• Tamadun
  Kemerosotan Tamadun Sesungguhnya penelitian pembinaan dan kejatuhan sesbuah tamadun itu sangat dipengaruhi oleh asas dan sumber yang mendasari pembinaannya, hunbungan-hubuangan yang menghasilkan pembangunan itu, serta aspek-aspek yang diberi penekanan dalam perkembangan dan juga kemerosotannya. Tamadun manusia...
  Premium 1283 Words 5 Pages
 • Buku Panduan Pismp
  KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan...
  Premium 49607 Words 234 Pages
 • Pengaruh Jepun
  semasa kajian dijalankan. Penghargaan juga ditujukan kepada dekan dan rakan-rakan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan khususnya di Jabatan Tamadun Islam dan Asia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. Sokongan moral dan material yang dihulurkan akan dingati selagi hayat di kandung badan...
  Premium 10654 Words 39 Pages
 • Hubungan Etnik
  dalam sektor Pendidikan. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka pendek dan panjang demi melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Antara strategi yang dirancang untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan...
  Premium 11188 Words 38 Pages
 • Wawasan 2020
  SATU KONSEP YANG TELAH DIBENTANGKAN OLEH YAB PERDANA MENTERI DI MESYUARAT MAJLIS PERDAGANGAN MALAYSIA PADA 28 FEBRUARI 1991. BELIAU MENEGASKAN BAHAWA MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA IALAH MENJADIKAN MALAYSIA “.. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI” DAN “... PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU...
  Premium 1627 Words 9 Pages
 • History of Andalusia
  CTU551-ISLAMIC TEACHING AND UNDERSTANDING ANDALUSIA SEBELUM DAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM DISEDIAKAN OLEH: ROSEHEDA BINTI RAMLI NURUL NAJWA BINTI A.HAMID NURUL FARAHEEN Andalusia adalah sebuah komuniti autonomi Sepanyol. Andalusia adalah wilayah autonomi yang paling padat penduduknya dan...
  Premium 3950 Words 14 Pages
 • Contribute
  keluar)  SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 : 1. Tamadun indus – Perkembangan bandar Harappa dan Mohenjo -Daro – Sumbangan Tamadun Indus 2. Tamadun Hwang Ho - Sumbangan dalam bidang sains dan teknologi Bab 2 : - Kemajuan perbandaran tamadun India - Sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian Bab 3...
  Premium 917 Words 8 Pages
 • Tips
  Sejarah Bab 1: Maksud, Ciri2 tamadun, Proses pembentukan tamadun Indus Bab 2: Tamadun China (Sumbangan & Aspek-aspeknya) Bab3: Pengaruh agama Hindu & Buddha dalam Kesenian (patung & candi), Pentadbiran Srivijaya Bab 4: Masyarakat ArabJahiliah Bab 5: Hijrah (Sebab, Maksud, Tujuan, Kepentingan) Bab...
  Premium 295 Words 3 Pages
 • Islam
  Senario Dunia Islam Kini Menjelang zaman moden menguasai dunia, iaitu akhir abad ke 13H dan awal abad ke 14,19 dan 20H.dunia islam dicabar oleh kebangkitan kuasa Eropah. Umat islam terpaksa menghadapi cabaran baru yg bersifat luaran dan dalaman secara serentak. Cabaran-cabaran inilah yang menggambarkn...
  Premium 957 Words 4 Pages
 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia
  merupakan etnik terbesar di Malaysia. Dari segi perlembagaan, orang Melayu ialah orang yang berbudaya Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu dan beragama Islam. Dalam konteks Malaysia, istilah Bumiputera sering digunakan. Kaum Bumiputera dianggap sebagai kaum asal Malaysia, yang merangkumi pelbagai kaum antaranya...
  Premium 4490 Words 14 Pages
 • Babi Theory
  Weblog Sejarah STPM 940/1 Kurikulum Pendidikan Dalam Tamadun China Huraikan perkembangan kurikulum pendidikan dalam Tamadun China. Pengenalan : 1. Latar belakang Tamadun China – di persekitaran Lembah Sungai Hwang Ho. 2. Kurikulum merujuk apa yang berlaku dalam kelas yang melibatkan pengajaran...
  Premium 2812 Words 10 Pages
 • Dasar Luar
  DASAR LUAR MALAYSIA ← merujuk kepada matlamat, rancangan serta tindakan yang diambil oleh sesebuah Negara dalam berhubungan dengan negara2 lain. ← tujuan untuk menjaga dan mengekalkan keselamatan, keharmoniaan, kesejahteraan ekonomi & lain2 kepentingan. FAKTOR2 MEMPENGARUHI DASAR LUAR...
  Premium 726 Words 6 Pages
 • Konflik Filipina
  tesis ini. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad (S.A.W) dan para sahabat baginda kerana membawa petunjuk dan iman kepada sekalian umat Islam. Pertamanya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat Penyelia saya iaitu Prof. Madya Dr. Kamarulzaman Askandar dan keluarga kerana memberi bimbingan...
  Premium 9086 Words 36 Pages
 • course_outline
  COURSE TITLE : ISLAMIC AND ASIA CIVILISATION TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) COURSE CODE : MPU3123 LEVEL : Degree PREREQUISITE(S) : None CREDIT HOURS...
  Premium 2009 Words 10 Pages
 • Swot Analysis Nestle
  1 PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM : PERSPEKTIF MALAYSIA Oleh Hj. Abdul Ghani Samsudin Pendahuluan Pembangunan ekonomi memang merupakan titik keperihatinan ramai bijak pandai . Baik cendikiawan muslim mahupun bukan muslim. Tajuk ini memang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Namun yang hendak...
  Premium 4007 Words 16 Pages
 • Falsafah Pendidikan
  tentang pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menerapkan konsep dan matlamat ketiga – tiga falsafah iaitu falasafah Islam , Barat, dan Timur. Ini penting bagi melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani...
  Premium 538 Words 2 Pages
 • Sekma Sejarah Perak
  SKEMA SEJARAH KERTAS 2 Soalan Butiran Markah 1 (a) F1 F2 Namakan dua bandar yang dibina secara terancang dalam tamadun ini. Mohenjo Daro Harappa Mana-mana 2 X1 1 1 [ 2 m] (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Senaraikan ciri-ciri keistimewaan bandar tersebut ...
  Premium 3915 Words 45 Pages
 • Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  memajukan sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan pada tahun 1988 telah menjadi pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara berdasarkan dua ayat panjang yang berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi...
  Premium 1067 Words 4 Pages
 • Sej Ting 4 Bab 1
  Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA. Pengenalan 1. Kejadian Dunia a. Dunia ini berasal daripada matahari yang terpercik keluar kira-kira 93 juta tahun dahulu. b. Berjuta tahun kemudian percikan itu beransur sejuk menjadi: Batu → permukaan tinggi → rendah laut → wap → hujan ribut ...
  Premium 2050 Words 11 Pages
 • Penanda Aras Pendidikan Rendah Di Malaysia
  mengira, kanak-kanak yang menerima pendidikan sekolah rendah turut didedahkan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam serta moral (Maklumat, Sekolah Rendah, 2011). Pada hujung pengajian mereka iaitu pada Tahun 6, murid-murid tersebut akan menghadapi Ujian Pencapaian...
  Premium 2162 Words 7 Pages