• Hubungan Etnik
  Laporan Rahman Talib dan seterusnya dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, 1961 merupakan antara usaha awal kerajaan dalam sektor Pendidikan. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka pendek dan panjang demi melahirkan masyarakat yang...
  Premium 11188 Words 45 Pages
 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia
  menghimpunkan manusia pelbagai bangsa dan agama, dengan kaum Melayu merupakan etnik terbesar di Malaysia. Dari segi perlembagaan, orang Melayu ialah orang yang berbudaya Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu dan beragama Islam. Dalam konteks Malaysia, istilah Bumiputera sering digunakan. Kaum Bumiputera...
  Premium 4490 Words 18 Pages
 • Tamadun Islam
  Pengenalan Tamadun Sukar untuk menentukan takrif yang tepat tentang tamadun sama ada dari perspektif barat ataupun Islam. Ia berpunca dari kesukaran memilih istilah yang tepat bagi mengungkapkan konsep tamadun. Islam – madaniyyah- umran-hadarah-tamaddun Barat - civilization-kebendaan...
  Premium 503 Words 3 Pages
 • Tamadun
  depan hidupnya. Dengan akal fikiran dan tenaga, manusia bertanggungjawab menguruskan diri dan masyarakat, mengubah keadaan yang tidak baik kepada yang lebih baik berpandukan bimbingan daripada asas dan sumber Islam. Pada tahap paling minimum, kandungan tamadun sekurang-kurangnya terdiri daripada...
  Premium 1283 Words 6 Pages
 • Konflik Filipina
  dan iman kepada sekalian umat Islam. Pertamanya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat Penyelia saya iaitu Prof. Madya Dr. Kamarulzaman Askandar dan keluarga kerana memberi bimbingan, bantuan dan semangat semenjak mendaftar sebagai pelajar Sarjana di Universiti Sains Malaysia yang tercinta...
  Premium 9086 Words 37 Pages
 • Wawasan 2020
  WAWASAN 2020 PENDAHULUAN SATU KONSEP YANG TELAH DIBENTANGKAN OLEH YAB PERDANA MENTERI DI MESYUARAT MAJLIS PERDAGANGAN MALAYSIA PADA 28 FEBRUARI 1991. BELIAU MENEGASKAN BAHAWA MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA IALAH MENJADIKAN MALAYSIA “.. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI” DAN “... PEMBENTUKAN SEBUAH...
  Premium 1627 Words 7 Pages
 • History of Andalusia
  Islam. Ia melonjakkan tamadun umat dengan perkembangan di dalam pelbagai bidang keilmuan sehingga lahir pelbagai tokoh yang dihormati masyarakat timur hingga ke barat. Kertas ini akan cuba sedaya yang ada untuk berkongsi fatrah Andalusia ini dalam merentasi sejarah kegemilangan umat Islam seketika...
  Premium 3950 Words 16 Pages
 • Contribute
  Kelebihan Ilmu o   Novel §  Sinopsis §  Watak sampingan §  Latar masa o   Tatabahasa §  Cakap ajuk cakap pindah (tidak akan keluar)  SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 : 1. Tamadun indus – Perkembangan bandar Harappa dan Mohenjo -Daro – Sumbangan Tamadun Indus 2. Tamadun Hwang Ho - Sumbangan...
  Premium 917 Words 4 Pages
 • Pengaruh Jepun
  Sosial dan Kemanusiaan khususnya di Jabatan Tamadun Islam dan Asia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. Sokongan moral dan material yang dihulurkan akan dingati selagi hayat di kandung badan. Akhirnya kepada keluarga tersayang terutama isteri-ku yang tidak pernah jemu memberikan...
  Premium 10654 Words 43 Pages
 • Islam
  yahudi dan amerika 6. Kebejatan social selepas peninggalan penjajah 7. Serangan ideology moden ciptaan yahudi 8. Kemuliaan insane tercabar Umat Islam Dihidapi Penyakit Terlalu Cintakan Dunia Dan Bencikan Syahid Fenomena ini wujud adalah diakibatkan oleh pengaruh Tamadun Barat yang...
  Premium 957 Words 4 Pages
 • Tips
  Sejarah Bab 1: Maksud, Ciri2 tamadun, Proses pembentukan tamadun Indus Bab 2: Tamadun China (Sumbangan & Aspek-aspeknya) Bab3: Pengaruh agama Hindu & Buddha dalam Kesenian (patung & candi), Pentadbiran Srivijaya Bab 4: Masyarakat ArabJahiliah Bab 5: Hijrah (Sebab, Maksud, Tujuan, Kepentingan...
  Premium 295 Words 2 Pages
 • Babi Theory
  membentuk ability dan sikap manusia. Plato – Pendidikan sebagai sesuatu yang memberikan keindahan dan kesempurnaan kepada jasmani dan rohani. Isi : Dasar pendidikan di China : • Dalam tamadun China, masyarakat menghargai pendidikan, matlamat utama pendidikan ialah lulus peperiksaan awam...
  Premium 2812 Words 12 Pages
 • Dasar Luar
  di kalangan negara-negara Islam. MATLAMAT OIC ← menggalakkan keeratan antara ahli-ahli negara Islam. ← menyelaras kerjasama antara negara ahli dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, saintifik & bidang2 lain. ← berusaha untuk menghapuskan perbezaaan kaum & diskriminasi...
  Premium 726 Words 3 Pages
 • Swot Analysis Nestle
  sebagainya. Namun dalam kertas ini kita hanya akan memusatkan perhatian kepada peringkat matlamat secara umum seperti mana yang dijelaskan oleh ramai para ilmuan. Matlamat pertama dalam dasar pembangunan pembangunan sumber daya manusia. ekonomi Islam ialah Pembangunan ini merangkum pengembangan...
  Premium 4007 Words 17 Pages
 • Al-Muntalaq
  datanglah hari kiamat dan mereka tetap di dalam keadaan mereka.”43 Bahkan, kewujudan angkatan Islam di bumi ini, yang mentaati sepenuhnya kepada Allah, tidak menyeleweng dari jalan dan hidayah Allah, tidak lari daripada matlamat dakwah dan jihad itu adalah merupakan sebahagian dari sunnatullah yang...
  Premium 63766 Words 256 Pages
 • course_outline
  COURSE TITLE : ISLAMIC AND ASIA CIVILISATION TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) COURSE CODE : MPU3123 LEVEL : Degree PREREQUISITE(S) : None CREDIT...
  Premium 2009 Words 9 Pages
 • Teori Kedatangan Tamadun Islam
  , Et.al. (1989), Beberapa Aspek Tamadun Islam, …) Kesimpulannya, paling awal kedatangan Islam dari India ini pada awal kurun ke 11M.Paling lewat Islam sampai ke AM dari India pada awal kurun ke-15. Para Pedagang dari India bertanggungjawab membawa Islam di AM berdasarkan sumber-sumber sejarah...
  Premium 4318 Words 18 Pages
 • Sekma Sejarah Perak
  hijarah diadakan di Malaysia Bertujuan mengingati perjuangan umat Islam dahulu Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Madinah al Munawwarah atau kota bercahaya Usaha menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam Melahirkan masyarakat cemerlang melalui sikap toleransi kaum dan tolong menolong...
  Premium 3915 Words 16 Pages
 • Sej Ting 4 Bab 1
  tamadun dengan pembangunan lahiriah. 5. Menurut Islam tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah 6. Syed Naquib al-Attas berpendapat tamadun ialah pencapaian tahap manusia yang tinggi dan kebudayaan yang luhur sesebuah masyarakat. Ini disokong oleh Richard Sullivan 7. Menurut kamus Dewan...
  Premium 2050 Words 9 Pages
 • Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menjadi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan pada tahun 1988 telah menjadi pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara berdasarkan dua...
  Premium 1067 Words 5 Pages