"Konsep Tamadun Dari Perspektif Islam Dan Barat" Essays and Research Papers

Konsep Tamadun Dari Perspektif Islam Dan Barat

Pengenalan Tamadun Sukar untuk menentukan takrif yang tepat tentang tamadun sama ada dari perspektif barat ataupun Islam. Ia berpunca dari kesukaran memilih istilah yang tepat bagi mengungkapkan konsep tamadun. Islam – madaniyyah- umran-hadarah-tamaddun Barat - civilization-kebendaan- material Definisi: Pelbagai terminologi yang pernah digunakan berkaitan dengan pengertian tamadun. Hal ini boleh dilihat melalui penggunaannya dalam bahasa-bahasa berikut: Bahasa Inggeris Pelbagai...

503  Words | 3  Pages

Open Document

Tamadun

Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Sesungguhnya penelitian pembinaan dan kejatuhan sesbuah tamadun itu sangat dipengaruhi oleh asas dan sumber yang mendasari pembinaannya, hunbungan-hubuangan yang menghasilkan pembangunan itu, serta aspek-aspek yang diberi penekanan dalam perkembangan dan juga kemerosotannya. Tamadun manusia mengalami saat kelahiran, saat perkembangan, saat kecermerlangan dan diakhiri dengan saat kemerosotan sama seperti yang dialami oleh manusia iaitu lahir, membesar...

1283  Words | 5  Pages

Open Document

Tamadun Islam

Definisi Tamadun Daripada catatan Kamus Dewan, tamadun diertikan sebagai: 1. Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain- lain) yang tinggi, peradaban. 2. Negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain-lain) yang tinggi, peradaban. 3. Budaya atau cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau...

2063  Words | 8  Pages

Open Document

Tamadun Islam

PENGAJIAN TAMADUN ISLAM Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya Mohd. Liki Hamid (ed.) Terbitan Pertama 2002 PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD. TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN Takrif tamadun A.Perspektif tamadun islam >Ibnu Khaldun – kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya. B.Perspektif tamadun barat >Arnold Toynbee – suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil...

5256  Words | 22  Pages

Open Document

Ctu Tamadun Islam

Definisi peristilahan tamadun; bahasa, istilah dan pandangan sarjana Perbincangan tentang ilmu ketamadunan telah banyak dikupas oleh tokoh-tokoh sarjana di Timur mahupun di Barat dari pelbagai perspektif. Pelbagai istilah telah muncul dalam mendefinisikan pengertian tamadun, di mana secara umumnya ianya membawa erti pencapaian kemajuan dari segi pembangunan fizikal di samping pemupukan tingkahlaku yang baik. Menurut The Oxford Dictionary (1995) salah satu makna moden ialah barn dan mutakhir iaitu new...

2242  Words | 9  Pages

Open Document

Tamadun China

Bidang Ustazah Fatimah Salleh 1 SUMBANGAN TAMADUN CHINA PENGENALAN Tamadun china merupakan salah satu tamadun tertua di dunia. Sumbangan dan pencapaiannya adalah setanding dengan tamadun dunia lain. Keunikan Tamadun China ialah ketahananya sepanjang masa Tamadun ini memiliki sejarah yang panjang dan masih kekal sehingga sekarang. 2 • Pengaruh tamadun China amat ketara dan telah dijadikan model bagi kerajaankerajaan seperti Jepun, Korea dan Vietnam. • Penyebarannya berlaku secara tidak langsung...

734  Words | 5  Pages

Open Document

Tamadun Islam Uitm

Penghargaan. Pendahuluan. Definisi Tamadun. Masyarakat Bertamadun. Asas-asas Tamadun Islam. Sumber Tamadun Islam. Matlamat Tamadun Islam. Dasar-Dasar Tamadun Islam. Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam. Kesimpulan. Rujukan. Penghargaan Alhamdulillah hi rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam dan telah memberi kami segala nikmat dan hikmah. Akhirnya folio kami telah lengkap kami laksanakan insyaallah apa yang terbaik dan mampu kami persembahkan. Di sini, kami...

4926  Words | 17  Pages

Open Document

Hukum Kloning Dalam Perspektif Islam

Hukum Kloning Dalam Perspektif Agama Islam Dan Imuwan Barat Perspektif Oleh Ilmuwan Barat Perdebatan tentang kloning dikalangan ilmuwan barat terus terjadi, bahkan dalam hal kloning binatang sekalipun, apalagi dalam hal kloning manusia. Kelompok kontra kloning diwakili oleh George Annos (seorang pengacara kesehatan di universitas Boston) dan pdt. Russel E. Saltzman (pendeta gereja lutheran). menurut George Annos, kloning akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan, antara lain : merusak...

601  Words | 2  Pages

Open Document

Ctu Konsep Manusia Ekonomi

Konsep Manusia Ekonomi: Perspektif Konvensional vs Syariah Diposting oleh admin pada 06 Jun 2010 21:13:26 WIB Kategori: Artikel - dibaca 264 kali (Kali ini penulis akan membandingkan sudut pandang psikologi-konsep manusia ekononomi, mengikut ekonomi konvensional dengan ekonomi Islami, berdasarkan buku The Future of Economics: An Islamic Perspective by Umer Chapra) Ketika wahyu dianggap tidak mempunyai pengaruh dalam proses penentuan "benar vs salah"; "disukai vs tak disukai"; "adil vs tidak...

4700  Words | 17  Pages

Open Document

Teori Kedatangan Tamadun Islam

Sekurang-kurangnya terdapat tiga (3) teori kedatangan Islam di AM. Pertama, Islam itu datang daripada India. Kedua, Islam itu datang daripada China. Dan ketiga, Islam itu datang daripada Arab/Parsi. Teori-teori ini diketengahkan oleh banyak sejarawan seperti Pijnappel, Snouck Hugronje, B. Harisson, Thomas Arnold, Morquette, R.O Winstedt, S.Q. Fatimi, Syed Muhammad Nuqaib al-Attas, HAMKA dan sebagainya. Teori-teori mereka ini sama ada berasaskan pada jumpaan sumber sejarah atau rasionalisme sejarawan...

4318  Words | 12  Pages

Open Document

Orang Asli Dan Pantang Larang

ibu-bapanya Orang Asli, ibunya Orang Asli, bapanya Orang Asli dan individu yang dipelihara sebagai anak angkat oleh Orang Asli semenjak kecil, di samping individu-individu berkenaan masih mengamalkan cara hidup, kepercayaan, adat istiadat dan berbahasa Orang Asli. Berdasarkan kajian oleh Penolong Pengarah Ukhuwah 1, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Perak (JAIP), Mustapa Jaafar, Orang Asli dipercayai berasal dari utara Asia (Yunan dan Indocina). Penghijrahan ke negara ini berlaku secara berperingkat...

1388  Words | 6  Pages

Open Document

Proposal Strategi Dan Taktik Humas Institusi

Proposal Strategi dan Taktik Humas Institusi Festival Coklat “Monggo Diicip” dan Lomba Kreasi Coklat Oleh: Hanifa Rostitaputri / 0606126360 Humas 2’06 Program Diploma 3 Hubungan Masyarakat Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2009 A. Profil Perusahaan 1. Sejarah Coklat Monggo merupakan suatu produk coklat olahan yang berasal dari kota Yogyakarta dan dijual di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung...

1232  Words | 5  Pages

Open Document

Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dari Segi Politik

Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Segi Politik Di Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau 8 lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga kini. Antara keasan yang terutama ialah dari segi politik dan pentadbiran. Perkataan politik berasal daripada perkataan Greek polis yang bermaksud Bandar, dalam perkataan lain politik bermaksud hak untuk mengambil bahagian memilih kerajaan yang memerintah. Walupun konsep dan pandangan...

419  Words | 2  Pages

Open Document

Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN KONSEP DAN DEFINISI Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskian relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi...

1701  Words | 6  Pages

Open Document

Kecerdasan Dan Ukurannya

KECERDASAN DAN UKURANNYA DEFINISI KECERDASAN – kecerdasan adalah gabungan antara keupayaan umum dan kemahiran khusus yang diperolehi melalui pengalaman hidup. Kecerdasan termasuk keupayaan umum seperti penyelesaian masalah, dalam keadaan biasa dan bukan biasa. Kecerdasan dijangka berkembang berdasarkan penggabungan pengalaman. MODEL KECERDASAN: 1. MODEL SPEARMAN – kecerdasan boleh dibahagi kepada keupayaan umum (faktor g) dan keupayaan khusus (faktor s). Faktor g didapati lebih dominan dan menunjuk...

406  Words | 3  Pages

Open Document

Nilai Dan Etika

4. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai dan etika ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti kerja? Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dan kakitangannya hendaklah bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan pesat ke arah negara maju. Etika perkhidmatan awam diperkenalkan...

1560  Words | 6  Pages

Open Document

Inovasi Dan Kreatifitas Terhadap Peluang Bisnis Nokia

ABSTRAK INOVASI & KREATIVITAS TERHADAP PELUANG BISNIS NOKIA Kata kunci : Inovasi, kreativitas, dan peluang bisnis Nokia Bisnis layanan telekomunikasi ini kini berada pada persimpangan jalan karena tekanan persaingan yang begitu sengit untuk menghasilkan keuntungan yang menandai bagi perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Para operator penyedia layanan jasa komunikasi nirkabel ini menghadapi kesulitan di dalam mengembangkan bisnis layanan mereka ketika pasar...

5269  Words | 19  Pages

Open Document

Mengenal Sains

MENGENAL SAINS: PENDAHULUAN Sains dan Teknologi yang ada pada hari ini adalah hasil daripada perkembangan yang berlaku semenjak beribu-ribu tahun yang lalu melalui beberapa tamadun manusia. Ia merupakan daya usaha manusia memahami alam dan seterusnya berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Setelah mengalami perubahan yang begitu pesat mengikut keperluan masyarakat, peranan sains menjadi lebih kompleks dan kadang kala boleh menimbulkan kesan negatif. Petunjuk kemajuan sesebuah...

4062  Words | 17  Pages

Open Document

Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Hubungan Antara Etika Kerja Islam Dg Sikap Perubahan Organisasi

ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KETERLIBATAN KERJA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ETIKA KERJA ISLAM DENGAN SIKAP PERUBAHAN ORGANISASI Sri Anik1 & Arifuddin2 Abstract This study examines the effect of Organizational Commitment and Job Involvement on the relationship between The Islamic Work Ethics and Organizational Change Attitude. The result of the study supports the hypothese that the Islamic Work Ethic relates to the Organizational Commitment and the Islamic Work Ethic related to the Organizational...

7066  Words | 27  Pages

Open Document

Teori Swot Dan It Bsc

Hasil Penelitian yang relevant 2. Landasan Teori Pendukung 1. Definisi Technologi Information (IT) Dalam satu dekade terakhir, peran dari IT telah berubah secara dramatis, sampai pada suatu titik dimana bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan IT. Satu hal yang pasti bahwa IT tidak dapat dipisahkan dari perusahaan, dan menjadi bagian yang penting. Tetapi banyak yang mempertimbangkan bahwa IT adalah satu area resiko yang kurang mendapatkan perhatian pada tingkatan direksi...

4569  Words | 28  Pages

Open Document

Hope Poster Dari Sudut Pandang Postmodernisme

mustika67@gmail.com 081947855047 Tugas Dikumpulkan pada 15 April 2011 JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN ANALISIS POSTER HOPE-BARRACK OBAMA Siapapun mengenal Barrack Obama. Ia merupakan presiden pertama Amerika Serikat yang berasal dari kelompok minoritas kulit hitam. Ia berhasil menang atas Senator John McCain dari Partai Republik pada pemilu tahun 2008. Bagaimana kemenangan Obama diperoleh hingga ia diakui oleh seluruh dunia sebagai...

1282  Words | 4  Pages

Open Document

Perniagaan Dan Persekitaran

TAJUK 1 : PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN 1.1 Pengenalan Perniagaan Perniagaan wujud apabila manusia mengkhususkan dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang mereka berkemahiran dan cekap. Perniagaan banyak memberi faedah kepada manusia kerana aktiviti-aktiviti perniagaan dapat memenuhi kehendak dan keperluan manusia dengan menyediakan berbagai-bagai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan sama ada di dalam negara ataupun diimport dari luar negara. Selain itu, perniagaan juga menjanakan keuntungan...

6049  Words | 20  Pages

Open Document

Gamelan, Dikir Barat, & Wayang Kulit

Ayak-ayak, Galuk Merajuk, Topeng, Ketam Renjung, and many more. DIKIR BARAT There is no written history of the origins of dikir barat. Most people are divided in belief on the origins of dikir barat. Some say that dikir barat comes from the Malay regions of Thailand. Others argue that it came from Kelantan, which borders Thailand. From Kelantan, Thailand is to the west, or 'barat', hence its name. In Thailand, a form of dikir barat is played, known as dikir karut, referring to the main singer in the...

Gamelan, Indonesia, Javanese people 1397  Words | 4  Pages

Open Document

Seniman Dan Lain

antara Syed Ahmad Jamal dan Abdul Latif Mohidin. Seperti negera-negara barat yang sentiasa terkenal dengan kesenian tersendiri, negara kita juga tidak ketinggalan dari segi memertabatkan kesenian budaya dan warisan masing-masing di mana kita mempunyai ciri-ciri kesenian tersendiri. Ibarat pepatah yang mengatakan “di mana ada semut, di situ ada gula” begitulah juga dengan seni dan juga senimannya. Jika negara-negara barat mempunyai seniman yang terkemuka seperti Leonardo da Vinci dan juga Pablo Piccaso...

1569  Words | 5  Pages

Open Document

Globalisasi

taraf hidup dan mengaut kelebihan daripada proses globalisasi ini. Selain itu, ianya mampu untuk membentuk kerajaan dunia yang dapat mencipta satu suasana interaksi antara negara yang baru dan lebih baik. Terdapat pelbagai penerangan untuk menjelaskan apakah globalisasi, namun dari sudut hubungan antarabangsa, terdapat tiga perspektif yang dapat menghuraikan konsep globalisasi ini. Secara amnya, globalisasi boleh dianalisa melalui aspek budaya, ekonomi dan politik. Dari sudut perspektif realism, mereka...

1537  Words | 5  Pages

Open Document

Tarbiah Lansung Dari Allah

Tarbiyah Langsung Dari Allah Kesadaran Yang Menembus Ultra Dimensi Haji Syaifuddin Ma’rifatullah Artikel Terpilih Dari Lembaran Dakwah Al-Khalifah Tahun 2002-2009 Syaifuddin Ma’rifatullah : Tarbiyah Langsung Dari Allah DAFTAR ISI PENGANTAR KENALI DIRI, KENALI ALLAH MENGENAL DIRI, MENGENAL ALLAH Saat-Saat Manusia Diciptakan Saat-Saat Menjelang Kita Turun Ke bumi Petunjuk Allah Jangan Tertipu Penjaja Komoditi “Rasa Takut” Sumber Rasa Takut Tugas Khalifah Allah Penugasan Profesi Allah...

47447  Words | 158  Pages

Open Document

Geopolitik Modern

teorema-teorema umum geopolitik yang akan memposisikannya sebagai ide sekaligus praksis. Hasilnya adalah sebuah teori hibrida dari geopolitik dan ekonomi politik, Ekonomi Geopolitik. Ekonomi Geopolitik didapatkan dengan cara menggabungkan pemikiran Lefebvre dari Perancis tentang Aktivitas Keruangan (Spatial Practice) dan Gambaran Keruangan (Representation of Space) dengan pemikiran Gramsci dari Italia tentang hegemoni. Geopolitik Modern yang tersifati secara ekonomi ini diyakini sebagai hasil aktivitas manusia...

1691  Words | 6  Pages

Open Document

Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Barat) SKRIPSI Diajukan Sebagai Usulan Untuk Melakukan Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi Disusun Oleh: SURYATININGSIH Nomor Pokok : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM FAKULTAS HUKUM 2009 ...

4181  Words | 16  Pages

Open Document

Pasaran Modal Islam

Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 3 (2009) 431-456 Shariah Journal, Vol. 17, No. 3 (2009) 431-456 ANALISIS PERKEMBANGAN PASARAN SAHAM ISLAM DI MALAYSIA Mohd Yahya Mohd Hussin* Joni Tamkin Borhan** ABSTRACT Islamic stock market (ISM) is one of the most important components in the Islamic capital market (ICM). In making ISM more competitive, Syariah Advisory Committee of Security Commission has introduced the listing of Syariah approved counter/stock based on the primary sources (al-Quran...

9089  Words | 44  Pages

Open Document

Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan Dan Indeks Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia

BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN DAN INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA I. Latar Belakang Tepat pada tanggal 24 Mei 2008 pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan komoditas yang memegang peranan sangat penting dalam semua aktivitas ekonomi. Kenaikan harga ini memberikan dampak yang bermacam-macam, mulai dari aksi penentangan dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, sampai dengan kenaikan harga di sejumlah...

2002  Words | 7  Pages

Open Document

What Is Islamic Economic

Apa itu Ekonomi Islam? Professor Muhammad Anas Al -Zarqa 6 Ramadhan 1428 18 September 2007 Q.1. Apa itu Ekonomi? Ans.1. It is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. Ans.1. Ini adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Q.2 What is an Economic System? Q.2 Apakah yang dimaksud dengan Sistem Ekonomi? Ans.2. It is the set of goals rules and institutions that society prefers...

Economic system, Economic systems, Economy 1198  Words | 5  Pages

Open Document

Gender, Feminisme, Dan Agama Dalam Novel "Perempuan Berkalung Sorban"

Kualitatif Gender, Feminisme, dan Agama Dalam Novel “Perempuan Berkalung Sorban” Oleh : Indira Primadhani 06/ 195329/ SP/ 21468 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 2009 A.Latar Belakang Gender merupakan suatu ideologi yang melekat pada masyarakat yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural sehingga menimbulkan perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan gender yang terjadi melalui proses yang sangat panjang dan didukung institusi sosial yang...

3247  Words | 11  Pages

Open Document

Proposal Bisnis Ikan Gurame

TOPIK PENULISAN Perencanaan Bisnis Budidaya Pembesaran Ikan Gurami. LATAR BELAKANG Peningkatan jumlah penduduk terus terjadi seiring berjalannya waktu. Tidak terkecuali di Propinsi Jawa Barat yang meningkat dari 39.960.000 jiwa pada tahun 2005, 40.738.000 jiwa pada tahun 2006 dan menjadi 41.484.000 jiwa pada tahun 2007. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berpengaruh kepada peningkatan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Ikan merupakan salah satu sumber pemasok protein hewani terbesar, perkiraan...

1619  Words | 6  Pages

Open Document

Muamalat Islam

Huraikan kepentingan dan peranan yang dimainkan oleh institusi kewangan semasa dari perspektif Muamalat Islam. Islamic Financial Institutions play great roles to maintain economic stability, providing syariah compliance services and to create socio economic balance through wealth distribution. In current days, these cannot be achieved by a single financial institution, however it needs cooperation and support from all Islamic institutions which play different functions such as the banks, the baitulmal...

Bank, Financial services, Islam 1612  Words | 5  Pages

Open Document

Ekonomi Islam Sebagai Model Alternatif Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Penerapan Bank Syariah)

EKONOMI ISLAM SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (Penerapan Bank Syariah) By : Aa' GreenDy BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi...

2590  Words | 10  Pages

Open Document

Motif Dan Motivasi

0906484 PPB B MOTIF DAN MOTIVASI MOTIF Motif adalah alasan sebab orang melakukan sesuatu. (KBBI) Motif adalah suatu keadaan, kebutuhan atau dorongan dalam diri seseorang yang disadari atau tidak ldisadari yang membawa kepada terjadinya suatu perilaku.(Azwar, DR.Yayu Khodijah,2006) Motif merupakan salah satu aspek psikis yang paling berpengaruh dalam tingkah laku individu. Motif diartikan sebagai perilaku sangat kompleks dalam organism(individu) yang mengarahkan perilakunya kepada...

406  Words | 3  Pages

Open Document

Sastra Dan Masyarakat

Sastra dan Masyarakat Donny Syofyan Dosen Sastra Inggris FSUA Tak seorang penulis-penulis besar yang merayakan tatanan sosial yang mapan. Mereka berpendapat bahwa kemapanan itu berpotensi akan membatasi dan merusak segala sesuatu, termasuk karya seni dan sastra dalam lingkup masyarakat. Mereka yakin bahwa masyarakat berperan membentuk nasib seseorang. Dalam masyarakatlah seseorang bertindak dan mendefinisikan dirinya. Sehingga kebanyakan novel berupaya untuk mengeksplor tentang seseorang, bukan...

886  Words | 4  Pages

Open Document

Islam

Islam: Field Study Research Karen Edmonds-Leach Professor Jonathan Pedrone REL212: World Religions-Summer September 4, 2011 Islam: Field Study Research After interviewing a member of the Islamic faith, I came to the realization that there are very many misconceptions about the religion of Islam and that these misconceptions are very hurtful, disrespectful, and inhumane. In this paper, I will first discuss several misconceptions that I had...

Christianity, God, Islam 1844  Words | 5  Pages

Open Document

Islam

Humanities Religions of the World APH 205 Some people have described Islam as a religion of ‘hate and violence’. Using your study of this religion, assess this statement. Name : Hazard Lecturer: good one Date : 19/10/2013 Islam is one of the most controversial and most misinterpreted religions in the world. For many years Islam has been termed a religion of hatred and violence. Islam is accused of promoting and advocating for violence. These misconceptions...

God, Islam, Jihad 2769  Words | 7  Pages

Open Document

Islam

Islam is a tradition of love and submission to God that ultimately strives for peace. The ancient religion emerged in the seventh century and was able to appeal to the public through its deeply entrenched attitudes to peace. Islam’s constant endeavour for peace can be presented through its ancient traditions and sacred texts, history and historical events and current practices and contemporary events of the religion. The sacred texts of Islam are the Quran, which contains the revelations from Allah...

Allah, Islam, Muhammad 1048  Words | 3  Pages

Open Document

Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut

DINAMISASI HUKUM ISLAM VERSI MAHMUD SYALTUT Nurul Huda Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102 Telp (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448. website: http// www.ums.ac.id Email: ums@ums.ac.id ABSTRAK Dinamisasi hukum Islam merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Banyak metode dan pendekatan yang digunakan ketika melakukan kajian intens...

3097  Words | 11  Pages

Open Document

City Bank

Kekurangan | 1 | Australia | * Sektor Jasa pelayanan berkembang pesat, PDB per kapita yang tinggi dan populasi Kaukasia yang dominan. * Konsumen menggunakan kartu kredit karena diakui sebagai alat belanja penting yang membebaskan mereka dari membawa uang tunai dan memungkinkan mereka untuk berbelanja kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. * Kartu debit juga tersedia, namun, penetrasi kurang dari 5%, dan ini terutama sebagai produk jasa lembaga keuangan terkait dengan rekening tabungan * Dibandingkan...

1867  Words | 7  Pages

Open Document

Islam

Islam Islam is not only considered to be a spiritual connection to God, but it is a way of life; how one remembers God on day to day basis by not only praying five times a day but also by abiding to the rules and regulations that he has bestowed upon adherents for prevention of sin. The quote “If you want to be free of all affliction and suffering, hold fast to god, and turn wholly to him” is accredited to Abū Ḥāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī (c. 1058–1111), a highly significant Islamic...

Hadith, Hajj, Islam 1858  Words | 5  Pages

Open Document

Islam

| Cultural Discussion | Islam | | DoddR | 5/12/2013 | [A discussion and Identification of the history and location of the second largest religion and culture in the world, Islam and the followers of the faith, Muslims. A look at and description of the positive and negative points of the culture as well as ways in which Islam have affected and contributed to society.] | Roddric Dodd Paragraph Word Count: 1041 Professor: Jason M. Brocato Total Word Count: 1128 Social...

Abraham, Islam, Medina 1147  Words | 4  Pages

Open Document

ISLAM

ISLAM Is a monotheistic and Abrahamic religion articulated by the Qur'an, a book considered by its adherents to be the verbatim word of God and by the teachings and normative example (called the Sunnah and composed of hadith) of considered by them to be the last prophet of God. An adherent of Islam is called a Muslim. History Concerns the religion of Islam and its adherents, Muslims. "Muslim" is an Arabic word meaning "one who submits to God". Muslims and their religion have greatly impacted...

Hadith, Islam, Mecca 815  Words | 2  Pages

Open Document

ISLAM

how Islam is a quest to be faithful to the transcendent, both directly and through social engagement Islam is a religion based on the belief in one God, His messenger and the four other pillars. These five pillars are central to Muslims, followers of Islam and mould their beings and are part of their everyday lives. This essay will look at the abovementioned pillars, what they are and how they form part of the quest to be faithful to the transcendent. Mention will also be made to how Islam ‘plays...

Allah, Islam, Muhammad 1655  Words | 4  Pages

Open Document

Islam

ISLAM: Laganap ang relihiyong Islam sa Indonesia, Saudi Arabia, Iraq, Iran, Turkey, Syria, Jordan, Afghanistan, Bahrai, Kuwait, Omam, Qatar, United Arab Emirates (UAE), Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Brunei, Mindanao sa Pilipinas at ilang bahagi ng Singapore. Kasaysayan: Nanggaling ang Islam sa salitang Arab na sallam (ibig sabihin: “kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsuko ng sarili sa kapangyarihan ng Diyos”). Itinatag ito ni Mohammed na taga-Mecca, Saudi...

Animism, Human, Islam 2092  Words | 7  Pages

Open Document

International Relation Between Indonesia, Middle East and Oic

back to ancient times, and throughout its history the Middle East has been a major centre of world affairs. The Middle East is also the historical origin of the three of the world’s major monotheistic religions, which are Judaism, Christianity, and Islam. Many countries of which located around the Persian Gulf have large quantities of crude oil. Middle Eastern economies range from nations being very poor (such as Gaza and Yemen) to extremely wealthy nations (such as UAE and Saudi Arabia). Overall...

2149  Words | 7  Pages

Open Document

Islam

Question One: Analyse the impact of Islamism in Northern Africa and in the Middle East. Islam was destined to become a world religion that created civilization worldwide (Barkati 2011) which succeeded as Islam is the world’s second largest religion after Christianity in the world today. Islam has many impacts and influences in many countries around the world especially in countries in northern Africa and in the Middle East (Diller 1994). Islamism has impact countries in Northern Africa and in...

Egypt, Iran, Islam 1590  Words | 4  Pages

Open Document

Aids Dan Jarum

AIDS dan Jarum Becton Dickinson, salah satu perusahaan persediaan medis terbesar, menguasai pasar produk syringe (semprotan) dan jarum. Pada tahun 2002, seorang perawat, Maryan (nama samaran), menggunakan jarum dan syringe 5 cc Becton Dickinson untuk mengambil darah seorang pasien yang diketahui menderita AIDS. Perawat tersebut bekerja di sebuah klinik yang menangani pasien AIDS, dan dia mengambil darah pasien beberapa kali setiap hari. Suatu hari, setelah mengambil darah, dia memasukkan darah...

2014  Words | 7  Pages

Open Document

Kerjasama Keamanan Transatlantik Nato - Uni Eropa Sebagai Pelopor Kerjasama Keamanan Internasional

energi, degradasi lingkungan dan berbagai resiko keamanan yang terkait dengannya, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti tersebut di atas, akan dibutuhkan kerjasama yang luas dan sinergi yang mantap antar negara-negara di dunia yang kemudian diharapkan mampu melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap isu-isu keamanan internasional dan bekerjasama dalam bidang pertahanan keamanan. Dan untuk memulai kerjasama...

1020  Words | 4  Pages

Open Document

Islamic Hrm

Ab. Aziz Yusof (2004). Pengurusan sumber manusia: Konsep, isu dan pelaksanaan. Petaling Jaya. Prentice Hall. Ahmad Ibrahim Abu Sin (2002). Pengurusan dalam Islam (Terjemahan Abd Rashid Ngah & Jusoh Kadir). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Jarishah (1992). Hak-hak manusia menurut Islam (Terjemahan Mohd Marzuki Shafie). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Qardhawi, Yusuf (2000). Ciri-ciri masyarakat Islam yang kita idamkan (Terjemahan Ustaz Mohammad Zaini Bin...

Dewan Bahasa dan Pustaka, Human resource management, Kuala Lumpur 727  Words | 6  Pages

Open Document

Menjaga Kualitas Dan Keaslian Batik ‘Made in Indonesia’

Menjaga Kualitas dan Keaslian Batik ‘Made in Indonesia’ Oleh: Dr. Reza A. Nasution Tanggal 2 Oktober adalah tanggal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia (World Heritage). Pengukuhan ini sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia yang saat itu tengah berupaya keras mempertahankan ikon-ikon yang menjadi identitasnya dari pengakuan negara-negara lain. Keputusan UNESCO ini...

1129  Words | 4  Pages

Open Document

Hubungan Etnik

di Malaysia Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kunci keamanan, keteguhan, kestabilan, dan kemajuan pembangunan negara banyak bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat Malaysia itu sendiri untuk mencapai perpaduan dan bukanlah satu perkara yang mudah. Ini adalah kerana memandangkan penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum, berbeza dari segi agama, budaya, aktiviti, ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk menerapkan semangat perpaduan atau kekitaan di kalangan...

11188  Words | 38  Pages

Open Document

Daftar Istilah Dan Abstrak

A. DAFTAR ISTILAH TERKAIT RISIKO DAN PENGERTIANNYA 1. Risiko a. Segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. (PMK No.191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan) b. Potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. (PMK No.142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) c. Suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated)...

902  Words | 4  Pages

Open Document

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan pada tahun 1988 telah menjadi pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara berdasarkan dua ayat panjang yang berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani...

1067  Words | 4  Pages

Open Document

tamadun Islam

com/od/battleswars14011600/p/Byzantine-Ottoman-Wars-Fall-Of-Constantinople.htm. 5. http://militaryhistory.about.com/od/battleswars14011600/p/Byzantine-Ottoman-Wars-Fall-Of-Constantinople.htm. 6. Felix Y. Siauw. MUHAMMAD AL-FATIH 1453. Jakarta Barat, 2nd Edition 2011. 7. Lt Kol Hj Mohd Anas bin Hasan. ...

Byzantine Empire, Constantinople, Fall of Constantinople 3208  Words | 22  Pages

Open Document

Estetika

diterbitkan dan memberi pertimbangan berbaloi sifat Estetika untuk kita masih hari ini. Koleksi 27 surat tidak read mudah tetapi ia adalah bernilai persevereing untuk mendapatkan pandangan penyair dan pengarang drama hebat ini, rakan Goethe dan inspirasi untuk Beethoven dan ramai artis, terutamanya di era Romantik. Buku ini menyentuh kepada pelbagai topik, ada yang anda tidak lakukan biasanya bersekutu dengan estetika. Walau bagaimanapun, surat mempertimbangkan sifat Kecantikan dan hubungannya...

Aesthetics, Art, Beauty 2458  Words | 7  Pages

Open Document

islam

has written down the word KANGAROO twice. How many times did she write the letter A? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6 5. Luke repeats the same four stickers on a strip. ? Which is the tenth sticker put by Luke? (A) (B) (C) (D) (E) 6. On Friday Dan starts to paint the word BANANA. Each day he paints one letter. On what day will he paint the last letter? (A) Monday (B) Tuesday (C)Wednesday (D) Thursday (E) Friday 7. Which of the following lines is the longest? A B C D E (A) A (B) B (C) C (D)...

766  Words | 4  Pages

Open Document

Ethnomusicology

BAB 2 Berikan teori berkaitan dengan penyelidikan ethnomusicology dari sudut kaedah penyelidikan kajian lapangan dan teori muzik yang digunakan. Dalam bab ini, perbincangan awal akan menyentuh tentang konsep ethnomusicology yang mula diperkenalkan oleh Jaap Kunst serta pandangan-pandangan umum terhadap ethnomusicology. Perbincangan seterusnya kemudiannya membincangkan mengenai lapangan kajian bagi penyelidikan ethnomusicology. Di bawah kajian lapangan bagi ethnomusicology kemudinnya diberikan...

4461  Words | 17  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free