• Deped Lesson Plan
  : “Maraming paraan upang makapagtipid.” Pagtataya Isagawa nang pasulat Panuto: Basahin ang sitwasyon. Lagyan ng tsek ( ) ang iyong sagot at ibigay ang inyong opinyon. Mababa ang halaga ng dolyar sa kasalukuyan at mataas ang halaga ng piso sa ating bansa. Ngunit mapapansin natin na mahal ang mga...
  Premium 29128 Words 117 Pages
 • Thesis
  nakasaad dito ay mahalaga upang mapagtuunan ng pansin ang mga nalilinang sa atin ng mga larong ito. Maaring sa paraan na ito mas mapagtutuunan ng pansin ang mga panghuhusga na natatanggap ng isang likha na nagnanais lamang na makatulong sa pagpapaunlad ng ating pamumuhay. Sa mga...
  Premium 2965 Words 12 Pages
 • Aids
  taong may sakit na AIDS? 6 E. Paano naiisalin ang sakit na AIDS? 7 F. Anu-anong mga paraan ang maaaring gawin upang makaiwas sa sakit na AIDS? 7 G. Anu-anong lunas at gamut ang maaaring gawin at inumin ng taong may sakit na AIDS? 8 H. Anu-anong mga programa ang isinasagawa ng pamahalaang...
  Premium 2974 Words 12 Pages
 • Blow
  nito sa pagiintindi sa nasabing suliranin. Ito rin ay makakatulong sa mga coalition na sumusubok puksain ang problema sa Piracy ng bansang Pilipinas. Maari ring makagawa ng paraan ang gobyerno upang maiwasan ang pagtangkilik ng mga tao sa mga pekeng kopya. Baka sakaling may magawang hakbang ang...
  Premium 1571 Words 7 Pages
 • May Pag-Asa Pa Ba?
  na rin ay para makagawa kami ng paraan upang matulungan silang mas maintindihan ang kanilang nararamdaman at ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa ganitong paraan, maaaring magkaroon sila ng pagbabago o reyalisasyon sa kanilang buhay. At sa ating pag-tingin sa mga iba’t ibang pag-aaral...
  Premium 17194 Words 69 Pages
 • Tima Management
  mga kailangang gawin, isusulat mo din dapat ang mga nagawa mo tuna. Makatutulong ito upang makita mo ang iyong mga nakagawian at maiakma ang ginagamit mong paraan ng pamamahala ng oras. Higit sa lahat ay mabibigyan ka nito ng buod ayon sa pagamit mo ng oras na makatutulong upang maintindihan mo...
  Premium 9067 Words 37 Pages
 • Student
  isinalasay sa kung anong mga pamantayan ng ating lipunan.Ang ibang tao,ang karaniwang tao,para sa atin ay wala nang halaga.” - Alma -Mr.Fuertes “Huwag mo na ipagpabukas ang maari mo naming gawin gayon.” -Victor- Alma “Kung mawala sa akin ang pag-asang iyan,ang paniwalang iyan,maunawalan ng...
  Premium 4108 Words 17 Pages
 • Kkkokg
  . Naisip ni Mia na ang kanyang buhok ay isang magandang wig para kay Amber. Ang dapat lang niyang gawin ay ipaputol ito upang makatulong sa nangangailangan. Mahirap ang naging desisyon ni Mia, subalit ginawa niya ito dahil alam niya na ang taong nagmamahal kay Jesus ay handang ipagkaloob ang lahat para...
  Premium 6100 Words 25 Pages
 • Pamimilosopiya
  kamatayan na ating hinihintay, kailangan natin itong paghandaan at kailangan nating ipagpatuloy sa ating buhay kahit na nasa-isip natin na darating siya. Ganoon din ang masasabi sa kahit anong bagay, tao o pagkakataon na ating hinihintay, kailangan pa ring may gawin tayo sa paghihintay nito. Kaya naman...
  Premium 1605 Words 7 Pages
 • Ewan
  masama roon. ESTER : Anong walang masama? Halos araw-araw ay laman kayo ng simbahan, nag-aaral ng Bibliya, nangangaral sa ating mga kabarangay. Hindi ba masagwang itsura kung malaman nila na... MARIO : Ester, noon yon. Pero ngayon ay wala nang masagwa o masama. Ano man ang gawin...
  Premium 17032 Words 69 Pages
 • Thesis
  pinakamabisang gamitin at pangunahing paraan sa pagkuha ng mga konkreto at totoong mga impormasyon. Dahil sa mga ito mas napapadali ang paghanap natin sa mga datos na ating kailangan. Ito ang tumutulong sa atin upang magkaroon nang mas malawak na kaalaman tungkol sa mga paksa na ating pinag-aaralan. Ngunit...
  Premium 9145 Words 37 Pages
 • Pamanahonang Papel
  , lalaki ang pondo ng gobyerno na siyang makatutulong sa ekonomikong sitwasyon ng bansa. Ang pagpatong ng malaking vice tax ay paraan din upang mabawasan ang mga tumatangkilik sa bisyong ito. Kung ating susuriin, dahil nga iligal at mura ang prostitusyon, madaming tumatangkilik nito at mas...
  Premium 3469 Words 14 Pages
 • Inaugural Speech of P-Noy Aquino
  -aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and make government an enabler, not a hindrance, to business. Sa ganitong paraan lamang natin mapupunan ang kakulangan ng trabaho para sa ating mga...
  Premium 2089 Words 9 Pages
 • Education
  |lipunan/bansa, lalo na sa pag-angat ng | | | | |paraan upang ibalik ang mga biyayang |kahirapan...
  Premium 34482 Words 138 Pages
 • Gerone
  parin na Servent sa kabila ng puot na sinapit, at tanging mga sanggol ang malaki ang bilang sa mga nakaligtas na pinatnubayan hanggang paglaki upang sila naman ang magbabalik ng kasaganahan ng bansa. Nunit ito narin ang huling pagkakataon na inaasam asam nilang tagapag tanggol para sa kasalukuyan...
  Premium 24922 Words 100 Pages
 • Panliligaw Ng Pilipino (Courting of Filipinos)
  (naglalaro ng husto upang makakuha) dahil ito ay makikita bilang isang naaangkop na pag-uugali sa isang sayaw panliligaw. Sa pamamagitan ng pagiging pakipot, girl ang nagsasabi sa tao na siya ay may sa trabaho hard upang manalo ang kanyang pagmamahal. Ito rin ay isang paraan sa pamamagitan ng na ang Filipina...
  Premium 4068 Words 17 Pages
 • Fil Talumpi
  bansa ay bumuo ng organisasyon at ang organisasyon na iyon ay ang UNEP (United Nations Environment Programme). Ang UNEP ay tumutulong sa mga bansa na nag sasagawa ng mga batas ng kalikasan upang ang mga tao ay sumunod sa batas na pinatupad. Dito sa ating bansa madami tayong pwedeng gawin upang...
  Premium 1145 Words 5 Pages
 • El Filibusterismo Term Paper
  humihingi sa pamahalaan ng liwanag upang lalong makatulong sa bansa. Pamahalaan na rin at ang mga prayle na rin ang pumipilit na kaming mga indiyo ay maghanap ng karunungan dahil sa inyong pag-aglahi sa amin sa kawalangpinag-aralan at kamangmangan. Kami’y inyong hinuhubaran at pagkarapos ay...
  Premium 31098 Words 125 Pages
 • Araling Palipunan Modyuls
  ng mga taong taga-rural. Makatutulong ang larawan sa iyo upang mas higit mong maunawaan at maitanim sa isipan ang pagkakaiba ng bilang at dami ng tao sa mga pook rural at urban sa ating bansa. Mahalagang alamin ang impormasyong iyan sapagkat iba’t ibang suliraning pang-ekonomiya ang nakabatay sa...
  Premium 11252 Words 46 Pages
 • Canal de La Reina
  sandali ng kanyang buhay, lahat ng taong kanyang inapi noong simula ay hindi rin siya tinulungan. Tulad ng kasabihan “Huwag kang gagawa ng kung anong bagay na ayaw mong gawin sayo”, si Nyora Tentay ay masyadong inabuso ang kanyang karangyaan at imbes na tumulong siya sa mga nangangailangan ay...
  Premium 1204 Words 5 Pages