• Chapter1
  techniques in creating such indestructible structures of the pyramid, they have proven the great importance contributed by history through similar infrastructures we see today which adopts the way the pyramids were built. Generally speaking, social studies, be it named “History” or “Araling Panlipunan...
  Premium 2779 Words 12 Pages
 • Booster
  pollution a. List all the possible human practices that make the water polluted. o How do these practices contribute in water pollution? o What would its effect to the people? To animals? To plants? To the environment? b.... [continues] SEMI- DETAILED LESSON PLAN IN SCIENCE 3 I...
  Premium 1512 Words 7 Pages
 • Class Program
  | Filipino | 2 annex | 2:40-3:00 | | Recess | | 3:00-3:40 | One-Jade | Araling Panlipunan | 2 annex | 3:40-4:20 | One-Jade | MAPEH | 2 annex | 4:20-6:00 | One-Jade | Remedial Teaching | 2 annex | OTHER ASSIGNMENTS/AUXILLARY SERVICES/NON-TEACHING LOAD...
  Premium 1851 Words 8 Pages
 • Lesson Plan
  detailed A Semi-Detailed Lesson Plan in English IV I. Objectives: A. Distinguish the active and passive voice of the verb in a sentence. B. Rewrite the given sentences from active to passive voice or from passive to active         voice. II. Subject-Matter: Topic: Voices of the Verb References...
  Premium 341 Words 2 Pages
 • Data Dictionary
  } = [0-9|.|] = *General Average in Science Sci_Act = {legal-characters} = [a-z|A-Z| |.,|] = * Science Subject Remarks SciCre = {numeric} = [0-9|.|] = *Subject’s Credit APFG = {numeric} = [0-9|.|] = *General Average in Araling Panlipunan APAct = {legal...
  Premium 1625 Words 7 Pages
 • Comparative Education
  and Technology I | | | | | | | | | T | Makabayan I | | | | | | | | | | Araling Panlipunan | | | | | | | | | | T. L. E. | | | | | | | | | Y | P. E. H. M. | | | | | | | | | E | Edukasyong Pagpapahalaga...
  Premium 741 Words 3 Pages
 • Asar
  Pagpapakatao (EP); Separate subject from Grade I-VI Secondary Level Araling Panlipunan Technology and Livelihood Education (TLE) Musika, Sining at Edukasyong Pangkatawan at Pangkalusugan Edukasyon sa Pagpapahalaga SCQ 3.3 MODULE 2: THE PHILIPPINE BASIC EDUCATION CURRICULUM 40 Review the objectives...
  Premium 1521 Words 7 Pages
 • Lesson Plan
  A Detailed Lesson Plan in English (First Year—Secondary) Prepared By: Naomi Joy Cadungog I. Objectives At the end of the lesson, the students will be able to: 1. Identify statements that show...
  Premium 3261 Words 14 Pages
 • Leeson Plans
  A Detailed Lesson Plan in English (First Year—Secondary) Prepared By: Junnie Salud I. Objectives At the end of the lesson, the students will be able to: 1. Identify statements that show cause and effect relationship. 2...
  Premium 3280 Words 14 Pages
 • Comparison of the Books Fundamentals of Political Science by Florentino G. Ayson and Dolores Aligada-Reyes
  naman ay kasalukuyang Chairman ng Departamento ng Araling Panlipunan sa FEU. Fundamentals of Political Science (FPS). On the first chapter of Ayson and Aligada-Reyes’ book, they described Political Science as is the study of state in all its elements, aspects, and relationships. These elements...
  Premium 2253 Words 10 Pages
 • Thesis in Statistics
  English? Gender Yes No Male 15 3 Female 6 12 Total 21 15 Table 4. In class, when you recite, do you speak in English EXCEPT for subjects-Filipino and Araling Panlipunan? Gender Yes No Male 13 5 Female 20 16 Total 33 21 Table 5. What is your AVERAGE grade in Penmanship...
  Premium 5296 Words 22 Pages
 • Lesson Plan in Mathematics
  Semi-Detailed Lesson Plan in Mathematics (Transformations) Level: First Year High School Subjects: Mathematics, Geometry, Transformations I. Objectives:  A. To recognize Euclidean transformations. B. To recognize reflections, translations, and rotations. C. To prove theorems related to...
  Premium 270 Words 2 Pages
 • Fnenfe
  practice will develop building blocks of visual skills to be transferred into other aspects of learning. By engaging in art, children develop skills to make decisions, cope with changes and the unexpected, to project ideas, to lay out plans and to conceptualize; in short, to imagine! 3. Curricular...
  Premium 3192 Words 13 Pages
 • Letter of Approval
  . GARBIDA MARIA ANALOU O. ESTIPONA Instructor, Software Engineering Instructor, Environmental Science USANT HS Dept. UNIVERSITY OF SAINT ANTHONY (Dr. Santiago G. Ortega Memorial) City of Iriga October 11, 2012 Mrs. Shiela A. Albia Araling Panlipunan Teacher, HS Department...
  Premium 1518 Words 7 Pages
 • Ebolusyon Ng Tao
  ng tag-tuyo, kung saan may kakulangan ng tubig na malalanguyan. Nakapagpapatuloy sa pagkakaroon ng buhay ang mga nakapagbagong ito sa kanilang mga kaanyuhan at kayariang pangkatawan, at namana rin ng kanilang mga anak ang mga naganap na pagbabagong ito. Araling Panlipunan ll Ipinasa ni...
  Premium 724 Words 3 Pages
 • Deped Lesson Plan
  Panlipunan : 2-3 Batayang Pagpapahalaga Kaugnay na Pagpapahalaga Bilang ng Araw ng Pagtalakay Layunin 1. Nakatutulong sa pagpapatupad ng mga tuntunin at batas 2. Nasasabi ang mga batas at patakarang pinaiiral ng pamahalaan at Bangko Sentral ng Pilipinas na nakatutulong sa kabuhayan at...
  Premium 29128 Words 117 Pages
 • Globalization
  production. In the data of foreign corporation (including the small corporation) 63% is 100% ownership of the foreigners. (Look at chart 3) |TALAHANAYAN 3. Dayuhang Presensya sa Pinakamalaking Mga Kompanya sa Pagmamanupaktura sa RP, Batay sa Pag – aari at Klasipikasyon, | |1999 (Pag – aari at Bahagi...
  Premium 6370 Words 26 Pages
 • Kabanata 2
  angkop na pamamaraan sa pagtuturo, motiveysyon, paggawa ng leson plan, kasanayan sa pagtataya at integreysyon. Ang pagkatuto para kay Panambo (1997) ay ang pinakamahalagang proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Ang pagkatuto ng mga estudyante ay nakasalalay sa mabuting paraan ng pagtuturo ng isang...
  Premium 4036 Words 17 Pages
 • Education
  includes three (3) steps, as follows: 1. Pag-unawa ♣ Paghinuha sa mga konsepto at prinsipyong nagbibigay-paliwanag sa sariling karanasan, mga sitwasyong namasid, sinuri at pinagnilayan gamit ang obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay ♣ Pagninilay na kinapapalooban ng...
  Premium 34482 Words 138 Pages
 • Lesson Plan in Biology
   Detailed Lesson Plan in Biology I.Objectives By the end of the lesson, the students should be able to: 1. Identify the basic structures within a cell and their respective functions. 2. Label the parts of a cell. 3. Appreciate the importance of various cell organelles. II.Subject...
  Premium 557 Words 3 Pages