• Tips
  Sejarah Bab 1: Maksud, Ciri2 tamadun, Proses pembentukan tamadun Indus Bab 2: Tamadun China (Sumbangan & Aspek-aspeknya) Bab3: Pengaruh agama Hindu & Buddha dalam Kesenian (patung & candi), Pentadbiran Srivijaya Bab 4: Masyarakat ArabJahiliah Bab 5: Hijrah (Sebab, Maksud, Tujuan, Kepentingan) Bab...
  Premium 295 Words 3 Pages
 • 收集限量版世界杯图片!
  Kesan-kesan Globalisasi dari segi aspek masyarakat Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknologi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. Urusan boleh diselesaikan dengan lebih pantas, produktiviti meningkat berlipat ganda, dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada...
  Premium 908 Words 2 Pages
 • Tamadun
  sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal menjadi suatu perbandaran. Perkataan tamadun melahirkan beberapa perkataan lain yang menjelaskan lagi kandungan maksud yang diungkapknya. dan membangunkan sesuatu kawasan hingga Ini bermakna dalam kronologi sejarah, tamadun bukanlah perkataan tunggal dan perkataan...
  Premium 10560 Words 46 Pages
 • Feng Shui
  Cina Mudah adalah seperti berikut: FENG SHUI Feng dan Shui bersama-sama menunjukkan kuasa bagi pengaliran element semula jadi dan membawa kesan terhadap permukaan bumi. Fend Shui sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari pola distribusi dan pergerakan energi Chi di atas permukaan bumi, dan mempelajari...
  Premium 4989 Words 24 Pages
 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia
  membawa maksud hidup bersama dengan orang lain (Colins, 1983: 500). “Community” pula membawa maksud kumpulan individu yang hidup bersama dan mempunyai nilai bersama (Colins, 1983: 100). Dalam bahasa Arab perkataan masyarakat berasal dari akar kata “syaraka, yusyariku, musyarakatan” membawa maksud bersekutu...
  Premium 4490 Words 14 Pages
 • Jerebu in Malaysia
  apabila habuk terlalu banyak berkumpul di udara dalam keadaan atmosfera yang stabil. MAKSUD JEREBU Menyebut jerebu amat mudah tetapi mungkin ada di kalangan kita yang tidak tahu apa ertinya jerebu sepenuhnya dan kesan kepada alam sekitar. Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan kewujudan banyak...
  Premium 2542 Words 12 Pages
 • Gangguan Seksual
  pengkajipengkaji lepas terhadap konsep ini ialah kesan yang ditanggung oleh mangsa. Kebanyakan keputusan kajian lalu menyatakan bahawa mangsa dikatakan berasa tidak selamat di tempat kerja atau mengalami tekanan psikologi sehingga menganggu kehidupan seharian mereka. Kesan lansung dan tidak lansung daripada tindakan...
  Premium 21135 Words 86 Pages
 • Moral
  PENDIDIKAN MORAL BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH BAB 4 KONFLIK MORAL DAN PENYELESAIAN Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja MAKSUD KONFLIK atau PERTIKAIAN Ialah sesuatu permasalahan yang timbul akibat daripada pertembungan dua perkara atau lebih. Ini berbeza dengan masalah kerana...
  Premium 1520 Words 6 Pages
 • Why Recycle
  menjadikan bumi kita, dan Malaysia khususnya adalah Kitar Semula. Tapi apakah “Kitar Semula”? Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, Kitar Semula membawa maksud: Kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin, botol, kertas yang telah digunakan supaya dapat digunakan semula: ~ semula wajar diusahakan agar...
  Premium 552 Words 2 Pages
 • Uum Business Com
  seterusnya pendengar mengabaikan maklumat yang hendak disampaikan. 4. Pre-judgement (pra-penilaian) Pra-penilaian boleh meninggalkan kesan yang negetif dan membuat seseorang itu tertanya-tanya tentang perkara yang hendak disampaikan tanpa menilai dan memberi peluang untuk seseorang itu...
  Premium 1760 Words 11 Pages
 • Note Sejarah Spm 2010
  seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal. Kawalan terhadap banjir dengan pembinaan terusan. Kesan perkembangan perusahaan dalam tamadun China. • • • • • • • Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han lagi. Perusahaan...
  Premium 16335 Words 78 Pages
 • Kemahiran Berfikir
  maka ia akan membantu kita memahami dengan lebih jelas akan dunia di sekeliling kita. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Kemahiran kreatif membawa maksud kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama...
  Premium 1683 Words 9 Pages
 • Pengenalan Jabatan Pertahanan Awam
  Peperangan dunia telah memberi kesan kepada rakyat negara yang terlibat termasuklah negara kita, Malaysia. Di atas kesedaran itu maka dalam tahun 1951 "Civil Defence Ordinance" telah diluluskan dan dalam tahun 1952 sebuah Jabatan telah ditubuhkan bagi melaksanakan maksud ordinan tersebut. Jabatan tersebut...
  Premium 3021 Words 19 Pages
 • History of Independence
  erti peperangan / kekerasan. Seandainya diberi pilihan untuk berada dalam suasana peperangan, pastinya setiap orang akan menjawab tidak. Ini kerana kesan dan akibat perang / kekerasan akan menimbulkan kesusahan kepada manusia. Sebenarnya peperangan telah berlaku semenjak tamadun awal manusia lagi. Bermulanya...
  Premium 2272 Words 7 Pages
 • Creative Essay
  itu dijelaskan, dan iklan itu sendiri dapat dibezakan dengan jelasnya daripada mana-mana perkara editorial yang muncul bersama-samanya. 3.4 Bagi maksud Kod ini: (i) Perkataan “iklan” terpakai kepada komunikasi pemasaran atau pengiklanan di mana-mana ia kelihatan dalam bentuk bercetak. Ia termasuk iklan...
  Premium 18638 Words 76 Pages
 • Ctu Tamadun Islam
  yang menjelaskan lagi kandungan maksud yang diungkapkannya. Antara yang dimaksudkan ialah madinah (bandar) dan madi1ni (keselesaan hidup dan ketinggian budi) (Mohd Liki Hamid, 2004 : 4-5). Tamadun juga sering disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada...
  Premium 2242 Words 9 Pages
 • Ktymtykykmu
  merosakan bangku, meja, telefon dan pondok telefon awam, tandas awam, papan tanda, memecahkan tingkap dan pintu sekolah dan lain-lain lagi. Kesan-kesan yang membawa dari vandalisme ialah banyak harta benda sekolah dan awam musnah dan menyebabkan kerajaan kena mengeluarkan wang untuk membaiki atau...
  Premium 4651 Words 15 Pages
 • Christmas
  a)mengambil tindakan yang wajar. b)berfikir dengan matang. c)berani mengatakan “tidak” kepada ajakan negative rakan sebaya. d)merupaya membezakan kesan baik dan buruk sesuatu tindakan terhadap diri dan orang lain. 3. Saya Hoh Yu Hao murid tingkatan 1K berjanji dan berikrar tidak akan terlibat dalam...
  Premium 739 Words 5 Pages
 • Ethnomusicology
  kehidupan seharian manusia. Manusia menghasilkan muzik dengan pelbagai cara dan dimainkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Penggubahan muzik mempunyai kesan yang berbeza-beza dalam setiap keadaan. Sebagai contohnya muzik yang rancak menggambarkan kegembiraan dan muzik yang sayu menggambarkan kesedihan....
  Premium 4461 Words 17 Pages
 • Analisis Posisi Persaingan Bisnis Retail
  para pesaingnya berdasarkan persepsi konsumen. Dari hasil evaluasi akan dapat diketahui kekuatan citra suatu riteler. Citra di sini adalah persepsi, kesan atau kepercayaan yang dimiliki seseorang atau masyarakat umum terhadap riteler. Citra yang baik dari riteler akan mempengaruhi pembelian suatu barang...
  Premium 844 Words 3 Pages