results for "Komunikimi Ne Biznes"

  • Communication in Sme

    EKONOMISE MBA 12 Tezë për Master ne Administrim-Biznes TEMA: KOMUNIKIMI DHE NDIKIMI I TIJ NE...

    11871 Words | 39 Pages

  • Analiza Sociologjike

    ............................ 22 Prostitucioni, një studim “klandestin” për një biznes klandestin Prostitucioni, një mikrobotë pa të drejta?...

    59259 Words | 171 Pages

tracking img