• Media Accountability
  oleh audience. 2. Imparsialitas Sementara itu, imparsialitas mensyaratkan adanya keseimbangan (balance) dan kenetralan dalam mengungkap sesuatu. Ada dua elemen yang mencakup imparsialitas yaitu: i. Balance/ keseimbangan = adil dan berimbang (proposional) baik dari waktu, tempat dan penekankan terhadap...
  Premium 914 Words 3 Pages
 • Amanah Saham
  Kemudian dilaburkan dalam pelbagai sektor pelaburan seperti pasaran saham, sekuriti kerajaan, bon, simpanan tetap, hartanah dan pelaburan lain yang dibenarkan Suruhanjaya Sekuriti. Saham amanah bukan untuk pelaburan jangka pendek seperti pasaran saham yang keuntungan diperolehi dalam masa sehari dua,...
  Premium 1810 Words 10 Pages
 • Economic
  sektor ini, beberapa langkah liberalisasi juga telah dilaksanakan, termasuk pemberian lessen perbankan Islam dan takaful kepada peserta luar negara. Di pasaran modal, sebagai langkah menarik pengurus dana asing menubuhkan operasi di Malaysia, penyertaan asing dalam industri pengurusan dana, syarikat pengurusan...
  Premium 2023 Words 13 Pages
 • Dirgahayu
  Merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka hingga kini Membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita Memberi keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi raja 2. KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA . • • • Malaysia ialah sebuah negara...
  Premium 9316 Words 44 Pages
 • Business Communication
  kepuasan 2. Sasaran Pasaran Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan. 3. Saiz Pasaran Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit...
  Premium 2232 Words 11 Pages
 • Kapitalis
  ekonomi merupakan satu aspek penting dalam moderniti. Kertas ini akan cuba mencari jawapan kepada persoalan adakah sistem ekonomi liberal – iaitu sistem pasaran terbuka, atau kapitalisme – serasi dengan Islam. Apabila ditanya “Adakah Islam menerima kapitalisme?”, kebanyakan Islamis pasti akan mengatakan “Tidak...
  Premium 2633 Words 9 Pages
 • Taxation and Income Distribution
  mengenakan pajak ad valorem pada makanan dan pakaian. kurva demand (Df) dan kurva supply (Sf) untuk makanan. Dalam keadaan harga dan kuantitas keseimbangan digambarkan oleh P0 dan Q0. anggaplah sekarang bahwa sebuah pajak 25% dari harga kotor diterapkan dalam konsumsi makanan. Anggaplah titik m pada...
  Premium 1478 Words 6 Pages
 • E-Commerce 2010
  sepanjang masa dan memberitahu penjimatan yang pelanggan boleh dapati. Saya mencadangkan supaya perusahaan Dayang Salhah memperluaskan sasaran pasaran dengan melalui web. Ini bermaksud sasaran pelanggan bukan hanya kepada penduduk tempatan sahaja tetapi pelanggan di luar dari kawasan Kuching. Dengan...
  Premium 2932 Words 10 Pages
 • Thesis
  projek5. Had & kekangan: analisis risiko, pencabar dan masalah yang mungkin dihadapiBab 2: Analisis1. Industri & analisis pasaran: kajian mengenai industri serta pasaran dan peluang-peluang yang wujud2. Analisis pesaing: kajian tentang pesaing3. Sumber kewangan: kajian mengenai sumber kewangan yang...
  Premium 596 Words 3 Pages
 • Invest
  negara dengan baik. Harta intelek boleh didefinisikan sebagai hasil kreativiti, pemikiran atau intelek seseorang yang unik, baru dan mempunyai nilai di pasaran. Harta intelek merangkumi pelbagai perkara seperti paten, hakcipta, cap dagangan, rekabentuk perindustrian, rekabentuk susunatur litar bersepadu dan...
  Premium 3005 Words 10 Pages
 • Summary Mlm Dalam Islam
  jualan langsung namun dalam perpektif islam MLM adalah berbeza dengan MLM yang lain. MLM dari sudut positif Produk islam kurang mempunyai pasaran yang luas sedangkan produknya itu sendiri yang mempunyai mutu yang baik dan terjamin halalnya sehingga menyebabkan pengeluaran produk itu terhenti...
  Premium 913 Words 4 Pages
 • Maksud Globalisasi
  dan teknologi maklumat. • Ia menjadi asas kepada globalisasi ekonomi di mana ia akan mempercepatkan penumbuhan pasaran maklumat. • Memberi peluang pemilihan barangan-barangan di pasaran. • Mengurangkan peranan kerajaan untuk mengatur kaedah penyiaran dan komunikasi tempatan dan antarabangsa. ...
  Premium 704 Words 3 Pages
 • Da Vinci's Way
  bias di bilang orang tersebut terlalu percaya diri dan terlalu percaya diri bukan merupakan hal yang baik. * Arte/Scienza yaitu pengembangan keseimbangan antara ilmu dan seni, logika dan imajinasi Otak kanan kita itu artistik dan intuitif. Sedangkan otak kita kiri kita lebih mengarah ke logika. Orang-orang...
  Premium 620 Words 3 Pages
 • Krisis Makanan
  kenaikan harga beras di pasaran antarabangsa. Menurut ketua pengarah urusan Bank Pembangunan Asia, Rajat Nag, krisis beras berlaku kerana reaksi panik dunia kepada tindakan pengeksport beras ini dan tindakan mereka (pengeksport beras) tidak ada bezanya dari menyorok beras di pasaran tempatan[5]. Pertubuhan...
  Premium 850 Words 3 Pages
 • Essay
  melabur dalam pasaran saham.Walaupun risikonya tinggi, tetapi dia berniat untuk mendapatkan modal untuk meluaskan perniagaannya. Dia ingin memperkembang perniagaannya agar dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan syarikat antarabangsa yang lain. Akibat terlalu leka dalam pasaran saham, dia tidak...
  Premium 1008 Words 3 Pages
 • Health
  tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk | | | |mengekalkan keseimbangan ekosistem. | |18 |Keharmonian antara manusia dengan alam |Keadaan saling memerlukan...
  Premium 737 Words 5 Pages
 • Gejala Krisis Ekonomi
  negara tetangga, termasuk ASEAN dan Asia. Data yang dibandingkan antara lain pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto per kapita, keseimbangan neraca perdagangan, keseimbangan neraca berjalan, nilai tukar, cadangan devisa, tingkat kondisi bisnis, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan nilai tambah pada...
  Premium 702 Words 3 Pages
 • Feng Shui
  perniagaan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keseimbangan dalam hidup orang yang menghadapi masalah itu. Feng shui yang banyak mempertahankan kepentingan antara keseimbangan antara manusia dengan alam sekitar, percaya yang dengan adanya keseimbangan ini, manusia tidak akan menghadapi banyak masalah...
  Premium 5726 Words 18 Pages
 • Takaful
  mewujudkan jalan penyelesaian yang sewajarnya. 1.4 Isu Kajian Walaupun takaful telah berada di pasaran lebih 20 diterokai sepenuhnya. Harus tahun, namun ia masih belum diingat, walaupun pasaran insurans konvensional sudah bertapak kukuh di beberapa negara Islam, secara relatifnya peratusan...
  Premium 4086 Words 21 Pages
 • Business Plan
  minima pembelian tidak dikenakan oleh semua pembekal. Harga barang-barang diatas amat stabil dimana turun-naik harga tidak mudah berlaku. 2. Aspek Pasaran a) Ciri-ciri Umum Produk/servis dan Pengguna . Firma menjalankan perniagaan pusat rawatan kesihatan dan kecantikan serta khidmat...
  Premium 2981 Words 23 Pages