• My Father
  menampilkan struktur tiga dimensinya. Nanoteknologi ialah satu cabang sains yang menumpukan kepada jirim-jirim pada saiz antara 1 hingga 100 nanometer (1 nm = 10−9 meter). Pada dasarnya, nanoteknologi ialah peluasan sains-sains yang sedia ada ke skala nano. Salah satu aspek skala nano yang terpenting...
  Premium 3001 Words 10 Pages
 • Swot Analysis Nestle
  Tajuk ini memang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Namun yang hendak difokaskan oleh penulis dalam kesempatan ini ialah menjelaskan maksud pembangunan ekonomi dari sudut Islam dan merumuskannya dari perspektif individu atau rakyat Malaysia yang mempunyai berbagai keturunan dan agama. Meskipun ekonomi...
  Premium 4007 Words 16 Pages
 • My Own
  mengenai fenomena alam dan organisasi ruangan berasaskan interaksi manusia dengan alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Dalam aspek Pengajian Sosial, kemahiran geografi, geografi fizikal dan manusia dan kajian geografi membolehkan setiap individu mengamalkan pengetahuan dan kemahiran geografi,...
  Premium 4012 Words 14 Pages
 • Ctu Tamadun Islam
  Definisi peristilahan tamadun; bahasa, istilah dan pandangan sarjana Perbincangan tentang ilmu ketamadunan telah banyak dikupas oleh tokoh-tokoh sarjana di Timur mahupun di Barat dari pelbagai perspektif. Pelbagai istilah telah muncul dalam mendefinisikan pengertian tamadun, di mana secara umumnya...
  Premium 2242 Words 9 Pages
 • Cellphone
  pikiran. Sepertinya, HP hanya berguna untuk menyampaikan SMS, mendengarkan musik, menonton tayangan audiovisual dan game. Tak ada manfaat yang berarti sehingga harus dilarang untuk dibawa dan dipergunakan siswa dilingkungan sekolah. Lalu apakah dengan demikian HP harus dilarang untuk dibawa siswa ke sekolah...
  Premium 2247 Words 7 Pages
 • Tamadun Islam
  Dewan, tamadun diertikan sebagai: 1. Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain- lain) yang tinggi, peradaban. 2. Negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta ...
  Premium 2063 Words 8 Pages
 • Tamadun
  PENGAJIAN TAMADUN ISLAM SEJARAH, PENCAPAIAN DAN MASA DEPAN TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP ASAS TAMADUN • Tiap-tiap tamadun utama dunia meninggalkan cebisan-cebisan sumbangan keatas tamadun-tamadun lain yang sezaman dengannya. Apabila sumbangan sesuatu tamadun utama itu berjaya melepasi sempadan zamannya...
  Premium 10560 Words 46 Pages
 • Kssr Sains
  Isu-isu dalam Pendidikan Sains | SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. Isu-isu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains, kandungan pendidikan sains, pengajaran sains dan literasi saintifik. HASIL PEMBELAJARAN 1.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu...
  Premium 29214 Words 124 Pages
 • Tamadun Islam Uitm
  Penghargaan Alhamdulillah hi rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam dan telah memberi kami segala nikmat dan hikmah. Akhirnya folio kami telah lengkap kami laksanakan insyaallah apa yang terbaik dan mampu kami persembahkan. Di sini, kami ucapkan setinggi-tinggi penghargaan...
  Premium 4926 Words 17 Pages
 • Mengenal Sains
  MENGENAL SAINS: PENDAHULUAN Sains dan Teknologi yang ada pada hari ini adalah hasil daripada perkembangan yang berlaku semenjak beribu-ribu tahun yang lalu melalui beberapa tamadun manusia. Ia merupakan daya usaha manusia memahami alam dan seterusnya berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup...
  Premium 4062 Words 17 Pages
 • Digital Library
  Abstrak : Seiring dengan perkembangan teknologi akhir-akhir ini, perpustakaan sekarang semakin berbenah diri untuk semakin menarik minat pembaca dengan mempermudah dalam pencarian informasi secara lengkap tentang bacaan yang mereka cari dan membuat suasana yang nyaman. Dengan menghubungkan ke internet...
  Premium 4245 Words 17 Pages
 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia
  iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut J. S. Furnivall dalam bukunya Natherlands India, masyarakat majmuk merupakan suatu masyarakat yang mengandungi berbagai komuniti yang tinggal bersebelahan tetapi berasingan dalam unit politik yang sama. Secara jelasnya, mereka yang berlainan budaya dan identiti hidup...
  Premium 4490 Words 14 Pages
 • Ehmmm
  KOLEJ MATRIKULASI LABUAN SESI 2010/2011 SUMBANGAN ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI TUTORIAL F2T11 & F2T12 NAMA AHLI : SULAIMAN BIN JAFFREE MS1015517164 MOHD FADHIL BIN HAFIZ ...
  Premium 4456 Words 16 Pages
 • Teknologi Komunikasi
  the availability of new technologies (van Dijk, 1993b) Teknologi komunikasi yang terus berkembang telah memberikan banyak kemudahan dan alternatif baru pada kehidupan manusia, interaksi antar manusia contohnya. Dahulu sebelum teknologi komunikasi ditemukan orang yang berada di Indonesia tidak akan...
  Premium 5043 Words 19 Pages
 • Pembangunan Website
  Belakang Perkembangan Teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia. Sebagian besar masyarakat atau perusahaan membutuhkan teknologi informasi untuk melakukan kegiatannya. Salah satu produk teknologi informasi yang saat ini digunakan masyarakat dan perusahaan adalah internet...
  Premium 463 Words 2 Pages
 • Masalah Ham
  berjuang untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain. Beberapa mengkonsumsi sumber daya bumi pada tingkat yang akan meninggalkan sedikit untuk generasi mendatang. Lainnya, banyak lagi jumlahnya, mengkonsumsi terlalu sedikit dan hidup dengan prospek kelaparan...
  Premium 100389 Words 369 Pages
 • Globalisasi Dan Implikasi Kepada Pendidikan Negara
  Globalisasi dan implikasi kepada pendidikan negara Abstrak Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Globalisasi juga dilihat sebagai suatu himpunan proses pengaliran global berbagai-bagai...
  Premium 4321 Words 14 Pages
 • Maksud Globalisasi
  proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit. Sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan...
  Premium 704 Words 3 Pages
 • Commit Suicide
  Menurut kronologi kitaran alam semester, kehidupan manusia adalah mengikuti urutan proses lahir, tua, sakit dan akhirnya mati. Ini bermaksud sesiapa pun tidak mungkin menentukan jangka hayat hidup, tidak diketahui bila tiba masanya menghembus nafas yang terakhir. Di dalam Summa Theological, St.Thomas...
  Premium 2033 Words 6 Pages
 • Tamadun Islam
  Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya Mohd. Liki Hamid (ed.) Terbitan Pertama 2002 PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD. TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN Takrif tamadun A.Perspektif tamadun islam >Ibnu Khaldun – kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan dan minat kepada pelbagai...
  Premium 5256 Words 22 Pages