• Pm Folio
  TAJUK:Pencemaran Alam Sekitar pada zaman yang moden ini,suhu pada muka bumi ini semakin meningkat.masalah ini berlaku kerana terdapat manusia yang tidak bertanggungjawab yang sentiasa menjalankan aktiviti berternak dan membakar sampah-sarap dengan sesuka hatinya.masalah ini berlaku akan menyebabkan...
  Premium 2809 Words 9 Pages
 • Health
  NILAI-NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA |Bil |Nilai |Penerangan/Definisi | |1 |Kepercayaan kepada Tuhan |Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi...
  Premium 737 Words 5 Pages
 • Kssr Tahun
  secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk...
  Premium 4379 Words 26 Pages
 • Moral Folio Ting4
  harmoni dan bahagia. Darinya akan mewujudkan sebuah masyarakat yang berbudi dan berbudaya mulia yang akhirnya akan membentuk satu sistem sosial yang mantap dan dapat menghadapi pelbagai arus cabaran. Memandangkan betapa pentingnya institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang berbudi dan berbudaya...
  Premium 2379 Words 9 Pages
 • Moral
  moral, akhlak dan etika. Moral merujuk kepada amalan, perlakuan, pertuturan dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan. Seseorang yang bermoral mempunyai amalan hidup yang sihat seperti suka membantu, tidak berbuat jahat dan berpegang kepada ajaran agama. Akhlak merujuk kepada pemikiran dan perlakuan atas...
  Premium 329 Words 2 Pages
 • Kurikulum Pra Sekolah
  Konseptual Kurikulum 5 Kandungan Kurikulum Komponen Bahasa dan Komunikasi i. Kurikulum Bahasa Melayu ii. Kurikulum Bahasa Cina iii. Kurikulum Bahasa Tamil iv. English Language Curriculum Komponen Perkembangan Kognitif Komponen Kerohanian Dan Moral 1 3 3 5 9 12 16 20 24 29 36 KURIKULUM...
  Premium 12719 Words 70 Pages
 • Kssr Sains
  pendidikan sains. Isu-isu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains, kandungan pendidikan sains, pengajaran sains dan literasi saintifik. HASIL PEMBELAJARAN 1.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. 2. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains ...
  Premium 29214 Words 124 Pages
 • Pencemaran Alam
  Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan.Kesan-kesan negatif...
  Premium 2680 Words 10 Pages
 • My Own
  fenomena alam dan organisasi ruangan berasaskan interaksi manusia dengan alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Dalam aspek Pengajian Sosial, kemahiran geografi, geografi fizikal dan manusia dan kajian geografi membolehkan setiap individu mengamalkan pengetahuan dan kemahiran geografi, nilai-nilai...
  Premium 4012 Words 14 Pages
 • Rph Psk
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kelas : 4 Arif Bil Murid : 20 Orang Masa : 8.45 – 9.15 pagi (30 minit) Tarikh : 10 Jun 2008 Tema : Sayangi diri Tajuk : Mengenali...
  Premium 739 Words 8 Pages
 • Penanda Aras Pendidikan Rendah Di Malaysia
  digunakan sebagai tanda dan aras pula merupakan istilah piawai yang digunakan untuk membandingkan prestasi sesebuah organisasi dengan prestasi organisasi pesaing, dengan tujuan untuk memperbaiki prestasi organisasi tersebut. Piawaian pula didefinisikan sebagai asas, rujukan dan sebagainya untuk dijadikan...
  Premium 2162 Words 7 Pages
 • Causes of Baby Dumping
  . . ..........Gaya hidup sihat bolehlah ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarganya dan masyarakat. Antara contoh kehidupan yang sihat ialah individu tersebut hidup dengan penuh ceria tanpa mengalami sebarang masalah yang boleh menjejaskan...
  Premium 6555 Words 23 Pages
 • Tenaga Nuklear
  dua (atau jarang sekali tiga) nuklues yang lebih ringan; dan "pelakuran nuklear, yang menggabungkan dua nukelus atom untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat. Pereputan radioaktif adalah satu tindakbalas yang berlaku secara spontan, rawak dan semula jadi. Pembelahan nuklear pula, yang tidak berlaku...
  Premium 3402 Words 15 Pages
 • Wawasan 2020
  MENJADIKAN MALAYSIA “.. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI” DAN “... PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020 ... MENURUT ACUAN KITA SENDIRI ...”. KEMAJUAN YANG DIMAKSUDKAN MELIPUTI ASPEK EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, KEROHANIAN DAN SEKTOR KEBUDAYAAN. - - APA ITU WAWASAN...
  Premium 1627 Words 9 Pages
 • Tamadun Islam
  Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya Mohd. Liki Hamid (ed.) Terbitan Pertama 2002 PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD. TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN Takrif tamadun A.Perspektif tamadun islam >Ibnu Khaldun – kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan dan minat kepada pelbagai...
  Premium 5256 Words 22 Pages
 • Grow with Character from Markplus Inc.
  adalah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan yang tumbuh dan berkembang berarti perusahaan tersebut selalu siap untuk menghadapi perubahan (change), perubahan yang membuat kompetitor dan konsumen semakin pintar. Sebuah perusahaan yang sudah mapan dan stabil sekalipun harus terus tumbuh...
  Premium 4938 Words 19 Pages
 • Sundanese Local Wisdom, Communication Perspective
  dengan tokoh Rgamulya (1340 - 1350) penguasa Kawali dan tokoh Suradewata, Ayahanda Batara Gunung bitung Majalengka. Menurut legenda rakyat Sumedang, kata Sumedang berasal dari ucapan Prabu Tajimalela pada saat terjadi keajaiban alam sekitar Tembongagung, di mana langit menjadi terang benderang...
  Premium 8128 Words 29 Pages
 • Analisis Sosial Dalam Diskriminasi Agama Di Sman Diy Indonesia
  SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 10 Yogyakarta ) • Latar Belakang Pendidikan formal merupakan pondasi awal dalam mendapatkan bekal bagi kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan, manusia mendapat berbagai sosialisasi nilai dan tentu saja akan terjadi proses penyerapan nilai-nilai tersebut. Beragam...
  Premium 4542 Words 15 Pages
 • Banking
  BAGAIMANAKAH SAMBUTAN PERAYAAN TRADISI PELBAGAI KAUM DAPAT MEMPERKUKUHKAN DAN MENGEKALKAN PERPADUAN DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA? Di Malaysia terdapat pelbagai jenis perayaan tradisi yang dirayakan oleh kaum-kaum yang ada di Malysia seperti Hari Raya Aidilfitri dirayakan oleh kaum Melayu, Tahun Baru...
  Premium 322 Words 2 Pages
 • Orang Asli Dan Pantang Larang
  ibu-bapanya Orang Asli, ibunya Orang Asli, bapanya Orang Asli dan individu yang dipelihara sebagai anak angkat oleh Orang Asli semenjak kecil, di samping individu-individu berkenaan masih mengamalkan cara hidup, kepercayaan, adat istiadat dan berbahasa Orang Asli. Berdasarkan kajian oleh Penolong Pengarah...
  Premium 1388 Words 6 Pages