• My Father
  sebagai suatu penemuan paling maju pada abad ini. Penggunaan teknologi nano terbukti memberikan manfaat kepada manusia, khususnya dalam bidang perubatan, elektronik, kawalan alam sekitar dan bioteknologi. Teknologi nano juga membantu bagi pengenalpastian bahan pencemar melalui penggunaannya sebagai...
  Premium 3001 Words 13 Pages
 • Swot Analysis Nestle
  Development secara lumrah. Kedua-duanya saling kait mengait dan diperlukan dalam negara membangun. Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumberdaya manusia (human capital) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama (driving force) pembangunan ekonomi. Pengembangan...
  Premium 4007 Words 17 Pages
 • My Own
  manusia dengan alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Dalam aspek Pengajian Sosial, kemahiran geografi, geografi fizikal dan manusia dan kajian geografi membolehkan setiap individu mengamalkan pengetahuan dan kemahiran geografi, nilai-nilai murni dan patriotisme dalam kehidupan seharian...
  Premium 4012 Words 17 Pages
 • Ctu Tamadun Islam
  sehingga hak-hak asasi manusia diketepikan. 3. Keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin. 4. Wujud sikap tertutup dan tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi sains dan teknologi, struktur politik, ekonomi dan sosial. Ini kerana sikap tertutup ini menghalang kepada peningkatan daya kreativiti dan seterusnya menyebabkan masyarakat tersebut hidup dalam kemunduran....
  Premium 2242 Words 9 Pages
 • Tamadun Islam
  Civilization' karangan M.A.J Beg, sesebuah masyarakat yang bertamadun mempunyai ciri-ciri asas yang berikut : 1. Wujud penempatan masyarakat manusia di kawasan tertentu (Kota, bandar, kepolisan) 2. Peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat. 3. Wujud sistem organisasi dan institusi sosial...
  Premium 2063 Words 9 Pages
 • Tamadun Islam Uitm
  .Keselamatan akal. Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah yang perlu memainkan peranan positif dan membina dalam kehidupan dunia. Berbagai-bagai jenis bidang perlu ditinjau dan diteroka oleh manusia bagi manfaat dan faedah kehidupan. Akal dan kekuatan berfikir adalah anugerah Allah yang sangat...
  Premium 4926 Words 20 Pages
 • Kssr Sains
  Kreativiti Hubungan Kemahiran Hidup alamsekitar Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et.al., 1988...
  Premium 29214 Words 117 Pages
 • Digital Library
  dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sebagai aktivitas manusia, teknologi mulai sebelum sains dan teknik. Kata teknologi sering menggambarkan penemuan dan alat yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik yang baru ditemukan. Akan tetapi...
  Premium 4245 Words 17 Pages
 • Tamadun
  dijadikan bukti. PANDANGAN ISLAM TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI Islam melihat sains sebagai satu ilmu yang sangat diperlukan oleh manusia untuk memajukan kehidupan mereka. Bapa sisiologi Barat, August Comte (1789-1857) mengatakan manusia dari sudut kepercayaan dapat dibahagikan kepada 3 peringkat...
  Premium 10560 Words 43 Pages
 • Cellphone
  , etika penggunaan dan manfaatnya bagi manusia. Celakanya kehadiran HP yang memberondong ke tengah-tengah kehidupan masyarakat membuat sekolah kelimpungan. Karena pada saat yang sama dampak negatif menggandoli dan menyebarkan pengaruhnya bagi kehidupan siswa. Juga kehadiran teknologi informasi dan...
  Premium 2247 Words 9 Pages
 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia
  . “Daya” pula membawa maksud usaha dan ikhtiar. Ia membawa maksud segala daya usaha manusia untuk mengatasi segala masalah kehidupan mereka dan usaha menyesuaikan diri dengan alam persekitaran. Segalanya tersirat di dalam ilmu pengetahuan, sains, teknologi, ekonomi, falsafah, bahasa, kesusasteraan...
  Premium 4490 Words 18 Pages
 • Ehmmm
  yang asing dalam ajaran dan sejarah Islam. Ia merupakan 1 proses yang berterusan yang menggabungkan kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan. Ahmad Y.Al-Hassan dan Donald R.Hill dalam kajian mereka mendedahkan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan mesin , arkitek , kejuruteraan...
  Premium 4456 Words 18 Pages
 • Mengenal Sains
  tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan” (Malaysia: Melangkah Kehadapan) Bagi mencapai wawasan ini beberapa langkah maujud haruslah diambil. Antaranya ialah: • • Menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Ini...
  Premium 4062 Words 17 Pages
 • Masalah Ham
  baru, yang harus ditentukan oleh kondisi baru bagi kehidupan umat manusia saat ini dan di masa depan. I.T. Frolov Editor-in-Chief Majalah, Komunis WCED Audiensi Publik Moskow, 6 Desember 1986 46. Di masa lalu, tanggung jawab untuk hal-hal lingkungan hidup telah ditempatkan di lingkungan...
  Premium 100389 Words 402 Pages
 • Globalisasi Dan Implikasi Kepada Pendidikan Negara
  kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cendekiawan Barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala...
  Premium 4321 Words 18 Pages
 • Note Sejarah Spm 2010
  membina kecemerlangan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang bertunjangkan sains dan teknologi ukuran kemajuan bangsa mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti dan amalan kreatif serta inovatif • Cabaran Ketujuh : Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang dicirikan dengan kehidupan...
  Premium 16335 Words 66 Pages
 • Teknologi Komunikasi
  , 1993b) Teknologi komunikasi yang terus berkembang telah memberikan banyak kemudahan dan alternatif baru pada kehidupan manusia, interaksi antar manusia contohnya. Dahulu sebelum teknologi komunikasi ditemukan orang yang berada di Indonesia tidak akan dapat melihat bahkan mendengarkan orang...
  Premium 5043 Words 21 Pages
 • Commit Suicide
  serangan serangga perosak dan penyakit. Ini mengurangkan penggunaan racun serangga, menjamin makanan yang terdapat di pasaran selamat digunakan. Manfaat sains dan teknologi telah diterap sepenuhnya ke dalam kehidupan kita. Jika dianggap ia tidak bermoral, sepatutnya ditinggalkan kereta dan berjalan...
  Premium 2033 Words 9 Pages
 • Swasta Air
  ancaman telefon dan pihak polis pula membatalkan permit bagi forum itu atas 'alasan keselamatan.' Syarikat air ini mempunyai kuasa yang besar dan mengawal kehidupan harian kita. Malangnya rakyat Malaysia mempunyai daya ingatan yang singkat.Perkhidmatan penswastaan air telah merekodkan lebih banyak...
  Premium 29050 Words 117 Pages
 • Maksud Globalisasi
  . Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala orang barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala...
  Premium 704 Words 3 Pages