• Case Study
  kanilang mga anak at hindi ang public, private o Sunday school. Ang pagtatatag ng pamilya ay nagsisimula sa pag-aaral at pagtuturo ng tamang pananaw sa buhay at mundo. Ang tamang pag-unawa sa kahulugan ng kung ano ang totoo, mabuti at tama ang naglalaan ng matibay na sandigan sa   buhay ng tao. Dahil...
  Premium 9219 Words 37 Pages
 • Term Paper
  dangal ng bawat tao ang tunay na kailangan. Sapagkat gaano man kadukha at kawalang pinag-paralan… ay nararapat irespeto bilang kapatid at kasapi sa pamilya ng Diyos. Kaalinsabay sa pagkilala sa pagkakapantay-pantay ng tao at pag-aalis ng lahat ng uri ng deskriminasyon sa lipunan at kultura, seks, lahi...
  Premium 9634 Words 39 Pages
 • Online Social Network
  buhay. Isa pang dahilan ay ang mga lumalabas sa media na naging impluwensyal sa pananaw at desisyon ng tao. 2. Mga Layunin Sa pagsisimula ng pag-aaral na ito, nais naming malaman kung ano ang mga saloobin ng iba’t ibang Thomasian students sa napapanahong penomena ng Social Networking. Sa...
  Premium 6878 Words 28 Pages
 • Thesis About Cp
  ay laganap na sa buong mundo. Lahat ng edad,kasarian at katayuan sa lipunan ay lantad sa paraang ito ngpaghahatid ng mensahe sa cellphone. Bahagi na ng bawat buhayng tao, lalo na ng mga propesyonal, ang pagtetext kaya hindi maitatangging malaki ang likha nitong impluwensiya sa sangkatauhan. Ang...
  Premium 3625 Words 15 Pages
 • Talumpati
  sabihing ang paghihirap nating mga Pilipino ngayon ay bunga ng ating maling edukasyon?                4.      Imperyalismo sa Kultura          Ang kultura ay ang kalinangan ng isang lipunan. Sinasalamin nito ang   mga  ideya, pananaw, kaugalian, kakayahan at tradisyong umunlad ng isang lipunan.Bahagi...
  Premium 6917 Words 28 Pages
 • My Home
  sa lipunan. Bakit? Kung babalikan natin ang mga epekto ng ib`at ibang uri ng kanser sa ating buhy siguradong maugulat tayo at mabibigla. Isa-isahin natin upang maging mas malinaw ang kahalagahan ng pag-aaral tungkol sa sakit na ito. Una, sumisira ito sa pangarap ng isang tao. Dahil sa sakit na ito...
  Premium 2512 Words 11 Pages
 • Jgyuyujhf
  isang populasyon ay ang koleksyon ng maki-aanak ng mga organismo sa isang partikular na uri ng hayop; sa sosyolohiya, isang koleksyon ng mga tao. Overpopulation - ay isang kalagayan kung saan ang isang organismo 's mga numero lampasan ang kakayahan magpadala ng kanyang tahanan. In common parlance...
  Premium 5141 Words 21 Pages
 • Pretenders
  proyekto dahil marami silang makokorup na badyet mula dito. Kayamanan bilang simbolo ng awtoridad Ipinakita sa storya na ang kayamanan at pera ay nabibilang lamang sa mga mayayaman at makapangyarihang mga tao sa lipunan; mga may –may mga negosyo, mga pulitiko, ang mga may matataas na kaungkulan sa...
  Premium 3973 Words 16 Pages
 • Legitimacy
  pananaw ng siyensya pulitika ay nasasalamin sa biglaan at matibay na pag-aaklas ng mga mamamayan laban sa pamahalaan na nagreresulta sa radikal na pagbabago sa lipunan sa tulong na rin ng ibat-ibang pag-usbong ng mga rehimen na siyang lalong yumuyurak sa katahimikan ng estado. Ang unang maaaring...
  Premium 5272 Words 22 Pages
 • Rh Bill and Sintax Bill
  dito.PANIMULASa panahong makabago at puro teknolohiya, mabilis din angpagbabago ng lipunang ginagalawan upang makasabay sa bilis ngpagbabagong ito, ay bumilis din ang bilang ng tao sa mundo, at hindidiyan naiiba ang bansang PILIPINAS pagdating sa paglobo ng bilang ngtao, Hindi na makabagong usapin ang pag...
  Premium 3916 Words 16 Pages
 • Droga
  nagaganap sa kanyang pamumuhay dahil sa paggamit ng bawal na gamot, pati na ang sa hanap-buhay, pag-aaral, at akomodasyon. Humahantong din ang paggamit ng bawal na gamot sa anumang paglabag sa batas ng tao at lipunan. Dahil sa paggamit ng masasamang gamot, naaapektuhan ang kakayahang magpasiya ng...
  Premium 3000 Words 12 Pages
 • Pagbasa at Pagsulat Sa Iba't Ibang Disiplina
  prosesong Panlipunan sa maaaring bunga ng mga sumusunod: 1. Bilang reaksyon ng isang tao sa kanyang nabasa, naranasan o namasid upang ipaabot ang kanyang pananaw at panuntunan sa buhay. 2. Bilang reaksyong pangkomunikatibo ng sumulat sa kanyang nabasa, nasaksihan o naranasan na pagpapahayag ng...
  Premium 3585 Words 15 Pages
 • Epekto Ng Makabagong Teknolohiya
  tao. Bilang isang gawain ng tao, ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. Kadalasang iniuugnay ang katagang teknolohiya sa mga imbento at gadget na ginagamit ang kailan lamang natuklasang na proseso at prinsipyong maka-agham. Gayon man, isinilarawan din ng teknolohiya ang kahit na...
  Premium 3195 Words 13 Pages
 • Speech
  tuluyang pagtatapos ng aking pamamalagi sa eskuwelahang ito. Natapos na naman ang nabibilang na mga taon nang paghuhubog sa katauhan ng isang tao. At ngayon, nag-uumpisa nang muli ang pagtupad ng mga pangarap na nabuo sa nakaraang dalawang kambal na taon.             Isanlibo tatlong daan at...
  Premium 1540 Words 7 Pages
 • May Pag-Asa Pa Ba?
  kanilang paglaki bilang mas mabuting mga tao. Nagkaroon ng espesyal na lugar sa kanilang mga puso ang Parola. Sinabi nilang kapag nakatapos na sila ng pag-aaral at nakahanap na sila ng maayos na trabaho ay babalik sila sa Parola upang makatulong sa mga katulad nila. Pananaw sa Pagiging...
  Premium 17194 Words 69 Pages
 • Thesis in Filipino
  Ayon sa political scientist na si Harold Laswell, may tatlong pangunahing gawain ang komunikasyon ng media, kabilang dito ay ang correlation o ugnayan ng mga bahagi ng lipunan sa pagtugon sa kapaligiran. Kabilang rin dito ay ang pag-interpreta ng tao sa impormasyong iniharap ng media, payo ng media...
  Premium 18519 Words 75 Pages
 • Isyu Sa Wikang Filipino
  civil society, state institutions, and practices of everyday life. ____________________ Sa halip na sipatin ang isyung ito sa kinagawiang empirical na lapit, tulad ng ginagamit ng mga postmodernistang iskolar, dapat ipataw ang isang materyalismo- istorikal na pananaw at ang diyalektikong paraan...
  Premium 4609 Words 19 Pages
 • Adhere Noe
  Translation mula Ingles patungong Filipino TermPaper-Blog.com dalisay na Marka © 2009 TermPaper-Blog.com 1 Pagkawala ng gana sa Teens Pagkawala ng gana nervosa ay isang eating disorder na kung saan ang isang tao sadya starves kanya / kanyang sarili upang mawalan ng timbang. Higit pang mga...
  Premium 3701 Words 15 Pages
 • Fashion
  Tersyarya sa DLSU-D FASHION TREND O MODA D.2. Batayang Konseptwal Sa mundong kinagagalawan natin ngayon, ang fashion ang isa sa mga aspeto na sadyang pinagtutuunan ng pansin ng kahit sino mang tao sa lipunan. Ang mga tao, partikular na ang mga kabataan, ay nais sumunod sa nauuso. Ang mga...
  Premium 4793 Words 20 Pages
 • Panliligaw
  bansa. Sa pamamagitan naman ng pagpapasagot sa mga sarbey ay makapagbibigay hinuna ang mananaliksik ukol sa opinyon at pagtanaw ng mga tao mula sa iba‟t ibang sektor, sa panliligaw. At huli, sa pamamagitan ng 1 Maybel V. Amog and Nelia P.Pagoso. Obra Maestra II: Florante at Laura. Rex Bookstore...
  Premium 6200 Words 25 Pages