• Sifat-Sifat Rasul
  (الصدق) iaitu mengatakan yang benar dan terang. Keutamaan dan kemuliaan sifat benar itu diperjelaskan oleh Allah Taala dalam surah al-Ahqaqaf ayat 16, maksudnya: "Mereka Itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang Telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka...
  Premium 431 Words 2 Pages
 • Kekeliruan
  | |Bahasa dan Sastra STAIN Surakarta | |Tadris Bahasa Inggris...
  Premium 4058 Words 13 Pages
 • Tamadun Islam
  Dewan, tamadun diertikan sebagai: 1. Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain- lain) yang tinggi, peradaban. 2. Negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta ...
  Premium 2063 Words 8 Pages
 • Tamadun Islam Uitm
  Alhamdulillah hi rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam dan telah memberi kami segala nikmat dan hikmah. Akhirnya folio kami telah lengkap kami laksanakan insyaallah apa yang terbaik dan mampu kami persembahkan. Di sini, kami ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah...
  Premium 4926 Words 17 Pages
 • Teori Darwin
  Pengenalan Sejak dahulu kala manusia selalu mempertanyakan asal-usul kehidupan dan dirinya. Jawapan sementara atas pertanyaan tersebut ada tiga altenatif, iaitu penciptaan, transformasi, atau evolusi biologi. Definisi evolusi biologi bermacam-macam tergantung dari aspek biologi yang dikaji. Beberapa...
  Premium 1127 Words 4 Pages
 • Rangkuman
  tentang berbagai macam masalah yang dihadapi manusia dalam hidupnya sehari-hari. Dengan mendapat mata kuliah ILMU BUDAYA DASAR diharapkan mahasiswa nantinya memiliki latar belakang pengeyahuan yang cukup luas tentang kebudayaan indomesia pada umumnya dan menimbulkan minat mendalaminya lebih lanjut...
  Premium 6412 Words 23 Pages
 • Masyarakat Cina Di Malaysia
  MASYARAKAT CINA DI MALAYSIA PENGENALAN Masyarakat Cina di Malaysia merujuk kepada sekelompok manusia iaitu orang Cina yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi di negara kita. Mereka biasanya berasal dari luar negara yang menjadi warganegara...
  Premium 6587 Words 20 Pages
 • Pragmatism
  Utara 1. Pendahuluan Tulisan yang berjudul “Pragmatisme: Sebuah tinjauan Sejarah Intelektual Amerika" akan membahas apa sebenarnya pragmatisme itu, dan ia sebagai filsafat Amerika Serikat. Dalam tulisan ini juga membahas sejarah timbulnya pracmatisme di Amerika Serikat sekaligus di kaitkan dengan tokoh-tokoh...
  Premium 3852 Words 13 Pages
 • Mengenal Sains
  MENGENAL SAINS: PENDAHULUAN Sains dan Teknologi yang ada pada hari ini adalah hasil daripada perkembangan yang berlaku semenjak beribu-ribu tahun yang lalu melalui beberapa tamadun manusia. Ia merupakan daya usaha manusia memahami alam dan seterusnya berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup...
  Premium 4062 Words 17 Pages
 • Operation Management
  | | |Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir daripada agama Islam. Sistem ekonomi ini menggunakan sumber-sumber ciptaan Allah | | |s.w.t dengan cara yang cekap dan adil berlandaskan hukum-hukum syarak. Sistem ekonomi ini menentang amalan riba atau feadah kerana...
  Premium 3585 Words 13 Pages
 • Grow with Character from Markplus Inc.
  adalah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan yang tumbuh dan berkembang berarti perusahaan tersebut selalu siap untuk menghadapi perubahan (change), perubahan yang membuat kompetitor dan konsumen semakin pintar. Sebuah perusahaan yang sudah mapan dan stabil sekalipun harus terus tumbuh...
  Premium 4938 Words 19 Pages
 • Ideologies in the World
  ide." Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat...
  Premium 7228 Words 26 Pages
 • Babi Theory
  China – di persekitaran Lembah Sungai Hwang Ho. 2. Kurikulum merujuk apa yang berlaku dalam kelas yang melibatkan pengajaran,penilaian,pembelajaran, dan bahan-bahan. 3. Tetapi zaman Dinasti Chin, falsafah Legalisme yang diasaskan oleh Han Fei Tsu lebih dominan. Isi – isi penting : Tahap pendidikan...
  Premium 2812 Words 10 Pages
 • Note Sejarah Spm 2010
  TAMADUN AWAL MANUSIA Tamadun Indus (a) Ciri-ciri bandar terancang • • • • Bandarnya terbahagi kepada dua bahagian dikelilingi oleh tembok Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan...
  Premium 16335 Words 78 Pages
 • Essay
  2011, Volume 24, Nomor 2 Hal: 109-116 Cerita Rakyat Pulau Raas dalam Konteks Psikoanalisis Carl G. Jung Anas Ahmadi1 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Unesa Abstract This research explained the archetype of folktale of Raas island (CRPR) through psychoanalysis approach of Carl...
  Premium 4495 Words 13 Pages
 • Komunikasi Lintas Budaya
  BUDAYA Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, juga menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan...
  Premium 4323 Words 19 Pages
 • Soalan & Jawapan Ramalan Sejarah 2007
  SKOR A Disediakan, Pn. Azizah Binti Yusoff Pengetua SMK Bandar Utama (3), Daerah Petaling Utama Sejarah Tingkatan 4 BAB 1 - TAMADUN AWAL MANUSIA 1 a) Huraikan sumbangan sistem Tulisan Mesopotamia (5m) F Jurutulis - Melahirkan jurutulis F Pendidikan - Sistem pendidikan diperkenalkan ...
  Premium 20936 Words 95 Pages
 • Ehmmm
  KOLEJ MATRIKULASI LABUAN SESI 2010/2011 SUMBANGAN ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI TUTORIAL F2T11 & F2T12 NAMA AHLI : SULAIMAN BIN JAFFREE MS1015517164 MOHD FADHIL BIN HAFIZ ...
  Premium 4456 Words 16 Pages
 • Hubungan Etnik
  kestabilan, dan kemajuan pembangunan negara banyak bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat Malaysia itu sendiri untuk mencapai perpaduan dan bukanlah satu perkara yang mudah. Ini adalah kerana memandangkan penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum, berbeza dari segi agama, budaya, aktiviti...
  Premium 11188 Words 38 Pages
 • Tarbiah Lansung Dari Allah
  Syaifuddin Ma’rifatullah : Tarbiyah Langsung Dari Allah DAFTAR ISI PENGANTAR KENALI DIRI, KENALI ALLAH MENGENAL DIRI, MENGENAL ALLAH Saat-Saat Manusia Diciptakan Saat-Saat Menjelang Kita Turun Ke bumi Petunjuk Allah Jangan Tertipu Penjaja Komoditi “Rasa Takut” Sumber Rasa Takut Tugas Khalifah Allah...
  Premium 47447 Words 158 Pages