results for "Salawikain At Kahulugan"

 • Panitikan

  KAHULUGAN NG PANITIKAN : • Ang panitikan ay nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, relihiyon at mga karanasang nakukulayan...

  1518 Words | 6 Pages

 • Special Gift

  ------------------------------------------------- Salawikain Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain, o sawikain ay...

  2265 Words | 8 Pages

 • Caimito Leaves as an Alternative Mouthwash

  of plate tectonics, which builds upon and better explains why the continents move.Ayon kay Angeles S. Santos ("Isang Libo at Isang Salawikain...

  2213 Words | 6 Pages

 • Mjmjmj

  Kalinga at Apayao. Nanggaling ang salitang Isneg sa “is” at “uneg” na ang ibig sabihin ay mga taong umatras o napunta sa looban. Sinasabing ganito ang...

  13134 Words | 43 Pages

 • Education

  malaman niyang kabilang sa mga pangunahing kalakasan (strength) ng Pilipino ang pakikipagkapwa (Licuanan, 1988) at mapag-aralan kung ano ang tunay na...

  34482 Words | 487 Pages

 • pjluna

  Mahal na Ginoo; D. Mahal na Ginoo! 25. Aling salita ang may diptonggo? A. tinig B. ngiti C. klase D. bahay 26. Ano ang...

  44073 Words | 173 Pages

tracking img