• Business Economics
  ÇËSHTJA E MARKETINGUT – PARTNERITETI MES TË VODAFONE DHE SHOQËRISË NACIONALE AUTISTIC 01_ HYRJE Kompanitë e sukësesëshme veprojnë si modele për bizneset dhe shoqëritë tjera. Për të arritur këtë status të modelit ato duhet të kenë Përgjegjësi të Korporatës(Corporate Responsibility-CR). CR përmban...
  Premium 1785 Words 8 Pages
 • Communication in Sme
  EKONOMISE MBA 12 Tezë për Master ne Administrim-Biznes TEMA: KOMUNIKIMI DHE NDIKIMI I TIJ NE FUNKSIONET E MANAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE Dhjetor 2008 1. Komunikimi Nderpersonal dhe procesi i zhvillimit te tij 1.1. Cfare eshte komunikimi 1.1.1 Problemet ne lidhje me perkufizimin: Definicioni...
  Premium 11871 Words 39 Pages
 • Sipermarrjet Etnike
  jane per shembull arritjet ne edukim, eksperienca profesionale te biznesit dhe persona me kapital te mbledhur qe mund te shkembehet si kolateral ne rast te deshtimit te biznesit. Per te perfunduar, individet me kapital te larte njerezor dhe prona, jane te mire integruar ne treg. Keshtu perqasja Polanyiane...
  Premium 3464 Words 9 Pages
 • 3dv-Ls
  jugor dhe lindor si rezultat I rritjes se konkurenteve, Ne cdo tremujor te fundit shitjet rane me 16 % . Ekzistonin disa opsione:Ai mund ti jap markitingut dhe shitjes me shume kohe per te rritur shitjet. Nje faqe webi e re do te rrise prezencen ne internet dhe do te nxise shitjet por duhet me teper se...
  Premium 3982 Words 11 Pages
 • Ligjërimi I Folur Dhe I Shkruar. Si Argumentojmë
  flasim paraprakisht për nocionin e “argumentimit”, pasi edhe thelbi i temës së ligjërimit kalon pashmangshmërisht nëpërmjet argumentimit. Shpesh herë, jetën tonë të përditshme, ndodhemi përpara situatave të tilla kur shtrojmë pyetjen: “Kjo që thua nuk më bind. Kjo që thua nuk ma mbush mendjen. Artikulli...
  Premium 5444 Words 18 Pages
 • Analiza Sociologjike
  ............................ 22 Prostitucioni, një studim “klandestin” për një biznes klandestin Prostitucioni, një mikrobotë pa të drejta? ......................................................... Udhëtim i sociologut botën e prostitucionit ................................................. Një studim...
  Premium 59259 Words 171 Pages
 • Politics and Goverment
  Tema: Cështja e liberalizimit të vizave Shqipëri Hyrje Liberalizim i vizave nënkupton mundësin e levizjes së lirë të personave Shtete e Bashkimit Europian, mundësi më të mëdha kontakti, shkëmbimesh e bashkëpunimesh të ndërsjellta. Ajo cka është për tu theksuar është se vendi ynë ka bërë...
  Premium 798 Words 3 Pages
 • Sistemi Gjuhesor I Saussure Sipas Kendveshtrimit Strukturalist
  “ligjërim” librin e tij “Kursi I Gjuhësisë së Përgjithshme” shënoi fillimin e perdorimit të termit “Strukturë” fushën e gjuhësisë; si dhe shërbeu si një udhërrëfyes për shumë gjuhëtarë të tjerë. thelb të Gjuhësisë së Saussure është pohimi vijim: Një gjuhë është një sistem të cilin të...
  Premium 1708 Words 5 Pages
 • Gjuha Shqipe
  hipoteza hyjnore, as hipoteza natyrore, ende nuk kanë sjellë dëshmi shteruese të qëndrueshme dhe të besueshme për origjinën e gjuhës, këtë artikull do të sillen argumente mbështetje të së parës, duke shtjelluar sjelljet e jashtëzakonshme të gjuhës shqipes. Parime Dituria nuk është pronë e askujt...
  Premium 7295 Words 22 Pages
 • Employee Privacy in Workingplace
  shtesa dhe ndryshime ligjin Nr. 9380, Datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të” mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: ligjin Nr. 9380, Datë...
  Premium 11024 Words 45 Pages
 • Pse Qane Shqiptaret Kur Vdiq Enveri
  këtë mënyrë, Zëri i popullit i përcolli popullit lajmin e vdekjes së Enver Hoxhës, lajm i cili pasohet nga rradhë të gjata homazhesh bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Kjo pak a shumë qe panorama e atyre ditëve të zymta kuje dhe njëkohësisht pikënisja e kësaj eseje ku do të trajtohen arsyet e këtij...
  Premium 2319 Words 6 Pages
 • Marketing Management
  Rasti Studimor nr. 7 Analiza e kompanise easyCar Grupi Master ne Marketing 1 PERMBAJTJA 2 Permbledhje e Konkluzioneve dhe Rekomandimeve Konkluzione Rekomandime 3 Analiza e situates (Mjedisi) Ekonomik Ligjor 4 Industria (analiza e industrise...
  Premium 4395 Words 15 Pages
 • Human Resources Information System
  Informacionit për Burimet Njerëzore. Teknologjia ka ndryshuar mënyrë thelbësore menaxhimin e burimeve njerëzore të paktën 20 vitet e fundit. Kërkesa për një zgjidhje teknologjike për çështjet e burimeve njerëzore është vazhdimisht rritje. Ky raport është krijuar për t’u dhënë specialistëve...
  Premium 1909 Words 7 Pages
 • Rira Oil Strategic Management Analyse
  RIRA SH.A NE KENDVESHTRIM TE PERGJITHSHEM Shoqeria “RIRA Sh.A.” ka filluar veprimtarine e saj ekonomike e tregtare ne fushen e karburanteve me 08.03.1992 me statusin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (sh.p.k.) fillimisht me seli ne Librazhd dhe me vone ne Tirane. Shoqeria “RIRA” Sh.A eshte...
  Premium 2426 Words 10 Pages
 • Globalizmi
  vendimmarrjes mënyrë kolektive V. Perfundime VI. Literatura 1 I. Hyrje Qëllimi i këtij punimi është të parashtrojë një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me globalizimin, dimensionet e tij si dhe problemet e rreziqet me të cilat ai përballet. Punimi është ndërtuar me 6 kapituj. kapitullin...
  Premium 5813 Words 21 Pages
 • Ese Skywest Inc.
  Ajrore Annette Lohman Universiteti Shteteror i Kalifornise, Long Beach Ne fillim te vitit 2007, SkyWest Inc. , kompania meme ne pronesi te Sky West Airlines dhe Atlantic Southest Airlines (ASA), ishte kompania ajrore me e madhe ne zoterim te pkompani e vetme. Figura 1 eshte nje harte e destinacioneve...
  Premium 6720 Words 18 Pages
 • Kredia Bankare Dhe Pavlefshmeria E Normes Se Interesit Tek Investimet
  PERMBAJTJA HYRJE …………………………………………………………………………………………………………..........……….............….. 2 HUAMARRJA / NORMAT E INTERESIT, SI NDIKOJNE NE EKONOMI ….…….……….………..……………………. 3 NORMA E INTERESIT E KREDIVE ………………………....................……………………...........………............… 4 KREDITE BANKARE...
  Premium 3400 Words 11 Pages
 • Flat Tax
  NORMAT E SHESHTA TE TATIMEVE NE SKEMEN POLITIKE 1. Tatimi I sheshte Propozimi I pare per tatimin e sheshte ka ardhur nga Robert Hall dhe Alvin Rabushka nga Instituti Hoover-it, publikuar ne librin Taksa e Sheshtë ne vitin 1985. Ky ishte nje version ne qender te fushates per zgjedhjet presidenciale...
  Premium 4402 Words 15 Pages
 • Teoritë E Ndryshme Filozofike E Gjuhësore Rreth Problemeve Të Antonimisë
  zhvillimi i fushave të tjera të veprimtarisë njerëzore. Këto zhvillime kanë ndikuar përparimin e semantikës leksikore përgjithësi dhe thellimin dhe zgjerimin e studimeve për antoniminë veçanti. Bazuar tezat e Kantit rreth ligjeve të të menduarit, Paul Roubiczek ka shkruar gjerë e gjatë...
  Premium 9213 Words 26 Pages
 • Kalimi Nga Miti I Europës Tek Ideja E Europës
  etj. kanë theksuar se miti thelb është gjendje shpirtërore, gjendje e caktuar e njerëzve arkaik. Organizimi imagjinar u bënte të mundur njerëzve për t’u bashkuar duke krijuar një tip relativisht të qëndrueshëm të kulturës. Shumë kohë më pas transmetohet nga gjenerata gjeneratë, pastaj vjen tek...
  Premium 13645 Words 34 Pages