Sa katunayan, ang...

3265  Words | 13  Pages

Open Document

Study About Prostitution

at kabuhayan. II. Mga Salik na Naguudyok ng Pagpasok sa Prostitusyon Ayon sa Ministry of Justice Law Review Committee (2008) at sa Canadian Encyclopedia, nakikipagsapalaran ang mga tao sa ganitong trabaho unang-una dahil sa problema o suliraning pampinansyal. Karamihan sa kanila ay walang makain sa kanilang mga hapag-kainan, walang pang matrikula, o walang panustos sa pamilya. Para naman sa ibang tao, ang pagiging isang prostitute ay isa lamang libangan. Sila ay nasisiyahan sa...

3771  Words | 13  Pages

Open Document

Student

makatulong tayo sa pagtamo ng isang buhay na payapa’t maunlad,malaya’t marangal.” -Victor- Alma “Ang ikipagtatagumpay natin upang makalaya sa isang buhay-Tundo ay nasa pagsisikap ng bawat isa.Ang magkaisa,ang magkaisang humarap hindi lamang sa mga suliraning panlabas kindi pati sa ating mga suliranin sa sarili.” -Victor- Alma “At ang ating bulag na pagsunod sa mga kalakarang tumutugon hindi sa ating mgapangangailangan bagkus ay nagpasidhi sa ating pagnanasa sa mga karangyaan.At higit sa lahat...

Kaputol ng Isang Awit, Kung Aagawin Mo Ang Lahat Sa Akin, Novel 4108  Words | 17  Pages

Open Document

Ng Diskriminasyong Nararanasan Ng Mga Katutubong Aeta Sa Kamay Ng Mga Pilipino

karapatan, lalo na yaong mga nakabatay sa kanilang katutubong pinagmula at pagkakakilanlan. Artikulo 3 Ang mga katutubo ay may karapatan ng sariling pagpapasya. Sa pamamagitan ng karapatang ito sila ay malayang nagtatakda ng kanilang estadong pampulitika at malayang naisusulong ang pangekonomiya, panlipunan at kultural na pag-unlad. Artikulo 4 Ang mga katutubo, sa pagsasagawa ng kanilang karapatang ng sariling pagpapasya, ay may karapatan sa otonomiya o sariling pamamahala sa mga bagay hinggil...

11953  Words | 42  Pages

Open Document

Rizal Heroic Book

sa Bruselas, Belgica. Natapos ang kanyang akda noong Marso 29, 1891. Isang Nagngangalang Valentin Viola na isa niyang kaibigan ang nagpahiram ng pera sa kanya upang maipalimbag ang aklat noong Setyembre 22, 1891.         Ang nasabing nobela ay pampulitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising pang lalo sa maalab na hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ang bayan.         Mga Tauhan:    Simoun Ang mapagpanggap na mag-aalahas na nakasalaming may kulay Isagani Ang...

Ateneo de Manila University, Calamba City, José Rizal 31519  Words | 113  Pages

Open Document

Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan

isinusuot din ito gaya ngayon ng mga kalalakihan at kababaihan. Kapag naman may okasyon noon at ngayon nauuso ang pagsusuot ng mga dress na balloon style. Ang mga nakikita nating usong t-shirts na may iba't-ibang mensahe, katulad ng mga pabiro, pampulitika, mukha ng mga kilalang tao at iba pa, ay nauso din naman noon at maging ngayon. Sa pagbagu-bago ng mga nauusong damit, kailangan nating mabalikan ang mga estilo na nakaimpluwensiya sa ating kasalukuyang fashion. Bawat dekada sa nakaraang panahon...

4270  Words | 12  Pages

Open Document

Thesis

kinakailangan. MGA KAUGNAY NA LOKAL NA PAG-AARAL Ayon sa pag-aaral ni C. Marasigan na may pamagat na ”Book Industry ng Pilipinas: Isang Pag-aaral” inilalahad ang tungkol sa problema sa industriya ng libro dito sa ating bansa. Mayroong mga suliraning ikinakaharap ang “book industry” ng Pilipinas. Isa na rito ang kakulangan sa paggawa at paglathala ng marami at mas mabuting aklat. Sa republic Act 8047 (1995), ang pagpapaunlad, paglalathala, at pagkalat ng mga libro ay nailipat sa kapangyarihan...

9145  Words | 37  Pages

Open Document

Mjmjmj

(kwento), Strawberry Idiay La Trinidad (kwento) at Kantaak Ita Ti Bagik (kwento). Cortez, Arsenio B. (14 Disyembre 1939) Si Arsenio Cortez ay isinilang sa Pidgian, Abra ngunit lumaki siya sa Ilocos Sur kung saan siya ay nagtapos ng kursong Agham Pampulitika sa FEU. Siya ay miyembro ng Cagayan Radio and Press Club at Rural Broadcaster Council. Siya rin ay president at tagapayo ng GUMIL Ilocos Sur, miyembro ng GUMIL Filipinas at Baguio Correspondents and Broadcasters Club, at associate editor ng Cagayan...

13134  Words | 43  Pages

Open Document

Rizal

Noli Me Tangere at nagpasimula ng imbestigasyon sa mga hacienda na pag-aari ng mga prayle upang maituwid ang mga pagmamalabis na nagaganap dito. 2.     Tumulong si Rizal sa kanyang mga kababayan sa Calamba sa pagkuha ng mahahalagang datos ukol sa suliraning agraryo sa kanyang bayan. 3.     Lumabas sa pag-aaral na ginawa ni Rizal ang mga sumusunod: a.     ang hacienda ng mga paring Dominikano ay sumasakop sa buong bayan ng Calamba. b.     Ang tubo ng mga paring Dominikano ay patuloy na tumataas dahilan...

16413  Words | 50  Pages

Open Document

Talumpati

together and decide to act and demand that we must fund, and not just a small group; it has to be a consorted national effort on the part of our young people to address the problem of funding,” payo ng Senador. Bukod sa pondo, kabilang din sa mga suliraning kinakaharap ng TLE ang pagtataas ng matrikula at ang biglaang pagdami ng mga state university. Muling nagkatulad ang- opinyon nina Dr. Punzal at Senador Pangilinan sa usapin ng malakabuteng pagdami ng mga state university (SU). “There have been...

6917  Words | 20  Pages

Open Document

Tima Management

ang balanse sa pagitan ng oras na ilalaan para sa isang gawain at kakayahan ng estudyante. Hindi ito epektibong paraan ng pagbubudyet ng oras. 3. Paghahabol ng Tulog Ang problema sa pagtulog ang pinakamadalas na suliraning inirereklamo lalong lalo na ng mga estudyante sa kolehiyo. Ang kakulangan sa tulog ay nagbubunga ng anxiety at depresyon sa mga estudyante. Ang pagpupuyat sa pagtatapos ng linggo at paggising ng maaga para pumasok sa klase kinabukasan ay sumisira...

9067  Words | 35  Pages

Open Document

Wala Pa Eh

eksplanasyon ay sinuring mabuti at binuod pagkatapos ay ilalahad sa paraang pag-iisa-isa sa paraang talahanayan na presentasyon na kung saan pinagsama-sama ang magkakatulad na ideya upang malinaw na makita ang pagkakaiba ng posibilidad na sagot sa mga suliraning nakalatag. Ang unang datos na ilalahad ay ang sakop ng unang suliranin na anu-ano and dahilan kung bakit walang bord eksam ang kursong inhinyeriyang pangkompyuter. Talahanayan Bilang 1: Sumasagot sa Tanong na “Ano sa palagay mo ang dahilan...

8029  Words | 25  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free