• Seni
  Soalan 2. a) Pendahuluan Batik merupakan satu bidang kraftangan yang unggul di Malaysia. Ia berkembang sejak abad ke 15 Masihi lagi Kini industri batik Malaysia sedang berkembang dengan pesatnya. Malaysia terkenal dengan penghasilan batik yang cantik dan bermutu tinggi. Penduduk di negara kita
  Premium 896 Words 4 Pages
 • Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara
  1 Hala Tuju Pendidikan Teknik dan Vokasional ke arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara Azila Binti Dason, Rohana Binti Hamzah, Amirmuddin Bin Udin ABSTRACT Technical and Vocational Education (TVE) has a variety of innovations in determining the direction parallel with the intention of
  Premium 3206 Words 13 Pages
 • Makalah Tema Pendidikan
  1 Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri (Studi Kasus Di SMAN 1 Kepanjen Malang) Maret 9, 2009 — Wahidin Oleh: Wiwik Ida Kurotul Aini Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan “Strategi Pengelolaan Kelas Dalam
  Premium 20099 Words 81 Pages
 • Program Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Menanamkan Tanggung Jawab Pada Anak Usia 3 - 5 Tahun
  BAB I PENDAHULUAN 1. DASAR PEMIKIRAN Untuk bisa menjadi individu dewasa yang dapat dipercaya, dan bisa bertanggung jawab bagi orang lain, individu tersebut harus diajarkan mengenai tanggung jawab semenjak ia masih kanak-kanak. Menurut Dorothy Rich (1997), tanggung jawab adalah sal
  Premium 12710 Words 51 Pages
 • Analisis Sosial Dalam Diskriminasi Agama Di Sman Diy Indonesia
  ANALISIS SOSIAL TEMA : DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS DALAM ASPEK PENDIDIKAN ”Mengungkap Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Agama di Sekolah Negeri Khususnya di Tingkat SMA Propinsi D.I Yogyakarta” ( Studi Kasus di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 10 Yogyakarta ) • Latar B
  Premium 4542 Words 19 Pages
 • Filsafat Pendidikan
  Filsafat Pendidikan Menurut John Locke dan John Dewey Pendahuluan Dalam tugas ini kami membahas pertama-tama tentang pemikiran-pemikiran John Locke dan John Dewey seputar manusia dan dunia pendidikan dari segi filsafati. Pemikiran John Locke dan John Dewey tentang filsafat pendidikan berangkat
  Premium 3637 Words 15 Pages
 • Penanda Aras Pendidikan Rendah Di Malaysia
  Penanda bermaksud sesuatu yang digunakan sebagai tanda dan aras pula merupakan istilah piawai yang digunakan untuk membandingkan prestasi sesebuah organisasi dengan prestasi organisasi pesaing, dengan tujuan untuk memperbaiki prestasi organisasi tersebut. Piawaian pula didefinisikan sebagai asas, ru
  Premium 2162 Words 9 Pages
 • Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta
  SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta) Fr. Reni. Retno Anggraini Univ. Sanata Dharma Yogya
  Premium 5720 Words 23 Pages
 • Prinsip Teknologi Pendidikan
  # Bab 1: Konsep Teknologi Pengajaran Konsep Teknologi: Ia bukan alat semata2 ttp merangkumi proses & idea dlm merancang melibatkan teori, pendekatan, dan kaedah dimana alat sebagai pemangkin kejayaan. Konsep Pengajaran: Proses bekerja bersama pelajar dalam usaha mengenal pasti salah tafsiran thd
  Premium 3201 Words 13 Pages
 • Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi
  Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pertumbuhan Ekonomi ABSTRAK Makalah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Makalah ini mengkaji beberapa hasil studi penelitian ataupun
  Premium 2294 Words 10 Pages
 • Analisis Ketentuan Pemberat Dan Peringan Pidana Dalam Kuhp
  ANALISIS KETENTUAN PEMBERAT DAN PERINGAN PIDANA DALAM KUHP (PEMERIKSAAN PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA NO: 143 / Pid. B / 2006 / PN. BKS ATAS NAMA AHMAD HERMAWAN BiN MARJUKI) A. Pendahuluan Perkembangan ilmu hukum di Indonesia masih menjadi s
  Premium 2560 Words 11 Pages
 • Stereotaip Jantina Dalam Iklan Di Malaysia.
  STEREOTAIP JANTINA DALAM IKLAN DI MALAYSIA. 1.0 Pengenalan Peningkatan persaingan dalam pemasaran sesuatu produk menyebabkan organisasi di negara ini cuba menilai dan menganalisis strategi pemasaran yang lebih kompetitif dalam memasarkan produk mereka. Pengaruh iklan yang menjadi aset penting m
  Premium 7048 Words 29 Pages
 • Gender, Feminisme, Dan Agama Dalam Novel "Perempuan Berkalung Sorban"
   Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif Gender, Feminisme, dan Agama Dalam Novel “Perempuan Berkalung Sorban” Oleh : Indira Primadhani 06/ 195329/ SP/ 21468 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 2009 A.Latar Belakang Gender merupakan suatu ideologi yang melekat pada masyar
  Premium 3247 Words 13 Pages
 • Bias Dalam Televisyen
  Pengenalan Televisyen merupakan salah satu media yang penting untuk kerajaan atau mana-mana pihak untuk menyampaikan ideologi. Pada awal penggunaan televisyen iaitu pada era 1920-an, siaran televisyen adalah berasaskan sistem radio yang menggunakan pemancar frekuensi radio berkuasa tinggi untuk me
  Premium 1838 Words 8 Pages
 • Pelaksanaan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak
  Kondisi Anak-Anak Indonesia Saat Ini : Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus: Child Trafficking di Indonesia disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengantar Studi HAM Dosen Pengampu : Drs. Dafri Agussalim, MA Dedi Permadi, S.Ip Oleh: Shannaz Mutiar
  Premium 1880 Words 8 Pages
 • E-Commerce Marketing Dalam Meningkatkan Nilai Pelanggan
  MAKALAH E-COMMERCE MARKETING DALAM MENINGKATKAN NILAI PELANGGAN OLEH: CHANDRA SETIAWAN 3103005228 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 2010 E-COMMERCE MARKETING DALAM MENINGKATKAN NILAI PELANGGAN PEMASARAN TUGAS AKHIR Diajukan Kepada FAKULTAS EKO
  Premium 6303 Words 26 Pages
 • Kajian Estetika Terapan Pada Karya Seni Rupa "The Way Out: Suicidal Ideation"
  DAFTAR ISI BAB I 2 1.1 Abstrak 2 1.2 Tinjauan Aspek Formalistik dan Prinsip Desain 3 BAB II 7 2.1 Tinjauan Singkat Sejarah 7 2.2 Tinjauan Dimensi pada Karya Grie 12 2.2.1 Dimensi Psikologi 12 2.2.2 Dimensi Filsafati 14 2.2.3 Dimensi Sosiologis 17 BAB III 19 3.1
  Premium 2788 Words 12 Pages
 • Kekuatan Dan Kelemahan Teologi Roh Kudus Dalam Gereja Aliran Pantekosta
  BAB I PENDAHULUAN Pantekosta, sebuah gerakan Protestan dunia yang dimulai pada abad ke 19 di Amerika serikat, yang namanya diambil dari Perayaan Hari Pantekosta, dimana orang-orang Kristen merayakan Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Gerakan Pantekosta menekankan pengalaman pembaha
  Premium 2729 Words 11 Pages
 • Globalisasi Dan Implikasi Kepada Pendidikan Negara
  Globalisasi dan implikasi kepada pendidikan negara Abstrak Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Globalisasi juga dilihat sebagai suatu himpunan proses pengaliran global berbagai-
  Premium 4321 Words 18 Pages
 • Falsafah Pendidikan
  2.1 PENDAHULUAN Falsafah pendidikan sangat penting untuk menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di sesebuah negara. Di Malaysia, dengan adanya Falsafah Pendidikan Kebangsaan, sistem pendidikan negara dapat menjelaskan prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan
  Premium 538 Words 3 Pages