• Tanggung Jawab Sosial Dan Etika
  juga terhadap masyarakat. Melihat dari 2 pandangan di atas muncullah 4 tahap proses dari tanggung jawab sosial organisasi. Tahap1. Manajer mengikuti pandangan klasik dengan cara memenuhi kebutuhan para pemegang kuasa sambil mematuhi semua hukum dan peraturan. Tahap2. Di tahap2, manajer memperluas...
  Premium 833 Words 4 Pages
 • Nilai Dan Etika
  4. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai dan etika ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti kerja? Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu...
  Premium 1560 Words 7 Pages
 • Nilai Dan Etika Perkhidmatan Awam
  1NILAI DAN ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM 1. NILAI DAN ETIKA KERJA 1.1 Nilai-nilai murni yang diamalkan oleh setiap anggota di dalam sesebuah organisasi, dengan sendirinya dapat membentuk etika kerja yang positif serta budaya kerja cemerlang. Etika yang perlu dihayati untuk mencapai...
  Premium 1090 Words 5 Pages
 • Ethics in Sex Trade
  banyak perniagaan yang lebih bermanfaat dan menguntungkan serta beretika. Kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk melibatkan diri dalam perniagaan ynag tidak beretika. Setiap manusia patut meningkatkan tahap kehidupan mereka sendiri dengan titik peluh sendiri. Ini adalah lebih baik dan manusia...
  Premium 1095 Words 5 Pages
 • Penghayatan Nilai
  berikut: - Adakah jabatan-jabatan kerajaan pada masa kini telah mempunyai satu garis panduan nilai dan etika berteraskan Islam yang bersepadu yang dapat difahami dan dihayati secara bersepadu juga oleh semua lapisan ahli organisasi dalam semua bidang tanggung jawab...
  Premium 4622 Words 19 Pages
 • Perniagaan Dan Persekitaran
  daripada sektor perniagaan. Masyarakat boleh bekerja sebagai peniaga atau sebagai pekerja dalam organisasi perniagaan. Pendapatan yang diterima melalui pekerjaan yang diperolehi daripada sektor perniagaan dapat menyara malah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pekerja-pekerja yang kehilangan...
  Premium 6049 Words 25 Pages
 • Nilai Murni
  perkataan ‘murni’ menurut Dewan Bahasa dan Pustaka perkataan ‘nilai murni’ boleh ditafsirkan sebagai prinsip, standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesuatu organisasi tanpa mengandungi unsur-unsur asing(biasanya unsur-unsur yang mencemarkan) bersih benar,suci, dan tulen. Dari definisi-definisi...
  Premium 3860 Words 16 Pages
 • Crm Pt First Media
  dari customer relation dalam meningkatkan citra baik suatu organisasi di mata masyarakat sangatlah penting bagi perusahaan tersebut agar dapat tetap bertahan dan memenangkan persaingan di dalam dunia bisnis mereka....
  Premium 4916 Words 20 Pages
 • Pengurusan Pembelian
  besar - kesan ke atas Corak Ekonomi REV 00 Bab 2 Strategi, Organisasi dan Sistem Pembelian REV 00 • Misi/ falsafah dibentuk berdasarkan peluang, kekangan dan peraturan dalam pasaran dengan keupayaan dalaman dan sumber yang dipunyai. • Strategi Pembelian - peranan strategik pembelian agak...
  Premium 3453 Words 14 Pages
 • Human Resource
  dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sebarang masalah yang telah dikenalpasti dan maklumat yang diperoleh perlu dianalisi dan diselesaikan dengan melibatkan bersama pekerja dalam sesebuah organisasi. Daripada maklumat ini, pengurus sumber manusia boleh meningkatkan tahap keselamatan dan...
  Premium 4539 Words 19 Pages
 • Total Quality Management
  , termasuk dalam definisi ini adalah tampilan fisik produk 8. Percieved quality: kesan yang membekas dari produk pada pemikiran konsumen 3. DEFINISI MANAJEMEN MUTU TERPADU ISO: TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan...
  Premium 5252 Words 22 Pages
 • Perilaku Konsumen
  perusahaan lain, hamper dalam semua situasi bisnis, lebih mahal untuk mencari pelanggan baru dibandingkan mempertahankan yang sudah ada. Etika pasar dan tanggung jawab social Konsep pemasaran social mewajibkan semua pemasar wapada terhadap prinsip tanggung jawab social dalam memasarkan barang atau...
  Premium 2937 Words 12 Pages
 • Silabus Ppa
  KERPPA IAI SILABUS MATA AJAR ETIKA BISNIS DAN PROFESI 3 SKS Deskripsi dan Tujuan Keberadaan matakuliah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan etika, kesadaran etis dan perilaku etis akuntan. Peningkatan ini diharapkan akan berimplikasi pada meningkatnya kemampuan akuntan dalam...
  Premium 9263 Words 38 Pages
 • Inco Business Ethics Review
  meningkatkan kompetensi dalam segala bidang. 10. Dapat dipertanggungjawabkan (accountability), yaitu bertanggungjawab dalam segala perbuatan terutama dalam mengambil keputusan Prinsip Etika Prinsip etika adalah sebagai berikut: 1. Usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat...
  Premium 2388 Words 10 Pages
 • Jurnal
  terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai ciri keperluan pencapaian yang tinggi (skor melebihi 3) dengan dimensi mengejar kecermelangan mempunyai min yang paling tinggi (4.15) diikuti etika kerja (4.07), berpengaruh (3.50) dan dimensi kemahiran yang paling rendah...
  Premium 5747 Words 23 Pages
 • Gangguan Seksual
  lelaki. Gangguan seksual adalah satu fenomena sosial yang melibatkan kuasa dan pengaruh pihak pengurusan atasan, ketua, penyelia atau supervisor yang bercanggah dengan etika dan moral di tempat kerja. Kepentingan peribadi seksual adakalanya terlibat pada tahap yang serius dalam pengurusan organisasi...
  Premium 21135 Words 85 Pages
 • Nkra
  rendah, sederhana dan cemerlang dengan harapan untuk meningkatkan prestasi di semua peringkat. Sekolah Amanah bertujuan untuk mempercepatkan proses penambahbaikan dalam melahirkan pelajar dan sekolah yang cemerlang tanpa mengira tahap permulaan. Sekolah Amanah akan mempunyai lebih autonomi dalam...
  Premium 15540 Words 63 Pages
 • Mengarahkan Eksistensi Standard Operating Procedures Pada Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah (Haris Faozan & Agus Wahyuadianto)
  meyakini bahwa sebuah organisasi yang menerapkan kelima prinsip dia atas akan menjadi organisasi yang birokrasinya stabil sehingga mampu meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks tersebut, keberadaan standard operating procedures memiliki peran yang sangat penting. Standard operating procedures memperlihatkan...
  Premium 6476 Words 26 Pages
 • Zzzzkuyalosemua
  konsumen. Tujuan Organisatoris adalah nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Tujuan Operasional adalah nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan...
  Premium 2321 Words 10 Pages
 • Palm Oil
  ) iaitu Persatuan Penapis Minyak Sawit Malaysia telah ditubuhkan. PORAM adalah satu organisasi kepada palm oil refiners untuk menyokong, menggalakkan serta mempertingkatkan status dan interest dalam industri kelapa sawit bertapis. PORAM adalah satu organisasi yang secara sukarela, tidak mengutamakan...
  Premium 5077 Words 21 Pages