• Literature
  salaysay na may tungkulin sa pagpapalaganap ng kanilang mga halagahan at tradisyon. Masalamangka ang buhay ni Tulalang ukol sa kung paano niya napangasawa ang anak ng araw at buwan. Dahil tradisyon sa mga Manobo ang pamamanhikan at paggalang sa magulang ng babae, nagplano ang bagong kasal ng kakaibang...
  Premium 2351 Words 10 Pages
 • Filipino
  ring mga akdang pampanitikan na lumabas bago dumating ang mga Kastila at ito ay: - Alamat ay isang salaysay na ang pinakadiwa ay mga bagay na makasaysayan at tumutukoy sa pinagmulan ng isang bagay o mga bagay. Halimbawa: bakit maalat ang tubig-dagat? Likas yatang matalino at malikhain ang mga...
  Premium 2660 Words 11 Pages
 • Nayahubakgnap Ta Nanahatnap Gnoysakud
  sa hapunan at agahan. Sa ambato, naisipan ni Puwek, ang bathala ng bagyo, na mamasyal sa mga kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa Lamut. Isa itong mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng...
  Premium 1452 Words 6 Pages
 • Noli Me Tangere Chapter Summaries
  mga salita at dalawang paisano. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang kararating na dayuhan ay nagtatanong tungkol sa mga asal ng mga katutubong Pilipino. Ipinaliwanag niya na ang pagpunta niya sa bansa ay sarili niyang gastos. Ang pakay ng kanyang paglalakbay ay upang magkaroon ng kabatiran...
  Premium 32953 Words 132 Pages
 • Juan Osong
  inay:"BAKA makikipag-away ka na naman, Impen.? taga pag salaysay;Tinig iyon ng kanyanang ina na nangangaral na naman. impen:"Hindi ho," paungol niyang tugon. ina:"Bayaan mo na nga sila. Kung papansinin mo'y...
  Premium 8604 Words 35 Pages
 • Kaligayahan
  dinanas sa mahabang paglalakbay sa paghahanap ng tunay na kaligayahan ay huwag nating kalimutan na ang Panginoon/Allah ay laging nandyan na gumagabay sa atin kahit saan man tayo paroroon. Lagi nating itatak sa ating puso’t isipan na lagi siyang nandyan para sa atin at kailanma’y hindi tayo pinabayaan ng Panginoon/Allah....
  Premium 703 Words 3 Pages
 • Hope for the Flower
  additional question. Q Now in your Sinumpaang Salaysay, Mister Witness, you stated that in question 7, I will quote “ Sa ikaliliwanag ng pagsisiyasat na ito maari mo bang isalaysay ang buong pangyayari”? He answered “ Opo. Noon oras, petsa at lugar na nabanggit habang kami ay papunta sa restaurant ni...
  Premium 21136 Words 85 Pages
 • El Filibusterismo Term Paper
  mga lalaki sa itaas ng kubyerta. 3. Anu-ano ang ibubuti ng malalim na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at look ng Maynila ayon kay Simoun? Tugon a. Makapagtitipid ng lupa. Ang liku-likong Ilog Pasig ay mahalinhan ng tuwid na kanal. b. Iikli ang paglalakbay; uunlad ang negosyo. k...
  Premium 31098 Words 125 Pages
 • Karapatan
  malaya ang ating isipan. Ito ang diwa ng isang maayos na paglalakbay tungo sa ating mga karapatan. Isang paglalakbay na magbibigay sa atin ng isang masaganang lipunan kung saan lahat ng tao ay may paggalang sa karapatan ng iba at may respeto sa isang tao anuman ang kasarian niya. Malayo na...
  Premium 465 Words 2 Pages
 • Education
  maikling salaysay ng buhay kawanggawa | | | | | |ng matagumpay na Pilipino...
  Premium 34482 Words 138 Pages
 • Sona
  system. Sangayon din ako sa puntong ito, mas gumaan ang paglalakbay ng mga Pilipino at kahit mga dayuhan dahil sa pagkakabuo ng mga paraan ng transportasyon na isinulong ni GMA. “Sa pagpapamahagi ng milyun-milyong ektaryang lupa, 700,000 na katutubo at mahigit isang milyong benepisyaryo ng...
  Premium 457 Words 2 Pages
 • Simbang Gabi Sa San Miguel
  nakagawian nang Simbang Gabi. Iyan ang salaysay ng aking ina nang minsang nagtanong ako sa kanya kung anu-ano nga ba ang mga kagawian noong araw sa tuwing sasapit ang Simbang Gabi. Tuwang-tuwa niya itong ibinahagi na tila nais niyang maibalik muli ang kapanahunan nila. {draw:frame} Madalas akong umuuwi sa...
  Premium 472 Words 2 Pages
 • Paper
  sakit sa mga mata ng kaniyang ina. Sa Berlin, siya ay naging kasapi ng Berlin Ethnological Society at Berlin Anthropological Society sa ilalim ng pamunuan ng pamosong patolohistang si Rudolf Virchow. Paglalakbay |“ |He who knows the surface of the earth and the topography of a country only...
  Premium 2182 Words 9 Pages
 • Pagsasama-Sama Ng Mga Korales
  Another Answer: Teorya ng Tulay na Lupa: Ang teoryang ito ay inihayag ni Fritj of Voss. Isinasaad ng teoryang ito na kabit-kabit dati ang mga lupain ng mundo at nagmukha lamang hiwa-hiwalay dahil natunaw ang mga bundok ng yelo. Ito ang naging dahilan ang paglalakbay ng mga tao sa iba't ibang...
  Premium 259 Words 2 Pages
 • Wewasdawdsa
  -usap sa Jacque Hall at David tungkol sa isang paglalakbay sa Pilipinas na kung saan Dios ginanap ng ilang magagandang healings. They were able to fill in some important details and Jacque told me about another amazing healing that involved an eye growing into an empty eye socket, so here is a...
  Premium 744 Words 3 Pages
 • Reinforcement
  magkakasintunog o magkakatugmang mga pantig. Ang Korido ay salaysay sa pakikipag-ibigan at pakikipagsapalaran ng isang tauhang malabayani na punung-puno ng kababalaghan. Ang awit namaíy salaysay sa pakikipag-ibigan at pakikipagsapalaran ngunit ang mga tauhan at walang sangkap na kababalaghan. Sa...
  Premium 2065 Words 9 Pages
 • Example....................
  dalawang uri, ang Pormal at Pamilyar. 1. Pormal o Maanyo Ang salaysay na pormal o maanyo - sanaysay na tinatawag din na impersonal - kung ito'y maimpormasyon. Naghahatid ng mahahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikal na pagsasaayos ng mga materyales tungo sa ikalilinaw...
  Premium 629 Words 3 Pages
 • Thesis
  na katulad ng tao sa kanilang paglutas ng suliranin. Ayon kay Lexi (kanayon.blogspot.com), ang pabula ay isang uri ng salaysay na likhang-isip lamang kaya’t mahirap mangyari o sadyang di mangyayari. Nagtataglay lagi ng mga aral na maaaring patnubay sa ating buhay ang mga pabula na karaniwan ang nagsisiganap ay mga hayop....
  Premium 604 Words 3 Pages
 • Short Story
  manunulat na babae ukol sa pagiging babae at sa pagiging babaeng manunulat.1 Natuklasan kong mayamang batis ng mga pagsusuri ukol sa iba’t-ibang usapin sa pulitika ng kasarian ang nilikha ng mga salaysay. Sa mga salaysay ng mga manunulat na ito ay naipapahayag nila at naibabahagi sa iba ang kanilang mga...
  Premium 7336 Words 30 Pages
 • Mga Pangyayaru Matapos ang pagbagsak ng Kanlurang Imperyong Roman
  naging mapanganib ang paglalakbay dala ng takot sa mga pirate sa karagatn at mga tulisan sa mga daanan. Namulubi ang mga naninirahan sa mga lungsod. Bumaba ang antas ng karunungan. Hindi marunong bumasa at magsulat ang mga tribong Germanic. Nilisan ng karamihan ng mga mamamayan ang mga lunsod at...
  Premium 557 Words 3 Pages