Meningkatkan Tahap Etika Dalam Organisasi Essays and Term Papers

 • Tanggung Jawab Sosial Dan Etika

  dan meningkatkan kesejahteraan sosial Pada pandangan ini berpendapat bahwa perusahaan bukan intitas independent yang bertanggung jawab hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat. Melihat dari 2 pandangan di atas muncullah 4 tahap proses dari tanggung jawab sosial organisasi. Tahap1...

  Premium | 833 Words | 4 Pages

 • Nilai Dan Etika

  4. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai dan etika ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti kerja? Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan...

  Premium | 1560 Words | 6 Pages

 • Nilai Dan Etika Perkhidmatan Awam

  1NILAI DAN ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM 1. NILAI DAN ETIKA KERJA 1.1 Nilai-nilai murni yang diamalkan oleh setiap anggota di dalam sesebuah organisasi, dengan sendirinya dapat membentuk etika kerja yang positif serta budaya kerja cemerlang. Etika yang perlu dihayati untuk mencapai kecemerlangan...

  Premium | 1090 Words | 7 Pages

 • Penghayatan Nilai

  PENGHAYATAN NILAI DAN ETIKA KERJA BERTERASKAN ISLAM DI JABATAN-JABATAN KERAJAAN 1. Pendahuluan Kertas ini bertujuan mengimbas kembali peranan pelbagai jabatan kerajaan dalam menyuburkan nilai dan etika berteraskan Islam dalam semua aktiviti latihan dan amalan pengurusannya. Pada masa yang sama...

  Premium | 4622 Words | 17 Pages

 • Perniagaan Dan Persekitaran

  TAJUK 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN 1.1 Pengenalan Perniagaan Perniagaan wujud apabila manusia mengkhususkan dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang mereka berkemahiran dan cekap. Perniagaan banyak memberi faedah kepada manusia kerana aktiviti-aktiviti perniagaan dapat memenuhi kehendak dan...

  Premium | 6049 Words | 20 Pages

 • Ethics in Sex Trade

  masih dijalankan dan semakin berleluasa? Terdapat beberapa perspektif boleh dilihat untuk menerangkan ketaketikaan aktiviti pelacuran ini. Dari segi etika, perniagaan pelacuran adalah tidak beretika. Kanak-kanak yang hanya berumur sembilan (9) tahun dipaksa untuk menjual diri demi mendapatkan wang untuk...

  Premium | 1095 Words | 4 Pages

 • Human Resource

  membantu sesebuah organisasi itu untuk mencapai matlamatnya boleh dipertikaikan dengan mempraktikkan kesemua aspek dalam pengurusan sumber manusia. Antara aspek-aspek yang boleh dipraktikkan adalah seperti:- (i ). Mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan supaya organisasi dapat menjalankan...

  Premium | 4539 Words | 21 Pages

 • Pengurusan Pembelian

  Kepada Pengurusan Pembelian • REV 00 SELAMAT DATANG DDW 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN • Definisi Satu industri atau unit yang bertanggungjawab di dalam proses pengurusan pembelian bahan mentah untuk tujuan pemprosesan selanjutnya. Evolusi Fungsi Pengurusan Pembelian - Perang Dunia Kedua: Bahan mentah...

  Premium | 3453 Words | 25 Pages

 • Jurnal

  profil demografik dan sosio-ekonomi responden sementara bahagian kedua melihat ciri keperluan pencapaian yang diukur menggunakan 4 dimensi yang berbeza (etika kerja;mengejar kecermelangan; kemahiran; berpengaruh) yang mengandungi 16 item. Sementara ciri lokus kawalan pula diukur menggunakan 3 dimensi yang...

  Premium | 5747 Words | 21 Pages

 • Total Quality Management

  Management, optimalization 1. PENDAHULUAN Optimisasi ialah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai). Dalam disiplin matematika optimisasi merujuk pada studi permasalahan yang mencoba untuk mencari nilai minimal atau maksimal dari suatu fungsi nyata. Untuk...

  Premium | 5252 Words | 19 Pages

 • Nilai Murni

  ‘murni’ menurut Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan ‘nilai murni’ boleh ditafsirkan sebagai prinsip, standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesuatu organisasi tanpa mengandungi unsur-unsur asing(biasanya unsur-unsur yang mencemarkan) bersih benar,suci, dan tulen. Dari definisi-definisi diatas dapatlah...

  Premium | 3860 Words | 13 Pages

 • Inco Business Ethics Review

  PEMBAHASAN TEORI Pengertian Etika Bisnis Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etik adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal...

  Premium | 2388 Words | 9 Pages

 • Crm Pt First Media

  masyarakat dengan menyediakan baik barang ataupun jasa yang dapat memudahkan atau membantu serta memberi hiburan bagi sebagian besar masyarakat yang hidup dalam era globalisasi ini, dimana kehidupan mereka telah menjadi lebih padat dan waktu luang sangat sulit ditemukan. Selain dengan memberikan kualitas terbaik...

  Premium | 4916 Words | 13 Pages

 • Silabus Ppa

  IAI SILABUS MATA AJAR ETIKA BISNIS DAN PROFESI 3 SKS Deskripsi dan Tujuan Keberadaan matakuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan etika, kesadaran etis dan perilaku etis akuntan. Peningkatan ini diharapkan akan berimplikasi pada meningkatnya kemampuan akuntan dalam pengambilan keputusan...

  Premium | 9263 Words | 41 Pages

 • Gangguan Seksual

  dan bentuk-bentuk gangguan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan yang dialami oleh mangsa. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat tahap kefahaman pelaku dan mangsa terhadap terma gangguan seksual. Seramai 48 orang pelaku dan 50 orang mangsa gangguan seksual dipilih secara rawak menggunakan...

  Premium | 21135 Words | 86 Pages

 • Mengarahkan Eksistensi Standard Operating Procedures Pada Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah (Haris Faozan & Agus Wahyuadianto)

  Daerah. Pemerintah Pusat membagikan beberapa urusannya --terutama yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat-- kepada Pemerintah Daerah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana berhak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk memperlancar penyelenggaraan urusan-urusan...

  Premium | 6476 Words | 22 Pages

 • Nkra

  pengetahuan dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional, serta paras produktiviti yang tinggi adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga kerja negara berpendapatan tinggi. Berdasarkan ciri ini, usaha perlu ditumpukan bagi mencapai tahap modal insan bertaraf dunia...

  Premium | 15540 Words | 69 Pages

 • Perilaku Konsumen

  PERILAKU KONSUMEN Agar dapat sukses dalam persaingan, maka perusahaan harus berusaha menciptakan Dan mempertahankan pelanggan dengan cara menghasilkan dan menyampaikan produk Yang diinginkan konsumen dengan harga yang layak (rensonable). Oleh karena itu, setiap marketer harus berupaya memahami perilaku...

  Premium | 2937 Words | 13 Pages

 • Zzzzkuyalosemua

  adalah nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan. • Tujuan Pelayanan Kolateral Tujuan Kolateral Pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Tujuan Kolateral Sosial ialah nilai-nilai...

  Premium | 2321 Words | 13 Pages

 • Palm Oil

  sawit yang terbesar di dunia dan mengeksport lebih kurang 61% daripada pengeluarannya ke luar negara. Perkembangan penanaman kelapa sawit Malaysia dalam 41 tahun yang lepas telah menunjukkan keadaan yang luar biasa iaitu daripada hanya 55,000 hektar pada tahun 1960, keluasan penanaman kelapa sawit di...

  Premium | 5077 Words | 18 Pages