• Hubungan Etnik
  terdedah dengan pornografi-pornografi yang menyongsangkan jiwa dan akidah remaja itu sendiri. Bermacam-macam keburukan yang memusnahkan alam sekitar, budaya hiburan dan penyalahgunaan sumber manusia dan bahan mentah juga datangnya daripada pengaruh Barat. Jelasnya di sini dapat dilihat, kehalusan dan...
  Premium 11188 Words 45 Pages
 • Skripsi Laskar Pelangi
  tingkat pertumbuhan ekonomi, bergantung pada kemauan untuk melakukan ekonomisasi. Kemauan bergantung pada nilai-nilai yang mencerminkan kepercayaan yang umumnya bersumber pada agama (http://www.Lampungpost.com, diakses Jum’at, 24 Oktober 2008). Kemiskinan adalah hal yang selalu dihadapi manusia dan...
  Premium 6313 Words 26 Pages
 • Tamadun Islam
  >> pertukaran hasil kerja. B.Interaksi manusia dan alam interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain. C.Persaingan manusia ~kehendak manusia...
  Premium 5256 Words 22 Pages
 • Kaedah Memahami Islam Titas
  pendapat diantara manusia merupakan sebab manusia dicipta oleh Allah s.w.t dengan potensi, kebolehan dan kemahuan yang berbeza. Kaedah kesembilan agama Islam membangun sistem kehidupan yang islamik secara menyeluruh. Islam mengutamakan pembangunan sistem kehidupan islamik yang hakiki dan bukan hanya...
  Premium 694 Words 3 Pages
 • Technology
  komuniti dan hubungan etnik) dengan hubungan manusia-Allah, manusia-makhluk dan hubungan manusia-alam. Justeru, hubungan kemanusiaan dan sosial sudah terkandung dalam ajaran Islam yang mementingkan perpaduan, perdamaian, keharmonian dan keamanan tanpa mengira bangsa, ras, kaum dan etnik. Kesejahteraan...
  Premium 1220 Words 5 Pages
 • Fitrah Alam Perkahwinan
  Alam perkahwinan adalah fitrah semula jadi manusia, menjadi impian semua orang. Melaluinya akan terbentuk institusi keluarga dan melahirkan zuriat yang dapat meneruskan keturunan manusia. Dalam Islam perkahwinan satu tuntutan yang perlu dipenuhi. Sebelum ke gerbang perkahwinan, aspek pemilihan...
  Premium 317 Words 2 Pages
 • The Divine Evolution
  kepada pembaca, betapa ulama, ahli sains dan ahli sejarah saling memerlukan di antara satu sama lain untuk lebih memahami agama, Allah SWT, manusia dan alam sejagat. Jangan kita mangsakan Islam dan Muslim oleh sembang simplistik yang merugikan itu....
  Premium 1348 Words 6 Pages
 • Islam Rule
  dipengaruhi oleh suasana alam sekelilingnya, hawa nafsu, warisan dan dibentuk oleh akidah yang dianuti nya serta mudah dipengaruhi oleh kecenderungan tertentu yang berkaitan dengan dirinya. Realiti antarabangsa, persaingan sosial dan pertentangan pemikiran yang manusia cenderung kepadanya se karang...
  Premium 5672 Words 23 Pages
 • Sikap
  dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan agama juga dapat menjadi asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat. Agama juga dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat...
  Premium 2924 Words 12 Pages
 • Sej Ting 4 Bab 1
  tertua ialah Yunani dan Sanskrit b. Tulisan awal ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram Proses Pembentukan Tamadun. 1. Berlaku secara beransur-ansur dengan masa yang lama. 2. Tamadun manusia bermula apabila wujud hubungan, iatu penyesuaian antara manusia dengan alam sekeliling. 3. Tamadun...
  Premium 2050 Words 9 Pages
 • Tamadun
  kepentingan, penyelewengan agama serta kecintaan terhadap kekayaan material dan kemewahan. Model ketiga ialah model Ali Shariati (1933-1977). Menurut Ali Shariati, ada dua perkara yang penting dalam perkembangan tamadun, dan kedua-dua perkara tersebut berada dalam diri manusia. Pertama ialah...
  Premium 1283 Words 6 Pages
 • Hukum Kloning Dalam Perspektif Islam
  Hukum Kloning Dalam Perspektif Agama Islam Dan Imuwan Barat Perspektif Oleh Ilmuwan Barat Perdebatan tentang kloning dikalangan ilmuwan barat terus terjadi, bahkan dalam hal kloning binatang sekalipun, apalagi dalam hal kloning manusia. Kelompok kontra kloning diwakili oleh George Annos...
  Premium 601 Words 3 Pages
 • Tamadun
  agama yang berpaksi kepada akidah, syariah dan akhlak sebagai asa dan dasar dalam pembinaan dan perkembangan tamadun. Perspektif tamadun barat: a) Arnold Toynbee: tamadun ialah suatu sistem masyarakat yand dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat...
  Premium 10560 Words 43 Pages
 • Moral Folio Ting4
  besar dan tidak ternilai kepada manusia sejagat. Pemuliharaan alam semula jadi merupakan salah satu prinsip Pendekatan Islam Hadhari yang ingin dilestarikan supaya ianya berada dalam keadaan amat selesa, cantik, dan indah seperti mana yang disarankan oleh Islam. Selain daripada agama Islam, pemeliharaan...
  Premium 2379 Words 10 Pages
 • Kssr Sains
  persekitaran. Lima bidang penyiasatan adalah: 0 Alam Hidupan 1 Alam Fizikal 2 Alam Bahan 3 Bumi Dan Alam Semesta 4 Dunia Teknologi Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan manusia,binatang dan tumbuhan. Alam fizikal menyentuh konsep ruang dan...
  Premium 29214 Words 117 Pages
 • Health
  ekosistem. | |18 |Keharmonian antara manusia dengan alam |Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling | | |sekitar |supaya kualiti kehidupan manusia dan...
  Premium 737 Words 3 Pages
 • Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  rekonstruktivisme. Theodore Burghard Hurt Brameld (1904-?) menggabungkan teori progresivisme dengan behaviorial sains sebagai asas rekonstruktivisme. Beliau berpendapat bahawa pengalaman sebenarnya terhasil daripada interaksi manusia dengan elemen-elemen dalam alam persekitaran dan alam sosial. Dengan erti...
  Premium 1067 Words 5 Pages
 • Teologi
  telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.” Tertulis dalam Roma 5: 8. 33. Firman Tuhan yang berbicara mengenai universalitas dosa dan penghukuman Allah dipaparkan dalam Roma 1: 18-32. 34. Wahyu Allah pada semua manusia melalui ciptaan-Nya yaitu alam semesta, dikenal dengan istilah...
  Premium 643 Words 3 Pages
 • Filsafat Pendidikan
  alam dan manusia. Maksudnya John Lucke menampilkan sistem pemikiran filosofis yang berbasis pada kondisi natural. Pemikiran Lucke tentang alam dan manusia ditempatkannya dalam konteks pengalaman sebagai dasar dari perkembangan hidup manusia. Locke mengaskan bahwa tak ada realitas lain yang lebih...
  Premium 3637 Words 15 Pages
 • Analisis Sosial Dalam Diskriminasi Agama Di Sman Diy Indonesia
  pelajaran agama sangat perlu untukdiajarkan dengan porsi tidak tinpang. Menurut Talccot Parsons Alasan manusia membutuhkan pengajaran tentang pranata agama adalah (1) karena ketidakmengertian dan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi masalah tertentu, seperti kematian, bencana, bencana alam, kesakitan...
  Premium 4542 Words 19 Pages