• Leeson Plans
  larawan? b. Anong kaisipan ang maaaring isinasaad ng larawan? c. Bakit ganoong kaisipan ang inyong nabuo? B. Pagganyak C. Paglalahad - Pagpapabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at paghihinuha sa kahulugang maaaring ipinahihiwatig nito. D. Pangkatang Gawain ( Tingnan sa...
  Premium 3280 Words 14 Pages
 • Lesson Plan
  . D. Pangkatang Gawain (Tingnan sa: Gawain Para sa Paksang-Aralin) Pangkat 1 Ipabigay ang kahulugan ng pamagat ng tekstong lunsaran at nais ipahiwatig nito. “ Industriya at Pangangalakal” Pangkat 2 - Cycle Map Panuto...
  Premium 3261 Words 14 Pages
 • Filipino 1
  Jaime Veneracion at Agos ng Dugong Kayumanggi ng huling nabanggit na awtor para sa kasaysayang bayan. Ginamit na estratehiya ng pagtuturo sa klaseng kontrol ang pagpapakita ng larawan, paggamit ng graphic organizers, at talakayan. Sa kabilang dako, ginamit sa klaseng eksperimental ang mga...
  Premium 6875 Words 28 Pages
 • Deped Lesson Plan
  -unlad ng mag-anak BAITANG BATAYANG KAISIPAN / KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA NILALAMAN / Istratehiyang Ginamit Pangkatang Gawain sa pagsusuri MGA KASAYANAYAN SA PAGKATUTO (Philippine Elementary Learning Competencies - PELC) Naipapakita ang wastong pangangasiwa ng salapi • Naipakikita ang...
  Premium 29128 Words 117 Pages
 • Popoytewq
  /viewtopic.php?f=8&t=265 - Naka-cache Makakuha ng mga resulta ng talakayan SeoQuake: PR: ? I: ? L: ? LD: ? I: ? Rank: ? Age: ? I: ? Sitemap: ? Rank: ? Price: ? ? 5. The Butterfly Effect essays - [ Isalin ang pahinang ito ] “The Butterfly Effect is an...
  Premium 805 Words 4 Pages
 • Mikey Arroyo's Partylist
  Talakayan ng Bayan” by Arvin Malaza and Henry Lacorte, I heard a discussion about the involvement of Arroyo administration to the party lists in the country. They also had a guest speaker who I accidentally forgot the name because of blurred signal, who is the Central Makati of Commission. In this...
  Premium 808 Words 4 Pages
 • Pagbasa at Pagsulat Sa Iba't Ibang Disiplina
  niya sa iba’t-ibang gawain. 2. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mag-aaral na maiugnay ang dating kaalaman at karanasan sa kasalukuyang pinag-aaralan. 3. Ang mga natutunan ng mga mag-aaral mula sa aklat at talakayan ay nagagamit niya, nailalagay niya ang wikang natutunan sa kanyang...
  Premium 3585 Words 15 Pages
 • Lesson Plan
  mga kagamitan noon sa ngayon?  Ano ang mga inaakala mong dahilan ng mga pagbababago sa kulturang Pilipino? 3. Malayang Talakayan a. Alin sa mga teorya tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas ang iyong pinaniniwalaan? b. Ano ang iyong konklusyon tungkol sa mga naganap na pagbabago sa...
  Premium 816 Words 4 Pages
 • El Filibusterismo
  isang guro ng San Diego ukol sa mga pangangailangan ng paaralan. Sa El Filibusterismo ay naroon sina Isagani, Makaraig, Sandoval at Placido Penitente na humiling ng mas malayang probisyon at talakayan sa pagtuturo. Sa kanyang pamamalagi sa ilalim ng edukasyon ng Espanya ay naranasan niya ang...
  Premium 962 Words 4 Pages
 • Debate Anti Divorse
  fault of the individual and he/she must take the risk. If we will implement “divorce” in the Philippines, our Christianity will be degraded and more partners will not take marriage “seriously”. Because somehow, they know.. after a big fight.. they can leave their obligation. http://www.fnf.org.ph/talakayan/liberal_topic.php?id=420 http://able2know.org/topic/135788-1...
  Premium 923 Words 4 Pages
 • Education
  | |pakikinig | | |Pagmamahal sa katotohanan (love for truth) |kinabibilangan | |pakikilahok sa pangkatang gawain...
  Premium 34482 Words 138 Pages
 • Me and Myself so Watch Out
  mga magsasaka at negosyante at sa mga lokal na mamamayan ng bayan kung saan ito kabilang.  Bilang mga mag-aaral na sumasailalim sa asignaturang Mathematics of Investment, naging palaisipan sa mga mananaliksik ang minsang naging talakayan nila tungkol sa simple interest at bank discount na...
  Premium 1167 Words 5 Pages
 • Akin
  * Nilalaman * Rekwayrment na Kurso * Pakikilahok(ulat, pangkatang Gawain, at iba pa) * Portfolio sa ma Sulatin * Mga Pagsusulit * Mga Proyekto * Sistema sa Pagmamarka | | * Oryentasyon sa kurso(Silabus sa filipino) | II. Metalinggwistik na Pagtalakay sa Wikang Filipino...
  Premium 1507 Words 7 Pages
 • Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan
  isang mananaliksik bibigyang-tulong ang mga taong mahilig sumabay sa uso na magkaroon ng sapat na bakgrawnd tungkol sa fashion. D. SAKLAW AT LIMITASYON NG PAGAARAL Sa unang tingin, masasabing ang fashion ay malawak na talakayan. Maraming aspetong nakapaloob sa paksang ito. May fashion tayo sa...
  Premium 4270 Words 18 Pages
 • Balanced Scorecard of Maybank
  forum than the annual “Talakayan kay Pangulo” or dialogue with the President. Formatted as a focus group discussion (FGD) with pre-selected participants, which may either be a group of Head Office officers, Head Office rank and file employees or personnel of a branch which HR gets to visit, this...
  Premium 2509 Words 11 Pages
 • Thesis
  kaugnyan ng Literatura at pag-aaral 3-4 Kahalagahan ng pag-aaral 5 Katuturan ng talakayan 6 II Metodolohiya 7 Desiryo g pananaliksik 8 Mga kalahok sa pananaliksik 9 Instrumento ng pananaliksik 10...
  Premium 2178 Words 9 Pages
 • Social Study (Thesis paper)
  /political-dynasties http://kuro-kuro.org/archives/5201 http://www.fnf.org.ph/talakayan/liberal_topic.php?id=114 http://manilastandardtoday.com/2012/10/22/the-problem-with-political-dynasties/ http://pedrokomentaryo-kapihan.blogspot.com/2012/11/why-we-should-stop-political-dynasty.html...
  Premium 2128 Words 9 Pages
 • transgender
  : TALAKAYAN TUNGKOL SA KASARIAN AT PANANALITA pinamagitan ni Phil Bartle, PhD Ang ipotesis nina Sapir-Whorf ay nagmumungkahi na habang natututo tayo ng isang pananalita, ang ating pag-unawa ng katotohanan ay nahuhubog.  Ang salitang “kasarian” (na tumutukoy sa panlipunang kaibhan sa pagitan ng panlalaki...
  Premium 2367 Words 10 Pages
 • Kkkokg
  Diyos. At tuwing araw ng Linggo ay ginagawa niya ang kaniyang pag-aaral ng mga talata sa Biblia at sinasaulo ito. Isang araw habang siya’y nakikinig sa radyo, ang talakayan ay usaping hindi pa niya narinig kailanman. Pagkatapos ng kanyang pakikinig sa programa, agad siyang nagtungo sa kanyang ina...
  Premium 6100 Words 25 Pages
 • Case Study
  kubensyon at paksang talakayan. May impluwensya ditto ang kultura; kung ano ang mga pwede at di maaaring gawin, at mahalagang malaman ang kasangkot sa kulturang kinabibilangan maintindihan ang nais nilang ipahiwatig sa mga pahayag na kanilang binibitawan. G – Genre Tumutukoy ito sa ginagamit na uri o paraan ng pakikipagkomunikasyon, ekspositori, paglalahad, nareyshon o pagsasalaysay, diskripsyon o paglalarawan....
  Premium 3917 Words 16 Pages