"Pangkatang Talakayan" Essays and Research Papers

Pangkatang Talakayan

larawan? c. Bakit ganoong kaisipan ang inyong nabuo? B. Pagganyak C. Paglalahad - Pagpapabasa sa pamagat ng tekstong ipababasa at paghihinuha sa kahulugang maaaring ipinahihiwatig nito. D. Pangkatang Gawain (Tingnan sa: Gawain Para sa Paksang-Aralin) Pangkat 1 Ipabigay ang kahulugan ng pamagat ng tekstong lunsaran at nais ipahiwatig nito. “ Industriya at Pangangalakal” Pangkat 2 - Cycle...

Causality, Ice cream cone, Lesson plan 3261  Words | 33  Pages

Open Document

Fil Psych

repeated visit) 9. Panunuluyan- pisikal at teknolohikal; pagdalaw; paninirahan 10. Pakikipagkwentuhan- for exchange of informations, ideas and opinions also it is sharing of beliefs, thoughts and experiences. 11. Ginabayang Talakayan- collective discussion; sama-sama orientation ...

Ethics, Information, Minority group 414  Words | 2  Pages

Open Document

El Filibusterismo

Me Tangere, ang karakter ni Ibarra ay nakipag-usap sa isang guro ng San Diego ukol sa mga pangangailangan ng paaralan. Sa El Filibusterismo ay naroon sina Isagani, Makaraig, Sandoval at Placido Penitente na humiling ng mas malayang probisyon at talakayan sa pagtuturo. Sa kanyang pamamalagi sa ilalim ng edukasyon ng Espanya ay naranasan niya ang diskriminasyon bilang isang Pilipino. Naging saksi siya sa mababang kalidad ng pagtuturo, ang pagsikil sa malayang kaisipan, at ang paggamit ng parusa...

962  Words | 4  Pages

Open Document

Lesson Plan

ang mga karagdagang katanungan.  Bakit maraming magandang katangian ang mga unang Pilipino?  Ano ang mga pagkakaiba ng mga kagamitan noon sa ngayon?  Ano ang mga inaakala mong dahilan ng mga pagbababago sa kulturang Pilipino? 3. Malayang Talakayan a. Alin sa mga teorya tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas ang iyong pinaniniwalaan? b. Ano ang iyong konklusyon tungkol sa mga naganap na pagbabago sa Pilipinas sa pagdaan ng panahon? c. Bakit mahalagang panatilihin ang magagandang bahagi...

816  Words | 5  Pages

Open Document

Filipino 1

Ginamit na estratehiya ng pagtuturo sa klaseng kontrol ang pagpapakita ng larawan, paggamit ng graphic organizers, at talakayan. Sa kabilang dako, ginamit sa klaseng eksperimental ang mga estratehiyang nagsusulong ng aktibong pagkatuto at nagpaparamdam ng pagiging Pilipino, kabilang ang pagbigkas at pagsusuri ng mgamakabayang tula, paglalaro, paggawa ng maikling dula, at mga pangkatang gawaing kaugnay ng cooperative learning. Sinuri ang epekto ng dalawang pananaw at pamaraan ng pagtuturo ng kasaysayan...

6875  Words | 24  Pages

Open Document

EXPOSITORY ESSAY

sanaysay ay isang piraso ng pagsulat kung saan ang manunulat nagtatanghal ng mga opinyon, punto ng view, mga ideya, konsepto, argumento sa isang partikular na paksa. Ito ay karaniwang isang pormal na piraso ng pagsulat na may isang panimula, isang talakayan, at isang konklusyon. The expository essay is a genre of essay that requires the student to investigate an idea, evaluate evidence, expound on the idea, and set forth an argument concerning that idea in a clear and concise manner. Ang nagpapaliwanag...

Article, Essay, Essays 2149  Words | 10  Pages

Open Document

Pagbasa at Pagsulat Sa Iba't Ibang Disiplina

proseso ng pagsulat na Magagamit niya sa iba’t-ibang gawain. 2. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mag-aaral na maiugnay ang dating kaalaman at karanasan sa kasalukuyang pinag-aaralan. 3. Ang mga natutunan ng mga mag-aaral mula sa aklat at talakayan ay nagagamit niya, nailalagay niya ang wikang natutunan sa kanyang sarili pahayag sa pagsulat. 4. Lumilinang ng kakayahan sa mag-aaral na mag-isip, masuri, lalong magbasa at makipagtalalayan. 5. Nilalaman at nasasanay siya sa mga mekanismo...

3585  Words | 13  Pages

Open Document

Akin

Efektiv na Komunikasyon ni Dr. Rolando Bernales et al * Iskolarling Pagpapahayag sa Wikang Filipino ni Dr. Rolando Bernales et al | I. Oryentasyon sa kurso * Ang Filipino sa GEC * Nilalaman * Rekwayrment na Kurso * Pakikilahok(ulat, pangkatang Gawain, at iba pa) * Portfolio sa ma Sulatin * Mga Pagsusulit * Mga Proyekto * Sistema sa Pagmamarka | | * Oryentasyon sa kurso(Silabus sa filipino) | II. Metalinggwistik na Pagtalakay sa Wikang Filipino * Paglilinaw sa Ilang...

1507  Words | 9  Pages

Open Document

Balanced Scorecard of Maybank

frequently asked questions (FAQs) about HR matters. HR Communicating Insights, Results, Challenges Leading to Employee Awareness (CIRCLE). Aside from HR Beat, MPI also launched HR Circle, a more intimate and regular forum than the annual “Talakayan kay Pangulo” or dialogue with the President. Formatted as a focus group discussion (FGD) with pre-selected participants, which may either be a group of Head Office officers, Head Office rank and file employees or personnel of a branch which HR gets...

Better, Business process, Business process reengineering 2509  Words | 11  Pages

Open Document

Social Study (Thesis paper)

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_dynasties_in_the_Philippines http://www.gmanetwork.com/news/search?q=political+dynasty http://opinion.inquirer.net/39638/political-dynasties http://kuro-kuro.org/archives/5201 http://www.fnf.org.ph/talakayan/liberal_topic.php?id=114 http://manilastandardtoday.com/2012/10/22/the-problem-with-political-dynasties/ http://pedrokomentaryo-kapihan.blogspot.com/2012/11/why-we-should-stop-political-dynasty.html http://pcij.org/blog/2012/10/10/polit...

Dynasty, House of Habsburg, Monarchy 2128  Words | 9  Pages

Open Document

Deped Lesson Plan

Pagsusuri ng 5 Sitwasyon MENSAHE / KAISIPAN SA KAALAMANG PAMPINANSYAL Ang wastong pangangasiwa ng salapi ay may kaugnayan sa pag-unlad ng mag-anak BAITANG BATAYANG KAISIPAN / KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA NILALAMAN / Istratehiyang Ginamit Pangkatang Gawain sa pagsusuri MGA KASAYANAYAN SA PAGKATUTO (Philippine Elementary Learning Competencies - PELC) Naipapakita ang wastong pangangasiwa ng salapi • Naipakikita ang ibat-ibang paraan ng pagtitipid sa paghahanda at pagluluto ng pagkain • Naisasagawa...

29128  Words | 133  Pages

Open Document

Krishna and Ang Mahabharata Ang

ang kanilang mga sarili sa 'Kuru ni Field' (Kuru ay isa sa mga eponymous mga ninuno ng lahi), labing-isang mga dibisyon sa hukbo ng Duryodhana laban sa pitong dibisyon para sa Yudhishthira. Karamihan sa mga aksyon sa Mahabharata ay sinamahan ng talakayan at debate sa pagitan ng iba't-ibang mga interesadong partido, at ang pinaka sikat na dialog sa lahat ng oras, etikal lecture at demonstrasyon ng kanyang pagka-diyos sa kanyang mga deboto at kaibigan Arjuna Krishna Vasudeva ng (ang Banal na Bhagavad...

Arjuna, Bhagavad Gita, Duryodhana 3045  Words | 5  Pages

Open Document

Thesis

Mananaliksik Talaan ng Nilalaman Kabanata: I Panimula 1 Paglalahad ng suliranin 2 Mga kaugnyan ng Literatura at pag-aaral 3-4 Kahalagahan ng pag-aaral 5 Katuturan ng talakayan 6 II Metodolohiya 7 Desiryo g pananaliksik 8 Mga kalahok sa pananaliksik 9 Instrumento ng pananaliksik 10 Pamamaraan ng pagkalap ng Datos 11 Estadistikong ginamit...

2178  Words | 10  Pages

Open Document

English as a Medium of Instruction

http://www.fnf.org.ph/talakayan/liberal_topic.php?id=240 Filipino vs. English as the medium of instruction The English vs. Filipino debate is once again a hot topic. A petition has been filed in the Supreme Court challenging the government?s policy of using English as the medium of instruction in our schools. According to those who filed the petition, the push for the use of English in our classrooms will only lead to further deterioration of what?s already been described as a rather inferior...

English language, French language, German language 3405  Words | 9  Pages

Open Document

Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan

uso. At sa posisyon ng isang mananaliksik bibigyang-tulong ang mga taong mahilig sumabay sa uso na magkaroon ng sapat na bakgrawnd tungkol sa fashion. D. SAKLAW AT LIMITASYON NG PAGAARAL Sa unang tingin, masasabing ang fashion ay malawak na talakayan. Maraming aspetong nakapaloob sa paksang ito. May fashion tayo sa pananamit, headwear, footwear, aksesorya at iba pa. May kahalagahan ito at epekto sa tao. Ngunit hindi lahat ito ay tatalakayin sa pag aaral na ito dahil limitado lamang ang sakop...

4270  Words | 12  Pages

Open Document

Education

katotohanan (love for truth) |kinabibilangan | |pakikilahok sa pangkatang gawain | | |Pagkamatiyaga (patience) | | |pakikipag-talakayan | | |Pagkamahinahon (calmness) | ...

34482  Words | 487  Pages

Open Document

Isyu Sa Wikang Filipino

resolve the linguistic aporia/antinomy and clarify the import and consequence of the controversy over the national language, over the fate of Filipino and English in our society. _______________ Sa kasalukuyang matinding sigalot sa bansa, anumang talakayan hinggil sa wika ay tiyak na magbubunsod sa isang away o maingay na pagtatalo. Kahawig nito ang usapin ng kababaihan. Laging matinik ang isyu ng pambansang wika, isang sintomas ng pinaglikom na mga sakit ng body politic. Tila ito isang mitsang magpapasabog...

Emilio Aguinaldo, Filipino language, Filipino people 4609  Words | 14  Pages

Open Document

Klaster

sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na bata sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo. Hangga’t hindi itinatakda ng batas, ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling mga opisyal na wika.” Nagkaroon ng maraming talakayan hinggil sa isyung kung sa anong wika ibabatay ang pagpili ng wikang pambansa na hindi magkakaroon ng negatibong saloobin ang ibang etnikong grupo. Ayon kina Prop. Emma Magracia at Prop. Angelina Santos ng MSU- IIT (1988.7) batay nga sa probisyon...

4097  Words | 16  Pages

Open Document

Thesis

ng Rizal. Sila rummaged sa pamamagitan ng iba't-ibang mga dokumento at nagpunta bumalik sa nakaraang upang kumuha ng isang tumingin sa sandaling muli sa iba't ibang aspeto at mga imahe ng mga pambansang bayani. Pagkatapos ng isang bilang ng mga talakayan at debates, ang film makers natapos pagkakaroon ng maraming mga katanungan bilang sila ay nagkaroon ng sa simula. :::Ang kanilang pagsisikap na ipaliwanag ang mga hiwaga sa buhay ng mga bayani ng humantong sa kanila upang harapin ang nakaraan...

3232  Words | 9  Pages

Open Document

Kindergarten Curriculum

nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa nakatatanggap at naisasagawa ang mga itinakdang tungkulin nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kalinisan at kaayusan ng kapaligiran nakapagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon nakikisali nang may sigla sa mga pangkatang Gawain nakakatulong sa mga gawaing tahanan at paaralan sa kanyang gawin    Pagpapaunlad sa kakayahang sosyo-emosyunal   Nakikilala at natatanggap ang nakapagpapahayag ng iba’t ibang damdamin sa tamang paraan nakapagpapahayag...

Childhood, Curriculum, Early childhood education 6030  Words | 24  Pages

Open Document

Effects of Usng Cellphone of the Filipinos

paboritong mga musika, maaaring magpadala ng mga e-mail, surf a internet, watch nagpapakita sa mga telebisyon, kumuha ng mga video clips o larawan at marami pa. Cellphone ay ngayon nakatutulong at kapaki-pakinabang sa amin diyan ay ngayon ng mga ulat at talakayan tungkol sa mga mapanganib na mga epekto na maaaring eked out mula sa paggamit ito lubusan at madalas. Ang mga ito ay hindi nakumpirma pa, ngunit pag-aaral tapos na kamakailan lamang ay ihayag na ang mga madalas na gumagamit ng cellphones ay maaaring...

4787  Words | 14  Pages

Open Document

Awkwardly Awkward

nasisiyahan kapag hindi kwela ang guro ko.) | | | | | | 2. My parent’s illiteracy is the cause of my less participation in class.(Ang kakulangan sa kaalaman ng aking mga magulang ay isang dahilan kaya hindi ako gaanong nakikilahok sa mga talakayan sa klase.) | | | | | | 3. I do not enjoy my parents’ love and care.(Hindi ko gaanong nadarama ang pagmamahal ng aking mga magulang.) | | | | | | 4. I am facing domestic riots between my parents.(Lagi kong nasasaksihan ang pagtatalo...

Arithmetic mean, High school, Ranking 6599  Words | 22  Pages

Open Document

Term Paper in Media Management

Shakey's V-League 02:00 PM - Concert at the Park 03:00 PM - The Hour of Great Mercy 04:00 PM - EZ Shop 05:00 PM - TeleDyaryo 05:30 PM - Pulsong Pinoy 06:00 PM - TeleDyaryo Sports 07:00 PM - GSIS Members' Hour 08:00 PM - T.S.I.P: Talakayan sa Isyung Pulis 09:00 PM - Let's Play Lotto 09:15 PM - TeleDyaryo Final Edition 10:00 PM - Ikaw at ang Batas 10:10 PM - Pilipinas On-Line: Bantay OCW with Susan K. 11:10 PM - Oras ng Himala SATURDAY 06:30 AM - Oras ng Himala ...

Broadcasting, Philippines, Radio 6950  Words | 32  Pages

Open Document

Code of Conduct

address specific grievance, the Committee shall have the following responsibilities: 1. Develop and implement pro-active measures or activities to prevent grievance such as employee assembly, which shall be conducted at least once every quarter, “talakayan”, counseling and other Human Resource Development (HRD) interventions. 2. Conduct continuing information drive on Grievance Machinery among officials and employees in collaboration with the Personnel Division. 3. Conduct dialogue between and...

ACT, Federal Bureau of Investigation, Office 6746  Words | 29  Pages

Open Document

Broadcast Code

manonood ang pasan ng brodkaster. Maingat at may pagpapahalaga siya sa bawat salitang binibigkas at imaheng ipinalalabas. Serbisyo publiko ang pangunahin niyang layunin. BALANSE sa pamamahayag at paglalathala ng balita, kuro-kuro, pananaw at talakayan sa himpapawid ang isang mahusay na brodkaster. Malinaw na ipinakikita niya ang magkakaibang panig ng isyu. Hindi niya ginagamit ang himpapawid upang manlibak o manira, pahiyain o bastusin ang sinumang tao, anuman ang kasarian, pananaw, paniniwala...

Advertising, Broadcasting, History of broadcasting 8050  Words | 33  Pages

Open Document

Filipino Psych

Some of the indigenous research methods that have been identified are pagtatanongtanong (improvised informal, unstructured interview) (Pe-Pua, 1989), pakikipagkuwentuhan (‘‘story telling’’ or ‘‘informal conversations’’) (Orteza, 1997), ginabayang talakayan (collective indigenous discussion), nakikiugaling pagmamasid (participant observation) (Bennagen, 1985), pakikisama (‘‘getting along with’’) (Nery, 1979), pagdalaw-dalaw (‘‘visiting’’) (Gepigon & Francisco, 1978), and panunuluyan (‘‘residing...

Applied psychology, Clinical psychology, Filipino language 10586  Words | 31  Pages

Open Document

Gerone

napapahamak ang mga inusenteng tao na naninirihan duon simula pa nuong 5th Great Shinkuwar.” “Mabuti at may mga impormasyon din kayong nalalaman tungkol sa lugar na iyon,” sabi ni Caster Yuu na nakasandal sa sulok. Sa tabi habang nakikinig si Horaiko sa talakayan nila ay muling naisip na kailangan talaga niyang seryosohin ang misyong ito at kailangang galingan lalo na at ito ang una niyang misyon. Sabi ni Dentzu sa tatlo “Kung tatanungin niyo lang ang misyon niyo ay tungkol sa pagpapalikas ng mga tao na...

24922  Words | 60  Pages

Open Document

Sikolohiyang Pilipino

1982; Pe-Pua, 1993-94), pakikipanuluyan (residing in the research setting; Nicdao-Henson, 1982; San Juan & Soriaga, 1985), nakikiugaling pagmamasid (adopting the ways of a group one is observing; Bennagen, 1985; Pe-Pua, 1993-94); ginabayang talakayan (guided discussion; Enriquez, 1994b; Pe-Pua, Aguiling-Dalisay, & Sto. Domingo, 1993), the collective indigenous method (community dialogue and small group interviews; Enriquez, 1994b), personal encounter research (subjective experiencing of the...

Filipino people, Filipino psychology, Philippine culture 11395  Words | 33  Pages

Open Document

Multilingwalismo

Department of Linguistics ng UP ng mga asignatura sa Cebuano. Katunayan, nahuhuli pa nga ang Pilipinas sa ganitong larangan sapagkat sa isang unibersidad sa Asya Pasipiko ay matagal nang nakatala ang Ilokano bilang isang asignaturang elective. Sa isang talakayan naming mga magkakaklase sa paaralang gradwado, napag-usapan ang pagkakaroon ng karagdagang asignatura para sa mga major sa Filipino. Isa sa mga kamag-aral naming maalam sa Hiligaynon at Cebuano ang nagmungkahing magkaroon ng karagdagang tatlong...

9588  Words | 34  Pages

Open Document

First Love

benepisyo sa buong lipunan na maaaring kundi dito ay hindi mapapakinabangan na lihkahin gaya ng edukasyon [85] at mga kalye, kanal at tulad nito.[86][87] Ang isang impluwensiyal na introduktoryong aklat pampaaralan ay kinabibilangan ng katulad na talakayan at pagtataya: "Higit sa lahat, ang pangitain ni Adam Smith ng isang nagreregula sa sariling hindi makikitang kamay ang kanyang tumagal na kontribusyon sa modernong ekonomika."[88] Ginamit ni Thomas Robert Malthus (1798) ang ideya ng papaliit na mga...

Component Object Model, Data type, Exception handling 17012  Words | 53  Pages

Open Document

Mjmjmj

ang wikang ito at dahil hindi na nila nagagamit ang wikang ito sa pagbabasa ng mga kwento, tula, awit at iba pang uri ng pantikan ay unti-unti na nilang hindi nagagamit ang kanilang katutubong wika pagdating sa pagsusulat ng akda at intelektwal na talakayan. Huwag nating kalimutan na ang iba’t ibang wika ng bawat pangkat ng tao sa Pilipinas ay importante ring pagyamanin. Dapat ay kahit na may namamayagpag na wika sa isang rehiyon, pulo o bansa ay hindi napababayaan ang mga katutubong wika ng bawat pangkat-etniko...

13134  Words | 43  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free