• Pang-Ekonomiyang Epekto Ng Gdp at Gnp
  nakakaapekto sa pangangailangan ng mga tao sa nang lipunan. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay may sumusunod na katangian: Una, ang pagdami ng produksyon ay kailangang mapanatili. Sa loob ng mahabang panahon, Ikalawa, Ang pag babago ng balangkas ng ekonomiya ay kailangang lumaganap sa kabuuan...
  Premium 1720 Words 7 Pages
 • Filipino 1
  bansang umunlad sa pamamagitan ng pagasa sa sariling kakayahan Pagpapahalaga Pagpapahalaga Pagpapahalaga Pagpapahalaga sa sa sa sa mga natatanging katangian ng mga Pilipino paraan ng pamumuhay kasaysayan at iba pang pambansang tradisyon likhang kultural (wika, sining, literatura, atbp...
  Premium 6875 Words 28 Pages
 • Jejemon
  ng mga hipster na nakauri ng kanilang wika ngunit pati na rin ang kanilang pananamit."[2]Ginagaya rin ng mga Jejemon ang mga mala-"gangster" na katangian at kaugalian na nagiging kamukha sila sa mga Ingles chav, Tsileanong flaite, Eskosyanong ned, Irlandngskanger, Rusong gopnik at Australiyano at...
  Premium 528 Words 3 Pages
 • Parkinson's Disease
  kanilang ayos, paglakad, balanse, pagsulat, pananalita at iba’t ibang mga gawain. Ang mga pagbabagong katangian ng Parkinson’s disease ay ang kusang panginginig ng mga braso at hita (tremor), paninigas ng kalamnan (rigidity), at ang pagbagal at pagtigil ng galaw (bradykinesia). Ang Parkinson’s disease...
  Premium 2647 Words 11 Pages
 • Dota
  nagbabantay sa mga pangunahing daanang papunta sa kampo. Sa gitna ng bawat kampo'y ang "Ancient", isang gusaling dapat mawasak upang manalo sa laro. Ang bawat tao sa laro ay may kani-kaniyang Bayani, isang makapangyarihang tauhan na may natatanging katangian. Sa Allstars, maaring pumili ang mga...
  Premium 619 Words 3 Pages
 • Online Social Network
  Wikipedia, ang kompyuter ay isang uri ng mekanismong ang ginagawa ay mangasiwa ng mga datos ayon sa mga panuto. Sa karagdagan, ang programa na isang termino sa pagiimbak at pangangasiwa ng mga panuto ay isang katangian ng kompyuter.Isang magandang katangian nito ay ang pagsasa-ayos ng mga...
  Premium 6878 Words 28 Pages
 • Trial
  baryasyon ng wika ay ang pagkakaiba ng katangian ng mga grupo na napaloob sa istruktura ng isang lipunan. Ang baryasyong ito ng wika ay tinatawag na sociolect o social dialect. Kaugnay dito, ang bawat tao sa lipunan ay may sariling pamamaraan ng paggamit ng kanyang wika. Ito ay tinatawag na...
  Premium 1259 Words 6 Pages
 • Wiki
  Kabanata II Mga Kaugnay Na Pag Aaral At Literatura Ukol sa I. Wikipedia Ang Wikipedia ayon sa Wikipedia ay isang wiki-based na ensiklopedya na may malayang nilalaman. Ito ay tinatawag na malaya sa dahilan na ito ay malayang magagamit at mapapalitan ng kung sino man. Ang Wikipedia ay...
  Premium 677 Words 3 Pages
 • Notes for Postmodernism
  about the multinational companies all over your country. You are globalized when you have many many multinational companies. We used to go all over to look for certain companies, but now we have them! Katangian of Post-modern literature. Pastiche at Intertekstuwal. Ang pagsasama-sama ng mga teksto at...
  Premium 985 Words 4 Pages
 • Economics
  ibang hindi kaugnay na mga kimikal na kayarian, katangian at gamit, kabilang ang langis ng gulay, petrokimikang mga langis, at pabagu-bagong mga mahahalagang langis. Hindi polar na sustansya ang langis.Sa kolokyal na gamit, maaaring tumukoy din ang katawagang langis sa petrolyo. arbon o karbono...
  Premium 1189 Words 5 Pages
 • Aids
  . Kasaysayan ng AIDS 2 II. Diskusyon o Katawan ng Sulatin A. Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS 5 1. Kahulugan ng AIDS B. Sinu-sino ang maaaring magkaroon ng sakit na AIDS? 5 C. Anu-ano ang mga katangian ng sakit na AIDS? 6 1. Ang sakit 2. Ang “birus” D. Anu-ano ang mga palatandaan ng...
  Premium 2974 Words 12 Pages
 • Case Study
  (Standards) o Mga Katangian (Qualities) na tinatanggap ng lipunan na karapat-dapat o kanais-nais na kaparaanan (means) o resulta (end). Samakatuwid, kapag Values ang pinag-usapan, ang sanga ng kaalamanan na sumasakop dito ay Ethics. Ang salitang Ethics ay galing sa Grekong ethika, na galing sa ethos...
  Premium 9219 Words 37 Pages
 • Thesis
  gagawin sa isang kritikal sitwasyon sa isang grupo. Makapagbibigay ito ng mas mabuting pagsusuri at pagtitimbang sa aplikante kaysa sa mga CBI questions kung saan ang mga aplikante ay maaaring makapaghanda ng mga sagot” Pinaghambing naman ni Khalid Al Mubireek (2003) ang mga katangian ng isang...
  Premium 2965 Words 12 Pages
 • Filipino Culture
  kapag kinakailangang gumamit ng mga isinasaloob at malalim na pag-iisip. Mahirap dahil nag-iisip ako gamit ang Tagalog at hindi Ingles. Tagalog ang naririnig ko sa isipan ko. Sa tingin ko hindi gaanong tugma ang sinasabi ko sa nasasaisip ko. Tulad ng sinabi ko kanina marami ang nawawala o lost in...
  Premium 790 Words 4 Pages
 • Linguistics
  pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. Halimbawa: ang pagtuto ng “Braille” at “sign language” ng mga bulag o bingi o pipe Mga katangian ng wika: 1. may balangkas - Ako ay nag aaral sa de la sale college of saint...
  Premium 1159 Words 5 Pages
 • Celebrating God's Love
  , he still forgives you. God loves and values you! Ang pagmamahal ng diyos ay higit na malaki kaysa sa katuparan ng ating mga personal na mithiin sa buhay, kapayapaan ng isip, o di kaya ay sa ating kaligayahan. Ito ay higit na mas malaki kaysa sa pagmamahal sa atin ng ating pamilya, kaibigan at iba...
  Premium 507 Words 3 Pages
 • Special Gift
  magkatulad- ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing aymay patas na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping kasing, sing, magsing,magkasing o  kaya ay ng mga salitang gaya, tulad, paris, kapwa at pareho.  2. Paghahambing na di-magkatulad - ginagamit ito kung ang pinaghahambing ay...
  Premium 2265 Words 10 Pages
 • Narrative Report
  * Magbigay ng mga patakaran ni Ramon F. Magsaysay? Simpleng pamumuhay at matapat na paglilingkod sa bayan * Ikaapat na pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas? Ramon F. Magsaysay * Ano ang pinapahalagahan ni Ramon F. Magsaysay? Matapat na pagtupad sa tungkulin * Mabuting katangian ni...
  Premium 3201 Words 13 Pages
 • Ahahahaa
  kanyangsunung-sunong. Mga Gabay na Katanungan 1. Ano ang mga katangian ni Maria? 2. Bakit Mariang mapangarapin ang pamagat ng akda? 3. Ano ang dala – dala ni Maria? 4. Ano ang nangyari sad ala ni Maria? 5. Ano ang wakas ng kwento? Ang Punong Kawayan Sa isang bakuran, may...
  Premium 12764 Words 52 Pages
 • Celso and Cora
  aspeto ng lipunan noon, naipasilip rin ng dokyu ang ilang mga kakatwang katangian at paniniwala ng mga Pilipino. Ilang minuto ring nagkwento si Cora tungkol sa multo at mga alagang baboy na inalagaan nila at ginawang parang alagang aso na kasa-kasama nila sa bawat paglilipat. Ipinakita rin ang bahagi ng...
  Premium 1479 Words 6 Pages