Maksud Kesan Essays and Term Papers

 • Maksud Globalisasi

  MAKSUD GLOBALISASI Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit. Sesebuah negara itu terbuka luas...

  704 Words | 3 Pages

 • Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dari Segi Politik

  Kesan Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Segi Politik Di Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau 8 lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga kini. Antara keasan yang terutama ialah dari segi politik dan pentadbiran...

  419 Words | 2 Pages

 • Kesan Peperangan Terhadap Keseimbangan Pasaran Minyak Dan Kereta

  ____________ BBEK1103 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS ____________________________________________________________ ____________ ASSIGMENT TITLE: KESAN PEPERANGAN DI NEGARA PEGELUAR MINYAK UTAMA DI DUNIA TERHADAP KESEIMBANGAN PASARAN MINYAK DAN KERETA (PRINCIPLES OF MICROECONOMICS) RUBERT SALIMON...

  2152 Words | 11 Pages

 • Tips

  Sejarah Bab 1: Maksud, Ciri2 tamadun, Proses pembentukan tamadun Indus Bab 2: Tamadun China (Sumbangan & Aspek-aspeknya) Bab3: Pengaruh agama Hindu & Buddha dalam Kesenian (patung & candi), Pentadbiran Srivijaya Bab 4: Masyarakat ArabJahiliah Bab 5: Hijrah (Sebab, Maksud, Tujuan, Kepentingan) Bab...

  295 Words | 3 Pages

 • 收集限量版世界杯图片!

  Kesan-kesan Globalisasi dari segi aspek masyarakat Seiring dengan globalisasi ialah penggunaan teknologi tinggi moden yang mempertingkatkan kecekapan. Urusan boleh diselesaikan dengan lebih pantas, produktiviti meningkat berlipat ganda, dan tiada halangan kepada pengagihan produk dan perkhidmatan pada...

  908 Words | 2 Pages

 • Tamadun

  sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal menjadi suatu perbandaran. Perkataan tamadun melahirkan beberapa perkataan lain yang menjelaskan lagi kandungan maksud yang diungkapknya. dan membangunkan sesuatu kawasan hingga Ini bermakna dalam kronologi sejarah, tamadun bukanlah perkataan tunggal dan perkataan...

  10560 Words | 46 Pages

 • Feng Shui

  Cina Mudah adalah seperti berikut: FENG SHUI Feng dan Shui bersama-sama menunjukkan kuasa bagi pengaliran element semula jadi dan membawa kesan terhadap permukaan bumi. Fend Shui sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari pola distribusi dan pergerakan energi Chi di atas permukaan bumi, dan mempelajari...

  4989 Words | 24 Pages

 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia

  membawa maksud hidup bersama dengan orang lain (Colins, 1983: 500). “Community” pula membawa maksud kumpulan individu yang hidup bersama dan mempunyai nilai bersama (Colins, 1983: 100). Dalam bahasa Arab perkataan masyarakat berasal dari akar kata “syaraka, yusyariku, musyarakatan” membawa maksud bersekutu...

  4490 Words | 14 Pages

 • Gangguan Seksual

  pengkajipengkaji lepas terhadap konsep ini ialah kesan yang ditanggung oleh mangsa. Kebanyakan keputusan kajian lalu menyatakan bahawa mangsa dikatakan berasa tidak selamat di tempat kerja atau mengalami tekanan psikologi sehingga menganggu kehidupan seharian mereka. Kesan lansung dan tidak lansung daripada tindakan...

  21135 Words | 86 Pages

 • Why Recycle

  menjadikan bumi kita, dan Malaysia khususnya adalah Kitar Semula. Tapi apakah “Kitar Semula”? Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, Kitar Semula membawa maksud: Kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin, botol, kertas yang telah digunakan supaya dapat digunakan semula: ~ semula wajar diusahakan agar...

  552 Words | 2 Pages

 • Moral

  PENDIDIKAN MORAL BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH BAB 4 KONFLIK MORAL DAN PENYELESAIAN Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja MAKSUD KONFLIK atau PERTIKAIAN Ialah sesuatu permasalahan yang timbul akibat daripada pertembungan dua perkara atau lebih. Ini berbeza dengan masalah kerana...

  1520 Words | 6 Pages

 • Uum Business Com

  seterusnya pendengar mengabaikan maklumat yang hendak disampaikan. 4. Pre-judgement (pra-penilaian) Pra-penilaian boleh meninggalkan kesan yang negetif dan membuat seseorang itu tertanya-tanya tentang perkara yang hendak disampaikan tanpa menilai dan memberi peluang untuk seseorang itu...

  1760 Words | 11 Pages

 • Jerebu in Malaysia

  apabila habuk terlalu banyak berkumpul di udara dalam keadaan atmosfera yang stabil. MAKSUD JEREBU Menyebut jerebu amat mudah tetapi mungkin ada di kalangan kita yang tidak tahu apa ertinya jerebu sepenuhnya dan kesan kepada alam sekitar. Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan kewujudan banyak...

  2542 Words | 12 Pages

 • Note Sejarah Spm 2010

  seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal. Kawalan terhadap banjir dengan pembinaan terusan. Kesan perkembangan perusahaan dalam tamadun China. • • • • • • • Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han lagi. Perusahaan...

  16335 Words | 78 Pages

 • Kemahiran Berfikir

  maka ia akan membantu kita memahami dengan lebih jelas akan dunia di sekeliling kita. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Kemahiran kreatif membawa maksud kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama...

  1683 Words | 9 Pages

 • History of Independence

  erti peperangan / kekerasan. Seandainya diberi pilihan untuk berada dalam suasana peperangan, pastinya setiap orang akan menjawab tidak. Ini kerana kesan dan akibat perang / kekerasan akan menimbulkan kesusahan kepada manusia. Sebenarnya peperangan telah berlaku semenjak tamadun awal manusia lagi. Bermulanya...

  2272 Words | 7 Pages

 • Pengenalan Jabatan Pertahanan Awam

  Peperangan dunia telah memberi kesan kepada rakyat negara yang terlibat termasuklah negara kita, Malaysia. Di atas kesedaran itu maka dalam tahun 1951 "Civil Defence Ordinance" telah diluluskan dan dalam tahun 1952 sebuah Jabatan telah ditubuhkan bagi melaksanakan maksud ordinan tersebut. Jabatan tersebut...

  3021 Words | 19 Pages

 • Creative Essay

  itu dijelaskan, dan iklan itu sendiri dapat dibezakan dengan jelasnya daripada mana-mana perkara editorial yang muncul bersama-samanya. 3.4 Bagi maksud Kod ini: (i) Perkataan “iklan” terpakai kepada komunikasi pemasaran atau pengiklanan di mana-mana ia kelihatan dalam bentuk bercetak. Ia termasuk iklan...

  18638 Words | 76 Pages

 • Christmas

  a)mengambil tindakan yang wajar. b)berfikir dengan matang. c)berani mengatakan “tidak” kepada ajakan negative rakan sebaya. d)merupaya membezakan kesan baik dan buruk sesuatu tindakan terhadap diri dan orang lain. 3. Saya Hoh Yu Hao murid tingkatan 1K berjanji dan berikrar tidak akan terlibat dalam...

  739 Words | 5 Pages

 • Ktymtykykmu

  merosakan bangku, meja, telefon dan pondok telefon awam, tandas awam, papan tanda, memecahkan tingkap dan pintu sekolah dan lain-lain lagi. Kesan-kesan yang membawa dari vandalisme ialah banyak harta benda sekolah dan awam musnah dan menyebabkan kerajaan kena mengeluarkan wang untuk membaiki atau...

  4651 Words | 15 Pages