• Technology
  Keimanan dan Ketakwaan Hubungan etnik yang utuh lagi jitu akan dapat dibina sekiranya ia dijalin berteraskan ajaran agama bersekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. Islam sebagai Ad-Din telah secara holistik mengintegrasikan hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan (termasuk komuniti...
  Premium 1220 Words 4 Pages
 • Fitrah Alam Perkahwinan
  Alam perkahwinan adalah fitrah semula jadi manusia, menjadi impian semua orang. Melaluinya akan terbentuk institusi keluarga dan melahirkan zuriat yang dapat meneruskan keturunan manusia. Dalam Islam perkahwinan satu tuntutan yang perlu dipenuhi. Sebelum ke gerbang perkahwinan, aspek pemilihan jodoh...
  Premium 317 Words 1 Pages
 • The Divine Evolution
  mekanisma jatuh dan bangunnya tamadun. Oleh kerana tumpuannya begitu, maka kadang-kadang kita terlepas pandang kepada pandangan para ulama’ terhadap persoalan-persoalan ‘pra-sejarah’ ini. Sebagaimana teori evolusi mempunyai akar falsafah yang melunjur hingga ke era Ancient Greek dan Roman serta agama, maka ia...
  Premium 1348 Words 4 Pages
 • Kaedah Memahami Islam Titas
  Memahami Islam Pihak sekular sering mengatakan bahawa agama Islam yang ada pada hari ini masih kabur dan mereka mengalami kesukaran untuk memahami Islam. Mereka juga mempersoalkan reaksi umat islam terhadap keraguan pemikiran, politik, sosial dan ekonomi. Kaedah- kaedah yang betul untuk memahami islam...
  Premium 694 Words 3 Pages
 • Tamadun Islam
  Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya Mohd. Liki Hamid (ed.) Terbitan Pertama 2002 PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD. TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN Takrif tamadun A.Perspektif tamadun islam >Ibnu Khaldun – kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan dan minat kepada pelbagai...
  Premium 5256 Words 22 Pages
 • Kenalilah Akidahmu
  nafas kita dalam keluhuran dan kesejukan, Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Berhak atas segala pujian, Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Tunggal Mencipta dan Mengawali Kesempurnaan dan Keindahan, Limpahan Puji atas Nya Yang Maha Tunggal dalam Keluhuran dan keabadian. Shalawat dan Salam terindah semoga selalu...
  Premium 39242 Words 125 Pages
 • Skripsi Laskar Pelangi
  Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Disusun Oleh: SUTRI A 310 050 077 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2009 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sastra merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif dalam menghasilkan sebuah...
  Premium 6313 Words 24 Pages
 • Hukum Kloning Dalam Perspektif Islam
  Hukum Kloning Dalam Perspektif Agama Islam Dan Imuwan Barat Perspektif Oleh Ilmuwan Barat Perdebatan tentang kloning dikalangan ilmuwan barat terus terjadi, bahkan dalam hal kloning binatang sekalipun, apalagi dalam hal kloning manusia. Kelompok kontra kloning diwakili oleh George Annos (seorang...
  Premium 601 Words 2 Pages
 • Sikap
  berbagai agama di dunia dan pengaruhnya yang besar atas manusia selama jangka waktu yang panjang, maka kita akan menemukan bahwa kesalahankesalahan yang parah telah dilakukan sebagai akibat adanya sikap tanpa toleransi dalam kehidupan beragama. Kata-kata seperti `penyiksaan`, `pengingkar agama`, `atheis`...
  Premium 2924 Words 10 Pages
 • Tamadun
  PENGAJIAN TAMADUN ISLAM SEJARAH, PENCAPAIAN DAN MASA DEPAN TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP ASAS TAMADUN • Tiap-tiap tamadun utama dunia meninggalkan cebisan-cebisan sumbangan keatas tamadun-tamadun lain yang sezaman dengannya. Apabila sumbangan sesuatu tamadun utama itu berjaya melepasi sempadan zamannya...
  Premium 10560 Words 46 Pages
 • Tamadun
  Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Sesungguhnya penelitian pembinaan dan kejatuhan sesbuah tamadun itu sangat dipengaruhi oleh asas dan sumber yang mendasari pembinaannya, hunbungan-hubuangan yang menghasilkan pembangunan itu, serta aspek-aspek yang diberi penekanan dalam perkembangan dan juga kemerosotannya...
  Premium 1283 Words 5 Pages
 • Islam Rule
  Ciri-Ciri Syariah Dan Keistimewaannya Allah SWT sebagai pencipta, telah meletakkan peraturan hidup atau syariat sebagai garis panduan yang bersesuain denagn fitrah manusia itu sendiri. Garis panduan ini bertujuan mengekalkan keharmonian dan kelangsungan hidup agar manusia sentiasa beradas di jalan...
  Premium 5672 Words 20 Pages
 • Health
  NILAI-NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA |Bil |Nilai |Penerangan/Definisi | |1 |Kepercayaan kepada Tuhan |Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala...
  Premium 737 Words 5 Pages
 • Moral Folio Ting4
  harmoni dan bahagia. Darinya akan mewujudkan sebuah masyarakat yang berbudi dan berbudaya mulia yang akhirnya akan membentuk satu sistem sosial yang mantap dan dapat menghadapi pelbagai arus cabaran. Memandangkan betapa pentingnya institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang berbudi dan berbudaya...
  Premium 2379 Words 9 Pages
 • Sej Ting 4 Bab 1
  Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA. Pengenalan 1. Kejadian Dunia a. Dunia ini berasal daripada matahari yang terpercik keluar kira-kira 93 juta tahun dahulu. b. Berjuta tahun kemudian percikan itu beransur sejuk menjadi: Batu → permukaan tinggi → rendah laut → wap → hujan ribut ...
  Premium 2050 Words 11 Pages
 • Kristus
  Kematian Kristus Di Kayu Salib Atau Perogolan Suci Yessica? Kategori: Agama Kristian,Pertemuan Minda Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang Satu, yang tidak mempunyai isteri mahupun anak. Artikel ini merumuskan pemerhatian saya semasa menyelidik...
  Premium 1129 Words 4 Pages
 • Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menjadi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan pada tahun 1988 telah menjadi pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara berdasarkan dua ayat...
  Premium 1067 Words 4 Pages
 • Analisis Sosial Dalam Diskriminasi Agama Di Sman Diy Indonesia
  ANALISIS SOSIAL TEMA : DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS DALAM ASPEK PENDIDIKAN ”Mengungkap Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Agama di Sekolah Negeri Khususnya di Tingkat SMA Propinsi D.I Yogyakarta” ( Studi Kasus di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 10 Yogyakarta ) • Latar Belakang ...
  Premium 4542 Words 15 Pages
 • Teologi
  UAS TEOLOGI I 1. Pandangan yang menyatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkannya segera setelah Ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri adalah deisme. 2. Keraguan kenyataan akan adanya Allah (tidak percaya) adalah skeptisisme...
  Premium 643 Words 4 Pages
 • Filsafat Pendidikan
  Filsafat Pendidikan Menurut John Locke dan John Dewey Pendahuluan Dalam tugas ini kami membahas pertama-tama tentang pemikiran-pemikiran John Locke dan John Dewey seputar manusia dan dunia pendidikan dari segi filsafati. Pemikiran John Locke dan John Dewey tentang filsafat pendidikan berangkat...
  Premium 3637 Words 15 Pages