• Motivation
  rajin untuk datang ke sekolah lebih awal, ingin ke perpustakaan, gemar membaca dan menganggap peperiksaan sebagai satu cabaran. Kondusif mengikut takrifan berdasarkan Cambridge Advance Learner’s Dictionary (2004) membawa maksud menyediakan keadaan yang betul ( the right condition) yang dapat...
  Premium 5369 Words 22 Pages
 • Guidance Note on Audit of Investments
  itu dibuat. Satu pelaburan jangka panjang adalah pelaburan lain daripada investment.4 sekarang 4. Ciri-ciri berikut pelaburan mempunyai kesan ke atas prosedur pengauditan yang berkaitan:     (A) Pelaburan membentuk sebahagian besar daripada jumlah aset entiti tertentu seperti bank, syarikat...
  Premium 10872 Words 44 Pages
 • Kssr Sains
  membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. 2. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah. Kerangka Tajuk-tajuk Rajah 1.0 Kerangka tajuk ISI KANDUNGAN 1.0 Isu- isu Kurikulum Sains Preparing a national...
  Premium 29214 Words 117 Pages
 • Peluang, Tantangan & Hambatan Perbankan Syariah Di Indonesia
  . Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas untuk itu. Bagi bank syari’ah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang...
  Premium 8144 Words 33 Pages
 • Pasaran Modal Islam
  untuk menerangkan kehendak syarak daripada sesuatu lafaz (dalil) tanpa terikat kepada pengertian zahir dalil tersebut. Sebaliknya maksud lain yang tersirat akan diterima pakai sekiranya disokong kuat oleh dalil lain yang menjelaskan bahawa syarak menghendaki maksud tersebut. Lihat lebih lanjut...
  Premium 9089 Words 37 Pages
 • Google Takes on the World
  Indonesia. Motif lain dilakukannya merger adalah monopoli power. Suatu perusahaan besar melakukan merger dengan perusahaan yang level bisnisnya lebih kecil atau setara akan memberikan kesan bahwa perusahaan ter-sebut memiliki kemampuan lebih, baik dalam aset maupun dalam managerial skill-nya. Dengan...
  Premium 9701 Words 39 Pages
 • Pollution
  pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap manusia,masyarakat atau penduduk yang tinggal bumi ini. Apa yang dikatakan sebagai pencemaran ini merupakan satu topik yang hangat dan tidak di ambil tindakan secara serius dari dahulu lagi. Buktinya, terdapat pelbagai kesan...
  Premium 3686 Words 15 Pages
 • Ready Credit T&C
  kami dan terma dan syarat ini meliputi kemudahan dan perkhidmatan dan akaun yang sedia ada atau dari masa ke semasa disediakan atau dibuka oleh kami untuk pelanggan kami seperti mana yang ditetapkan atau dicatatkan oleh kami dari masa ke semasa; “Kadar Boleh Dikenakan” mempunyai maksud seperti mana...
  Premium 26798 Words 108 Pages
 • 10 Thing Wrong
  , begin with the idea that the media is to blame, and then try to make links from the product back to the world of actual violence. 1. Kesan model menangani masalah sosial 'mundur'. a. Untuk memahami punca-punca keganasan, atau tingkah laku manusia yang lain, penyelidikan secara logik harus...
  Premium 855 Words 4 Pages
 • Pencemaran Alam
  pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke...
  Premium 2680 Words 11 Pages
 • Sains Sukan
  Bahan-bahan dan kaedah-kaedah yang dilarang Senarai bahan-bahan dan kaedah doping yang dilarang. Penggunaannya merupakan satu penipuan. Jenis dan deskripsi | Kesan-kesan sampingan | Agen Anabolik * Steroid anabolik androgenik adalah merupakan hormon sintetik testosteron. * Agen ini...
  Premium 478 Words 2 Pages
 • Unemplyment and Crime in Malaysia
  terbuka. Pengangguran ini berlaku apabila tenaga buruh secara sukarela enggan bekerja apabila ditawarkan pekerjaan. Ini disebabkan oleh pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kelulusan, kemahiran, pengalaman dan sebagainya dengan tenaga buruh.  1.3 KESAN PENGANGGURAN Pengangguran...
  Premium 9544 Words 39 Pages
 • Dadah
  % adalah terdiri daripada kaum belia yang berumur diantara 20-29 tahun . Ini jelas menunjukkan bahawa golongan yang menghadapi risiko yang tinggi ialah kaum belia yang menjadi harapan nusa dan bangsa . ------------------------------------------------- 7. KESAN-KESAN ATAU AKIBAT PENYALAHGUNAAN SYABU...
  Premium 557 Words 3 Pages
 • Rph Kajian Tempatan
  . Pertanian 16. Kesan-kesan positif yang dibawa oleh proses urbanisasi ialah… I kos hidup rendah. II nilai hartanah meningkat. III kemudahan rekreasi banyak. IV kemudahan infrastruktur. A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 17. Fenomena X dapat dikaitkan...
  Premium 503 Words 3 Pages
 • Speech Act
  satu peristiwa tutur yang menuntut adanya kemampuan yang baik dalam bertutur adalah tatkala melakukan permintaan. Permintaan merupakan suatu tuturan yang di dalamnya terkandung tindakan agar mitra tutur berbuat sesuai dengan maksud tuturan (Revita, 2005:73). Dengan kata lain, maksud permintaan menjadi...
  Premium 4318 Words 18 Pages
 • Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dari Segi Politik
  Kesan Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Segi Politik Di Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau 8 lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga kini. Antara keasan yang terutama ialah dari segi politik dan...
  Premium 419 Words 2 Pages
 • Mla vs. Apa
  last name (ex. Kesan 1). Example of an article In text citation: Even though many companies now routinely monitor employees through electronic means, “there may exist less intrusive safeguards for employers” (Kesan 293). Works cited: Kesan, Jay P. “Cyber-Working or Cyber-Shirking? A First...
  Premium 1237 Words 5 Pages
 • Tanah Runtuh
  Tanah runtuh merupakan satu malapetaka major dunia kerana ianya tersebar luas dan memberi impak yang besar termasuk negara Malaysia. Kesan daripada malapetaka tanah runtuh ini berbahaya kepada manusia dan juga kepada benda hidup yang lain. Contohnya, bahan di cerun yang tepu dengan air boleh...
  Premium 652 Words 3 Pages
 • My Father
  disampaikan ke bahagian sel-sel kanser sahaja. • Ubat bunuh sel kanser tanpa jejaskan sel normal lain. • Ini dapat merawat penyakit dangan berkesan. • Kesan sampingan juga dapat dikurangkan. 3. Penting dalam teknologi maklumat. • Nanoteknologi diguna untuk mencipta cip kamputer dan peranti...
  Premium 3001 Words 13 Pages
 • Sbfkrh
  - 355 Date of Advising 12 September 2012 (Wednesday) Advisors Name Dr. Partha Pratim Dey (PPD) Dr. Arshad M Chowdhury (AMC) Dr. Md. Shahadet Hossain Dr. Lamia Iftekher Mr. Mirza Mohammad Lutfe Elahi (MLE) Mr. Mustak Mia (MtM) Mr. Maksud Alam Dr. Shazzad Hossain (Szz) Dr. Nova Ahmed (NvA) Dr. Mamun...
  Premium 465 Words 2 Pages