Masyarakat Majmuk Essays and Term Papers

 • Sastra Dan Masyarakat

  Sastra dan Masyarakat Donny Syofyan Dosen Sastra Inggris FSUA Tak seorang penulis-penulis besar yang merayakan tatanan sosial yang mapan. Mereka berpendapat bahwa kemapanan itu berpotensi akan membatasi dan merusak segala sesuatu, termasuk karya seni dan sastra dalam lingkup masyarakat. Mereka yakin...

    886 Words | 4 Pages  

 • Kajian Komuniti Masyarakat Nelayan

  KAJIAN KOMUNITI MASYARAKAT MELAYU NELAYAN DI PULAU DUYONG, KUALA TERENGGANU Pendahuluan : Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan masyarakat nelayan di Pulau Duyong yang terdiri daripada beberapa buah kampung, apa yang menarik perhatian saya untuk membuat kajian ke atas...

    2751 Words | 11 Pages  

 • Masyarakat Cina Di Malaysia

  MASYARAKAT CINA DI MALAYSIA PENGENALAN Masyarakat Cina di Malaysia merujuk kepada sekelompok manusia iaitu orang Cina yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi di negara kita. Mereka biasanya berasal dari luar negara yang menjadi warganegara...

    6587 Words | 20 Pages  

 • Memasyarakatkan Alkitab Atau Meng(Al)Kitabkan Masyarakat?

  Memasyarakatkan Alkitab atau meng(al)kitabkan masyarakat? Tantangan dan Kesempatan bagi metode BGA dalam konteks kelisanan dan keberaksaraan Makalah ini disajikan dalam salah satu sesi dalam pelatihan Tim Pelayanan Proyek Philadelphia (TP3) pada tanggal 26 Juli 2004, di Wisma Anugerah, Cisarua...

    4589 Words | 15 Pages  

 • Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAAN PUTRAJAYA PRESINT 16 (1) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TINGKATAN 5 LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TAJUK PROJEK: PROJEK PRESINT 17 BERSIH DAN CERIA NAMA MURID: (KUMPULAN 1) RAJA BADRUZZAMAN MOHD SHAFIQ DANIEL ARMANIE ...

    2305 Words | 17 Pages  

 • Semangat gotong-royong di kalangan masyarakat pada hari ini semakin luntur. Cadangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan semangat berkenaan.

  Seluruh masyarakat kampung akan menghulurkan pertolongan, tidak kira sama ada kematian, kenduri-kendara, musim menanam dan menuai atau semasa mendirikan rumah. Namun, semangat gotong-royong dikatakan kian luntur selaras dengan perubahan waktu. Salah satu sebabnya dikaitkan dengan masyarakat kini yang...

    645 Words | 3 Pages  

 • Moral Folio Ting4

  Tugasan Harian 1 Keluarga Bahagia Menjamin Masyarakat Penyayang Satu hal yang menjadi keyakinan umum bahawa kebajikan seseorang insan adalah berpunca daripada status kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Darinya akan mewujudkan sebuah masyarakat yang berbudi dan berbudaya mulia yang akhirnya akan...

    2379 Words | 9 Pages  

 • Hubungan Etnik

  Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kunci keamanan, keteguhan, kestabilan, dan kemajuan pembangunan negara banyak bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat Malaysia itu sendiri untuk mencapai perpaduan dan bukanlah satu perkara yang mudah. Ini adalah kerana memandangkan penduduknya yang terdiri daripada...

    11188 Words | 38 Pages  

 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia

  REALITI HUBUNGAN ANTARA KAUM DI MALAYSIA PENDAHULUAN Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu...

    4490 Words | 14 Pages  

 • Human Development and Citizenship

  anggota masyarakat di dalam sebuah negara demokrasi melalui pembangunan kognitif, efektif dan psikomotor berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Bagi mencapai tujuan ini, pendekatan pendidikan, kewarganegaraan pelbagai dimensi dan kerja lapangan berkaitan dengan khidmat masyarakat yang berteraskan...

    1252 Words | 10 Pages   Citizenship education (subject)

 • strategic management

  di Malaysia, sebagai contoh budaya, pakaian, makanan, muzik, bahasa dan sebagainya. Memperlihatkan kepelbagaian masyarakat pelbagai etnik di Malaysia Mengetengahkan keunikan masyakat majmuk di Malaysia yang tidak terdapat di tempat/ negara lain. 4. Anda haruslah menghasilkan video dalam DURASI masa...

    1057 Words | 3 Pages   Brand equity, Brand

 • Bahasa Melayu Spm 2010

  lebih daripada 350 patah perkataan. 1. Konsep Satu Malaysia yang diwara-warakan oleh Pendana Menteri kita mampu menjadi teras keharmonian hubungan masyarakat pelbagai bangsa di negara ini. Sebagai pelajar yang bertanggungjawab, bincangkan peranan anda untuk merealisasikan hasrat tersebut. 2. Semakin...

    7790 Words | 41 Pages  

 • 1 Malaysia

  akan membantu memastikan aspirasi negara, iaitu Wawasan 2020 tercapai jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. w w w. 1malaysia.c om.my KONSEP 1MALAYSIA Pengertian ini adalah berdasarkan hujah bahawa untuk mencapai status negara maju sepertimana...

    1407 Words | 8 Pages  

 • peristiwa 13 mei

  silaturahim dan musnah perpaduan dalam masyarakat, nescaya pelbagai impak negatif akan menimpa masyarakat khususnya dan negara amnya. Oleh sebab itu, pelbagai usaha perlu diambil bagi memupuk dan membaja agar perpaduan terus subur dan mewangi dalam kehidupan masyarakat sekali gus mengelakkan peristiwa hitam...

    3042 Words | 10 Pages   Conference of Rulers, Article 153 of the Constitution of Malaysia, United Malays National Organisation, Yang di-Pertuan Agong

 • bahasa melayu

  RUJUKAN 22 ADAT DAN PANTANG LARANG MASYARAKAT ORANG ASLI PENGENALAN Menurut catatan sejarah hubungan masyarakat Orang Asli dengan masyarakat Melayu bermula dengan kegiatan 'pemburuan hamba abdi' ( Endicott 1983 ). Di samping itu perhubungan dengan masyarakat luar juga dibentuk melalui kegiatan pertukaran...

    3644 Words | 17 Pages  

 • Perniagaan Dan Persekitaran

  keuntungan boleh menjadi pengukur prestasi sesebuah organisasi perniagaan, sama ada disifatkan berjaya atau gagal. Namun, persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap keuntungan sebagai objektif utama dalam bidang perniagaan mula berubah. Banyak organisasi perniagaan sanggup berkorban keuntungan pada jangka...

    6049 Words | 20 Pages  

 • 21500 70632 1 SM

  (2004). The Naked Social Order: The Root of Racial Polarisation in Malaysia. Subang Jaya: Pelanduk. Ahmad, N. S. (2002). Budaya Politik Dalam Masyarakat Majmuk Malaysia. In A. M. Yaacob & S. Mohamad (Eds.), Etika dan Budaya Berpolitik dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: IKIM. Chandra, M. (1979). Protector...

    5819 Words | 8 Pages   Peranakan, Malaysia, Bumiputera (Malaysia), 1Malaysia

 • Tentera Masa Hadapan

  Tan Sri Dato’ Seri Anuar bin Haji Mohd Nor bahawa pertahanan menyeluruh (HANRUH) adalah satu konsep pertahanan yang mengemblengkan peranan aktif masyarakat bukan tentera. Komuniti bukan tentera harus diberi kesedaran, kepercayaan dan pengetahuan menyeluruh tentang kebaikan konsep ini. Hanruh menekankan...

    17192 Words | 61 Pages  

 • Al-Muntalaq

  dan mempertahankan aqidah ialah peranan yang telah dimainkan oleh puisi ketika digunakan oleh ahli-ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ah di kalangan masyarakat awam. Usaha ini dilakukan untuk menentang usaha-usaha Ibnu Taimiyyah serta pengikut-pengikutnya ketika mereka berusaha membatalkan segala bid'ah...

    63766 Words | 205 Pages  

 • Kssr Sains

  alam sekitar, masyarakat dan interaksi antara mereka. Kedua, untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan...

    29214 Words | 124 Pages