Maksud Kesan Essays and Term Papers

 • Maksud Globalisasi

  MAKSUD GLOBALISASI Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit. Sesebuah negara itu terbuka luas...

    704 Words | 3 Pages  

 • Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dari Segi Politik

  Kesan Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Segi Politik Di Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau 8 lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga kini. Antara keasan yang terutama ialah dari segi politik dan pentadbiran...

    419 Words | 2 Pages  

 • Kesan Peperangan Terhadap Keseimbangan Pasaran Minyak Dan Kereta

  ____________ BBEK1103 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS ____________________________________________________________ ____________ ASSIGMENT TITLE: KESAN PEPERANGAN DI NEGARA PEGELUAR MINYAK UTAMA DI DUNIA TERHADAP KESEIMBANGAN PASARAN MINYAK DAN KERETA (PRINCIPLES OF MICROECONOMICS) RUBERT SALIMON...

    2152 Words | 11 Pages  

 • Aspek budaya dalam penterjemahan novel Memoirs of a Geisha

  haruslah mengandungi kesan yang sama, yakni kesan perkara yang hendak disampaikan dalam buku bahasa sumber tersebut sama dengan hasil terjemahan. Terjemahan yang tidak bagus akan mendatangkan hasil yang tidak memberangsangkan terutamanya kepada para pembaca yang ingin mendapatkan kesan yang sama dengan ketika...

    1273 Words | 5 Pages  

 • Feng Shui

  Cina Mudah adalah seperti berikut: FENG SHUI Feng dan Shui bersama-sama menunjukkan kuasa bagi pengaliran element semula jadi dan membawa kesan terhadap permukaan bumi. Fend Shui sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari pola distribusi dan pergerakan energi Chi di atas permukaan bumi, dan mempelajari...

    4989 Words | 24 Pages  

 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia

  membawa maksud hidup bersama dengan orang lain (Colins, 1983: 500). “Community” pula membawa maksud kumpulan individu yang hidup bersama dan mempunyai nilai bersama (Colins, 1983: 100). Dalam bahasa Arab perkataan masyarakat berasal dari akar kata “syaraka, yusyariku, musyarakatan” membawa maksud bersekutu...

    4490 Words | 14 Pages  

 • Why Recycle

  menjadikan bumi kita, dan Malaysia khususnya adalah Kitar Semula. Tapi apakah “Kitar Semula”? Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, Kitar Semula membawa maksud: Kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin, botol, kertas yang telah digunakan supaya dapat digunakan semula: ~ semula wajar diusahakan agar...

    552 Words | 2 Pages  

 • Uum Business Com

  seterusnya pendengar mengabaikan maklumat yang hendak disampaikan. 4. Pre-judgement (pra-penilaian) Pra-penilaian boleh meninggalkan kesan yang negetif dan membuat seseorang itu tertanya-tanya tentang perkara yang hendak disampaikan tanpa menilai dan memberi peluang untuk seseorang itu...

    1760 Words | 11 Pages  

 • Moral

  PENDIDIKAN MORAL BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH BAB 4 KONFLIK MORAL DAN PENYELESAIAN Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja MAKSUD KONFLIK atau PERTIKAIAN Ialah sesuatu permasalahan yang timbul akibat daripada pertembungan dua perkara atau lebih. Ini berbeza dengan masalah kerana...

    1520 Words | 6 Pages  

 • Jerebu in Malaysia

  apabila habuk terlalu banyak berkumpul di udara dalam keadaan atmosfera yang stabil. MAKSUD JEREBU Menyebut jerebu amat mudah tetapi mungkin ada di kalangan kita yang tidak tahu apa ertinya jerebu sepenuhnya dan kesan kepada alam sekitar. Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan kewujudan banyak...

    2542 Words | 12 Pages  

 • Pengenalan Jabatan Pertahanan Awam

  Peperangan dunia telah memberi kesan kepada rakyat negara yang terlibat termasuklah negara kita, Malaysia. Di atas kesedaran itu maka dalam tahun 1951 "Civil Defence Ordinance" telah diluluskan dan dalam tahun 1952 sebuah Jabatan telah ditubuhkan bagi melaksanakan maksud ordinan tersebut. Jabatan tersebut...

    3021 Words | 19 Pages  

 • Ktymtykykmu

  merosakan bangku, meja, telefon dan pondok telefon awam, tandas awam, papan tanda, memecahkan tingkap dan pintu sekolah dan lain-lain lagi. Kesan-kesan yang membawa dari vandalisme ialah banyak harta benda sekolah dan awam musnah dan menyebabkan kerajaan kena mengeluarkan wang untuk membaiki atau...

    4651 Words | 15 Pages  

 • Ctu Tamadun Islam

  yang menjelaskan lagi kandungan maksud yang diungkapkannya. Antara yang dimaksudkan ialah madinah (bandar) dan madi1ni (keselesaan hidup dan ketinggian budi) (Mohd Liki Hamid, 2004 : 4-5). Tamadun juga sering disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada...

    2242 Words | 9 Pages  

 • Ethnomusicology

  kehidupan seharian manusia. Manusia menghasilkan muzik dengan pelbagai cara dan dimainkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Penggubahan muzik mempunyai kesan yang berbeza-beza dalam setiap keadaan. Sebagai contohnya muzik yang rancak menggambarkan kegembiraan dan muzik yang sayu menggambarkan kesedihan....

    4461 Words | 17 Pages  

 • Analisis Posisi Persaingan Bisnis Retail

  para pesaingnya berdasarkan persepsi konsumen. Dari hasil evaluasi akan dapat diketahui kekuatan citra suatu riteler. Citra di sini adalah persepsi, kesan atau kepercayaan yang dimiliki seseorang atau masyarakat umum terhadap riteler. Citra yang baik dari riteler akan mempengaruhi pembelian suatu barang...

    844 Words | 3 Pages  

 • Revolusi Industri

  lebihan barang dalam pengeluaran seterusnya menyebabkan harga barang menurun serta menjadi lebih murah berbanding sebelum ini. Revolusi industri memberi kesan positif ke atas penduduk eropah kerana penduduk kini mampu untuk membeli barang pada harga yang murah. Ini seterusnya turut dapat meningkatkan taraf...

    3450 Words | 13 Pages  

 • Prinsip Teknologi Pendidikan

  bg, obj terang (2) Memudahkan suatu item dilihat (3) mwujudkn perasaan harmoni; guna warna analogus cth merah, merah ungu, ungu (4) Lahirkan kesan tertentu; Wrna Panas-merah, Sejuk-biru, Psikologi-Tahun Baru cina-merah. Komposisi Warna: (1)warna utama-biru kuning merah (2)warna sekunder-campuran...

    3201 Words | 14 Pages  

 • creatif thinking (malay version)

  SOALAN 1 MAKSUD PEMIKIRAN LATERAL. Pemikiran lateral adalah satu kemampuan seseorang untuk berfikir secara kreatif atau dalam erti kata lain berfikir di luar kotak. Kadang-kala, pemikiran jenis ini lebih sinonim dilihat pada insan-insan yang terlibat dalam bidang perniagaan. Mereka yang berfikiran...

    1694 Words | 7 Pages  

 • Tingkahlaku Kanak-Kanak Prasekolah

  telah digunakan dengan meluas di Amerika Syarikat, dan telah dipercubakan di beberapa buah prasekolah di Pulau Pinang. Intervensi ini telah menunjukkan kesan yang positif di kalangan kanak-kanak prasekolah, dan memberi sokongan kepada pendekatan yang mensasarkan kognisi sosial kanak-kanak. ‘Do unto others...

    4644 Words | 16 Pages  

 • Taipei 101

  capaian internet menggunakan satelit yang mencapai kelajuan sehingga 1 gigabit per saat. Menara Taipei 101 telah dipasangkan dengan teknologi mengawal kesan bencana alam yang diletakkan di tingkat 88. Fungsi sistem ini adalah untuk mengawal kestabilan bangunan terhadap ancaman gempa bumi, taufan dan angin...

    3718 Words | 14 Pages